logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|12|13|14|...|567

  Leren van de ruimte

  Als klein jongetje zag hij Neil Armstrong midden in de nacht de eerste stap op de maan zetten. Zo ontstond zijn fascinatie voor de ruimtevaart. Nu is Franco Ongaro directeur van het European Space Agency. Zou hij ooit nog ergens anders willen werken? Die vraag legden we hem voor tijdens een ontmoeting in het kantoor van het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk. Als we het gebouw binnenkomen, is het ons meteen duidelijk: alles ademt hier ruimte. Franco Ongaro noemt verschillende voorbeelden van wat we kunnen leren van de ontwikkelingen die voortkomen uit ruimteonderzoek.
  Gratis
  lees meer

  Ruimte volgens Bernie Glassman

  Op 4 november 2018 overleed Bernard Tetsugen Glassman Roshi. Voor mij was Bernie, zoals hij het liefst werd genoemd, de personificatie van het begrip ‘ruimte’. Hem beschrijven is daarom niet eenvoudig. Hij was New Yorker en wereldburger, luchtvaartingenieur, jood, sociaal geëngageerd boeddhist, zenleraar, gastspreker op Harvard Divinity, clown, leider van straatretraites, succesvol sociaal ondernemer en ook iemand die zichzelf en zijn status (en die van anderen) meteen relativeerde. Met dit artikel wil ik hem graag herdenken en zijn ideeën meer bekendheid geven.
  1,95
  lees meer

  Kijk eens over je eigen grenzen

  Regionale ontwikkeling is één van de prioriteiten van de overheid. Zeker nu verschillende plattelandsgebieden in sommige Nederlandse provincies met leegloop te maken hebben. Jongeren trekken naar de steden. De ontwikkeling van deze gebieden stagneert, wat leidt tot een neerwaartse spiraal voor de regio. Bedrijven en instellingen die regionaal actief zijn, staan onder druk en worden op termijn in hun voortbestaan bedreigd. Werk je als hrd’er bij een organisatie als deze, benut dan kansen die er zijn om bij te dragen aan zowel de regionale ontwikkeling als de continuïteit van de organisatie.
  1,95
  lees meer

  Eigen regie, daar zorg je samen voor

  Het nemen van eigen regie is een hot topic, zowel in de samenleving als binnen organisaties. Met het verlaten van de verzorgingsstaat en het aansturen op participatie verwachten we met elkaar dat iedereen regie neemt in zijn leven. Dat vraagt van ons dat we vaker zelf keuzes maken op diverse gebieden.
  1,95
  lees meer

  Muzisch werken geeft ruimte

  De muzen in de Griekse mythologie bezongen de heldendaden van de goden door ze na te vertellen en na te spelen en zo te delen. Zo’n muzisch perspectief stimuleert de professionele eigenzinnigheid en zorgt voor gedeelde waarden en plezier in het werk. Het overstijgt de individualiteit en schept gemeenschappelijke verbanden. Ook nu, in onze tijd. Reden voor ons om te onderzoeken wat dit perspectief brengt voor een kenniscentrum voor langdurige zorg op weg naar professionalisering en wendbaarheid. We gebruiken daarvoor de term muzische professionalisering.
  1,95
  lees meer

  Ruimte voor professionaliteit

  Toen ik vorig jaar 17 mooie jaren werk bij Twynstra Gudde afrondde om een eigen bedrijf te starten, had ik in elk geval één ding waar ik echt naar uitkeek: de vrije ruimte. Er zijn veel dingen die ik ga missen, zo dacht ik, maar het organisatiegedoe kan ik missen als kiespijn. Geen regels meer, geen voorschriften, geen tijdschrijven, geen gesprekken die er nu eenmaal bijhoren, geen moeten. Lang leven de vrijheid! Mijn eigen weg zoeken, dingen op mijn eigen manier kunnen doen, mijn creativiteit kwijt kunnen, mijn intuïtie kunnen volgen.
  Gratis
  lees meer

  Het spel kan beginnen!

  Meer dynamiek en spanning kunnen het leerrendement van simulatietrainingen laten stijgen. De wereld van gaming kan daarbij een bron van inspiratie zijn. Een simulatie, waarbij spelelementen worden gecombineerd met de inzet van trainingsacteurs, leverde interessante resultaten op.
  1,95
  lees meer

  Haal meer uit je training

  “Voor een opleiding die ik geef, moeten de studenten een boek doornemen. Ik merk dat veel van hen moeite hebben met de wetenschappelijke taal. Ik ben op zoek naar activerende werkvormen.” Deze vraag staat op LinkedIn. En er komen meteen tips. “Laat de deelnemers creatieve presentaties voor elkaar bedenken van de gelezen stof.” “Verdeel de hoofdstukken en laat ze die aan elkaar presenteren.” “Laat ze 20 vragen voor elkaar bedenken, maak er een quiz van met prijzen.” “Laat ze een spel maken waardoor ze de stof verwerken.” Er is niemand die zegt: “Vertaal de theorie in een praktische demonstratie.” Toch is dat de tip die naar voren komt uit de moderne leerpsychologie.
  1,95
  lees meer

  Wil de echte morele leider opstaan?

  Schandalen rond bedrijven als Enron, Lehman Brothers en Volkswagen lieten de wereld zien dat moreel leiderschap, of juist een gebrek daaraan, grote gevolgen kan hebben. Maar wat is moreel leiderschap eigenlijk? Tot op heden werd moreel leiderschap vaak gezien als een individuele eigenschap van een leider met kwaliteiten zoals betrouwbaarheid, eerlijkheid, mensgerichtheid en integriteit. Maar recent wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in het prestigieuze Academy of Management Review, laat zien hoe moreel leiderschap gevolgen heeft voor het morele systeem van de gehele organisatie en daarbuiten. Moreel leiderschap is dus een nog veel krachtiger fenomeen dan we al dachten.
  1,95
  lees meer

  Ontwikkelruimte voor teams

  Team staat voor Together Everyone Achieves More. Toch tonen onderzoeken aan dat de meeste teams dat niet halen en gemiddeld maar op 75 procent van hun kunnen presteren. Teams hebben ontwikkelruimte nodig om als team tot betere resultaten te komen. Ruimte om de diversiteit in een team productief te maken. Ruimte voor elkaar, voor elk teamlid om haar kennis, ervaring en talenten in te brengen. Ruimte om van mening te verschillen en samen die verschillen te onderzoeken. Ruimte om samen scherp te krijgen wat je opgave als team is en wanneer je het goed doet. Die ruimte noem ik teamontwikkelruimte.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper