logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|118|119|120|...|537

  It’s all about money

  Zeven jonge kunstenaars houden een expositie over het thema ‘geld’. Ze doen dit in het kader van een opdracht die derdejaarsstudenten aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht moeten uitvoeren: het maken en organiseren van een expositie. Waarom kiezen ze het thema ‘geld’, wat is hun relatie met geld en hoe zien ze hun financiële toekomst graag voor zich? Kunnen coaches hier nog wat betekenen? Een interview met zeven fine art studenten over geld en de daarmee samenhangende subthema’s.
  1,95
  lees meer

  Licht op rijkdom

  In tijden van crisis speelt geld een grote rol. Geld en rijkdom verwarren we dan gemakkelijk met elkaar. Geld staat op je rekening of zit in je huis, maar zit niet in jou. Terwijl rijkdom altijd in jezelf te vinden is, los van hoeveel of weinig geld je hebt. Misschien daagt deze tijd ons uit om nieuw licht te werpen op geld en rijkdom.
  1,95
  lees meer

  De ethiek achter het tarief

  Welk tarief is passend bij de behoefte van de coach om een bepaald aantal klanten te krijgen en te houden? Het juiste tarief hangt af van jouw argumentatie, wat jouw klanten willen (blijven) betalen en wat je vervolgens hiervan – steeds weer – leert. Zelf zie ik het ‘spel van vraag en aanbod’ als iets dat er nu eenmaal bij hoort als je als zelfstandige professional je brood wilt verdienen, maar ik word er in mijn hart niet warm of koud van. Tijden veranderen, tarieven veranderen en ik verander – soms – flexibel mee.
  1,95
  lees meer

  Tarieven van de coach

  Welk tarief rekent de coach voor zijn werk? Omdat ik hier nieuwsgierig naar ben, heb ik via de NOBCO en de nieuwsbrief van het Tijdschrift voor Coaching een inventariserend onderzoek gedaan. 62 mensen reageerden op mijn oproep en noemden hun tarief. Een aantal van hen wilde ook meewerken aan een enquête. In dit artikel een overzicht van de uitkomsten.
  1,95
  lees meer

  Duurzaamheid is even essentieel als boter, kaas en eieren

  Arnold Heertje is al jaren de bekendste econoom van Nederland. Waar doen we het voor, is de centrale vraag van alle factoren in de economie. “Er moet altijd een verband zijn met de behoeften van mensen.” Deze benadering kan professioneel begeleiders aanspreken. Reden voor een gesprek.
  1,95
  lees meer

  Levenskunst (volledige uitgave, 20 artikelen)

  INHOUD THEMA 'LEVENSKUNST' (december 2014) Christa Anbeek over kwetsbaar leven, Jakob van Wielink ”Meneer Staudt, bent u nu gelukkig?” Viktor Staudt Marcel Hendrickx over perfectionisme, Jikke de Ruiter Levenskunst in kunst en coaching, Mirjam Dirkx Levenskunstig of deugdethisch? Sijtze de Roos IK-ANDER Coaching rondom kanker, Inge Hidding Positieve psychologie: Just take the first step, Marga Rijken Leven met verlies en hoop, Ericka Kuyters Coaches zijn ook mensen Maak kennis met jezelf als levenskunstenaar, Irene van Meijgaard ORGANISATIE Opdrachtgevers aan het woord, Hélène Stapert In gesprek met Nicolas Mansfield, Mirjam Dirkx & Jakob van Wielink Hoe coach ik een stagnerend team? Marijke Lingsma & Roy de Brabander Levenslessen in de praktijk, Marijke Lingsma MAATSCHAPPIJ In gesprek met Laurens Knoop, School of Life, Jikke de Ruiter Werk maken van je leven, Geertje Couwenbergh Kübler-Ross over stervensbegeleiding, Jikke de Ruiter Daan Roovers over de betekenis van werk, Jikke de Ruiter Jezelf zijn op de werkvloer: het werkt, Dirk Waterval Betere mensen, Sijtze de Roos Levenskunst? “Meneer Staudt, bent u nu gelukkig?” Met deze vraag opent Viktor Staudt zijn artikel. Deze vraag wordt hem regelmatig gesteld, nadat hij vijf jaar geleden een zelfmoordpoging overleefde. Een depressie verhinderde dat hij zijn eigen geluk kon waarnemen. In zijn persoonlijke verhaal laat hij zijn worsteling zien en hoe oneerlijk het leven soms kan zijn. Maar wat is geluk, wat is levenskunst? Vanuit de redactie kwamen vele antwoorden. Levenskunst is de andere kant van doodsangst, het accepteren van de donkere kant van het bestaan. Het is een vorm van leren omgaan met jezelf. Levenskunst is het antwoord op de vraag: hoe moet ik leven? Het gaat om zelfzorg, praktische wijsheid, kracht, schoonheid, ontwikkeling, loslaten, vertrouwen, hoop en genieten. Allemaal waar, maar per persoon en per situatie verschillend. Met dit kader ging de redactie op pad om het thema ‘Levenskunst’ voor u te ontrafelen. We beginnen deze verkenning met een interview met professor Christa Anbeek. Zij spreekt over ‘overlevingskunst’ en zoekt naar de betekenis van levensgebeurtenissen die op voorhand betekenisloos lijken. Deze zoektocht vormt voor haar de basis van wat we levenskunst kunnen noemen. Marga Rijken beschrijft hoe de positieve psychologie levenskunst weer anders benadert. Deze stroming gaat ervan uit dat je je gelukkiger voelt als je bouwt op je sterkten en deze inzet voor zaken die voor jou van waarde zijn. Op die manier creëer je betekenis voor jezelf en anderen.Veel huidige opvattingen impliceren min of meer dat je een ‘gelukt’ leven zelf in de hand hebt. Paul van Tongeren zet in zijn boek ‘Leven is een kunst’ deze notie op scherp: “Het leven is ‘een hele kunst’, (…) dat bestaat in de misschien wat melancholieke erkenning dat de mens het wezen is dat niet klopt, zodat het ‘ware geluk’ voor hem niet is weggelegd, al hoeft dat (…) momenten van geluksgevoel niet uit te sluiten.” Na deze verkenning spitsen we het thema meer toe op de coachpraktijk. Marcel Hendrickx stelt dat problemen als stress, piekeren en burn-out vaak te herleiden zijn tot één kernpatroon: perfectionisme. Hendrickx beschrijft hoe coaching zo’n belemmerend patroon kan doorbreken. Inge Hidding legt de link tussen universele thema’s die horen bij de ziekte kanker en levenskunst, en maakt de vertaalslag naar diverse coachmethodieken.Tot slot willen we u in deze uitgave inspireren met een paar verrassende visies en toepasselijke initiatieven. Zo laten we generatie Y aan het woord en Laurens Knoop, oprichter van School of Life: een veilige plek waar alledaagse levensvragen richting krijgen. En Viktor, is hij nu gelukkig? Gelukkig wordt hij van “alles wat aan de eenzaamheid voorbij gaat. Juist in de donkerste maand van het jaar”. Een mooie overweging om mee te nemen in het nieuwe jaar. Fijne feestdagen!

  5,95
  lees meer

  Boekbespreking: 'Betere mensen'

  Succes en gezondheid zijn begerenswaardige zaken. Geen wonder dat mensen daar sinds mensenheugenis naar streven. Vaak gaat dat niet van een leien dakje. Het helpt dan als de omstandigheden gunstig voor je uitvallen, de mensen om je heen je vriendelijk gezind zijn en je omgeving genoeg stimulansen biedt om je aan op te trekken of creatief tegen af te zetten. Het helpt ook als je toevallig op een gunstig genenpakketje mag bogen en in een ‘goed nest’ geboren bent. Dat heb je niet allemaal in de hand, dus moet je het tij wel een beetje mee hebben. Van oorsprong verwijzen de woorden ‘succes’ en ‘gezondheid’ naar een ‘gelukkig bestaan, zowel mentaal als fysiek’. Maar de betekenis van die woorden is geleidelijk verschoven. Tegenwoordig worden succes en gezondheid veeleer opgevat als ‘producten van persoonlijke, liefst bewuste en doelgerichte inspanning’. Zo komt de zorg voor en het onderhoud van de gezondheid meer dan voorheen voor verantwoordelijkheid van het individu. En, mocht het misgaan, en de regering haar zin krijgen, ook nog zo veel mogelijk voor diens rekening. Keuze Gezondheid is heden ten dage een keuze en koopwaar bovendien. Dat vindt Trudy Dehue, hoogleraar wetenschapsfilosofie aande Rijksuniversiteit Groningen. “Gezondheid”, zo stelt ze in een recent interview (Köhler, 2014), “is te koop. En je moet zelf kiezen of je gezond wil blijven. Overheid en ziektekostenverzekeraars vinden dat we (zelf) aan preventie moeten doen. Sporten. Bewegen. Niet te veel eten.” En zo zien we hoe een deel van het mensdom – vooral zij die het niet echt nodig hebben – zich preventief behangt met sensoren, zodat men direct kan meten of men wel op en top fit is, of dat er toch een donker ziektewolkje aan komt drijven. Zelfzorg moet. Want het ligt aan ons. Stomme pech telt niet, net zo min als een gebrekkige opvoeding, een nare omgeving, een beperkt verstand, een krakkemikkig gestel, of de gevolgen van ongezond werk dat men om den brode niet kan weigeren. We zijn, kortom, verplicht het lot in eigen hand te nemen, zoals de ondertitel luidt van Dehue’s (2010) beroemd geworden boek over de depressie-epidemie die sinds kort over Europa raast. Leefstijlbeleid Met de verschijning van haar laatste boek ‘Betere mensen’ deed Dehue (2014) dit jaar opnieuw van zich spreken. Opnieuw is haar boodschap krachtig, helder en niet bijzonder aangenaam. Als gevolg van een complexe combinatie van maatschappelijke ontwikkelingen is het nu de ‘verweesde burger’ die de volledige last van zijn succes of falen, en van zijn gezondheid of ziekte, heeft te dragen. Dehue ontmaskert deze schijnbaar zo emancipatoire ontwikkeling als de minder fraaie achterkant van individualisering, en bespreekt in extenso de ideologische vooronderstellingen die erachter schuilgaan. Uitvoerig beschrijft ze hoe wetenschap en industrie dicteren wat gezond is, en hoe vervolgens de overheid de burger verantwoordelijk stelt voor het tijdig inkopen en consumeren van alle pillen of diensten die de gezondheid herstellen of, liever nog, preventief tot grote hoogte opvoeren. Omstandigheden tellen niet. Collectieve gezondheidszorg of overheidszorg voor een hygiënisch milieu zijn ‘niet meer van deze tijd’. De burger is immers mondig, goed opgeleid en zeer wel in staat om voor zichzelf te zorgen. Daar is de overheid niet bij nodig. Maar hoe komen dit soort opvattingen over ziekte en gezondheid eigenlijk tot stand? Dehue voert ons in zeven hoofdstukken langs invloeden die uitgaan van wetenschappelijke modellen en diagnostische categorieën (zoals DSM-5), van de biologische psychiatrie, van de geneesmiddelenreclame en van het ‘leefstijlbeleid’ zoals dat door de overheid wordt gevoerd. Als voorbeeld behandelt zij de spectaculaire opkomst van ADHD bij volwassenen; een relatief nieuw, snel om zich heen grijpend verschijnsel waar dikke vraagtekens achter te plaatsten zijn. Noblesse oblige ‘Betere mensen’ is, hoewel goed geschreven, geen gemakkelijk boek. De strikte redeneertrant, de zorgvuldige wetenschapstheoretische onderbouwing en de uitvoerige documentatie vereisen van de lezer aandacht en doorzettingsvermogen. Maar al lezend word je wel een stuk wijzer. Wat Dehue te zeggen heeft is zonder meer relevant voor coaches. Naar mijn indruk beweegt coaching zich namelijk meer en meer op het hellende vlak tussen gezondheid en ziekte, zoals blijkt uit de opkomst van preventief en curatief coachen bij stressverschijnselen en burn-out. Daar komen verschuivingen in de aanbodzijde nog bij. Het aantal psychotherapeuten dat zich – vanwege de afnemende vraag naar therapie, of om verzekeringstechnische redenen – op de coachingsmarkt begeeft, neemt snel toe. Zo maken coaches deel uit van een complex weefsel van opvattingen en praktijken, die van invloed zijn op de perceptie van succes en gezondheid. Daarmee zijn ze principieel medeverantwoordelijk; ook voor de ontsporingen waar Dehue de aandacht op vestigt. Het is nodig om daarvan op de hoogte te zijn. Noblesse oblige. ■ Sijtze de Roos is President van ANSE en redactielid van het Tijdschrift voor Coaching. Literatuur • Dehue, T. (2014). Betere mensen: Over gezondheid als keuze en koopwaar. Amsterdam/Antwerpen: Augustus. • Dehue, T. (2010). De depressie-epidemie: Over de plicht het lot in eigen hand te nemen  (8e dr.). Amsterdam/Antwerpen: Augustus. • Köhler, W. (2014). Lang leve de afwijking: Interview met Trudy Dehue. In: NRC-Handelsblad 14 juni 2014, pp. W4-W5.
  Gratis
  lees meer

  Jezelf zijn op de werkvloer: het werkt

  Werken in overeenstemming met je eigen normen en waarden levert een hogere productiviteit op. Dat blijkt uit onderzoek van Ralph van den Bosch. “Een werkomgeving waarin men zich minder authentiek voelt leidt daarentegen juist tot stress”, concludeert hij in Journal of Psychology. “Noem het een energielek.” Hoe kijkt hij als onderzoeker tegen authenticiteit aan, en zijn zijn bevindingen al klaar voor de werkvloer?
  1,95
  lees meer

  De betekenis van werk

  ‘Werk, werk, werk’ is het adagium, maar wat is de betekenis van werk? We hebben het te druk of een te lege agenda. Het aantal zzp’ers neemt toe en differentiatie op de werkvloer neemt af. Een gesprek met Daan Roovers, hoofdredacteur van ‘Filosofie Magazine’, docent, debatvoorzitter en columnist, over de veranderende betekenis van werk, de gevolgen daarvan, wat coaches zouden moeten weten en wanneer coaching een quasi-oplossing is.
  1,95
  lees meer

  Kübler-Ross over stervensbegeleiding

  Mijn vader was psychotherapeut en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ik heb zijn boekenkast geërfd, met daarin werken van veel beroemde en beruchte psychologische en filosofische denkers. Als ik de omslagen bekijk, vraag ik me af wat wij coaches kunnen leren van deze grote denkers. Voor deze artikelenreeks pak ik elke keer een ander boek uit de kast, om antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag. Ik nodig je graag uit om deel te nemen aan deze speurtocht, in dialoog met onze traditie.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »