logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|139|140|141|...|558

  Column: Klaar met coaching!

  Ik ben klaar met coaching – hierna ‘c’ genoemd. Met het woord, met de trotse beoefenaars, met de mystiek eromheen en met de zalig verklaarde methodiek. Op de vraag “Wat doe je?” had ik steeds meer woorden nodig om een en ander in zakelijk en resultaatgericht perspectief te zetten. Niet zelden werd ik in de hoek van de quasi ernstige, naar werk en erkenning snakkende deeltijdwerkelozen geparkeerd. C is te waardevrij en divergerend. Toen ik zestien jaar geleden de eerste stappen zette op het c-carrièrepad, was het adagium ‘laat 1000 bloemen bloeien’. Te vaak nog worden kandidaten in achterkamertjes, losgezongen en omhoog geklapt naar – weliswaar eenzame - hoogten. De kandidaat voelt zich goed, echter zijn functioneren in de werksituatie is niet noodzakelijkerwijs verbeterd. Bij c geldt ‘alles er mag zijn’, gek genoeg nog waar ook. Toch ontslaat het de coach niet van de plicht om de menselijke maat in te zetten. Niet alleen meehuilen of meeklappen met de kandidaat, maar ook je eigen indruk en de redelijkheid van het (organisatie)doel er tegenover durven te stellen. C legt het proces eerder stil dan dat het gericht is op actie. De kans is namelijk groot dat een c-kandidaat aanloopt tegen iets wat in het verleden is ontstaan. Het exploreren van dat verleden – een bijkomstigheid veroorzaakt door het grote aantal therapeuten dat zich inmiddels op de c-markt begeeft – kost veel tijd en leidt af van de werkelijke vraag, die een evenwichtige synthese behoort te zijn tussen organisatiedoelen en doelen van de medewerker. C heeft een te enge taakopvatting. Soms wil de kandidaat gewoon advies, zijn gal spuwen of gewoon wat ouwehoeren over het werk. Dat is legitiem en moet ook kunnen. Aansluiten bij het moment is immers het allerbelangrijkst. Met de groep van coaches, kan ik mij veelal niet (meer) identificeren: te zelfingenomen en welhaast gedistantieerd. Alsof deze steeds achter de coulissen van de ander wil kijken, zonder zichzelf open te stellen. Bij het geven van een mening, wordt niet zelden gevraagd: “Wat is hierbij jouw onderliggende verlangen?” Platslaan van spontaniteit en leven, dunkt me. De energie van deze coaches lijkt telkenmale gericht op ‘Het Grote Individuele Verlangen’. Mag het ook minder subjectief en meer praktisch aansluitend zijn?! Het meest opmerkelijke vind ik dat deze groep onvoldoende beeld en kennis heeft van het reilen en zeilen in organisaties. De kandidaat oogst vaak meer sympathie dan de organisatie, wat een calimero-complex op de koop toe oplevert. Stoppen met c? Neen. C is ‘ún’ vaardigheid bij het voeren van een gesprek. En gesprekken voeren zal ik blijven doen, om organisatie en mensen te ondersteunen. Soms als klankbord, soms directief, dan weer door te zwijgen en altijd met gebruikmaking van een c-vaardigheid. Zal hoon mij nu ten deel vallen of leg ik de vinger op een door meer mensen gevoelde zere plek? Nu ik klaar ben met c, zie ik uit naar uw reactie in een – al dan niet – gestileerde toon van venijn: http://lnkd.in/4mwgtb Nathalie Vrancken is werkzaam als Externe Voorzitter bij www.externevoorzitter.nl
  Gratis
  lees meer

  Uit de boekenkast: Carl Rogers

  Mijn vader Rob Lubbers was psychotherapeut en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Utrecht ten tijde van de Utrechtse school. Deze bestond uit een gevarieerde groep van fenomenologische sociale wetenschappers, die in de jaren vijftig en zestig de faculteit ontwikkelden. Ik heb zijn boekenkast geërfd, waarin het werk te vinden is van veel beroemde en beruchte psychologische en filosofische denkers. Als ik naar de kaften kijk, komen bij mij de vragen op: Wat kunnen wij coaches leren van deze grote denkers? Wat is er behouden, wat hebben we inmiddels weer losgelaten en wat voegen wij in ons vak toe aan hun visie? Voor deze serie artikelen pak ik iedere keer een boek uit de kast om antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag. Ik nodig je graag uit om deel te nemen aan deze speurtocht, in dialoog met onze traditie..
  1,95
  lees meer

  Bewustzijn: Onze weg tot systeemverandering

  In deze tijd van crisis lijkt veranderen een trend te worden. De trainingsprogramma’s voor bedrijven over mvo, duurzaamheid en business ethics zijn razend populair. Maar, zal dit werkelijk leiden tot het veranderen van onze manier van leven, tot het veranderen van ons maatschappijsysteem? Voor trainers, denkers en doeners die zich willen commiteren aan verandering is er kennis nodig omtrent de logica van ons maatschappijsysteem, wil het spreken over verandering tot een wezenswijziging kunnen leiden. Als het gaat om veranderen vraagt vrijwel iedereen zich meteen af wat we kunnen ‘doen’. Maar, omdat we pas kunnen veranderen als ons denken is veranderd en we begrijpen in wat voor wereld we eigenlijk leven, zal het veranderen op de eerste plaats in ons hoofd moeten plaatsvinden. Vandaar deze schetsmatige diagnose van de wereld waarin wij leven en een aanzet tot een remedie voor onze manier van denken
  1,95
  lees meer

  Beschouwing: Bert Coenen overweegt de toekomst van coaching

  In Nederland zijn naar schatting zo’n vijftigduizend coaches in de aanbieding. Zo’n enorm aanbod vraagt natuurlijk om positionering. Coaches verzinnen de meest bizarre benamingen om zich te onderscheiden. Men zet zich onder meer in de markt als vitaliteitscoach, loopbaancoach, socratisch coach, dialoogcoach, organisatiecoach, luistercoach, e-coach, straatcoach, scheidingscoach, wandelcoach, transformatiecoach en als terugkeercoach. Al deze coaches maken gebruik van een verscheidenheid aan methoden en technieken met modieus klinkende namen zoals ‘compassionate exchange’, ‘flowguiding’, ‘the highroad to happiness’ – voor minder doen we het niet – en ‘mindful analysis’. Volgens Bert Coenen dreigt de coachwereld aan haar eigen succes ten onder te gaan…
  1,95
  lees meer

  Anders bekeken: Evenwicht tussen Vaardigheid en Waardigheid

  In de wetenschap heeft zich de afgelopen decennia een verhit debat afgespeeld rond het thema zelfvertrouwen. Uit onderzoek blijkt dat meer zelfvertrouwen nauwelijks een positief resultaat heeft op onze prestaties en soms zelfs een negatief resultaat. Dit valt te verklaren met de tweefactorenbenadering. Zelfvertrouwen bestaat namelijk uit twee onderdelen: vaardigheid en waardigheid.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Is er in de toekomst van coaching nog plek voor een olifant?

  Er lijkt zich een tweedeling voor te doen in coachland. Enerzijds zien we een rationalisering die gepaard gaat met certificering, accreditatie van opleidingen, verzakelijking en protocollen. Hier roepen mensen vooral: “Ik wil wel doen wat werkt!” Anderzijds is er een intuïtieve stroming met meer aandacht voor de mens, relaties, het vrije karakter van coaching en meer exotische visies. Deze kent een zachter karakter en hier roepen mensen vooral: “Ik wil coachen met hart en ziel!” Wat betekent deze tegenstelling? Sluiten beide benaderingen elkaar uit? Wat gaat dit betekenen voor de toekomst van coaching?
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: I have a dream

  Als we in de toekomst konden kijken, wat zouden dan de contouren van het vakgebied van coaching zijn? Bestaat de professie nog over enkele decennia? Coacht dan iedereen elkaar (gratis)? Zijn er dan nog professionele coaches nodig? Zou coaching verder zijn verzakelijkt, of juist meer een open, liefdevolle (tijdelijke) verbinding tussen twee mensen zijn geworden? Leden van de adviesraad en redactie van het Tijdschrift voor Coaching blikken terug op het verleden en blijken zelfs vanuit de toekomst naar het vak in 2013 terug te kunnen kijken.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Saskia Teppema over het coachen van kanjers

  Zowel in organisaties als in de samenleving stoomt de generatie Y op met in de rugzak de erfenis van nu: computers en internet zoals de babyboomers de auto en de telefoon. Met nieuwe verwachtingen en veel ideeën infiltreren ze de bestaande structuren en zien en grijpen ze kansen. Saskia Teppema aan het woord over wie deze jonge mensen zijn, wat we van hen kunnen verwachten en wat zij van de oudere generaties nodig hebben. Hoe is het met deze groep? Aan de ene kant snel en dynamisch, maar ook zoekend en vol twijfel. Met welke gevoelens lopen ze rond: zijn ze ongeduldig, angstig, misschien wel erg verwend? Een van hun eigen uitspraken is: Everything is amazing and nobody is happy.
  1,95
  lees meer

  Global thinking (volledige uitgave, 21 artikelen)

  INHOUD THEMA GLOBAL THINKING (december 2012) Vraagstuk, Aanzet tot cultural awareness - Margreet Steenbrink Achtergrond, Interview Herman Wijffels - Een mutatie in sociale relaties - Ad Maas Achtergrond, Sociaal ondernemen Op zoek naar balans tussen idealisme en realisme Petra Pronk Praatstok en de veer, Interview met Han Noten - John Huijs Redactioneel, Globale gevaren  - Sijtze de Roos Achtergrond, I nnovator Hans de Zwart (Shell Global) Cultuur en Quantified Self - Alex Engel PRAKTIJK En nu …?, Global Acting Coaching in …, Global Thinking Project - Rudolf Kampers Manager als coach, Interview Kevin Chaplin - “Ubuntu is een universeel begrip van menselijkheid" – A. Man Anders bekeken, Leren omgaan met complexe psychotrauma's in supervisie - Sijtze de Roos METHODIEKEN Van hamer tot houvast,  Essentialia vruchtbaar hanteren -  Fer van den Boomen, Rinus Merkies & M. Hoonhout Geproefd,  Psychologisering in tijden van globalisering  - Ad Maas Ik zet in …, Erkenning  - Ellie van der Est Achtergrond, De maatschappelijke missie van de coach - Jikke de Ruiter & Rudy Vandamme Werk in uitvoering, De scheepswerf als microkosmos - Petra Pronk Achtergrond, Lifecoaching - Merlijn Koch ACTUALITEITEN Overdenking, Optimisme en pessimisme Issue, Ideas worth spreading - Carolien Vader Onderzoek, Toekomst coach valt of staat met netwerk  - Marianne den Engelsman & Sandor Penninga Lezerscolumn, Hoe een klein land groot kan zijn! - Sybren Tuinstra VOORWOORD Onlangs bereikte me het heugelijke nieuws dat de Association for Coaching (AC), de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en de International Coach Federation (ICF) de handen ineen hebben geslagen en de Global Coaching & Mentoring Alliance hebben opgericht. Deze organisaties gaan samenwerken en willen het coachvak wereldwijd professionaliseren. De alliantie is een mijlpaal in de geschiedenis en men wil hiermee laten zien dat met samenwerken meer kan worden bereikt dan alleen. Dit past goed bij enkele basisprincipes van coaching: samenwerken, groei en toekomstgericht zijn. Een paar jaar geleden heeft in Nederland een soortgelijke verbinding plaatsgevonden en is een samenwerkingsverband opgericht tussen de verschillende belangenorganisaties op het gebied van begeleidingskunde. Dit heeft geleid tot de Nederlandse Federatie voor Begeleidingskunde (NFBK). Door zich te verenigen wil de federatie de maatschappelijke positie van de begeleidingskunde (waaronder coaching) versterken, bijvoorbeeld door het bewerkstelligen van erkenning van de werkzaamheden bij relevante instanties als politiek, overheden, ZBO’s en verzekeraars. Uitgeverij Kloosterhof wil op haar manier ook graag een steentje bijdragen aan de verbinding en ontwikkeling van het vakgebied. We zijn gestart met gezamenlijke visiedagen en congressen en we organiseren een Future Search om te onderzoeken hoe we samen de gewenste toekomst van coaching kunnen creëren. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2013 onze nieuwe website www.professioneelbegeleiden.nl actief. Deze site wordt een klankbord vol informatie, artikelen en  activiteiten voor de spelers in dit vakgebied: coaches, counsellers, mediators, supervisoren, loopbaanbegeleiders, personeelmanagers, organisatieontwikkelaars en HRD’ers. Ook bij het Tijdschrift voor Coaching zitten we niet stil en proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de lezer. Het TvC gaat vanaf maart 2013 over naar een kleiner formaat en wordt (blijft) CO2-neutraal geproduceerd. Verder is uit onze enquêtes en veldonderzoek gebleken dat de interesse- en werkgebieden van coaches – grofweg – in drie richtingen zijn onder te verdelen: de individuele sfeer, naar organisaties gericht en maatschappelijk bewust. Met deze nieuwe indeling willen we jullie interessegebieden zo compleet mogelijk dekken. Voor nu, hoop ik, dat jullie voor de laatste keer genieten van het TvC in zijn oude jasje. We hebben Global thinking toegelicht in een aantal prachtige artikelen over onder andere awareness, het belang van erkenning, verzoening, sociaal ondernemen en (technologische) verbinding. Al deze initiatieven hebben gemeen dat ze de wereld een beetje beter willen maken. Hoe je dit kunt toepassen in je eigen leven? Wellicht kan de volgende website jullie inspireren. www.iwanttomaketheworldabetterplace.com. Wie groot(s)denkt, kan klein beginnen! Reageren? janet@tvc.nl Janet Rienties, hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching
  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Dynamiek in Relaties

  Datum: 29 november 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »