logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|135|136|137|...|582

  Verborgen alledaags geweld

  Laatst sprak ik Lida. Zij nam ooit ontslag omdat het managementteam waarvan ze deel uitmaakte een wespennest was dat ongepast gedrag liet voortbestaan. Haar voormalig leidinggevende nodigde Lida na zijn pensionering uit voor een gesprek. Hij bood zijn excuses aan, omdat haar feedback destijds terecht was geweest. Hij had er alleen niets mee gedaan omdat hij het niet aandurfde. Herkenbaar? Waarom is het als leidinggevende en medewerker zo lastig om feedback te accepteren, laat staan er iets mee te doen? Collega’s met wie je botst of die je tot wanhoop drijven spiegelen je schaduwkanten, lastige thema’s, zaken waarvoor je je schaamt of die je raken. Elk conflict – van pesterijen tot beschaamd vertrouwen – vraagt ons onze houding opnieuw te bepalen. Het ligt voor de hand om als ‘dader’ of ‘verantwoordelijke’ te reageren. Dat gebeurt met bekende afweermechanismen: ontkennen, argumenteren, negeren, liegen, boos worden. Ja, ook gij, Brutus! En vervolgens doorgaan alsof er niets gebeurd is. Het is op zulke momenten verleidelijk om jezelf als ‘slachtoffer’ te beschouwen. Lida deed dat aanvankelijk ook. Tot ze zich realiseerde dat ze weliswaar steun vond in haar omgeving, maar het probleem daarmee ook liet voortbestaan. Dus nam ze ontslag. Uit dit soort situaties bestaat slechts één uitweg: uit je slachtofferrol stappen en oplossingen zoeken die in jouw allerhoogste belang zijn. Is de organisatie corrupt, wordt je vertrouwen beschaamd, wil men je weg hebben omdat je te lastig bent? Dan is het tijd om afscheid te nemen van illusies over rechtvaardigheid, eerlijkheid en vechten met open vizier. Zulke waarden zijn namelijk ver te zoeken in conflicten. Geweld is vaak verborgen en subtiel aanwezig in organisaties, zoals recent beschreven in het dagboek van Arthur Gotlieb over de Nederlandse Zorg Autoriteit Nza (NRC, 12 april 2014, Niemand luisterde naar Arthur). Gotlieb zag zelfmoord als enige uitweg... Volgens de Jungiaanse psychologie is het conflict vaak te zien als een oproep van ons onbewuste om nieuw gedrag te ontwikkelen of iets ouds los te laten. Zowel ‘dader’ als ‘slachtoffer’ krijgen de kans om iets nieuws te ontdekken over zichzelf. Die verandering vraagt een groot offer. Juist daarom willen we zo lang mogelijk vasthouden aan ons gelijk of ons zelfbeeld van de onkreukbare en integere leider. Dat offer verschilt per persoon. De ‘dader’ dient bijvoorbeeld te erkennen dat hij onethisch heeft gehandeld of onherstelbaar leed heeft berokkend. Het slachtoffer moet een sprong maken van ‘lijderschap’ naar leiderschap en erkennen dat andere oplossingen noodzakelijk zijn. Voorwaarde is de beslissing om te handelen vanuit eigenwaarde en te voorkomen dat mensen nog langer op ongepaste wijze met je omgaan. Een Onafhankelijk Steunpunt van Wijze mannen of Wijze vrouwen zou een soort ombudsfunctie kunnen vervullen bij ongewenst gedrag en geweld op het werk. Niet voor blaming and shaming maar voor indringende gesprekken met leidinggevenden met als doel hen uit te dagen het geweld onder ogen te zien en op te lossen. Want de ervaringen van Arthur Gotlieb zijn helaas geen incident. In veel organisaties worden mensen weggepest door het management dat daar jarenlang ongehinderd mee door kan gaan. En toezichts- en adviesraden of interne vertrouwenscommissies zijn helaas zelden in staat om dit ‘subtiele’ verborgen geweld een halt toe te roepen.  Ans Tros is directeur van de School voor Coaching www.schoolvoorcoaching.nl, creatief directeur van Vista Nova www.vistanova.nl en lid van de adviesraad van het Tijdschrift voor Coaching.
  Gratis
  lees meer

  Doorbraken in executive coaching

  Het creëren van professionele ruimte in het hier en nu geeft de essentie van executive coaching weer. Hierbij is van belang dat de executive coach de veerkracht heeft om de druk die hij kan ervaren – samen met zijn eigen reactieve momenten – ombuigt ten behoeve van het leerproces van de executive.
  1,95
  lees meer

  Wie heeft er een probleem?

  Je wordt gebeld door een p&o’er. Een manager ervaart problemen in zijn team en wil daarmee aan de slag. Er komt een voorbereidend gesprek tussen jou, de p&o’er en de manager, waarin jullie bespreken wat de doelstelling van jouw opdracht is, hoeveel tijd daarvoor wordt uitgetrokken en, niet onbelangrijk, wat jouw fee is. Je stelt de juiste vragen, je vraagt door, je stelt nog meer vragen. Je geeft een samenvatting van wat jij denkt dat het probleem is, krijgt daar waarderende knikjes op, maar… er is meer. Dan vertelt de manager weer van alles, maar het lukt je niet om duidelijk te krijgen wat het precieze probleem is. De p&o’er is intussen afgehaakt en kijkt wat troebel voor zich uit.
  1,95
  lees meer

  Dansen met je coachee

  Een man zag eens twee samoerai met elkaar in strijd. De ene samoerai versloeg de andere met opvallende souplesse. De man vroeg hem hoe hij zich zo goed staande hield in dat gevecht. “Welk gevecht?” vroeg de samoerai. “Het gevecht dat je zojuist hebt gewonnen!” zei de man enigszins verward. “Dat was geen gevecht. Dat was een dans”, reageerde de samoerai. “In een gevecht zijn er twee: jij tegen de ander. Als je danst, verlies je jezelf in de dans. Dan is er niemand. Alleen de dans.” “Toch zag het er voor mij uit als een gevecht”, zei de man geërgerd. “Ja”, antwoordde de samoerai, “net zoals jij nu met mij in gevecht bent en ik dat ervaar als een dans.”
  1,95
  lees meer

  Wat doen ceo’s in de praktijk?

  Een bedrijf coachend leiden vereist zelfkennis en een platte organisatie waarbij de klant in het hart staat. Zo kun je als ceo inspelen op de veranderende wereld. Managing directors Jaap de Rijk van PulseOn en Ghislaine Duymelings van Manutan Benelux, en ceo Phillip Smits van de Blauwhoed Groep delen hun ervaringen.
  1,95
  lees meer

  Leidinggeven vanuit verbinding en hechting

  We ontmoeten professor George Kohlrieser begin mei in een zonnig Lausanne tijdens het High Performance Leadership programma voor ervaren executives dat hij leidt bij het Institute for International Management Development (IMD). We hebben Kohlrieser in zijn bestsellers ‘Hostage at the Table’ en ‘Care to Dare’ (2006, 2012) leren kennen als iemand die hechting tussen leiders en medewerkers tot de kern maakt van zijn werken met leiderschap. Leiders kunnen hun medewerkers alleen uitdagen (‘dare’) om hun maximale potentieel te bereiken, wanneer ze goed genoeg voor deze medewerkers zorgen (‘care’).
  1,95
  lees meer

  Opdrachtgevers aan het woord

  Hans Crum is plaatsvervangend rector aan het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. Hij is verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding. Bij zijn aantreden tien jaar geleden heeft hij de begeleiding gereorganiseerd en het onderwijscurriculum in mondiaal perspectief vormgegeven. De vernieuwing binnen de bèta-vakken, Chinees en leiderschap zijn belangrijke onderwerpen. Coaching is voor hem een belangrijk instrument om de ambities te realiseren. Denkt u wel eens aan coaching voor uw organisatie als geheel of aan teamcoaching? “Jazeker! Coaching is het mooiste instrument dat je in je gereedschapskist hebt als schoolleider. Het is ook het instrument waar ik voorzichtig en zuinig mee omspring. Coaching raakt direct aan de kracht en de glans van mensen in de organisatie. Daarom is het ook zo mooi. Ik geloof alleen in kleinschalige coaching, omdat coaching gaat om het toevoegen van waarde aan mensen en teams. Dat gebeurt als je muren afbreekt die het zicht op de waarde van jezelf en de anderen belemmeren. Dat bereik je niet in grote groepen.” Wanneer schakelt uw organisatie externe coaches in en op welke manier? “Externe coaches schakel ik in voor mensen die al langer in mijn school werken. Die hun vaste patronen en rituelen hebben. Zij durven zich niet zomaar bloot te geven, omdat ze bang zijn voor wat de verandering zal brengen, maar ook omdat ze niet gemakkelijk naar hun eigen patronen en rituelen kunnen kijken met een collega.” Hoe heeft u de ‘inkoop van coaching’ geregeld? “Ik heb als manager een aantal coaches in mijn netwerk. Ik zal alleen werken met coaches die ik ken. Sommigen ken ik omdat ik met hen zelf in een ‘coachingscontext’ heb gewerkt. Van anderen is mij bekend wie ze zijn en hoe ze werken.” Zijn er in uw organisatie ook interne coaches en hoe loopt dat? Wat zijn de criteria om een interne coach in te schakelen? “Interne coaches werken goed voor nieuwe medewerkers. Ze zijn vraagbaak en gids. De effectiviteit van interne coaches op persoonlijke ontwikkeling is volgens mij beperkt.” Voor welke thema’s zet u juist externe coaching in? “De grote thema’s zijn: communicatie, met collega’s, leerlingen en ouders, professioneel zelfvertrouwen en toekomstperspectief.” Wat vindt u van de uitspraak “Externe coaches doen wat de leidinggevende eigenlijk zou moeten doen”? “Dat is een onzinnige uitspraak. Een leidinggevende is er om ‘het probleem’ in kaart te brengen en de weg te wijzen. Alles wat er na dat gesprek gebeurt, is coaching. Daar moet je vanaf blijven. Mensen moeten te allen tijde het gevoel hebben dat ze hun ontwikkeling zelf in de hand hebben. Als leidinggevende wil ik inspireren, voorgaan en faciliteren. Dat is al een enorme opdracht.” Wat verstaat u onder e-coaching en in hoeverre maakt u hier gebruik van? “E-coaching is een vorm van elektronisch contact. Dat werkt ofwel als een pleister – je voelt je gehoord – ofwel als een doorlopend levenslijntje met iemand bij wie je terecht kunt. Verder geloof ik er niet in, althans niet zoals ik coaching inzet. Modieuze onzin, bedacht om te bezuinigen.” Hoe meet u de effectiviteit van de coaching? “Hoe meet je de effectiviteit van een timmerman? Als de deur weer zonder knarsen opengaat, heeft hij zijn werk goed gedaan. Als de deur op slot zit of eruit valt, heeft hij zijn werk niet goed gedaan. Kijk hoe iemand loopt, praat en reageert op moeilijke onderwerpen na de coaching. Als ik me als leidinggevende prettiger voel in het contact met de docent, voelt de docent zich ongetwijfeld ook prettiger. Hetzelfde geldt voor teamcoaching. Als teams opener en beter gaan draaien, is het werk goed gedaan. Als ik omzichtig mijn opdrachten moet blijven verstrekken, om maar niet op tenen te gaan staan, is er nog niet veel geleerd.” Wat vindt u een acceptabel tarief voor een externe coach? “Het tarief is secundair aan transparantie, inzichtelijkheid en flexibiliteit. Een coach die in overzichtelijke stappen werkt met een helder omschreven prijsstelling is een prettige zakenpartner. Het is belangrijk dat ik als werkgever keuzemomenten heb. Ik vind het belangrijk om te weten wat ik faciliteer. Ik stuur altijd aan op een offerte met een stappenplan. Per fase stel ik vast of de coaching aan de wensen/ doelen van onze organisatie en de werknemer heeft voldaan. Dat zijn momenten waarop ik besluit of ik doorga met deze opdracht of dat ik stop, het zijn ook de momenten waarop ik zo nodig de condities aanpas.”
  Gratis
  lees meer

  Executive teamcoaching: alle zintuigen open!

  Ik zit in een bijeenkomst met een directieteam uit de top van de publieke sector. We zijn met z’n achten en zitten in een zaaltje in een tot vergadercentrum omgebouwd landhuis. De spanning is om te snijden. Twee van de teamleden krijgen een hoog oplopende woordenwisseling. Ze begrijpen elkaar niet, luisteren niet naar elkaar en zijn zeer emotioneel over een recente aanvaring. Hun stemmen worden luider en de boosheid spat uit hun ogen. Ik ben de enige begeleider en denk: wat nu? Ik krijg het heet en kan even niets zinnigs meer bedenken. Ik heb te maken met zeer dominante persoonlijkheden, die het gevecht aangaan omdat ze weten dat ik erbij zit. Ik moet iets doen, maar wat!
  1,95
  lees meer

  Renaissance van de andragologie

  Andragologie is de wetenschap van de andragogie, die opvallende overeenkomsten heeft met coaching. In de jaren tachtig is andragologie als studie verdwenen. Momenteel wordt het belang van deze wetenschap weer erkend. Coaching kan, in zijn professionalisering, veel aan die kennis hebben. Henk Wesseling, bestuursvoorzitter van de alumnikring andragologie aan de Universiteit van Amsterdam, licht zijn visie toe.
  1,95
  lees meer

  Meeting Point

  ”De ontmoeting gaf me een klote en een goed gevoel. Aangezien ik vanuit mijn innerlijke drive en karakter altijd enorm gefocust ben op oplossingen, voelde ik me heel erg machteloos en dat gevoel heeft me niet snel weer losgelaten. Ik wist niet goed wat ik Reza moest vragen en had geen echte duidelijke coachingsvraag. Reza heeft me echter met mijn vraag heel goed geholpen, door een gedegen en gestructureerde aanpak van het probleem en logisch redeneren. Ik was onder de indruk. Maar het meest was ik onder de indruk van de manier waarop hij lijkt om te gaan met zijn situatie en de spiegel die hij je daarmee voorhoudt.”
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper