logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|128|129|130|...|582

  Een kritische bril

  Mijn vader was psychotherapeut en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ik heb zijn boekenkast geërfd, met daarin werk van veel beroemde en beruchte psychologen en filosofen. Als ik de omslagen bekijk, vraag ik me af wat wij coaches kunnen leren van deze grote denkers. Voor deze artikelenreeks pak ik elke keer een ander boek uit de kast, om antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag. Ik nodig je graag uit om deel te nemen aan deze speurtocht, in dialoog met onze traditie.
  1,95
  lees meer

  Het leven is ‘te wow’!

  Alles is mogelijk, we kunnen succesvol zijn als we het maar genoeg willen. Het grote geluk wacht ons als we maar geloven in onszelf, onze unieke talenten ontwikkelen en in onze kracht komen. Dit is de mantra van onze tijd. Het zorgt voor een splitsing tussen degenen die het wel lukt om te voldoen aan dit mensbeeld, en degenen die buiten de boot vallen en hun geluksideaal moeten opgeven met alle gevolgen van dien. Dirk De Wachter vindt deze ‘losers’ in zijn wachtkamer en maakt zich grote zorgen over de gevolgen van onze ‘wow-cultuur’ die vraagt om een wow-mens, die wow-liefde kent, maar vaak leidt tot psychopathologie en eenzaamheid.
  1,95
  lees meer

  Spel in begeleidingssituaties

  De laatste twintig jaar komen er steeds meer spelvormen op de markt voor coaches, trainers en adviseurs. Maar wat doen die spelvormen precies? En als ze werken, waardoor komt dat? Dr. Michiel de Ronde heeft in zijn promotieonderzoek inzicht verworven in spel als begeleidingsinstrument. Spel helpt cliënten bij betekenisgeving. Ook zaken die moeilijk in woorden te vangen zijn, kunnen toch aangeraakt worden in het spel.
  1,95
  lees meer

  Emoties (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA 'EMOTIES' (juni 2015) De biologische wortels van emoties en gevoelens, Mark Nelissen Wil je me precies vertellen wat je voelt?, Jacob van Wielink & Leo Wilhelm Emoties in kunst en coaching, Mirjam Dirkx Wat kun je als coach met verslaving en emoties?, Erica Kuyters IK-ANDER EN NU... Au! Waar ben jij bang voor?, Mirjam Klein Wassink Stilstaan, afronden en weer doorgaan, Marjo Korrel Emoties en stemmingen, Erica Kuyters ORGANISATIE Opdrachtgevers aan het woord, Hans Raamsdonk & Rachelle van Daalen De corporate tribe, Danielle Braun & Jitske Kramer Aan het werk of op de waakvlam?, Marian Timmermans & Willem de Vos MAATSCHAPPIJ Affectieve burgers, Jikke de Ruiter Wonderen, fantasie of waarheid?, Jikke de Ruiter Vrijheid van meningsuiting, Jikke de Ruiter De coachende rol van muziek bij verlies, Simone Vos & Martin Hoondert Ressentiment, Ad Maas Emoties Emoties zijn vaak een vast onderdeel en regelmatig zelfs het startpunt van een coachingsgesprek. Maar wat zijn emoties precies? En wat moet een coach van emoties weten om zijn coachee goed te kunnen begeleiden? Deze vragen vormden het uitgangspunt bij het samenstellen van deze uitgave. Het blijkt dat er vele definities en invalshoeken bestaan voor het begrip ‘emoties’. De reden daarvoor is dat emoties niet naar een duidelijke groep waarneembare verschijnselen verwijzen, aldus professor Agneta Fischer, hoogleraar emotie-theorie (2010). In ieder geval is een emotie een reactie op een gebeurtenis die ons op een of ander manier aangrijpt. Onze belangen worden geraakt. Om inzicht te krijgen in de biologische wortels van emoties en gevoelens starten we met een artikel van professor Mark Nelissen, hoogleraar in de gedragsbiologie. Emoties zijn een activiteit van het brein en hangen direct samen met de strijd om te overleven. Zij helpen ons daar waar nadenken veel te lang zou duren.  Danielle Braun en Jitske Kramer bekijken emoties vanuit een heel andere optiek. Zij vergelijken vanuit een antropologische invalshoek hoe wij omgaan met emoties in tribale samenlevingen en in organisaties, en zij werken enkele interessante verschillen tussen westerlingen en Aziaten uit. Daarnaast benadrukken zij het belang van overgangsrituelen. Marjo Korrel maakt de vertaalslag naar de praktijk en deelt een overgangsritueel dat behulpzaam is bij het goed afronden en afscheid nemen van een fase. Verder blijkt het nuttig om onderscheid te maken tussen een emotie (het moment) en een stemming (een algemene basishouding). Door dit onderscheid te maken ontstaat meer zicht op welke horizon de coachee aanhoudt bij zijn persoonlijke ontwikkeling. In beide gevallen ligt de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling in de werkelijke acceptatie van de situatie, aldus Ericka Kuyters. Tot slot eren we in deze uitgave het gedachtegoed van Marshall B. Rosenberg, grondlegger van de verbindende communicatie. Hij stelt, heel in het kort, dat emoties ontstaan doordat onze behoeften niet zijn vervuld. En zo vormen emoties een mooi aanknopingspunt voor de begeleiding. “Koester je emoties en onderschat ze nooit.” Robert Henri

  5,95
  lees meer

  De biologische wortels van emoties en gevoelens

  Het begrip emotie wordt vaak verward met gevoel, maar het verband is slechts indirect. Een emotie is in wezen een sturend superprogramma in ons brein, dat als een dirigent al ons handelen op een bepaald moment in een richting stuurt. Het verloop van een gedraging in het algemeen kunnen we beschouwen als een programma, een reeks van informatieverwerkende processen, die bepalen hoe iemand handelt.
  1,95
  lees meer

  Wil je me precies vertellen wat je voelt?

  Marshall B. Rosenberg (6 oktober 1934 – 7 februari 2015) was de grondlegger van de geweldloze, of verbindende communicatie. In dit artikel willen we zijn gedachtegoed eren. We laten de betekenis van zijn benadering voor onze emoties en onze relatie met de ander zien. Hiermee geven we een eigentijdse invulling aan de oproep van Aristoteles, ruim twee millennia geleden: “Richt de juiste emotie op de juiste persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment en in de juiste mate.”
  1,95
  lees meer

  Emoties in kunst en coaching

  Soms, in mijn praktijkruimte, hoor ik een doorgaande stroom van woorden. Niet dat ze allemaal evenveel betekenis hebben. Misschien zijn ze meer bedoeld om de tranen, of de boosheid die eronder verborgen zit, geen kans te geven. En andere keren hoor ik geagiteerde klanken: verontwaardiging, verstikte tranen, vloedgolven van verdriet. Hoe komt het toch dat de ene persoon bijna verdrinkt in zijn emoties en de ander ze slechts mondjesmaat kan uiten? En belangrijker misschien: wat kan ik ermee als coach?
  1,95
  lees meer

  Wat kun je als coach met verslaving en emoties?

  In de boeken van Jan Geurtz is het thema verslaving de rode draad. Zijn recente boeken over relaties, ‘Verslaafd aan Liefde’ (2015) en ‘Bevrijd door Liefde’ (2014), zijn bestsellers. Meer dan vijftien jaar geleden kwam ik hem tegen als trainer in een opleiding voor persoonlijk leiderschap en zelfontplooiing. Deze trainingen waren gericht op het versterken van je positieve zelfbeeld, om van daaruit verantwoordelijkheid te nemen en tot actie over te gaan. Ik ging bij Jan op bezoek en interviewde hem over verslaving, emoties en wat coaches daarmee kunnen doen.
  1,95
  lees meer

  En nu… Au!

  Via een van je opdrachtgevers krijg je een aanvraag voor de coaching van een medewerker, die erg heeft geleden onder een reorganisatie en de daaropvolgende ontslagen. De medewerker is erg negatief over de organisatie en de nieuwe leidinggevende. Hij zit zichzelf en daarmee het hele team in de weg. Tijdens de intake blijkt de man erg aardig al toont hij wel veel cynische humor en weinig zelfreflectie. Er is direct een klik en jullie besluiten het coachingstraject in te zetten. In de loop van het eerste gesprek vertelt je coachee iets uit zijn privéleven, wat knetterhard bij je binnenkomt. Het raakt bij jezelf aan oud zeer, waarvan je overtuigd was dat je dat al heel lang verwerkt had en dat je er geen last meer van had. Je biedt je coachee nog een kopje koffie aan en terwijl de koffiemachine bezig is, overdenk je wat je nu gaat doen. Wat doe je als coach? Welke overwegingen spelen hierbij een rol?
  1,95
  lees meer

  Waar ben jij bang voor?

  Je hoort het wel vaker: “We moeten niet bang zijn.” Dit als een reactie op allerlei dreigingen die op ons afkomen, zoals terroristische aanslagen, een instortende markt, een verslechterend milieu. Dreiging ervaren we allemaal op zijn tijd. Het kan om grote en kleine dingen gaan. In het werk gaat het bijvoorbeeld om de dreiging van een op handen zijnde reorganisatie, of de dreiging om werkloos te worden. Maar ook een ontevreden klant kan simpelweg bedreigend zijn. Of het feit dat je collega promotie maakt en jij niet.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper