logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|11|12|13|...|545

De stilte praat als woorden tekortkomen

Een bijzondere route om uit een impasse, crisis of vraagstuk te komen, is die van de stilte. In de stilte wordt gezegd wat gezegd moet worden, silence speaks when words can’t. Het antwoord hangt in de lucht, je hoeft het alleen te horen, te ontvangen, vast te pakken.
1,95
lees meer

Luisteren naar de stilte

Het ‘eigenregie-evangelie’ gedijt in hr-land. Medewerkers moeten empowered worden en regie nemen over bijvoorbeeld hun eigen loopbaan. Het Co-Active® coachingsmodel is bij uitstek geschikt om mensen te leren die eigen verantwoordelijkheid te nemen. Een cruciale skill voor coaches is het vermogen te luisteren naar de stilte. Hoe werkt dit?
1,95
lees meer

De oorverdovende stilte van het pensioen

Toen ik op 12 december 2012 afscheid nam van de Fontys Hogeschool, kon ik niet vermoeden wat het pensioen voor mij in petto had. Ik behoorde tot de 73 procent van de werkende populatie die zich niet goed voorbereidt op het leven na werk. De vraag is waarom het denken daarover vooruitgeschoven wordt, terwijl zowel financieel, professioneel als persoonlijk nogal wat verandert.
1,95
lees meer

Verstillen is een kunst

Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: stilte bestaat niet en we moeten er dus ook vooral geen nieuwe interventietool voor de veranderaar van maken! Aan tafel tegenover mij zitten Hans Vermaak en Mark van Twist. Ze kennen elkaar zo’n vijftien jaar en trekken met enige regelmaat samen op in opleidingen, commissies en verandertrajecten. Beiden pendelen tussen wetenschap en praktijk. En beiden zijn taalvirtuoos. We spreken over de rol van stilte bij veranderprocessen.
1,95
lees meer

Stilte werkt

Sommige mensen gedijen bij stilte, pauzemomenten en alleen werken. Anderen verliezen juist hun energie als het om hen heen te stil is, of worden zenuwachtig als het gesprek stilvalt. Vaak weten we op het werk niet voor wie stilte wel werkt en voor wie niet, en wat het ons kan brengen. Stilte is geen gespreksonderwerp en dat is jammer. Want stilte draagt bij aan het verhogen van de productiviteit en de kwaliteit van interactie. Dat geldt zeker voor introverte medewerkers.
1,95
lees meer

Is stilte een arbeidsvoorwaarde?

Stilte is schaars in ons dagelijks leven. Vroeger kon alleen hoorbaar geluid de stilte doorbreken. We zijn tegenwoordig op steeds meer plekken online en worden blootgesteld aan vele prikkels uit de omgeving. En dat heeft gevolgen voor ons handelen. We kunnen aandacht steeds korter vasthouden en raken sneller overprikkeld. Ook organisaties doen een duit in het zakje. Sinds de jaren negentig hebben de open kantooromgevingen gezorgd voor een toename aan prikkels op de werkvloer. Reflectie en ruimte voor bezinning zijn steeds vaker essentieel als tegenhanger van onze veeleisende en dynamische (werk)omgeving. Het is tijd voor stilte als onderdeel van ons arbeidsvoorwaardenpakket.
1,95
lees meer

Ook toe aan een digital detox?

We zijn altijd bezig. In gesprek met collega’s, vrienden, gezinsleden of op de smartphone bezig met social media. Stilte is iets onbekends lijkt het wel. Vaak zijn we fysiek wel maar mentaal niet aanwezig tijdens een gesprek, tijdens een vergadering, in de auto of thuis. Durf jij het aan om 24 uur zonder smartphone of ander beeldscherm te zijn? Om zo letterlijk je gedrag en je brein te ‘ontgiften’ van de impulsen om constant te reageren op digitale signalen? Oftewel: ben jij ook toe aan een echte digital detox?
1,95
lees meer

Zullen we even stil zijn?

Als musicus en theatermaker werk ik met professionals aan ontwikkeling en organisatie in diverse branches. De vraag wat kunst kan bijdragen aan professionalisering heeft mij altijd gefascineerd. In dit artikel krijg je antwoord op de vraag of stilte in de kunst ons iets kan leren over stilte in het werk. Ik verken stilteervaringen en bronnen van stilte en vertaal ze naar interventies voor gewoon werk. Ik neem je mee naar de stilte in een theatraal gesprek zonder woorden en de stilte in de mythe van Orpheus, om vervolgens te komen tot een viertal aanwijzingen voor organisaties om met stilte als interventie te werken.
1,95
lees meer

Managers zijn tevredener dan medewerkers

In een recent onderzoek naar de relatie tussen hoog presteren en werkgeluk onder 624 Nederlandse bestuurders, managers en medewerkers, ontdekten we dat directieleden en senior managers met hun werk en hun organisatie beduidend tevredener zijn dan medewerkers. De managers schatten het prestatieniveau van de eigen organisatie ook hoger in. De Nederlandse medewerkers daarentegen beoordelen in ons onderzoek de managementkwaliteit in hun organisatie met een 6,6. Niet bepaald een exceptioneel hoge score. De vraag is of dit erg is.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »