logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|141|142|143|...|556

Lezerscolumn: Hoe een klein land groot kan zijn!

Nederland heeft coaching als effectieve vorm van ontwikkelingsondersteuning al begin jaren negentig met succes omarmd. Coach zijn is populair. Steeds meer mensen kiezen dan ook voor het vak. Inmiddels vereenzelvigen ruim 50.000 mensen zich op de een of andere manier met de titel coach. En toch? Het vak heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. Een enorm pallet aan methodieken staat coaches tot hun beschikking en het aanbod groeit met de dag. NLP, Systemisch werk, Transactionele Analyse en  Oplossingsgericht werken zijn zomaar een paar, qua effect zeker niet de minste, veel gebruikte methodieken. Ook voor het beschrijven van persoonlijkheidsstructuren is een scala aan technieken op de markt. Je kunt daarbij denken aan het aloude Enneagram maar ook MBTI en bijvoorbeeld het ‘product’ Insights. Zoek je in Nederland een coach met een dergelijk specialisme? Geen probleem. En toch? Ook de toepassingsgebieden van coaching zijn legio. In het zakenleven is de executive coach een begrip, heeft de teamcoach zijn intrede gedaan en is de interne coach in opmars. De zorg kent haar patiëntcoach, de ADHD-coach en bijvoorbeeld de voedingscoach. Gelukkig zijn er, niet in de laatste plaats voor die 50.000+ coaches, de zzp-coach, de budgetcoach en de reintegratiecoach. Is ons land inmiddels te klein geworden? Daar komt nog eens bovenop dat de grote internationale bedrijven en organisaties hun coaches vooral betrekken vanuit het buitenland. Zijn die coaches dan zoveel beter? Ze betalen er immers grif voor. En wat betekent dat voor die toch al grote hoeveelheid coaches die zich op de Nederlandse markt bewegen? Moeten we de metaforische dijken dan toch verder gaan ophogen? Of zou het ons juist helpen om achter die dijken vandaan te komen? Grenzen in de wereld vervagen. De nieuwe communicatiemiddelen maken dat verandering sneller gaat en afstanden steeds makkelijker zijn te overbruggen. Nu nog zijn het de buitenlandse topcoaches die hun kwaliteiten bij ons tonen. Zij hebben die grotere wereldmarkt al ontdekt. Hoe snel kunnen wij ons aansluiten? Hoe zorgen we ervoor dat we herkend, aanvaard en vervolgens erkend worden? We hebben ruim dertig jaar ervaring. We hebben kennis en specialisten in overvloed en – ik denk de laatste tijd een wellicht ietwat ondergesneeuwde – internationale en innovatieve potentie. De kwaliteit is hoog. Maar hoe komen ze dat in het buitenland te weten? Pakt die Italiaanse HR-manager de zwarte fles vloeistof met Nederlands etiket of kiest hij of zij de internationaal herkenbare fles cola? Wat zou je zelf doen? Globalisering op het vlak van coaching biedt ons een enorme kans. Aan ons om hem te pakken! Sybren Tuinstra is managing partner, senior business trainer & coach bij The Coaching Square NL: Inspiring your Coaching Journey. www.coachingsquare.nl
Gratis
lees meer

Issue: Ideas worth spreading

Ideeën kunnen de wereld veranderen. Maar wie denkt dat dit het werk is van genieën op zolderkamers, heeft het mis. Innovatie vindt alleen plaats als ideeën worden gedeeld. Dat gebeurt tegenwoordig op een ongekend grote schaal. Het is dan ook de verwachting dat innovatie een enorme vlucht zal nemen.
1,95
lees meer

Ik zet in...: Erkenning

“It is not about finding a solution, it’s about starting a dialogue”, zei mijn collega Jabu Mashinini tijdens ons gesprek over de waarde van bewust communiceren bij het verzoeningswerk rondom de pijnlijke geschiedenis van de apartheid. De Verzoeningscommissie richtte zich op het erkennen van de impact van de strijd op betrokkenen. De erkenning van de ervaring is essentieel en er zijn woorden gevonden die recht doen aan de pijn die er leefde. Dit werk heeft Zuid-Afrika ruimte gegeven om gezamenlijk verder te gaan. Nu is het nodig om te luisteren naar de ervaringen van ‘de gewone mens’, iedere pijn is gebaat bij compassievolle erkenning. Pas dan ontstaat er ruimte voor duurzame ontwikkeling
1,95
lees meer

Geproefd: Psychologisering in tijden van globalisering

Psycholoog en filosoof Jan de Vos heeft een confronterend boek geschreven over de rol van de psychologie in de wereld van vandaag. Psychologie leidt volgens hem altijd tot psychologisering, een trend die het meedogenloze kapitalisme helpt zich wereldwijd te verspreiden en in stand te houden. De moderne mens moet worden opgevoed en gedisciplineerd tot ‘wat hij psychologisch is’. De Vos wijst er herhaaldelijk op, dat juist psychologen erg enthousiast zijn over uitkomsten van neurologisch en DNA-onderzoek, waaruit zou blijken dat de mens geen innerlijk centrum heeft, maar een combinatie is van materie en materiële processen. Ook in dit tijdschrift wordt deze visie nogal eens kritiekloos naverteld
1,95
lees meer

En nu…? Global acting

Amy Biehl was een jonge Amerikaanse vrijheidsstrijdster, die voor gelijkheid van mensenrassen in Zuid-Afrika streed. In 1993 werd zij bij een opstand tussen blank en zwart in Gugulethu vermoord door vier jongens, die veroordeeld werden tot achttien jaar gevangenisstraf. In het jaar dat Nelson Mandela president werd, pleitten de ouders van Amy Biehl voor vergevingen reconsiliation. Dit leidde tot strafvermindering. Nu dragen twee van haar moordenaars als projectmanager bij de Amy Biehl Foundation dagelijks bij aan constructieve programma’s voor kinderen uit de townships: een wereldwijd voorbeeld van verzoening, maatschappelijke betrokkenheid vanuit oneness en constructieve opbouw. Een ultieme daad van verzoening van Biehls ouders: een liefdevol vergeven met een kans om constructief in de praktijk te kunnen en mogen brengen van het ‘geleerde verleden’. De Amy Biehl Foundation is voor velen een lichtend voorbeeld van individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid, zo ook voor een drietal Nederlandse tieners
1,95
lees meer

Interview met Herman Wijffels

Herman Wijffels ziet en voorziet ontwikkelingen die leiden tot een andere visie op mens en wereld en op de onderlinge relaties van mensen. Wie denkt van doen te hebben met een spirituele dromer en zoeker, vergist zich. Zijn visie heeft onweerlegbaar een positieve en optimistische lading, maar kent een degelijke basis van realisme, ervaring, onderzoek en reflectie. Deze is van belang voor het vakgebied van organisatieontwikkeling en coaching
1,95
lees meer

Praatstok en de veer: Interview met Han Noten

Na een gepassioneerd en scherp analytisch betoog zegt PvdA-senator en burgemeester Han Noten aan het eindevan het gesprek over zijn opvattingen over samenwerkenen duurzame relaties: “Ik lul maar wat.” Tekenend voorhem is het denken in tegenhangers: ernst en nonchalance, ratio en emotie, mens en systeem, Den Haag en Dalfsen.
1,95
lees meer

Achtergrond: De maatschappelijke missie van de coach

“Think global, act local.” Wat is de betekenis van deze ‘duurzaamheidsmantra’die ons coaches nu ook bereikt? Kunnen wij wel duurzaam werken? Moeten we mee met die trend? En zo ja, hoe dan? Betekent dit dat we als heitje voor karweitje ook demente bejaarden moeten gaan coachen? Of dat we onze deuren openen voor gratis coachen van buurtgenoten? Of zijn we er al als we de Nespresso-cups keurig recyclen en zo veel mogelijk op de fiets of met de trein het land afreizen? Wat is de opdracht voor de duurzame coach?
1,95
lees meer

Achtergrond: Innovator Hans de Zwart (Shell Global) over Cultuur en Quantified Self

Als Senior Innovation Advisor bij Shell Global HR Technologieshoudt Hans de Zwart zich bezig met alles wat metleren, talent en HR-services te maken heeft. Culturele diversiteitspeelt hierbij een significante rol. De vijfhonderdShell-medewerkers die leren als hun beroep zien en werkenin alle uithoeken van de wereld, hebben hier namelijk vrijweldagelijks mee te maken. De Zwart begeeft zich op hetraakvlak van leren en technologie. Quantified Self is eenbeweging die op zijn bijzondere interesse en aandacht kanrekenen.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »