logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|125|126|127|...|514

  Sportcoaching: Wat wij kunnen leren van sportcoaches

  Hoe pakken sportcoaches hun vak aan? Kunnen wij bij hen misschien een beetje de kunst afkijken? Dat zijn heel legitieme vragen voor een ´gewone´ coach. Want hoewel sportcoaching een wereld op zich is, zijn daar voor ons wel degelijk waardevolle lessen te vinden als het gaat om training en coaching. Als je kijkt naar de methodiek van een sportcoach, het talentdenken in de sport, de drive om doelen te halen en het omgevingsbewustzijn, is de sportwereld een enorme inspiratiebron .
  1,95
  lees meer

  Column: Vreemdelingen voor onszelf

  Vreemdelingen voor onszelf Lange tijd was het onbewuste het obscure domein van psychoanalytici en literatoren; een donkere poel van seksuele en agressieve wensen, primitieve driften en verdrongen ervaringen. In de hedendaagse psychologie wordt het onbewuste juist geroemd. Door een drukke straat lopen zonder tegen iemand op te botsen, woorden en zinnen vormen uit letters, gezichten herkennen, complexe keuzes maken, aanvoelen of er een klik is – allemaal zaken die mis zouden lopen als het onbewuste dat niet regelde. Met ons bewustzijn kunnen we maar zeer beperkt informatie verwerken. Onbewust doen we de rest. Dat is het goede nieuws. De keerzijde is dat we de achtergronden van ons doen, denken en voelen vaak niet kennen. Je kunt een goede bui hebben zonder te weten waarom. Je kunt opeens zin hebben in bepaald eten. Je valt op iemand, je vertrouwt iemand niet, je moet opeens denken aan je oma of je baas, je krijgt een ingeving: in de meeste gevallen heb je geen idee hoe je erbij komt. Volgens de Amerikaanse psycholoog Tim Wilson zijn we in wezen vreemden voor onszelf. We weten weliswaar welk eten we lekker vinden, welke film we mooi vinden, met wie we bevriend willen zijn en op wie we verliefd kunnen worden. Maar we hebben geen idee waarom. Het proces dat leidt tot een bepaalde voorkeur, beslissing, emotie of ingeving vindt onbewust plaats; het resultaat van dat proces zijn we ons wel bewust. Je kunt het vergelijken met een toneel, waar alle voorbereidingen achter de schermen plaatsvinden en alleen het resultaat zichtbaar is. Achter de coulissen wordt alle informatie door het onbewuste verwerkt, gewogen, gecombineerd; wat zich uiteindelijk in ons bewustzijn aandient is een gevoel, een gedachte, een voorkeur of een besluit. Dit betekent dat we onze eigen beweegredenen nauwelijks kennen, ook al hebben we vaak wel die illusie. Die illusie ontstaat doordat we heel goed zijn in het achteraf bedenken van redenen en rechtvaardigingen voor wat we doen, vinden en willen. Je weet altijd wel een reden waarom je iemand mag, waarom je dit werk bent gaan doen, waarom een boek of een film je aanspreekt of waarom je houdt van je lievelingsgerecht. We bedenken dit soort redenen en dat geeft ons een illusie van zelfkennis. Maar die bedenksels kloppen vaak helemaal niet met onze werkelijke drijfveren. Het bedenken van redenen kan bovendien de drijfveer zelf verzwakken. Dat pleit er bijvoorbeeld voor om niet aan je partner te vragen waarom hij van je houdt. Je vraagt naar iets wat iemand helemaal niet kan weten. Hij kan wel een reden verzinnen, maar de liefde wordt daardoor minder, zo toonde Wilson aan in onderzoek.  Als Wilson gelijk heeft, heeft dit nogal wat implicaties voor coaching. Daarbij wordt immers vaak gevraagd naar de beweegredenen van cliënten, er wordt geprobeerd verklaringen te vinden voor hun gevoelens. Volgens Wilson kan dit alleen maar bedenksels en verhalen opleveren, en geen werkelijk inzicht in de krachten die mensen drijven. De architectuur van het brein staat dat domweg niet toe. Nu denk ik wel dat het in sommige gevallen nuttig is om verhalen te bedenken, vooral voor mensen die niet goed weten wie ze zijn. Het nadenken over waarom-vragen kan deze mensen helpen om, samen met de coach, een verhaal over zichzelf te construeren dat hun houvast geeft. Al is de verkregen helderheid een illusie, dan kan dit toch een positief effect hebben. De meeste dingen waardoor mensen goed functioneren zijn nu eenmaal gebaseerd op illusies, bijvoorbeeld een zekere mate van zelfoverschatting.  Wil je echter werkelijk de dynamiek van iemands psyche begrijpen, dan moet je geen waarom-vragen stellen, maar wat-vragen. De waarom-vraag activeert een analytische, verklarende manier van denken die ver weg staat van de manier waarop onbewuste processen werken – en die je dus alleen maar verder van huis brengt. Het is alsof je in de schouwburg alleen maar achter de schermen probeert te kijken. Je zoekt steeds naar een een kiertje in het decor, maar dat is er niet. Intussen mis je de hele voorstelling. Daarom kun je beter achterover leunen en jezelf afvragen: Wat zie ik? Wat dient zich aan?  Dat betekent dat je als coach vooral let op wat mensen doen, welke keuzes ze maken, wat ze zeggen met hun lichaamstaal (ook een uiting van het onbewuste zelf). En dat je wat-vragen stelt: wat voel je, wat denk je op zo’n moment, wat zou je dan willen doen, en stel je voor dat … hoe zou dat zijn?  Niet duiden, maar kijken. Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar specialismen zijn onder meer: de eerste indruk, zelfbeeld/zelfkennis, autonomie en authenticiteit, sociale beïnvloeding en macht, emoties en motivatie/ inspiratie. Ze is auteur van veelgelezen boeken over menselijke gebreken, zoals ‘De eerste indruk’, ‘Ego’s en andere ongemakken’ en ‘Menselijke gebreken voor gevorderden’. Ze geeft masterclasses voor coaches en trainers, zie www.vonkzelfbepaling.nl
  Gratis
  lees meer

  Proeftuin: Spectrum Energiemeting

  In het relatief jonge vakgebied van coaching worden geregeld nieuwe methoden en technieken ontwikkeld. De workshops, trainingen en leergangen die worden aangeboden om deze vernieuwing te delen, zijn dan ook niet van de lucht. De redactie neemt graag een kijkje in deze innovatieve keukens: oude wijn in nieuwe zakken of nieuws onder de zon? Redactielid Annette Man-Mul bezocht Bert Arons en Ingeborg van der Kerk om kennis te maken met de Spectrum Energiemeting®. Energie, de (mentale) kracht om werk te verzetten, is kostbaar. Een team of individuele professional kan pas groeien en talenten ontwikkelen als er sprake is van een ‘evenwichtige hoeveelheid energie’, aldus Bert Arons en Ingeborg van der Kerk. Daartoe hebben zij de energie van mensen meetbaar en beïnvloedbaar gemaakt. Door het meetresultaat te visualiseren ontstaat bewustwording. Arons en Van der Kerk zien veel energieverspilling, veelal doordat mensen niet weten waar ze energie aan verspillen. Een voedingsbodem voor ziekteverzuim, achterblijvende werkresultaten, hoge werkdruk en afname van werkplezier. Teams en individuen kunnen hun energiehuishouding zelf leren besturen, door cyclisch op hun handelen te reflecteren, te kiezen om anders te handelen en die keuze uit te voeren. Wegwijzer Bij aanvang van het coachingstraject zet Van der Kerk de Spectrum Energiemeting® in als wegwijzer. In de (top)sport kan energieverlies bij een talent leiden tot interpersoonlijke blokkades. Naast techniek, tactiek en fysieke gesteldheid is vooral het mentale deel in de ontwikkeling van sporttalenten belangrijk om tot grote prestaties te komen. De combinatie van energiecoaching en bewustzijnscoaching (Past Reality Integration) resulteert in bewustwording op de oorsprong(en) van het energieverlies. Zelfinzicht en groei van zelfvertrouwen openen de deur naar het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en de keuze voor energiewinst. Energiebalans in lichaam en geest zorgt ervoor dat het talent tot volle ontwikkeling komt. “Het beste uit jezelf halen, is het mooiste cadeau dat je jezelf kunt geven”, aldus Van der Kerk. Meten is weten Voorafgaand aan de meting werd mij gevraagd mijn energiegevers en -vreters op een rij te zetten. Als coach brengt dankbaarheid mij energie, gevoeld als mensen zichzelf accepteren en zonder oordeel zichzelf mogen zijn, soms nog worstelend met hun eigen ‘veroordeling’. Ontmoetingen met mensen, die de normen boven de waarden stellen, vreten daarentegen aan mij. Er overvalt mij een soort van ‘afschuwelijke kou en leegte’ als het niet om de kern van de inhoud gaat en het mij ook niet lukt deze in de ontmoeting aan te boren. Ik ervaar een complete allergie voor vooropstaande bureaucratie. Na een hartelijk ontvangst door Arons en Van der Kerk werden mij al zittend aan een ‘Haagsche tafel’ de Spectrum Energiekaarten® gepresenteerd. Deze Energiekaarten onderscheiden acht oorsprongen van energiewinst en -verlies: inhoud, onderlinge relaties, invloed van anderen, algehele beleving, emotionele beleving, manier van communiceren, zelfbeleving en eigen ontwikkeling. Iedere oorsprong kenmerkt zich door een aantal kernwoorden op losse kaarten. Zo wordt ‘onderlinge relaties’ gevat in de termen: collegiaal, toegankelijk, emotioneel gedrag en geslotenheid. De test bracht mijn energie in kaart op ieder aangereikt onderwerp aan de hand van de 35 kernwoorden. Op een schaal van +3 tot -3 legde ik per onderwerp de kaarten neer die mijn eigen energiebeleving weergaven. Arons luisterde, vatte samen en vroeg door op mijn ‘allergie voor bureaucratie’. Het was een eyeopener te ontdekken dat verzekeringen en beroepsverenigingen, waartegen ik zo energievretend kan vechten, mij ook veiligheid bieden. Geheel op maat werden mijn energieniveau gemeten in relatie tot spirituele ontmoetingen, samenwerking, bureaucratie en slachtofferrol. De uitkomst toonde knelpunten ten aanzien van de manier van communiceren, onderlinge relaties en emotionele beleving; energie put ik uit zinvolle inhoud, zelfbeleving en eigen ontwikkeling. Het inzicht in de acht energiebronnen maakte niet alleen duidelijk wat mij energie geeft of kost, maar ook hoe ik in het vervolg kan kiezen en anders kan handelen. Enthousiast en vol energie ga ik de deur uit, overtuigd van een waardevol energiemetingsinstrument ‘aan de voordeur’ van individuele en teamcoachingstrajecten. Winst “Toen ik bij Ingeborg van der Kerk aanklopte, zat ik in een hele moeilijke periode”, legt Lisanne van Riet, coachee en tennistalent uit. “Ik zat niet goed in mijn vel en wilde stoppen met tennissen. De gesprekken met Ingeborg deden me inzien, dat ik helemaal niet wilde stoppen, maar aan alles twijfelde. Slechte resultaten en het verliezen van wedstrijden ondermijnden mijn zelfvertrouwen. Door de energiemeting en begeleiding ben ik bewuster van mezelf geworden. Ik ben rustiger en maak mezelf niet meer zo druk. Voorheen was ik al anderhalve week voor een toernooi zenuwachtig, maakte ik me zorgen of ik het nog wel kon en ging mezelf testen in de trainingen. Nu sta ik positiever in het leven en dat helpt me ook tijdens mijn wedstrijden. Waar ik eerder in paniek raakte als ik een paar punten op rij verloor, moedig ik mezelf nu aan om door te zetten en probeer ik mijn tegenstander zover te krijgen dat zij mijn verliespunten uit het oog verliest. Ik geloof meer in mezelf en dat is ook te zien aan mijn resultaten: een half jaar na mijn eerste gesprek met Ingeborg haalde ik in drie maanden tijd vier keer de halve finale. Het zijn heftige sessies. Ik ben me bewuster geworden van mijn ontwikkelpunten op energiegebied; op de tennisbaan, maar ook daarbuiten. Vooraf geloofde ik er helemaal niet in, maar ik ben blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Op dit moment sta ik 561e op de WTA-ranglijst.” ■ Couleur-Locale, Bert Arons en Ingeborg van der Kerk. www.couleur-locale.nl.  Annette Man-Mul is TvC-redactielid en oprichter van Stichting Ubuntu Nederland en Kerntact & Partners. www.ubuntu-nl.nl en www.kerntact.nl
  Gratis
  lees meer

  Dimensie: Serious business!

  Een zachtaardig grapje van een cliënt om de spanning te breken, de sarcastische grap waarmee een cliënt dominantie probeert te winnen, de cynische grap vol zwarte humor die iemands uitzichtloze perspectief verraadt… Humor kent binnen coaching en therapie vele gezichten.
  1,95
  lees meer

  Organisatiecoaching: Potentieel van professionals ontketenen

  Professionals, waaronder managers, kunnen graag en goed leren. Toch is professionele of organisatieontwikkeling met zulke kenniswerkers niet zo eenvoudig als je zou verwachten. Meningen botsen gemakkelijk of glijden af, maar komen moeilijk bij elkaar. Advies geven maakt het dan alleen maar erger: nóg een professionele mening erbij! Individuele coaching of teamcoaching kan soelaas bieden. Daar moeten dan wel de juiste condities voor aanwezig zijn: vertrouwen in de leersituatie en het delen van directe waarnemingen en ervaringen. Dan wordt emotie de sleutel tot het leren met professionals.
  1,95
  lees meer

  Teamcoaching: Organisaties kunnen veel leren van apen

  Teams bestaan altijd uit mensen met hun bijbehorende grillige gedragingen, die onhandig op elkaar kunnen reageren. Voor teamleiders en teamleden is het daarom aan te raden om de interpersoonlijke dynamiek op orde te krijgen. En dit lukt veel beter als teams eerst lering hebben getrokken uit het gedrag van apen: mannetjes én vrouwtjes.
  1,95
  lees meer

  Column: Nooit meer wachten…

  Nooit meer wachten… Sociale media: een prachtig fenomeen dat niet meer is weg te denken uit onze samenleving. Er wordt veel over gedacht, veel over gesproken. Niemand is tegen sociale media, echter de wijze van gebruik roept af en toe heftige discussies op. Graag zou ik willen, dat u ophoudt met klagen. Het is fijn als ook u met de tijd mee kunt gaan. We lezen van alles over tegenvallende schoolprestaties van vooral jongens, akelige bangalijsten, en de enorme toename van het aantal verkeersongelukken bij op schermpjes turende fietsers. De schuld van sociale media? Het is fijn wanneer u wilt stoppen om u over deze dingen zorgen te maken. Het hoort nu eenmaal bij deze tijd. U ergert zich aan uw bezoek, dat tijdens de heerlijke maaltijd en het goede gesprek halverwege een zin ophoudt met praten om een zojuist binnengekomen boodschap te beantwoorden. U claxonneert uiterst ongeduldig naar de eigentijdse bestuurder, die voor het verkeerslicht meent nog snel even iets met zijn of haar sociale-media-apparaat te moeten doen, en daardoor een gat laat vallen van tientallen meters… Graag wat meer geduld, dat wil ik van u vragen. We kennen allemaal de collega die ons een vraag stelt, en als we het antwoord willen geven, ondertussen even een berichtje bekijkt. Als u stopt met spreken, kijkt hij wat verbaasd op van het schermpje, met gewoontegetrouw de uitspraak: “Praat maar door, hoor, ik kan wel twee dingen tegelijk …” Multitasking? ‘Time slicing’ zal men bedoelen. Het snel afwisselen van de aandacht. Het is beter wanneer u hierover geen discussie start. U spreekt nog over ‘toewijding’, ‘fatsoen’, ‘oprechte aandacht’ en ‘respectvol’? Alstublieft, pas u aan, u bent wellicht wat ouderwets. Waar ik mij daarentegen zorgen over maak… het fenomeen ‘wachten’ bestaat voor velen van ons niet meer! ‘Wachten’ hoort sinds de vroegste historie bij mens en dier. Het leidt tot een speciale, en helaas steeds zeldzamer wordende, geestestoestand. Het kan leiden tot verveling, het krijgen van een gedachte of idee, het ophalen van een herinnering, het terugdenken aan iets moois of naars. Wachten kan leiden tot bezinning, tot ideeën, tot verwerking. Tot fantaseren en dromen, tot genieten van iets kleins. Voor het eerst in de historie zijn er vele, vele mensen, die nooit meer hoeven te wachten. Het kleinste moment van wachten wordt ogenblikkelijk gevuld, mits we met onze apparaten natuurlijk goed connected zijn. Wat gebeurt er met de complexe menselijke geest wanneer wachten niet meer bestaat? Over een jaar of tien zult u het weten...   Herman Koster is eigenaar/oprichter van Demovides B.V., een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van serious games voor organisatie-, cultuur- en mensverandering. Daarnaast houdt hij lezingen, en geeft hij workshops voor management. www.demovides.nl
  Gratis
  lees meer

  Mediamap: Leren

  Sociale leertheorie Leren is basaal voor het menselijk bestaan en de sociale leertheorie gaat ervan uit dat leren een fundamenteel sociaal fenomeen is. Leren ligt aan de basis van wie we zijn en worden. Leren is sociaal, omdat onze menselijke natuur sociaal is. Niet alleen omdat we interacteren met anderen of bepaalde moderne methoden/middelen gebruiken. Handige bronnen over Sociaal Leren communities en netwerken op een rij (Engelstalig): wenger-trayner.com Mindset Meer dan 30 jaar heeft Carol Dweck onderzocht waarom sommige mensen hun capaciteiten volledig benutten en anderen niet. Volgens haar is de sleutel niet de capaciteiten of talenten die iemand heeft, maar de manier waarom je naar je talenten kijkt. Het geloof in de ontwikkelbaarheid van je capaciteiten door inspanning en ervaring is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van die capaciteiten. Dweck, C. (2006).  Mindset: The new psychology of success. New York: Random House. Fixed versus growth mindset volgens Carol Dweck, geïnterpreteerd door hbkids (bron: Gelukkig HB, www.gelukkighbkids.nl) Leerstijl Vermunt heeft op basis van uitgebreid onderzoek vier leerstijlen geformuleerd. Iedere leerstijl beschrijft met welke motieven een persoon leert, en hoe het leergedrag van de persoon eruit ziet. Meer weten over leerstijlen en welke leerstijl jouw of je coachees voorkeur heeft? Vul dan deze test in: www-dsz.service.rug.nl Maatschappelijke vragen bij de automatisering van de coachingspraktijk E-coaching kan een krachtig hulpmiddel vormen om mensen te ondersteunen bij het realiseren van een gezonde levensstijl. Maar via sensoren, slimme algoritmen en feedback wordt ook een verregaande inbreuk op autonomie en persoonlijke levenssfeer mogelijk. Hoe meer we weten over fysiologische, cognitieve en emotionele processen, hoe meer vragen dit oproept over de manieren waarop aanbieders, gebruikers en andere partijen deze data kunnen, willen en mogen gebruiken. Deze voorstudie brengt een reeks belangrijke ethische afwegingen en ontwerpkeuzes in kaart:www.rathenau.nl Verveling Hoewel verveling op de werkvloer meestal als een negatieve ervaring wordt geregistreerd, blijkt het probleem ook een aantal positieve implicaties te kunnen hebben. Onder meer zou verveling een stimulans kunnen zijn voor de creativiteit. De mentale afwezigheid geeft immers aanleiding tot dagdromen die tot nieuwe ideeën kunnen leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Central Lancashire. De Brits onderzoekers stelden daarbij vast dat de creativiteit ook toeneemt naarmate de  verveling erger wordt. (bron: medicalxpress.com)   Boeken Presteren met Pavlov Laat mensen een stap extra zetten  Victor Mion & Marius Rietdijk. Amsterdam: Boom/Nelisssen, 2013. ISBN 978 90 244 0225 0 Marius Rietdijk schreef samen met Victor Mion een intrigerend boek over positieve gedragsbeïnvloeding van medewerkers. Hun boek geeft een praktisch antwoord op de vraag hoe leidinggevenden hun medewerkers een stap extra kunnen laten zetten. Het leert managers te coachen door een aantal werelden bij elkaar te brengen: sport, wetenschap en bedrijfsleven. De theorie van Pavlov fungeert daarbij als de ultieme motivatietheorie. Patronen doorbreken Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Hannie van Genderen, Gitta Jacob & Laura Seebauer. Amsterdam: Nieuwezijds, 2013. ISBN 978 90 571 2355 9 Maak je steeds weer dezelfde fouten in het leven, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Vertoont je gedrag hardnekkige patronen, die je zeer tegen je zin niet eenvoudig kunt doorbreken? In dat geval helpt schematherapie je verder. Schematherapie leert je om de oorsprong van je gedragspatronen te doorgronden, hun invloed op je alledaagse leven te onderzoeken en jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. KoersKaart Generaties in dialoog (spel) Aart Bontekoning, Sietse Rauwerdink & Angelique Greiner. Gouda: Koerskaart, 2013. ISBN 871 79 531 0090 0 Voor het eerst zijn er vier generaties tegelijkertijd aan het werk. De samenwerking verloopt echter niet even soepel. Dit dialoogspel op landkaartformaat laat generaties van elkaar leren en dat op drie niveaus: individu, team en organisatie. Elke KoersKaart is ontwikkeld volgens de leercyclus van Kolb: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en actief experimenteren. Het coachvak binnenstebuiten Een filosofisch perspectief Ronald Wolbink. Amsterdam: Boom/Nelissen, 2013. ISBN 978 90 244 0190 1 Welke plaats en functie heeft coaching binnen onze cultuur? Waarom is de reflectie over de begrippen en vooronderstellingen van het coachen zo afwezig, terwijl elke coach het belang van reflectie benadrukt? Dit leidt niet tot ‘metareflectie’ waarin het denken over het coachen voorwerp van reflectie wordt. Dit boek beantwoordt deze vragen aan de hand van een kritische analyse van coaching als cultuurfilosofisch thema. Het brengt omschrijvingen van het coachen van invloedrijke auteurs en de bijbehorende kernbegrippen uit de coachingsliteratuur in kaart. Jezelf accepteren Met mindfulness en compassie David Dewulf. Tielt: Lannoo, 2013. ISBN 978 94 014 0692 5 Jezelf accepteren, lijkt dat niet vanzelfsprekend? Helaas. We zijn vaak zo kritisch voor onszelf. We leggen de lat zo hoog, alsof daar boven ‘het geluk’ ligt. We proberen zo goed te zijn dat iedereen ons graag ziet. We verlangen naar onvoorwaardelijke liefde, maar  plaatsen onszelf in een harnas van voorwaarden. De tweede levenshelft Een werkboek voor veertig en verder Adriaan Hoogendijk. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact, 2013. ISBN 978 90 470 0350 2 Doorgaan op de oude voet kan vanaf je veertigste niet meer. Er moet ruimte komen voor nieuwe inspiratie, creativiteit en vitaliteit. Maar waar haal je die vandaan? In dit boek helpt Adriaan Hoogendijk je om nieuwe ruimte te scheppen voor het speelse, het argeloze, het oorspronkelijke en het creatieve en zicht te krijgen wat er aan onvermoede talenten en ambities in je schuilt
  Gratis
  lees meer

  Redactioneel: Lichtheid, echtheid en humor

  Waarom moeilijk doen over negatieve emoties, onprettige gevoelens en andere innerlijke hindernissen? Waarom schamen mensen zich ervoor en verzwijgen ze die vaak zorgvuldig? Is het een maatschappelijke plicht om gelukkig te zijn? Zijn we bang om anders niet aantrekkelijk gevonden te worden? Vallen we door de mand of van een voetstuk wanneer we oprecht vertellen wat ons bezighoudt? Wanneer we gehinderd worden door onprettige gevoelens, dan is het juist heerlijk om daarover uit te wisselen met anderen, want dat geeft ontspanning en nieuwe inzichten. Dan kan er humor, lichtheid en nieuwe wijsheid ontstaan. Je deelt met een ander het echte leven. Je bent uit je harnas gestapt. als de ander je zielig vindt, dan is dat zijn probleem. Wanneer er geen innerlijke hindernissen zouden zijn, zou er geen transformatie plaatsvinden en zou er geen nieuwe wijsheid meer op deze wereld geboren kunnen worden. Dankzij innerlijke hindernissen worden we wijzer over onszelf, over het leven en over de wereld. Situaties en gevoelens mogen zwaar worden opgevat, en tegelijk valt ook te leren er luchtig en nieuwsgierig naar te kijken. In mijn praktijk klinkt er soms een lach en valt er soms een traan. Alles mag er zijn. zoveel is gewoon en toch ook heel bijzonder. Er kan plotseling verbazing ontstaan. Er kan plotseling gelachen worden. Humor zonder gevoelens te bagatelliseren. Ieder moment is een nieuwe ruimte. Spelen is zo belangrijk. Speelsheid met Voice Dialogue, met spellen en met theateraspecten. Gevoelens lichamelijk uitdrukken. Niet meer je best hoeven doen. Zullen we onszelf eens van de stoel laten glijden? Enig! Ik doe zelf altijd mee, bijvoorbeeld met de harmonisatiemeditatie: de energie verspreidt zich door het hele lichaam en brengt ons weer terug naar Moeder Aarde. Als coach leer je de cliënt oordeelloos, accepterend en benieuwd te kijken naar wat er feitelijk is. Je leert de cliënt essenties ontdekken in zijn gevoelens wat doorgaans al tot transformatie leidt, waardoor nieuwe ruimte ontstaat voor de innerlijke overvloed en vrijheid om die te etaleren. Coaches leren de cliënt licht brengen in de duisternis rond gevoelens, onduidelijke verbanden en onbekende achtergronden. Door het loslaten van de weerstand om naar innerlijke hindernissen te kijken en deze te accepteren, ontstaat ontspanning en kom je dichter bij jezelf. Weerstand verkrampt en maakt lelijk. acceptatie ontspant en maakt mooi. En gelukkig! Adriaan Hoogendijk werkt als coach, supervisor en opleider tot coach. De onderwerpen ‘bezieling’, ‘de innerlijke genezer in de coach’ en ‘de wijsheid van het lichaam’ vormen belangrijke onderdelen van zijn huidige missie in de branche van coaching. www.hoogendijkcoaching.nl
  Gratis
  lees meer

  Beschouwing: In gesprek met Hans van Breukelen

  Als iemand zich een mission statement voor ogen houdt, dan is het Hans van Breukelen wel. Hij toont een samenhangende visie op management en coaching, niet zozeer gebaseerd op literatuurstudie, zegt hij zelf, maar op een reeks ervaringen waarover hij goed heeft nagedacht en nadenkt. Wat hij vertelt komt niet over als ‘ontleend aan’, maar als zijn eigen verhaal. Dat verhaal siert hij op gezette tijden, zoals een goed leraar betaamt, met voorbeelden. Een gesprek tussen twee dorpsgenoten
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  HRD-Congres Liefde voor leren

  Thema: Aandacht

  Datum: 14 februari 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »