logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|136|137|138|...|544

Achtergrond: I have a dream

Als we in de toekomst konden kijken, wat zouden dan de contouren van het vakgebied van coaching zijn? Bestaat de professie nog over enkele decennia? Coacht dan iedereen elkaar (gratis)? Zijn er dan nog professionele coaches nodig? Zou coaching verder zijn verzakelijkt, of juist meer een open, liefdevolle (tijdelijke) verbinding tussen twee mensen zijn geworden? Leden van de adviesraad en redactie van het Tijdschrift voor Coaching blikken terug op het verleden en blijken zelfs vanuit de toekomst naar het vak in 2013 terug te kunnen kijken.
1,95
lees meer

Achtergrond: Saskia Teppema over het coachen van kanjers

Zowel in organisaties als in de samenleving stoomt de generatie Y op met in de rugzak de erfenis van nu: computers en internet zoals de babyboomers de auto en de telefoon. Met nieuwe verwachtingen en veel ideeën infiltreren ze de bestaande structuren en zien en grijpen ze kansen. Saskia Teppema aan het woord over wie deze jonge mensen zijn, wat we van hen kunnen verwachten en wat zij van de oudere generaties nodig hebben. Hoe is het met deze groep? Aan de ene kant snel en dynamisch, maar ook zoekend en vol twijfel. Met welke gevoelens lopen ze rond: zijn ze ongeduldig, angstig, misschien wel erg verwend? Een van hun eigen uitspraken is: Everything is amazing and nobody is happy.
1,95
lees meer

Global thinking (volledige uitgave, 21 artikelen)

INHOUD THEMA GLOBAL THINKING (december 2012) Vraagstuk, Aanzet tot cultural awareness - Margreet Steenbrink Achtergrond, Interview Herman Wijffels - Een mutatie in sociale relaties - Ad Maas Achtergrond, Sociaal ondernemen Op zoek naar balans tussen idealisme en realisme Petra Pronk Praatstok en de veer, Interview met Han Noten - John Huijs Redactioneel, Globale gevaren  - Sijtze de Roos Achtergrond, I nnovator Hans de Zwart (Shell Global) Cultuur en Quantified Self - Alex Engel PRAKTIJK En nu …?, Global Acting Coaching in …, Global Thinking Project - Rudolf Kampers Manager als coach, Interview Kevin Chaplin - “Ubuntu is een universeel begrip van menselijkheid" – A. Man Anders bekeken, Leren omgaan met complexe psychotrauma's in supervisie - Sijtze de Roos METHODIEKEN Van hamer tot houvast,  Essentialia vruchtbaar hanteren -  Fer van den Boomen, Rinus Merkies & M. Hoonhout Geproefd,  Psychologisering in tijden van globalisering  - Ad Maas Ik zet in …, Erkenning  - Ellie van der Est Achtergrond, De maatschappelijke missie van de coach - Jikke de Ruiter & Rudy Vandamme Werk in uitvoering, De scheepswerf als microkosmos - Petra Pronk Achtergrond, Lifecoaching - Merlijn Koch ACTUALITEITEN Overdenking, Optimisme en pessimisme Issue, Ideas worth spreading - Carolien Vader Onderzoek, Toekomst coach valt of staat met netwerk  - Marianne den Engelsman & Sandor Penninga Lezerscolumn, Hoe een klein land groot kan zijn! - Sybren Tuinstra VOORWOORD Onlangs bereikte me het heugelijke nieuws dat de Association for Coaching (AC), de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en de International Coach Federation (ICF) de handen ineen hebben geslagen en de Global Coaching & Mentoring Alliance hebben opgericht. Deze organisaties gaan samenwerken en willen het coachvak wereldwijd professionaliseren. De alliantie is een mijlpaal in de geschiedenis en men wil hiermee laten zien dat met samenwerken meer kan worden bereikt dan alleen. Dit past goed bij enkele basisprincipes van coaching: samenwerken, groei en toekomstgericht zijn. Een paar jaar geleden heeft in Nederland een soortgelijke verbinding plaatsgevonden en is een samenwerkingsverband opgericht tussen de verschillende belangenorganisaties op het gebied van begeleidingskunde. Dit heeft geleid tot de Nederlandse Federatie voor Begeleidingskunde (NFBK). Door zich te verenigen wil de federatie de maatschappelijke positie van de begeleidingskunde (waaronder coaching) versterken, bijvoorbeeld door het bewerkstelligen van erkenning van de werkzaamheden bij relevante instanties als politiek, overheden, ZBO’s en verzekeraars. Uitgeverij Kloosterhof wil op haar manier ook graag een steentje bijdragen aan de verbinding en ontwikkeling van het vakgebied. We zijn gestart met gezamenlijke visiedagen en congressen en we organiseren een Future Search om te onderzoeken hoe we samen de gewenste toekomst van coaching kunnen creëren. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2013 onze nieuwe website www.professioneelbegeleiden.nl actief. Deze site wordt een klankbord vol informatie, artikelen en  activiteiten voor de spelers in dit vakgebied: coaches, counsellers, mediators, supervisoren, loopbaanbegeleiders, personeelmanagers, organisatieontwikkelaars en HRD’ers. Ook bij het Tijdschrift voor Coaching zitten we niet stil en proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de lezer. Het TvC gaat vanaf maart 2013 over naar een kleiner formaat en wordt (blijft) CO2-neutraal geproduceerd. Verder is uit onze enquêtes en veldonderzoek gebleken dat de interesse- en werkgebieden van coaches – grofweg – in drie richtingen zijn onder te verdelen: de individuele sfeer, naar organisaties gericht en maatschappelijk bewust. Met deze nieuwe indeling willen we jullie interessegebieden zo compleet mogelijk dekken. Voor nu, hoop ik, dat jullie voor de laatste keer genieten van het TvC in zijn oude jasje. We hebben Global thinking toegelicht in een aantal prachtige artikelen over onder andere awareness, het belang van erkenning, verzoening, sociaal ondernemen en (technologische) verbinding. Al deze initiatieven hebben gemeen dat ze de wereld een beetje beter willen maken. Hoe je dit kunt toepassen in je eigen leven? Wellicht kan de volgende website jullie inspireren. www.iwanttomaketheworldabetterplace.com. Wie groot(s)denkt, kan klein beginnen! Reageren? janet@tvc.nl Janet Rienties, hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching
5,95
lees meer

Werk in uitvoering: De scheepswerf als microkosmos

Het coachingsvak kenmerkt zich door een grote diversiteit. Wandelcoaching, coachen met paarden, coaching on the job… De nieuwste loot aan de stam: een goed gesprek terwijl je met elkaar een echt schip bouwt. Suze Maclaine Pont van de Scheepswerf voor Natuurlijk Leiderschap over het belang van een oefenplek voor samenwerking.
1,95
lees meer

Vraagstuk: Aanzet tot cultural awareness

In de zomer op vakantie geweest? Hoe ‘anders’ was het daar en had je dat verwacht? Zelf was ik afgelopen zomer met een aantal buitenlandse collega’s in China om me te ontwikkelen ten aanzien van cultural awareness. Intercultural sensitivity, intercultural communication, building commitment en managing uncertainty passeerden de revue, zowel in relatie tot landen als in relatie tot organisaties. Je hier in een internationaal gezelschap een aantal dagen over buigen is niet alleen leerzaam en interessant, maar prikkelt ook tot nadenken over de vertaalslag ervan naar coaching in Nederland: individuele coaching, met teams of in een organisatie
1,95
lees meer

Van hamer tot houvast: Essentialia vruchtbaar hanteren

Erik is vastgelopen in zijn werk. Hij heeft zich steeds enthousiast op zijn werk gestort, en op die manier ook zijn talenten ontwikkeld. Maar hij heeft in de tien jaar van zijn loopbaan nooit bewuste keuzes gemaakt. Hij pakte gewoon op wat op hem afkwam, en ging er voluit tegenaan. Uiteindelijk is hem dat opgebroken. Hij is overspannen thuis komen te zitten. Tijdens zijn ziekteperiode heeft hij ook een therapeut bezocht, dat heeft hem goed gedaan. Nu hij weer aardig hersteld is, krijgt hij een coach aangeboden als steun bij zijn terugkeer naar de arbeidsmarkt.
1,95
lees meer

Achtergrond: Sterk staan in het leven

Lifecoaching is een spannend instrument om coachees te stimuleren meer uit het leven te halen en te werken met zingeving. Veel lifecoaches echter, hebben de neiging het leven van hun coachee over te nemen en hen te inspireren tot weer een nieuwe stroming spiritualiteit of nieuw inzicht tot geluk. Dit kunnen we echt laten varen: er speelt genoeg in ieders leven en we hebben allemaal onze eigen kwaliteiten. Lifecoaching heeft de potentie uit te groeien tot een serieuze en maatschappelijk relevante vorm van coaching. Mijn mening is dat het daartoe verder verdiept en ontwikkeld dient te worden
1,95
lees meer

Achtergrond: Serious business

Veel mensen zitten vast in werk waar ze niet gelukkig van worden. Coachen is dan vaak een kwestie van mensen in contact brengen met hun passie en talent. Maar er is ook een groep ondernemers die dat stuk prima in de vingers heeft, en die juist behoefte heft aan bijsturing de andere kant op: de zakelijke kant. Dat is de groep waar Marguerite Evenaar van Evenaar en partners zich op richt in haar coachingspraktijk. “Idealen zijn mooi, maar je moet nog wel brood kunnen kopen.”
1,95
lees meer

Redactioneel: Globale gevaren

Denkt u bij globalisering aan supersnelle verbindingen, opwindende reizen, wereldwijde verdienmodellen en onbeperkte kansen? Of associeert u deze ontwikkeling – wat somberder van dispositie – veeleer met grensoverschrijdende bedreigingen: het smelten van de ijskappen, internationaal terrorisme, het verlies van biodiversiteit of het gat in de ozonlaag? Global thinking beweegt zich tussen de twee uitersten ‘uitdaging’ en ‘gevaar’; aan deze dynamiek valt niet te ontkomen. Globalisering is uitdagend juist omdát het gevaarlijk is. Drie aspecten spelen daar een hoofdrol in: snelheid, uniformering en (politieke) onbeheersbaarheid. Geen snellere jongen dan Robert, 28 jaar, werkzaam als valutahandelaar in Singapore of Londen of ergens daartussenin. Hij handelt achttien uur per etmaal per smartphone vanuit een van zijn kantoren of in een privévliegtuig van hier naar ginder. Zijn werkelijkheid hangt aan elkaar van Château Pétrus, kostuums van Versace en exclusieve escortladies. Hij verzamelt kunst van Keith Haring en antieke snuifdozen. Zijn cocktailparty’s – nu eens in Sjanghai, dan weer in Ipanema of Gstaad – siert hij op met een vluchtig mozaïek van smalltalk,  designerdrugs, Moët & Chandon champagne en Beluga kaviaar. Gevraagd naar de snelheid van de financiële wereldmarkt zegt hij met een terloopse blik op zijn Rolex: “Korte termijn anderhalve nanoseconde, middenlange termijn driekwart seconde, lange termijn een kwart minuut.”  En op de vraag hoe lang hij dit werk nog denkt te kunnen volhouden is het antwoord: “Och, hooguit nog een jaartje of twee, dan lig ik er wel uit, dan moet ik dus binnen zijn.” 1 Hoe sneller de wereld, hoe eerder we uit de bocht vliegen. Wat gebeurt er als een Amerikaan zich diepgaand met Franse wijnen bemoeit? De wereldberoemde – let op het woordje ‘wereld’ in deze samengestelde term – vinoloog Robert Parker proeft meer dan duizend wijnen per jaar en beoordeelt ze met behulp van een strak puntensysteem. Deze beoordeling is leidend voor het commerciële succes van de onderzochte châteaus. Parker heeft een sterke voorkeur voor krachtige, houtgerijpte bordeauxwijnen. Om den brode proberen daarom vele boeren hun wijn te modificeren tot ze hopelijk zoveel mogelijk aan Parkers invloedrijke smaak beantwoorden. 2 Globalisering is uniformering. De wereld mag sneller draaien dan ooit, internationale politieke besluitvormingsprocessen gaan nog net zo traag als in de tijd van Napoleon. Dat is gevaarlijk, want zo groeit bij de volkeren en hun politieke elites de verleiding om drastisch in te grijpen. Denk aan George W. Bush en zijn inval in Irak van (nog maar) zo’n tien jaar geleden. Te denken valt ook aan Randy Newmans opvatting over ‘Political Science’: “Let’s drop the big one”,  overweegt de ik-figuur in deze sarcastische song. “Boom goes London, boom Paree. More room for you and more room for me. And every city the whole world round, will just be another American town.” Verzaligd eindigt hij met een weids vergezicht: “Oh, how peaceful it will be. We’ll set everybody free. You’ll wear a Japanese kimono and there’ll be Italian shoes for me.”  3 Globalisering is niet te beheersen, noch door politici noch door coaches. Of dacht u van wel? Dan raad ik u met klem aan een realitycoach te raadplegen. U weet wel: die hele beroemde uit São Paulo. Doel: de werkelijkheid onder ogen zien. Termijn: drie zittingen. Medium: e-coaching. Sijtze de Roos is geregistreerd supervisor, leersupervisor en docent supervisiekunde (LVSC), certified coach (St!R) en redactielid van het TvC. 1Ontleend aan Sijtze de Roos (1996/2008). Maatschappelijke Ervaringen. Uit: Diagnostiek en Planning in de Hulpverlening: Een Dynamische Cyclus. Bussum: Coutinho. 2Zie Wikipedia (Robert Parker) en ‘Wijn aan Gort’, Aflevering 2: ‘Hout’, MAX, Nederland 2, 26 september 2012. 3Randy Newman (1972). Sail Away: Reprise.
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »