logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|120|121|122|...|517

  Coachen in een technische omgeving

  Bij het coachen probeer ik mijn cliënten in contact te brengen met hun gevoel. Dat is niet altijd gemakkelijk, vooral niet bij technici, die zich vrijwel uitsluitend richten op feitelijkheden en logica. Hoe breng je technici in contact met hun gevoel, zonder voorbij te gaan aan kennis en inhoud? Benader het gevoel van de coachee via logica en geef de coachee inzicht in het onderliggende coachingsmodel.
  1,95
  lees meer

  Verzoening (volledige uitgave, 23 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘VERZOENING’ (december 2013) Verzoening is aanvaarden van de imperfectie, Farida Farhadpour Verzoening, Saskia Teppema Verzoening met jezelf, Adriaan Hoogendijk Regels kun je omzeilen, principes niet, Jaap Peters Verzoening, Marc Schabracq Tonio, Tygo en Abbi, Jakob van Wielink & Leo Wilhelm IK-ANDER Vergeving begeleiden, Willem Glaudemans Hoe de mensen gek worden, Sijtze de Roos ACT: tussen ‘van nature’ en ‘aangeleerd’, Frank van der Mijn Transactionele analyse bij overlegscheiding, Willemijn van Strien Dilemma Red jij dit gezin? Francine ten Hoedt & Philine Spruijt Kunst-zinnig Verzoening in kunst en coaching, Mirjam Dirkx Wraak, Roos Vonk ORGANISATIE De wijsheid van de minderheid, Jitske Kramer Kiezen voor het leven, Bernardus Peeters Week van een manager, Maurice Dunk Vergeef ons onze schulden... Fronnie Biesma MAATSCHAPPIJ Jezelf kennen is je plaats kennen, Coen Simon Verdieping voor oplossing, Maya Larooy Joseph Campbell, Jikke de Ruiter In wat voor samenleving leven wij? Jikke de Ruiter VOORWOORD Als je je kruis niet draagt Voor mijn oma (1906-1992) heb ik grote bewondering. Ze was een hartelijke, intellectuele en gelovige vrouw en haar tijd ver vooruit. Ze verloor jong haar moeder en groeide op bij een stiefmoeder, wat lang niet altijd gemakkelijk was. Op 25-jarige leeftijd trouwde ze met mijn opa en samen kregen ze dertien kinderen. Dit paste niet bij haar persoonlijke aard, maar wel bij haar katholieke geloof. Zij hield van literatuur en filosofie, beoefende transcendente meditatie en werkte fulltime als onderwijzeres aan de basisschool. Hoogst uitzonderlijk voor een gehuwde vrouw in die tijd. In haar leven heeft oma heel wat voor haar kiezen gekregen. Na de oorlog speelden drie zoontjes vlak bij huis op een veldje waar nog bommen uit de oorlog lagen. Een bom ontplofte en in totaal werden zeven vriendjes in de leeftijd van acht tot twaalf jaar, waaronder twee van haar kinderen, op brute wijze uit de straat weggerukt. De derde zoon verloor een been ten gevolge van dit ongeluk. Het jongste broertje, dat niet mee mocht spelen omdat hij te klein was, zag alles voor zijn ogen gebeuren. Hij hield er een trauma aan over en maakte op latere leeftijd een einde aan zijn leven. Alsof dit nog niet genoeg was, stierf een zoon aan roodvonk, een ander aan een beschadiging van de slokdarm en een dochtertje in het kraambed. Haar jongste kind, dat ze baarde op 50-jarige leeftijd had het syndroom van Down, hetgeen ze beschouwde als een straf van God. Overbodig om te zeggen: haar leven kenmerkte zich door verlies. Toch was zij geen verdrietige, verbitterde vrouw. Integendeel: zij was dankbaar, liefdevol en verdraagzaam. Haar zou ik willen vragen hoe zij zich verzoend heeft met haar lot: Bij het lezen van de artikelen in dit nummer wordt duidelijk dat je je kunt verzoenen met jezelf, met datgene wat je gedaan hebt, door te accepteren wie je bent. Je kunt je ook verzoenen met wat je overkomt, je lot. Tot slot kunnen mensen zich verzoenen, op grote of kleine schaal, na een conflict. Verzoening is niet altijd zo lieflijk als het lijkt. Het is vaak bitter, betekent altijd conflict en soms buigen voor de macht. Er is een onderscheid tussen vergeving en verzoening: vergeving is een innerlijk proces, waarin je de dader of jezelf vergeeft – verzoening is herstel van de relatie, dat is weer een stap verder en niet altijd mogelijk.Farida Faradpour geeft in haar artikel aan dat verzoening gaat over het aanvaarden van de imperfectie van de (mede)mens en het leven. Dom Bernardus schetst dat vergeven betekent kiezen voor het leven. Hij trekt deze wijsheid door naar de werkvloer en legt uit hoe je als leidinggevende kan bijdragen aan een betere werksfeer. Willem Glaudemans en Adriaan Hoogendijk geven praktische handvatten hoe je als coach het proces van vergeven of verzoenen kunt begeleiden. Aan mijn oma heb ik de vraag hoe zij haar leed heeft kunnen dragen, nooit gesteld. Mijn moeder weet gelukkig haar antwoord. “Het is heel eenvoudig”, zei ze “als je je kruis niet draagt, moet je het slepen.” Janet Rienties Hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching hoofdredacteur@tvc.nl

  5,95
  lees meer

  Week van een manager: Maurice Dunk

  Maurice Dunk is na zijn HEAO-opleiding gestart als assistent-accountant en vanaf 1991 werkzaam in een leidinggevende functie. Naar eigen zeggen begon het ‘echte managen’ pas in 1996. Momenteel is hij werkzaam bij Fagro Consultancy BV en in zijn huidige functie is hij verantwoordelijk voor 26 financiële consultants, het aannemen van nieuw personeel, het begeleiden van consultants op project en het zoeken naar nieuwe projecten. Resultaat als gevolg, niet als doel Wat heb je afgelopen week gedaan? “Naast het reguliere wekelijks overleg, ben ik naar twee netwerkbijeenkomsten geweest, heb ik zeven bedrijven bezocht (prospections), een kwalificatiegesprek gevoerd bij een bestaande klant voor de plaatsing van een extra consultant en twee sollicitatiegesprekken gevoerd.” Welk patroon van je collega’s word je zat? “Er is niet echt een patroon dat mij stoort.” Hoe ga je daarmee om? “Als ik mij ergens aan zou ergeren, zou ik daar ook direct iets van zeggen. Daarentegen realiseer ik mij ook dat een patroon voor een collega belangrijk kan zijn; dat is voor mij voldoende om bepaalde gedragingen te respecteren. Zo relativeer ik voor mijzelf eventuele ergernis. Soms kan anderen ‘hun ding laten doen’ ook een stap naar de oplossing zijn…” Wat heb je deze week geleerd? “Ik heb geleerd dat je nooit te oud bent om te leren en dat zaken die op papier staan echt anders kunnen overkomen dan bedoeld. Dat was natuurlijk bekend, maar ik werd deze week nog eens met de neus op dit feit gedrukt.” Waar moest je deze week heel erg om lachen? “Humor zit voor mij in de gewiekste reacties op wat er gebeurt; veelal woordgrappen, droge humor of de zogenaamde grappen voor intimi.” Omschrijf jezelf als manager in vijf woorden. “Pragmatisch, no nonsens, besluitvaardig en dat alles met veel humor.” Wat is jouw belangrijkste motto in je werk, met name in de omgang met je medewerkers? “Zorg ervoor dat je mensen met plezier naar het werk komen en dat ze de juiste tools hebben, dan presteren ze het beste en volgt een goed resultaat vanzelf; als gevolg en niet als doel!” Als je alles voor het zeggen had, wat zou je als eerste veranderen? “Ik zou de levensstijl van de Zuid-Europese landen nastreven. ’s Middags een pauze van twee uur voor een uitgebreide maaltijd en powernap, en dan twee uur langer werken.”
  Gratis
  lees meer

  Visual: Verzoening

  Gratis
  lees meer

  Visie: Jezelf kennen is je plaats kennen

  Naar verluidt stond ooit boven de ingang van het Orakel van Delphi ‘Gnothi Seauton’ in het kalksteen gegrift, doorgaans vertaald als ‘Ken Uzelf’. “Omdat het zo vertaald wordt vatten wij dit psychologisch op, alsof er een ‘zelf’ zou zijn dat je kunt leren kennen, iets waar je je leven lang mee bezig kunt zijn.” Aan het woord is Coen Simon, filosoof en schrijver, die ik naar aanleiding van zijn pleidooi voor oppervlakkigheid op de Dag van de Coach 2013 spreek over zijn visie op coaching.
  1,95
  lees meer

  Verzoening is aanvaarden van de imperfectie

  Al tientallen jaren leven wij in onze westerse samenleving conform de principes van het verlichtingsdenken. Vooruitgang en de illusie van maakbaarheid zijn de voornaamste kenmerken daarvan. Ondertussen durven wij enigszins te erkennen dat de maakbaarheid ook zekere grenzen kent. De overheid heeft de maakbare samenleving failliet verklaard en de verzorgingsstaat maakt schoorvoetend plaats voor de netwerk- of improvisatiesamenleving. Toch blijft maakbaarheid onderhuids nog vaak de drijfveer bij de meeste ontwikkelingstrajecten.
  1,95
  lees meer

  Versus: Regels kun je omzeilen, principes niet

  Gaan coaches zelf ergens voor staan? Gaan zij de confrontatie aan? Of bouwen zij vooral bruggen en kneden zij hun cliënten zo, dat zij passen in ‘het systeem’, another brick in the wall. Daarbij wellicht zichzelf en hun cliënten verloochenend die wel ergens voor staan. De bedrijfspraktijk is toe aan een echte verandering. Opkomen voor wat je niet wilt, kan dat ook? Kun je je verzoenen met jezelf en met je keuzes die je iedere dag weer opnieuw maakt met veelal je portemonnee als leidende principe?
  1,95
  lees meer

  Vergeving begeleiden

  Vergeving is een middel dat in de coachingspraktijk een proces kan versnellen, zuiveren en ophelderen. Het kan zorgen voor een snelle innerlijke schoonmaak, het kan relaties weer vrijmaken en een doorbraak bewerkstelligen waar oude pijn vastzit. Het kan de kroon op een coachingstraject zijn, of juist het begin ervan. Eigenlijk kan vergevingscoaching niet gemist worden in een coachingspraktijk. Met name daar waar relaties een rol spelen. En dat doen ze in principe overal.
  1,95
  lees meer

  Uit de boekenkast: Joseph Campbell

  Mijn vader was psychotherapeut en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ik heb zijn boekenkast geërfd, met daarin werk van veel beroemde en beruchte psychologische en filosofische denkers. Als ik de omslagen bekijk, vraag ik me af wat wij coaches kunnen leren van deze grote denkers. Voor deze artikelenreeks pak ik elke keer een ander boek uit de kast om antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag. Ik nodig je graag uit om deel te nemen aan deze speurtocht, in dialoog met onze traditie.
  1,95
  lees meer

  Trend: Verdieping voor oplossing

  In het dagelijkse leven werkt Maya Larooy vanuit haar eigen bureau voor verschillende organisaties in de zorg en het bedrijfsleven. Zij heeft een voorliefde voor complexiteit. Haar hart gaat sneller kloppen wanneer iemand bij haar komt met de constatering dat ‘het anders moet’. Waarom moeten zaken anders en wat moet er gebeuren om de persoon of organisatie in beweging te krijgen? Daarnaast werkt zij als behandelaar in een psychologenpraktijk. In beide rollen zoekt zij samen met de ander naar patronen om te kijken hoe iets anders kan. Of zij nu als coach, supervisor, manager of behandelaar werkt, het maken van verbinding en het hebben van een respectvolle houding beschouwt zij als kernwaarden binnen haar vak. Sinds april van dit jaar is Maya Larooy bestuursvoorzitter van de St!R. Verleden Ik denk dat binnen organisaties steeds bewuster aandacht komt voor de verschillende vormen van coaching. Wat ik heel positief vind is dat vijftien jaar geleden coaching in organisaties bijna niet werd ingezet, omdat het een therapeutische trend leek te zijn uit Amerika. Nu is professioneel begeleiden veel gewoner geworden – met dank aan de professionele voorgangers – en de inzet van coaching is nu veel meer geaccepteerd. In de afgelopen jaren hebben meerdere professionals waardevolle bijdragen geleverd aan de vakgebieden van coaching en supervisie door hierover te schrijven. Kennis en kunde delen via boeken en artikelen is erg belangrijk. Ik heb hier zelf veel van geleerd. Heden Er zijn tegenwoordig veel vormen van coaching, denk bijvoorbeeld aan de stylingscoach, de geldcoach en onlangs hoorde ik op de radio over een lenzencoach. Het lijkt wel alsof we in deze tijd overal iemand bij nodig hebben. Wat zegt dat over onze zelfredzaamheid en ons gezonde verstand? Dat brengt mij in ieder geval vaak op de vraag wat professioneel coaching nou precies is? Coaching is een containerbegrip. In termen van professionalisering moeten we nu een volgende slag gaan slaan. Daarom vind ik het zo belangrijk dat er een keurmerk is voor professioneel begeleiders. Iedereen kan zichzelf tegenwoordig coach noemen, ook zonder goedgekeurde opleiding. Maar hoe zien de opdrachtgevers wat een goede coach is, waaraan kun je zien of een coach kwaliteit biedt? Professionele begeleiders moeten zich bezig houden met essentiële zaken zoals het procesmatig sturen op eigenaarschap en het zelfsturend vermogen bevorderen. Zij moeten een sterke mate van reflectie hebben op zowel proces en inhoud. Mogelijk zijn veel coaches (containerklanten) nu ‘slechts’ adviseurs en coachen zij niet op belangrijke uitgangspunten van een professionele coach. Toekomst Mijn toekomst in coaching ligt in het mijzelf steeds verder bekwamen middels het maken van ‘vlieguren’, lezen van relevante literatuur en het volgen van intervisie. Ik vind het belangrijk dat het vak professioneel begeleiden serieus genomen wordt. Dat het kaf zich van het koren scheidt door een goed keurmerk, waardoor iedereen kan zien dat een bepaalde coach kwaliteit biedt, vlieguren heeft gemaakt en zijn vak goed bijhoudt. Door het gebruik van internet en sociale media ontstaat ook in het coachingsvak steeds meer globalisering en internationalisering. Coaches weten zich te verhouden tot hun professie in Nederland, maar ook steeds meer in relatie tot het buitenland. Er wordt op internationaal niveau steeds vaker gepraat over normen en waarden die passen bij een professioneel coach. De NOBCO en ICF hebben hier wereldwijd een interessant onderzoek naar gedaan. Ik juich dat toe! Coaches uit diverse landen raken vaker met elkaar in gesprek over de inhoud en de uitvoering van het vak. Hier moeten we rekening mee houden. Dat betekent ook, dat wij onze opvattingen over coaching moeten leren vertalen naar contexten die voor ons minder duidelijk zijn. Ik hoop dat teamcoaching en met name organisatiecoaching een echte trend gaan worden. Droom Mijn droom is om als bestuursvoorzitter van de St!R met anderen te werken aan het verder ontwikkelen van een professioneel register voor coaches en andere professionele begeleidingsvormen. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van zowel de inhoud als de rol van de coach en/of professioneel begeleider. Ik denk dat coachen zich steeds meer richt op het brengen van verdieping van de (persoonlijke) ontwikkeling van iemand in plaats van dat het gericht is op het oplossen van een probleem.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »