logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|129|130|131|...|545

  Week van een manager: Maurice Dunk

  Maurice Dunk is na zijn HEAO-opleiding gestart als assistent-accountant en vanaf 1991 werkzaam in een leidinggevende functie. Naar eigen zeggen begon het ‘echte managen’ pas in 1996. Momenteel is hij werkzaam bij Fagro Consultancy BV en in zijn huidige functie is hij verantwoordelijk voor 26 financiële consultants, het aannemen van nieuw personeel, het begeleiden van consultants op project en het zoeken naar nieuwe projecten. Resultaat als gevolg, niet als doel Wat heb je afgelopen week gedaan? “Naast het reguliere wekelijks overleg, ben ik naar twee netwerkbijeenkomsten geweest, heb ik zeven bedrijven bezocht (prospections), een kwalificatiegesprek gevoerd bij een bestaande klant voor de plaatsing van een extra consultant en twee sollicitatiegesprekken gevoerd.” Welk patroon van je collega’s word je zat? “Er is niet echt een patroon dat mij stoort.” Hoe ga je daarmee om? “Als ik mij ergens aan zou ergeren, zou ik daar ook direct iets van zeggen. Daarentegen realiseer ik mij ook dat een patroon voor een collega belangrijk kan zijn; dat is voor mij voldoende om bepaalde gedragingen te respecteren. Zo relativeer ik voor mijzelf eventuele ergernis. Soms kan anderen ‘hun ding laten doen’ ook een stap naar de oplossing zijn…” Wat heb je deze week geleerd? “Ik heb geleerd dat je nooit te oud bent om te leren en dat zaken die op papier staan echt anders kunnen overkomen dan bedoeld. Dat was natuurlijk bekend, maar ik werd deze week nog eens met de neus op dit feit gedrukt.” Waar moest je deze week heel erg om lachen? “Humor zit voor mij in de gewiekste reacties op wat er gebeurt; veelal woordgrappen, droge humor of de zogenaamde grappen voor intimi.” Omschrijf jezelf als manager in vijf woorden. “Pragmatisch, no nonsens, besluitvaardig en dat alles met veel humor.” Wat is jouw belangrijkste motto in je werk, met name in de omgang met je medewerkers? “Zorg ervoor dat je mensen met plezier naar het werk komen en dat ze de juiste tools hebben, dan presteren ze het beste en volgt een goed resultaat vanzelf; als gevolg en niet als doel!” Als je alles voor het zeggen had, wat zou je als eerste veranderen? “Ik zou de levensstijl van de Zuid-Europese landen nastreven. ’s Middags een pauze van twee uur voor een uitgebreide maaltijd en powernap, en dan twee uur langer werken.”
  Gratis
  lees meer

  Visual: Verzoening

  Gratis
  lees meer

  Visie: Jezelf kennen is je plaats kennen

  Naar verluidt stond ooit boven de ingang van het Orakel van Delphi ‘Gnothi Seauton’ in het kalksteen gegrift, doorgaans vertaald als ‘Ken Uzelf’. “Omdat het zo vertaald wordt vatten wij dit psychologisch op, alsof er een ‘zelf’ zou zijn dat je kunt leren kennen, iets waar je je leven lang mee bezig kunt zijn.” Aan het woord is Coen Simon, filosoof en schrijver, die ik naar aanleiding van zijn pleidooi voor oppervlakkigheid op de Dag van de Coach 2013 spreek over zijn visie op coaching.
  1,95
  lees meer

  Verzoening is aanvaarden van de imperfectie

  Al tientallen jaren leven wij in onze westerse samenleving conform de principes van het verlichtingsdenken. Vooruitgang en de illusie van maakbaarheid zijn de voornaamste kenmerken daarvan. Ondertussen durven wij enigszins te erkennen dat de maakbaarheid ook zekere grenzen kent. De overheid heeft de maakbare samenleving failliet verklaard en de verzorgingsstaat maakt schoorvoetend plaats voor de netwerk- of improvisatiesamenleving. Toch blijft maakbaarheid onderhuids nog vaak de drijfveer bij de meeste ontwikkelingstrajecten.
  1,95
  lees meer

  Versus: Regels kun je omzeilen, principes niet

  Gaan coaches zelf ergens voor staan? Gaan zij de confrontatie aan? Of bouwen zij vooral bruggen en kneden zij hun cliënten zo, dat zij passen in ‘het systeem’, another brick in the wall. Daarbij wellicht zichzelf en hun cliënten verloochenend die wel ergens voor staan. De bedrijfspraktijk is toe aan een echte verandering. Opkomen voor wat je niet wilt, kan dat ook? Kun je je verzoenen met jezelf en met je keuzes die je iedere dag weer opnieuw maakt met veelal je portemonnee als leidende principe?
  1,95
  lees meer

  Vergeving begeleiden

  Vergeving is een middel dat in de coachingspraktijk een proces kan versnellen, zuiveren en ophelderen. Het kan zorgen voor een snelle innerlijke schoonmaak, het kan relaties weer vrijmaken en een doorbraak bewerkstelligen waar oude pijn vastzit. Het kan de kroon op een coachingstraject zijn, of juist het begin ervan. Eigenlijk kan vergevingscoaching niet gemist worden in een coachingspraktijk. Met name daar waar relaties een rol spelen. En dat doen ze in principe overal.
  1,95
  lees meer

  Uit de boekenkast: Joseph Campbell

  Mijn vader was psychotherapeut en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ik heb zijn boekenkast geërfd, met daarin werk van veel beroemde en beruchte psychologische en filosofische denkers. Als ik de omslagen bekijk, vraag ik me af wat wij coaches kunnen leren van deze grote denkers. Voor deze artikelenreeks pak ik elke keer een ander boek uit de kast om antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag. Ik nodig je graag uit om deel te nemen aan deze speurtocht, in dialoog met onze traditie.
  1,95
  lees meer

  Trend: Verdieping voor oplossing

  In het dagelijkse leven werkt Maya Larooy vanuit haar eigen bureau voor verschillende organisaties in de zorg en het bedrijfsleven. Zij heeft een voorliefde voor complexiteit. Haar hart gaat sneller kloppen wanneer iemand bij haar komt met de constatering dat ‘het anders moet’. Waarom moeten zaken anders en wat moet er gebeuren om de persoon of organisatie in beweging te krijgen? Daarnaast werkt zij als behandelaar in een psychologenpraktijk. In beide rollen zoekt zij samen met de ander naar patronen om te kijken hoe iets anders kan. Of zij nu als coach, supervisor, manager of behandelaar werkt, het maken van verbinding en het hebben van een respectvolle houding beschouwt zij als kernwaarden binnen haar vak. Sinds april van dit jaar is Maya Larooy bestuursvoorzitter van de St!R. Verleden Ik denk dat binnen organisaties steeds bewuster aandacht komt voor de verschillende vormen van coaching. Wat ik heel positief vind is dat vijftien jaar geleden coaching in organisaties bijna niet werd ingezet, omdat het een therapeutische trend leek te zijn uit Amerika. Nu is professioneel begeleiden veel gewoner geworden – met dank aan de professionele voorgangers – en de inzet van coaching is nu veel meer geaccepteerd. In de afgelopen jaren hebben meerdere professionals waardevolle bijdragen geleverd aan de vakgebieden van coaching en supervisie door hierover te schrijven. Kennis en kunde delen via boeken en artikelen is erg belangrijk. Ik heb hier zelf veel van geleerd. Heden Er zijn tegenwoordig veel vormen van coaching, denk bijvoorbeeld aan de stylingscoach, de geldcoach en onlangs hoorde ik op de radio over een lenzencoach. Het lijkt wel alsof we in deze tijd overal iemand bij nodig hebben. Wat zegt dat over onze zelfredzaamheid en ons gezonde verstand? Dat brengt mij in ieder geval vaak op de vraag wat professioneel coaching nou precies is? Coaching is een containerbegrip. In termen van professionalisering moeten we nu een volgende slag gaan slaan. Daarom vind ik het zo belangrijk dat er een keurmerk is voor professioneel begeleiders. Iedereen kan zichzelf tegenwoordig coach noemen, ook zonder goedgekeurde opleiding. Maar hoe zien de opdrachtgevers wat een goede coach is, waaraan kun je zien of een coach kwaliteit biedt? Professionele begeleiders moeten zich bezig houden met essentiële zaken zoals het procesmatig sturen op eigenaarschap en het zelfsturend vermogen bevorderen. Zij moeten een sterke mate van reflectie hebben op zowel proces en inhoud. Mogelijk zijn veel coaches (containerklanten) nu ‘slechts’ adviseurs en coachen zij niet op belangrijke uitgangspunten van een professionele coach. Toekomst Mijn toekomst in coaching ligt in het mijzelf steeds verder bekwamen middels het maken van ‘vlieguren’, lezen van relevante literatuur en het volgen van intervisie. Ik vind het belangrijk dat het vak professioneel begeleiden serieus genomen wordt. Dat het kaf zich van het koren scheidt door een goed keurmerk, waardoor iedereen kan zien dat een bepaalde coach kwaliteit biedt, vlieguren heeft gemaakt en zijn vak goed bijhoudt. Door het gebruik van internet en sociale media ontstaat ook in het coachingsvak steeds meer globalisering en internationalisering. Coaches weten zich te verhouden tot hun professie in Nederland, maar ook steeds meer in relatie tot het buitenland. Er wordt op internationaal niveau steeds vaker gepraat over normen en waarden die passen bij een professioneel coach. De NOBCO en ICF hebben hier wereldwijd een interessant onderzoek naar gedaan. Ik juich dat toe! Coaches uit diverse landen raken vaker met elkaar in gesprek over de inhoud en de uitvoering van het vak. Hier moeten we rekening mee houden. Dat betekent ook, dat wij onze opvattingen over coaching moeten leren vertalen naar contexten die voor ons minder duidelijk zijn. Ik hoop dat teamcoaching en met name organisatiecoaching een echte trend gaan worden. Droom Mijn droom is om als bestuursvoorzitter van de St!R met anderen te werken aan het verder ontwikkelen van een professioneel register voor coaches en andere professionele begeleidingsvormen. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van zowel de inhoud als de rol van de coach en/of professioneel begeleider. Ik denk dat coachen zich steeds meer richt op het brengen van verdieping van de (persoonlijke) ontwikkeling van iemand in plaats van dat het gericht is op het oplossen van een probleem.
  Gratis
  lees meer

  Teamcoaching: Kiezen voor het leven

  Toen ik in 2008 tijdens een reis in Rwanda terechtkwam, stuitte ik per toeval op een volksrechtbank, waar verschrikkelijke zaken van de burgeroorlog (1994) aan de orde kwamen. Buren die jarenlang in vrede hadden samengeleefd, hadden plots de hand aan elkaar geslagen. Een buurman werd geconfronteerd met zijn voormalige buurvrouw, wiens gezin hij had afgeslacht. Snikkend vroeg de man de vrouw om vergeving. Zijn misdaden leken onvergeeflijk en toch, na een lange dag van praten en van lange stiltes, sprak de vrouw: “Ik vergeef je, maar vergeten doe ik het niet. Ik vergeef je, zodat jij en ik verder kunnen leven.” Tijdens dat proces kwam ik tot de ontdekking dat wij vergeving en verzoening vaak in de mond nemen voor haast onnozele zaken
  1,95
  lees meer

  Redactioneel: Verzoening

  “Ga je in therapie of naar een coach? En waarom?” Als we de kromme van Gaus erop loslaten, dan is het aan de uiteinders van de boog wel helder: links een onmiskenbare hulpvraag voor therapie en rechts een vraag over een sollicitatiegesprek, mooi voor de coach. Maar voor al die gesprekken ter hoogte van de boog lijkt een pasklare keuze niet voorhanden. Er zijn mensen die jaren bij een therapeut ‘lopen’, denkend dat ze ziek zijn en ineens door een coachgesprek in hun kracht komen. Andersom kan ook: een NLP-coach kan over het hoofd zien dat er een stevig sluimerend trauma wacht op aandacht. Als je beroepsbeoefenaars vraagt wat het verschil is, heeft iedereen zijn eigen antwoord. Ik noem veiligheidshalve alleen deze: therapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars en coaching niet. Nee, dan de overeenkomsten, waar ik het hier juist over wil hebben: er is sprake van een hulpvraag, de professional moet over een gedegen kennis beschikken, goed kunnen luisteren, iets, liefst veel weten van overdracht en een begeleidingsplan kunnen maken. To start with! Van oudsher mag je je therapeut noemen na een gedegen studie psychologie. Coach ben je als je vindt dat je dat bent. Het is een ‘wild’ beroep; de voedingsbodem en de achtergrond van coaches is uitermate divers. Ze zijn dan ook niet onder een paraplu te vangen. Een coach kan zeggen: “Ik weet niet hoe het komt, maar als het werkt, is het goed.” Wellicht een vloek in de oren van een psycholoog met wetenschap in rug- en broekzak. Bij coaches speelt werk- en levenservaring en de daarop gebaseerde opleidingen een grotere rol dan de wetenschappelijke kennis. Dit betekent niet dat coaches niet professioneel werken. Een coach kan net als een therapeut, voor iemand een wezenlijke verandering bewerkstelligen. Voor beide beroepen geldt dat ze kennis moeten hebben van persoonlijke thema’s en problemen die hun bron vinden in de jeugd. Voor beiden geldt ook dat ze kunnen werken met een ontwikkelingsvraag of met verlangen naar een beter leven. De persoonlijke touch en de liefde voor de mens zijn voor beiden een onmisbare basis. Er is dus op zijn minst een enorme overlap. Alleen, coaches lopen achter. Therapeuten zijn al vanaf 1930 bij beroepsverenigingen aangesloten en onderwerpen zich aan kwaliteitseisen. De coach als zodanig doet pas haar intrede in de jaren tachtig. En sinds een jaar of tien stellen de NOBCO, de NOLOC en erkende opleidingsprogramma’s stevige eisen. De klant kan kiezen voor een gecertificeerde coach. Door verzoening tussen psychotherapie en coaching zouden beide beroepsgroepen veel van elkaar kunnen leren. De coach op bezoek bij de therapeut en vice versa met een grote dosis nieuwsgierigheid om elkaars werkterrein, inzichten en methodieken te verkennen. Door als coach samen te werken met psychotherapeuten en psychiaters, kunnen cliënten en klanten veel beter geholpen worden. Om hen gaat het tenslotte. Saskia Teppema is redactielid van het Tijdschrift voor Coaching en werkt als trainer, executive coach en organisatieadviseur vanuit haar eigen bureau Teppema Executive Coaching. www.saskiateppema.nl
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper