logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|134|135|136|...|537

  Bewogen leven

  Niet denken, maar dansen. Niet praten, maar bewegen. Cliënten die vastzitten door rouw of een ander verlies, moeten letterlijk in beweging worden gebracht. Dat is de filosofie van bewegingstherapeuten Trude Cone en Patrice Kennedy van praktijk De Lachende Cactus. Door mensen te laten bewegen, kun je ze uitdagen en confronteren. Ze kunnen op die manier hun verlies fysiek ervaren en er vorm aan geven. Door bewegingsoefeningen ontdekken ze een nieuwe manier om zich te uiten. Cone en Kennedy weten waarover ze praten, ze zijn van huis uit professionele dansers. En ze hebben beiden persoonlijk ervaren hoe het is om op te krabbelen na een groot verlies.
  1,95
  lees meer

  Hoogbegaafd talent

  Zeer intelligent, scheppingsgericht, uiterst sensitief en snel schakelend: hoogbegaafden hebben een bijzondere combi van talenten waar ze de wereld mee kunnen veroveren. Toch komt een aantal van hen niet tot zijn recht, want het managen van zoveel talent vraagt zelfkennis en wijsheid. Regelmatig is er sprake van ‘ontsporing’ en ook kunnen hoogbegaafden last hebben van onjuiste of dubbele diagnoses en stigmatisering. Als coach kun je een belangrijke rol spelen in het begeleiden van deze mensen.
  1,95
  lees meer

  Toekomst (volledige uitgave, 24 artikelen)

  INHOUD THEMA 'TOEKOMST' (maart 2013) Bert Coenen overweegt de toekomst van coaching, Ad Maas I have a dream, Frank van der Mijn Saskia Teppema over het coachen van kanjers, Annette Man-Mul De mythe van het maakbare geluk, Ando Rokx Is er in de toekomst van coaching nog plek voor een olifant? Mediamap Klaar met coaching!, Nathalie Vrancken IK-ANDER Evenwicht tussen Vaardigheid en Waardigheid, Robert Haringsma Voorwaarden voor ervaringsleren scheppen, Fer van den Boomen Promotie of preventie, Roos Vonk Film en coaching, Belia van den Berg & Rozemarijn Dols Doet de persoon van de coach ertoe? Ad Maas ORGANISATIE Deel en geheel, Rudy Vandamme Edwin Steenvoorden, manager binnen Capgemini Leve de emotionele leider! Gerben van Kleef Strategisch coachen, Els Ackerman MAATSCHAPPIJ E-vaardig coachen, Hannelore Dekeyser, Niel Van Meeuwen & Harry Vos Coaching in een VUCA-world, Anje-Marijcke van Boxtel Een gesprek met Ad Verbrugge: Is een leraar een coach?, Ad Maas Carl Rogers, Jikke de Ruiter Empirisch onderzoek naar effectiviteit, Marilène Mineur Anderen dienen door te leiden, Inge Nuijten Onze weg tot systeemverandering, Robin Brouwer De afleiding van het nu, Petra de Bruijn VOORWOORD Een belangrijke levensles die ik heb geleerd door het verongelukken van mijn vader is dat de toekomst ineens kan veranderen. Je hebt het leven niet in de hand en tegenslag hoort erbij. Mijn vader werkte hard, genoot. Gepassioneerd ondernam hij dingen waaraan hij plezier beleefde en waarin hij geloofde. Soms zelfs tot ergernis van zijn omgeving. Dat mijn vader zo’n enthousiaste man was, die probeerde uit het leven te halen wat erin zat, verzacht voor mij het gemis. En ik realiseer me des te meer dat het leven zich NU afspeelt. We kunnen niet in de toekomst kijken, laat staan dat we de toekomst van coaching kunnen voorspellen. Wanneer we met de redactie en de adviesraad over dit thema praten, blijkt een aantal termen en ontwikkelingen steeds terug te keren. Zo komt de verdere professionalisering van coaching met regelmaat ter tafel en wordt gepleit voor een breder wetenschappelijk fundament. Enerzijds onderscheiden we een rationele benadering met de behoefte om zaken vast te leggen, te meten en te formaliseren. Anderzijds zien we een intuïtieve benadering, waarin gevoel en niet-wetenschappelijke visies de ruimte krijgen. Hier gaat het niet om de ultieme maakbaarheid, maar om het leren meebewegen, levenskunst. Ook rijzen met regelmaat de meer  Filosofische /maatschappelijke vragen: Dragen coaches voldoende bij aan de maatschappij? Wat hebben coaches te geven? En wat is de rol van coaching in het licht van de maatschappelijke analyses? De snelle technologische vooruitgang heeft onweerlegbaar impact op coaching, denk aan de sociale media, virtueel coachen en online community’s, evenals de veranderingen op de arbeidsmarkt zoals vergrijzing en lifelong learning. Martine Vanremoortele vat deze trends pakkend samen in de hierna volgende tekening. In deze uitgave van het TvC verkennen we de contouren en wensen van het toekomstige vakgebied. Diversiteit zal blijven bestaan en heeft een meerwaarde. Persoonlijk pleit ik ook voor een verdere integratie van de verschillende benaderingen binnen coaching en van coaching in de maatschappij. Liefst NU. Janet Rienties Hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching hoofdredacteur@tvc.nl

  5,95
  lees meer

  Week van een manager: Edwin Steenvoorden

  Edwin Steenvoorden is Strategic Business Domain (SBD) Manager binnen de Capgemini Business Information Management (BIM) divisie in Nederland. In deze rol is hij verantwoordelijk voor zowel de commerciële activiteiten als het portfoliomanagement van Information Strategy, Business Analytics en Advanced Planning & Scheduling. Hij combineert dit met een leidende rol in het global initiatief rond Digital Transformation gericht op de Utilities markt. Edwin is een regelmatig gevraagd spreker op nationale en internationale seminars en zijn artikelen worden frequent gepubliceerd in vakbladen Vrijheid komt met het inleveren van vrijblijvendheid Wat heb je afgelopen week gedaan? “Afgelopen week heb ik mij bezig gehouden met een mix van werkzaamheden op het commerciële vlak, zoals klantbezoeken en afstemming met partners, strategievorming voor het onderwerp Digital Transformation, het voeren van een drietal beoordelings- c.q. coachingsgesprekken en het opnemen van een promotievideo in het kader van ons Big Data initiatief. Daarnaast heb ik een dag op halve kracht gewerkt om te herstellen van een griepaanval.” Wat heb je deze week geleerd? “Naast het niet immuun zijn voor een griepaanval, heb ik wederom het belang geleerd van consequente beeldvorming en verwachtingsmanagement, waarbij onvoldoende helderheid op de lange termijn altijd afgestraft wordt. Tevens heb ik vastgesteld dat er vele vormen van leidinggeven zijn, waarbij de hiërarchische eigenlijk het minst voorkomt – en ook vaak het minst effectief is.” Welk patroon van je collega’s word je zat? “Voor eilandmentaliteit en eigen beeld – en ego– voorrang geven, heb ik weinig begrip. In mijn opinie worden resultaten vaak beter als er een teamgedachte achter zit, tot stand gekomen door de inbreng van verschillende mensen. Dit zorgt er ook voor dat mensen beter vanuit hun kracht kunnen werken in plaats van krampachtig te voldoen aan een – niet passend – beeld.” Hoe ga je daarmee om? “Zelf probeer ik om het grotere geheel te blijven zien en te handelen conform Covey: ‘Seek first to understand then to be understood.’ Tevens vraag ik me af waarom dit gedrag me opvalt en wat dat over mij zelf zegt.” Waar moest je deze week heel erg om lachen? “Toen ik de promotievideo opnam en mezelf heel even belangrijk ging vinden, moest ik daar wel om lachen. En het moment waarop ik van mijn dochter, die net haar rijbewijs had, verwachtte dat ze zou stoppen voor een auto, waarvoor ik zelf waarschijnlijk ook niet gestopt was.” Omschrijf jezelf als manager in vijf woorden. “Rustig, vertrouwen, verantwoordelijkheid, menselijk en prettig.” Wat is jouw belangrijkste motto in je werk, met name in de omgang met je medewerkers? “Het resultaat dat het meeste telt, is het resultaat dat de groep – uitdrukkelijk inclusief de klant – uiteindelijk beter maakt. Eenieder heeft hierin zijn verantwoordelijkheid en dient die ook in te vullen. Vrijheid komt met het inleveren van vrijblijvendheid. Het doel van een manager op het vlak van het begeleiden van medewerkers is ze beter te laten worden en verder door te laten groeien dan je zelf bent. Hiertoe is het belangrijk om mensen te laten functioneren op basis van hun kracht en ze te leren hun zwakheden af te dekken.” Als je alles voor het zeggen had, wat zou je als eerste veranderen? “Meer diversiteit in het management van organisaties en meer oog voor teamprestaties.”  
  Gratis
  lees meer

  Versus: De mythe van het maakbare geluk

  We leven in een tijd waarin de honger naar zingeving en spiritualiteit niet te stillen lijkt. Tijdschriften, boeken, trainingen, opleidingen, therapieën, workshops, aanbod en vraag zijn ongekend en blijven groeien. Op weg naar geluk, op weg naar een leven vol succes, innerlijk evenwicht, een gelukkig liefdesleven, volmaakt ouderschap en een flitsende carrière. Geluk en succes zijn maakbaar, als je maar wilt, als je maar goed genoeg je best doet. En natuurlijk, het leven is een proces van groei en ontwikkeling. En natuurlijk maakt het uit of je je best doet .
  1,95
  lees meer

  Trend: Coaching in een VUCA-world

  Anje-Marijcke van Boxtel geeft lezingen en masterclasses in organisaties, traint in de Masteropleiding voor Coaches en coacht met name in het bedrijfsleven. “Mijn passie ligt in het vertalen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de werkpraktijk van mensen in organisaties. Om zodoende leren en ontwikkelen van organisaties, teams en individuen niet alleen effectiever, maar ook duurzamer én leuker te maken.” Zij werkt als Director Coaching bij Schouten & Nelissen, is adviseur en internationaal gecertificeerd coach, lid van de Adviesraad van het Tijdschrift voor Coaching en de Raad van Advies van NOBCO/EMCC. Heden De omgeving waarin wij werken en leven verandert snel. In deze complexe, steeds meer ‘global’ wereld, gaan veranderingen niet alleen sneller, maar hebben ze ook op steeds meer mensen betrekking en zijn ze moeilijker dan voorheen te voorspellen. Dat vraagt van organisaties dat zij mogelijkheden zien en daar sneller dan ooit tevoren op doorpakken. Deze veranderende werkcontext heeft grote impact op de verwachtingen die organisaties van hun medewerkers hebben. Naast het beeld van medewerkers die, daartoe in vastgelegde leerlijnen opgeleid, geplande doelen halen in vastgelegde functieprofielen en processen met gestelde kwaliteit, ontstaat een noodzaak aan meer flexibiliteit. Flexibiliteit om op kansen te reageren, snel te kunnen schakelen en excellent te kunnen presteren. Dat stelt andere eisen aan medewerkers. Organisaties zijn in toenemende mate op zoek naar dynamische mensen die snel op veranderingen weten in te spelen, zonder hun ambities uit het oog te verliezen. Mensen die zeer goed zijn in wat ze doen, mogelijkheden zien en zich blijven ontwikkelen. Hierin speelt ook een psychologische trend mee: wat drijft mensen in hun werk? “I perform so I am”  mensen werken om hun waarden te leven, betekenis te hebben en daarin gezien willen worden. Herkenbare karakteristieken van Generation Y, die in toenemende mate voor ons allen zullen gelden. Dit stelt andere eisen aan organisaties. Om met Simon Sinek te spreken: wanneer je mensen inhuurt om een functie te vervullen, is dat precies wat ze zullen doen. Wanneer mensen echter voor je komen werken omdat ze je (organisatie)waarden delen, werken ze met bloed, zweet en… plezier (AM). Uit het bovenstaande volgt dat de meeste ‘oude’ methoden van leren en ontwikkelen in organisaties niet goed genoeg meer zijn. Deze tijd vraagt een nieuwe wijze van leren en professionele ontwikkeling, waarin waarden en het allignen daarvan, drijvende krachten van duurzame ontwikkeling zijn. De focus van leren ligt niet op de belemmeringen of zwakten, de tekortkomingen in het competentie profiel, maar juist op de talenten waardoor de ontwikkeling versnelt. De standaard off-site ‘leerschool’ staat niet meer centraal; leerlijnen worden individueler en integrated. Medewerker en manager werken samen om het potentieel optimaal uit te nutten en talenten ‘duurzaam’ te blijven doorontwikkelen. De energiebronnen in de werkcontext wakkeren dat vuurtje aan. Excellente prestaties liggen dan binnen handbereik. Toekomst Waar staan we nu en wat brengt de toekomst? Coaches hebben een geweldige bijdrage geleverd aan het (h)erkennen en ontwikkelen van potentieel van individuen. Die verantwoordelijkheid wordt in toenemende mate in organisaties getrokken. Grote organisaties creëerden interne coachingspools en leidden hun managers op tot coachend leidinggevende. Nu voer ik bij (inter)nationale bedrijven inspirerende gesprekken over hoe coachingsskills als metaskills in organisaties het leren, ontwikkelen en presteren kunnen optimaliseren. Soms onder de werktitel van coaching climates. Door coachingskills als waarderen, challengen en bekrachtigen in samenwerken, leidinggeven en adviseren te integreren, ontstaat een optimalere werkcontext. Coaches kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het focussen op strenghts en groei. In de turbulente markt zal de vraag naar change-coaching ook vanuit echelons onder dat van de CEO’s (VP’s, senior management) toenemen, evenals de vraag naar extra expertise in de functiegerichte coaching van excellente presteerders (salescoaching, managementcoaching). Mijn droom en bijdrage Mijn ambitie is het nieuwe leren, ontwikkelen en presteren effectiever, duurzamer en leuker te maken. Zodanig dat mensen en  organisaties hun waarden leven, het allerbeste uit zichzelf halen, betekenis hebben en daarin gezien worden. Daar mee richting aan geven, dat is de passie in mijn werk. Wanneer ambitie en talent maatgevend worden, in plaats van dat alleen bedrijfsstructuren groei en verantwoordelijkheden bepalen, levert dat geweldige resultaten op! Vanuit recent onderzoek in (positieve) psychologie, breinleren en organizational development heb ik een visie op leren en ontwikkelen gecreëerd; een kompas dat richting geeft aan deze veranderingen. Vanuit deze kompasvisie geven we bij Schouten & Nelissen vorm aan ontwikkel- en veranderingsprocessen voor onze  klanten. Onze missie is het vrijmaken en verbinden van het potentieel van individuen, teams en organisaties, wereldwijd. Die bijdrage leveren, aan klanten en in mijn eigen organisatie: een betere baan kun je niet hebben!
  Gratis
  lees meer

  Pleidooi voor ontwikkelingsgericht teamcoachen

  Een kwaliteitsvolle samenwerking levert een aanzienlijke meerwaarde op, zowel voor de betrokkenen als voor de organisatie. Toch functioneren veel afdelingen niet als een team, maar eerder als een groep individuen die niet in staat zijn hun krachten te bundelen. Om als team te functioneren zou een afdeling zich gezamenlijk moeten engageren in het bereiken van een gedeelde concrete doelstelling. Ieders unieke talent hoort op expliciete wijze (h)erkend en ingezet te worden waarbij men zich bewust is van elkaars onderlinge afhankelijkheid. Deze ontwikkeling zou echter niet beklijven, als men de betrokkenheid tot de organisatie buiten beschouwing zou laten.
  1,95
  lees meer

  Redactioneel: De afleiding van het nu

  De gedachte aan de toekomst roept meestal direct een beeld op waar een emotie aan gekoppeld is: gevoelens van angst of verlangen. Het houdt de mens bezig in een poging om in het ‘hier en nu’ te zorgen voor het ‘daar en dan’. “Life is what happens while you are busy making other plans” John Lennon. De focus op de toekomst leidt af van het nu en slaat een wig tussen onszelf en het leven. Het leven dat plaatsvindt in het nu, het enige moment waarin contact met onszelf mogelijk is. Het resultaat is een vervreemding van de mens ten opzichte van zichzelf. Dat betekent nogal wat. Ook voor de maatschappij waarin wij leven: geen contact met zelf betekent immers geen contact met anderen. Een contactloze samenleving is een samenleving zonder ziel. We pogen de toekomst te voorspellen om nu iets te kunnen doen wat ons in de toekomst veiligstelt. Zeker in tijden van crisis wordt dit aangewakkerd. Het is menselijk om te willen overleven en de toekomst voorspellen lijkt hiervoor een geschikte methodiek. Maar of hij beproefd is...? Controleren van iets dat er nog niet is. Door als het ware het onzekere, zeker te toveren. Valse hoop met als doel onszelf en onze omgeving veilig te stellen. Vanuit liefde. Of angst. In hoeverre speelt de economische crisis daadwerkelijk nu voor u? Op dit moment. Terwijl u dit leest. Is er in het hier en nu een reden om bang te zijn? Nee? Dat hoeft ook niet. Angst komt en gaat, net als boosheid, verdriet, of blijdschap. Mijn stelling is dat daar geen reden voor hoeft te zijn, het komt en gaat wanneer er vanbinnen iets geraakt wordt. Toch zoeken wij een reden in de buitenwereld, die ons gevoel verklaart. Vandaar dat de toekomst ons bezighoudt, als ideale ‘redenverstrekker’. “Ik maak me zorgen over de toekomst, ook al is dat geen realiteit. Maar wat niet is kan nog komen toch?” Leven in het nu betekent bezield leven. Leven in de toekomst creëert overleven. “Het gaat erom de ziel van het leven zelf te voelen kloppen en de onverwachte golfbewegingen te volgen van het zelf dat zich laat leven” Henri Bergson. Een poging om de toekomst te controleren draagt niet bij aan het leven leven, het doet er eerder afbreuk aan. Petra de Bruijn (@PetraCoacht) is redactielid van het TvC, psycholoog en werkzaam als coach en opleider bij SchoolvoorCoaching. Haar passie gaat uit naar de levenskunst, zowel voor individuen als teams en organisaties. Zij schreef, samen met Titia Roovers, het boek ‘Liefde en Lef’. www.liefdeenlef.nl en www.schoolvoorcoaching.nl
  Gratis
  lees meer

  Praktijk: Voorwaarden voor ervaringsleren scheppen

  Leonie is leidinggevende bij een grote zorginstelling. In het verleden heeft ze een aantal gesprekken met een interne coach gehad, waarin ze geleerd heeft om prioriteiten te stellen en wat meer afstand te nemen van de werkvloer. Na een fusie heeft zij opnieuw gesolliciteerd naar haar eigen functie. Ze heeft haar positie kunnen behouden, maar heeft wel veel meer verantwoordelijkheid gekregen dan voorheen. Ook heeft zij een nieuwe regiomanager die vooral ‘op afstand’ stuurt. Weliswaar worstelt Leonie met de zwaardere functie, maar het lijkt haar te lukken om de fusieperikelen het hoofd te bieden. Maar nu neemt ze toch contact op met de interne coach, via de volgende mail.
  1,95
  lees meer

  Organisatiecoaching: Leve de emotionele leider!

  Een regelmatig terugkerend geluid in managementtrainingen is dat het niet professioneel is om emoties te tonen. Toch zijn er volop voorbeelden van succesvolle leiders die hun emoties de vrije loop laten – denk aan de woedeaanvallen van voormalig Apple-baas Steve Jobs en voetbalcoach Louis van Gaal, de tranen van Hillary Clinton en het bezielende enthousiasme van Barack Obama. Deze voorbeelden laten zien dat er veel invloed kan uitgaan van de emotionele expressies van leiders en coaches. Is het dogma van professionele rationaliteit rijp voor heroverweging? Recente theorievorming en wetenschappelijk onderzoek wijzen op het belang van emoties voor effectief leiderschap. De emotioneel intelligente leider heeft de toekomst.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »