logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|142|143|144|...|551

Vraagstuk: Hoe vitaal is coaching

In de meeste bedrijfstakken heerst een hoge organisatiegraad door de bedrijfsmatige inrichting, zoals bij de meeste productiebedrijven. De gezondheidszorg en het onderwijs worden centraal aangestuurd, door bijvoorbeeld protocollering en inspectie, zoals voor huisartsen het geval is. In de wereld van coaching is de onderlinge relatie informeler en de ontwikkeling van beleid en strategie meer een zaak van de individuele professional. Regeren is vooruitzien en periodieke strategische bezinning is zowel nodig als lastig voor een ‘bedrijfstak’ die zo los georganiseerd is als coaching.
1,95
lees meer

Achtergrond: Preventief vitaliteitsbeleid voor 45-plussers in de zorg

De noodzaak tot het voeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid is in veel organisaties inmiddels doorgedrongen. Deze bewustwording wordt ingegeven door de economische gevolgen van de vergrijzing van de babyboomgeneratie (cohort geboren tussen 1946-1964) en de ontgroening van de arbeidspopulatie. Om verlies van waardevolle kennis en ervaring van ouderen tegen te gaan, en om productiekracht te behouden, worden werknemers gestimuleerd om langer door te werken en ontmoedigd om voortijdig uit te treden. Tevens worden werkgevers geprikkeld werknemers langer in dienst te houden en ouderen aan te nemen. Deze ontwikkelingen zullen tot gevolg hebben dat oudere werknemers een steeds dominantere plek op de arbeidsmarkt gaan innemen en langer gemotiveerd aan het werk moeten blijven (Cuelenaere et al., 2009, De Lange et al., 2010, Groothoff et al., 2009, Ilmarinen, 2001, Van der Heijden et al., 2009).
1,95
lees meer

Werk in uitvoering: Het gebruik van het lichaam bij coaching

Het lichaam staat steeds meer in de belangstelling bij coaches en therapeuten. De Pessosychotherapie baseert zich zelfs helemaal op het lichaam (Pesso, 2005). Lijfelijkheid en lichaamsgeheugen kunnen ons vaak overtuigender en sneller dan woorden, in contact brengen met ons innerlijk en onze creatieve mogelijkheden. Al volgens Aristoteles is immers ons beleefde lichaam het oog van onze innerlijke ruimte, ja zelfs van onze ziel.
1,95
lees meer

Coaching in… Vitaliteit in het onderwijs

Vitaliteit is een thema in iedere moderne arbeidsorganisatie. Hoe houden we medewerkers gezond en betrokken? Het onderwijs is daarop geen uitzondering. Toch heeft het onderwijs een aantal specifieke kenmerken en een cultuur die vragen om een gerichte aanpak. Ook aan de coach van onderwijsgevenden worden specifieke eisen gesteld.
1,95
lees meer

Achtergrond: Bevlogen medewerkers

Door de wereldwijde economische crisis zijn veel organisaties in de financiële problemen geraakt, wat heeft geleid tot reorganisaties en een toenemende onderlinge competitie. Het is eenvoudig te begrijpen dat in een dergelijke context de motivatie en bevlogenheid van medewerkers van cruciaal belang is. In dit artikel gaan we in op de vraag wat leidinggevenden kunnen doen om hun medewerkers te enthousiasmeren. Hierbij richten we ons op het effect van transformationeel leiderschap op de bevlogenheid van medewerkers, en op de invloed die leidinggevenden kunnen hebben op de werkomgeving. Aan de hand van specifieke voorbeelden geven we leidinggevenden en coaches handvatten om de bevlogenheid van medewerkers op korte termijn te vergroten.
1,95
lees meer

Professionaliteit (volledige uitgave, 22 artikelen)

INHOUD THEMA 'PROFESSIONALITEIT' (juni 2012) Praatstok en de veer, Prof. Mathieu Weggeman over het managen van professionals Meis Thewissen Achtergrond, Professional Standards for Business coaches -Ton de Graaf Vraagstuk, Wat maakt coaching tot professie - Ien G.M. van der Pol Achergrond, Coachen op de grens van therapie - Jakob van Wielink, Leo Wilhelm &Patricia Wouters Achtergrond, Coaching maakt professionaliseringsslag - Petra Pronk Redactioneel, Vak en verkoop - Marjo Korrel PRAKTIJK En nu …?,  Geen licht zonder schaduw Coaching in …, Interview met bondscoach Honoré Hoedt - Petra Pronk Teamcoaching, Meer geluk dan wijsheid - Aart Pijl Conflictcoaching, Principe en praktijk van een mondiale arbeidsethiek - Gerard Wijers Anders bekeken, Systemische coaching bij stiefgezinproblematiek - Bibi Schreuder METHODIEKEN Van hamer tot houvast, Drie domeinen van handelen Fer van den Boomen, Rinus Merkies & Marcel Hoonhout ….Geproefd,  Voice Dialogue - Inge van Erkel Ik zet in …, U-theorie als inspiratie voor coaches - Els ten Hengel, Marjo Korrel Werk in uitvoering, De waarde van meditatieve werkvormen - Annemieke Rozemond ACTUALITEITEN Issue, Facetten van professionalisering Woody van Olffen overdenking De coachcode gekraakt Heidi Aalbrecht & Pyter Wagenaar Lezerscolumn, Dikke boterham - Laura Babeliowsky Achtergrond, Levenskunst in crisistijd Erik Pool & Ria Pool Meeuwsen Achtergrond, E-coaching als uitdaging Fer van den Boomen, Marijke Cassee & Christa van Luyk Gelezen Boeken en spellen voor u gelezen en gespeeld VOORWOORD Een toepasselijk thema in de tijd dat we druk bezig zijn met het restylen van het Tijdschrift voor Coaching. We stoeien met een nieuwe matrix. Inhoudelijk willen we het vak duidelijker belichten vanuit verschillende perspectieven; vanuit het individu, team- en organisatievraagstukken en de plek die coaching heeft in onze maatschappij. We willen ons meer richten op trends, meer discussies starten en meer wetenschap publiceren. Verder gaan we met een compacter formaat beter aansluiten bij de wensen van de lezer. Als ik over professionaliteit nadenk binnen het vakgebied van de coach, denk ik vooral aan integriteit, deskundigheid, vakbekwaamheid, persoonlijke ontwikkeling en een veilig klimaat kunnen scheppen. Voornamelijk denk ik dan aan iemands handelen en houding. Na het lezen van het artikel van Woody van Olffen, die de achtergrond van het label ‘professioneel’ uitdiept, word ik er weer aan herinnerd dat je naast dit persoonlijke gedragsaspect ook breder kunt kijken en wel vanuit de beroepsgroep en de maatschappij. Al deze verschillende standpunten worden in deze uitgave belicht. Zo onderzoeken we binnen het persoonlijke aspect de grenzen tussen coaching en therapie, en het dilemma van professionele afstand en menselijke nabijheid, in het boeiende artikel van Wielink, Wilhelm en Wouters. Verder nodigen we u uit om mee te discussiëren over de basiskennis en kunde van de business coach en onderzoeken we de speerpunten van beroepsverenigingen en opleidingsinstituten op het gebied van professionaliteit. De ontwikkelingen op al deze niveaus zijn noodzakelijk om te zorgen dat coaching een volwaardige plek krijgt in onze samenleving en recht doet aan de soms kwetsbare mensen met wie de coach te maken heeft. Maar als ik eerlijk ben, vind ik het juist leuk dat het vak van de coach niet altijd even strikt aan standaarden en protocollen gebonden is. Als ik het vergelijk met mijn oorspronkelijke vakgebied, de psychologie, is coaching een vakgebied waar meer kan en mag. Die vrijheid vind ik heerlijk! Het is pionieren, een soort grabbelton, speels, luchtig, creatief, soms vallen en dan weer opstaan. Mensen met diverse achtergronden gebruiken soms niet alledaagse technieken. Het zijn vaak die verrassingen die veel kunnen betekenen voor de coachee. Waarbij natuurlijk integriteit en zorgvuldig handelen wel voorwaarden blijven. Professionaliseren is noodzakelijk, maar ik hoop wel dat een bepaalde mate van pionieren, vrijheid en verrassing blijft bestaan. Reageren?  janet@tvc.nl Janet Rienties, hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching
5,95
lees meer

Werk in uitvoering: De waarde van meditatieve werkvormen

Van vele meditatievormen is bekend dat ze helpen om te ontspannen, rust te vinden, de aandacht te trainen en dat ze goed zijn voor je gezondheid en immuunsysteem (Passmore & Marianetti, 2007, Van den Bosch, 2011, Lazeron & Van Dinteren, 2010). Onderzoeken naar de effecten van meditatie en mijn eigen ervaring wijzen uit, dat het gebruik van meditatieve werkvormen in coaching ook de ontwikkeling en het leren van de cliënt bevordert. Wat houdt jou als coach nog tegen om meditatie te gebruiken in je gesprekken?
1,95
lees meer

Achtergrond: Professional Standards for Business Coaches

Het bevorderen van de kwaliteit van business coaching staat central in alle activiteiten van de Worldwide Association of Business Coaches (WABC). Na jaren van onderzoek naar ethiek, integriteit, compententies, professionele verantwoordelijkheden, certificering en training van business coaches, heeft het WABC nu de ‘Professional Standards for Business Coaches’ ontwikkeld. Doel: duidelijkheid voor cliënt en coach, ook de Nederlandse coach. Discussieer mee en draag bij aan de ontwikkeling van deze standaard
1,95
lees meer

Vraagstuk: Wat maakt coachen tot een professie?

Is coaching een professie, een beroep? Is het niet gewoon werk? Een baan, een bezigheid? Wat maakt onze bezigheid tot een beroep? Wanneer zijn beroepsbeoefenaren ‘professionals’ en wat verstaan we eigenlijk onder ‘professie’? Coaching voldoet inmiddels aan alle kenmerken die een bezigheid tot een beroep of professie maken. Kijkend naar de trends, zien we paradoxen ontstaan, die we met elkaar zullen moeten verbinden.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »