logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|144|145|146|...|543

  …Geproefd: Voice Dialogue

  Voor de vierdaagse basistraining ‘Voice Dialogue in coaching’ werd ik ontvangen in De Toneelmakerij, vlakbij de beroemde negen straatjes van Amsterdam. Vol zin en verwachting. Wat houdt Voice Dialogue zoal in? En wat heeft het mij te bieden? Voice Dialogue Voice Dialogue is ontwikkeld door een Amerikaans psychologenechtpaar, Hal en Sidra Stone. Zij gaan ervan uit dat ieder mens uit verschillende subpersonen of ‘ikken’ bestaat; ‘sub-ikken’ die elkaars tegenpolen vormen. Meestal luister je naar een van deze ikken het meest, dat is je voorkeursstem, één van je primaire subpersonen. Tijdens de training wordt als metafoor voor al je ikken – je totale persoonlijkheid – een bus gebruikt. De buschauffeur ben je zelf, dat is je bewuste ego. Voorin de bus zitten de bekende stemmen van jezelf, je primaire kanten. Achterin zitten de kanten die er vroeger niet zo mochten zijn, je ‘verstoten ikken’. Omdat zowel je primaire kanten aanwezig zijn, maar ook je verstoten kanten zich roeren, maken we het onszelf vaak lastig bij het maken van keuzes. In Voice Dialogue ga je in gesprek met die verschillende kanten in jezelf, om jezelf beter te leren kennen en op meer afgewogen manier keuzes te maken. Gerard is supervisor en heeft zijn eigen theoretische kader. Hij wil graag vrijmoediger worden bij het hanteren van  werkvormen, met name in zijn rol als facilitator. Deze training heeft hem geleerd dat wat hij denkt te doen en doet, goed is. “Het mooie van Voice Dialogue is dat de verschillende posities echt een energetische lading hebben.” Training De eerste ochtend maken we kennis met elkaar. Ter voorbereiding op de theorie volgen vier rondes over diverse onderwerpen, waarbij je wat over jezelf vertelt in tweetallen. Vervolgens een voorbereidende oefening, om de theorie van Voice Dialogue te vertalen naar je eigen situatie. De eerste twee dagen sluiten we af met zelf een sessie te geven dan wel te ondergaan. In de tussenperiode naar de volgende twee dagen gingen we aan de slag door met elkaar te oefenen in intervisiegroepjes. De tweede serie van twee dagen stond vooral in het teken van oefenen. In de ochtend werden de archetypen belicht, zoals de Patriarch, Matriarch en Aphrodite. Omdat je van fouten maken leert tijdens het oefenen, werd je uitgenodigd om te experimenteren en er lol in te krijgen. Er moeten vlieguren worden gemaakt; door veelvuldig te oefenen en te ervaren, groei je in je rol als facilitator van Voice Dialogue sessies. De training ‘Voice Dialogue in coaching’ wordt verzorgd door Berry Collewijn en Lex Mulder. Zij vormen een sterke combinatie in mijn beleving: waar Berry zich toelegt op het inhoudelijk overbrengen van de theorie, loodst Lex je vooral langs de speelse kant van het proces. Coach en directeur Ank is door de training gaan inzien dat al haar kanten er mogen zijn. Zij heeft veel plezier ervaren bij het zien, ondergaan en faciliteren van de sessies. “Door subs te vergroten en mee te bewegen in de energie ontstonden stukjes power.” Facilitator Als coach ben je de facilitator van het gesprek; neutraal, zonder oordeel. Je analyseert niet, maar begeleidt de coachee naar de kern van zijn vraag. Je benoemt wat je ziet, legt contact met de subpersonen en stelt vragen. Bij Voice Dialogue gaat het om het ervaren van de sessie, om de beleving. Het is belangrijk dat een subpersoon de gelegenheid heeft om te vertellen hoe zijn wereld eruitziet. Daarna volgt de ‘psychologie’: de betekenis die de subpersoon heeft voor de persoon. Wat is zijn functie? Wat probeert hij te bewerkstelligen? Rails Als coaches zijn we gewend om vragen te stellen. Veel vragen. Ik vond het mooi om te ervaren dat het bij Voice Dialogue juist de kunst is om niet te veel vragen te stellen. Belangrijk is dat de coachee zich kan identificeren met zijn subpersoon en dat hij helemaal in de energie van die subpersoon kruipt. Je stelt vragen om de subpersoon te leren kennen en over diens rol in het leven van de coachee. Het gaat er dus tijdens de sessies niet om tot een oplossing voor de vraag te komen, maar om te kijken naar de rails waarlangs men zich beweegt om zo meer inzicht en overzicht te krijgen. Uiteindelijk bepaalt de coachee met zijn vraag hoe  oppervlakkig dan wel diep hij gaat. Genieten Zelf loop ik er nogal eens tegenaan dat ik allerlei leuke dingen te doen heb, maar vertraag in de uitvoering ervan. Met alle stress van dien, omdat alles dan op het laatste moment af moet. Daar zou ik graag meer ontspannen mee willen omgaan. Nadat ik op de middelste stoel mijn dilemma had verwoord, nam ik plaats op een andere stoel. Ik verplaatste me in de energie van deze subpersoon, die verantwoordelijk is voor de genoemde stress. Ongelofelijk hoe je op dat moment direct in die andere energie komt! Bij mij kwam een patroon uit mijn jeugd naar voren: het kind dat zich niet zomaar mag laten gelden en dat altijd in haar oor gefluisterd kreeg: “Je doet het niet goed genoeg.” Deze subpersoon werd uitgevraagd naar de positie die zij in mijn leven inneemt en naar de betekenis daarvan. Daarna keerde ik terug naar de middenpositie, terug in het hier en nu. Het verschil tussen deze positie en die van de subpersoon was enorm… Aan de andere kant stond een stoel voor de subpersoon in mij, die mijn lichtere kant vertegenwoordigt en die me vertelt wat ik goed doe en daar waardering voor heeft. Door deze subpersoon naar voren te halen, voelde de andere een stuk minder zwaar. Het mooie van het ondergaan van deze Voice Dialogue sessie was dat ik na de training een verandering bemerkte in mijn aanpak. Meer genieten en waarderen en minder uitstellen! Erop vertrouwen dat de manier waarop ik dingen aanpak goed is. Deze werkwijze ga ik graag gebruiken in mijn werk. Ik ben erg blij dat ik deze vierdaagse heb mogen proeven. Het smaakt naar meer! Een Voice Dialogue sessie De coach en coachee zitten tegenover elkaar. Er staan wat extra stoelen waarop de coachee tijdens de sessie kan plaatsnemen. Globaal verloopt de sessie als volgt: Fase 1: De coach maakt contact met de coachee voor een nadere kennismaking en een eerste verkenning van de centrale vraag van de coachee. Fase 2: Vanuit de ego-positie op de middelste stoel bespreken coach en coachee de vraag of het ‘dilemma’ en welke polariteiten daarbij horen. Fase 3: De primaire subpersoon die hieruit naar voren komt, krijgt een eigen stoel. Van hieruit identificeert de coachee zich met deze kant van zichzelf. Gaandeweg wordt ingezoomd op de betekenis van deze subpersoon voor het ‘Bewuste Ego’ en op de relatie tussen deze twee. Fase 4: De coachee neemt weer plaats op de middelste stoel, de positie van het bewuste ego. Deze positie voelt dan lichamelijk heel anders. Fase 5: De polariteit/verstoten kant wordt onderzocht en krijgt een plaats. Fase 6: Terug naar het bewuste ego voor integratie. Fase 7: De coach vertelt het gebeuren terug, zonder analyse en zonder oordeel. Fase 8: Eindigen in het bewuste ego. Inge van Erkel is loopbaanadviseur, ‘auteur @DeStudentcoach’ en trainer social media en solliciteren. www.ivane.nl Meer informatie www.berrycollewijn.nl  en www.lex-mulder.nl Brugman, K., Budde, J., & Collewijn, B. (2010). Ik (k)en mijn ikken: Ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue. Zaltbommel: Thema.  
  Gratis
  lees meer

  Gelezen: Professionaliteit

  Intervisiecoaching Intervisiecoaching.  Kortdurende begeleiding van lerende groepen. Ger van Doorn & Marijke Lingsma. Uitgeverij Boom/Nelissen, 2012.  ISBN 978 90 244 0103 1 Steeds vaker gebruiken organisaties van professionals intervisie om met en van elkaar te leren. Over  de structuur en opbouw van intervisie is al veel geschreven. Over het kortdurend begeleiden van groepen met als doel volledige zelfstandigheid van de lerende groep is nog weinig gepubliceerd. Voor de auteurs aanleiding om een boek over intervisiecoaching te schrijven. Wat is intervisiecoaching? Volgens de auteurs is intervisiecoaching het kortdurend, tijdelijk begeleiden van lerende groepen. Doel is de groep zo snel mogelijk tot zelfstandigheid in reflectie en leren te brengen. De intervisiecoach heeft vooral in de voorbereiding en in de aanvangsfase van het intervisieproces een rol. Intervisiecoaching verschilt wezenlijk van andere begeleidingsvormen zoals teamcoaching. Het boek begint met wat de intervisiecoach moet weten. Aan bod komt het Collectieve Reflectie & Eigen Actie Model (CREA-model). Kenmerkend voor dit model is de afwisseling tussen collectieve reflectie door alle intervisanten en de eigen actie door elk individu op de eigen werkplek. Wat de intervisiecoach moet kunnen is deel twee. Het gaat over leerprocessen, groepsdynamiek, situationele coaching en de vier succesfactoren als kompas. Met de Case Navigator kan de intervisiecoach de dynamiek in een groep concreet en werkbaar maken tijdens het doorlopen van het CREA-model. Handig is het bondige profiel voor de competente intervisiecoach. De zeven belangrijkste aspecten van de praktijk van intervisiecoaching geven een beeld van hoe deze praktijk eruit ziet. Er wordt verder stilgestaan bij bijzondere situaties in groepsleerprocessen en valkuilen voor deelnemers en intervisiecoach. Het laatste hoofdstuk is de brug tussen de voorgaande theorie en de echte praktijk van de intervisiecoach. Met oefeningen en opdrachten om praktijksituaties te overdenken kan de intervisiecoach zich verder bekwamen. Met dit boek zorgen de auteurs voor een goede theoretische basis, voorwaarde voor vaardige intervisiecoaching. Ook biedt het allerlei handige hulpmiddelen voor coach en groep. Het boek nodigt coaches uit tot professionele reflectie op zowel inhoudelijk als gevoelsmatig vlak. Houdt bij het lezen de volgende vragen in gedachten: ‘Wat doe ik precies? Waarom doe ik dat? Waarom doe ik het zó? Wat weerhoudt me ervan om het anders te doen?’ De auteurs vragen hoe zij het boek nog beter kunnen maken. Iets meer praktijkvoorbeelden laten de inhoud nog meer leven. Dit boek is een echte aanrader voor iedereen die te maken krijgt met groepsleerprocessen en intervisie. Margaret Rekers − orthopedagoog, coach en trainer Voor meer boekbesprekingen download dit gratis artikel
  Gratis
  lees meer

  En nu? Geen licht zonder schaduw

  Piet (53) is eigenaar van een adviesbureau voor interieurzaken en voor 80% arbeidsongeschikt verklaard. Hij is optimistisch van aard, kan gefascineerd vertellen, heeft een snelle geest en een gezonde voortgangsdrang en kan veel ballen in de lucht houden. Sinds het overlijden van zijn vader en het noodlottig auto-ongeluk van zijn lievelingsbroer heeft Piet de andere kant van het leven leren kennen. Hij werd gedwongen stil te staan bij zijn eigen pijn en verdriet. Hij heeft er moeite mee te accepteren dat die dark side of the moon ook bij het leven hoort
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: E-coaching als uitdaging

  Technologische ontwikkelingen maken nieuwe vormen van werken mogelijk. Mensen kunnen contact met elkaar hebben, zonder dat ze op dezelfde tijd in de dezelfde fysieke ruimte aanwezig zijn. Daarmee ontstaan ook nieuwe vormen van leren, en in het verlengde daarvan ook weer nieuwe mogelijkheden voor begeleiding. Naast face-to-facegesprekken komen allerlei vormen van ‘begeleiden op afstand’ op. Voor de ene coach een gruwel, voor de ander een mogelijkheid om het eigen repertoire uit te breiden
  1,95
  lees meer

  Conflictcoaching: Principe en praktijk van een mondiale arbeidsethiek

  Door de huidige financieel-economische crisis zijn de gebreken van onze kapitalistische markteconomie weer hoog op de politieke agenda’s gekomen. In het debat hierover worden onbeteugelde hebzucht, perverse beloningssystematiek, gebrekkig overheidstoezicht en te weinig individuele verantwoordelijkheid voor het algemeen belang als belangrijke factoren aangewezen. Mijn standpunt is dat een structureel gebrek aan arbeidsethiek en -moraal tot de huidige crisis heeft geleid. Een globale kapitalistische economie, een dreigende ecologische crisis en samenleven met culturele diversiteit vereisen een nieuwe, mondiaal toepasbare arbeidsethiek en -moraal.
  1,95
  lees meer

  Coaching in… Interview met bondscoach Honoré Hoedt

  Nog even te gaan tot de Olympische Spelen in Londen. Atletiekcoach Honoré Hoedt is bezig met een trainingsschema voor een van zijn atletes in de VS. Het schema beslaat alle aspecten van het leven, 24/7. Zelfs slapen is trainen, aangezien dat gebeurt in een hoogtetent die de omstandigheden op een paar kilometer hoogte nabootst. “Sportcoaching is net verkering.”
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Coachen op de grens van therapie

  We werkten met een familieopstelling in een training gericht op coachingsvaardigheden. Een collega riep verwonderd uit: “Maar dat kan niet! Het is een therapeutische interventie en dat is niet wat we de deelnemers willen leren.” Wanneer ben je als coach therapeutisch bezig en wanneer betreed je het grensgebied waar we met grote stelligheid tegen elkaar zeggen: “Wij zijn geen therapeuten. Wij zijn coaches!”?
  1,95
  lees meer

  Anders bekeken: Systemische coaching bij stiefgezinproblematiek

  In samengestelde gezinnen is het altijd zoeken om een ordening te vinden die rust geeft. Het aantal aanwezige kinderen verandert steeds, voor het ene kind is de aanwezige ouder degene waar jij bijhoort, maar voor de andere kinderen kan diezelfde ouder een ‘toevallige nieuwe partner’ van hun vader zijn. Als moeder van het kind uit het nieuwe huwelijk, wil je dat de oudere kinderen van je man het goede voorbeeld geven aan tafel, maar daar kan je als stiefmoeder weer niets over zeggen. Als gescheiden vader wil je opnieuw beginnen, maar het oude is continu aanwezig...
  1,95
  lees meer

  Grenzen (volledige uitgave, 22 artikelen)

  INHOUD THEMA 'GRENZEN' (maart 2012) Vraagstuk, Grenzen - Sijtze de Roos Achtergrond, Voorbij methodieken - Marten Bos Redactioneel, Het omarmen van grenzeloosheid - Petra de Bruijn Achtergrond, De waarheid ligt niet in het midden -Eric Koenen & Marjo Korrel Ik zet in, De kompasvisie - Frida Huigen & Anje-Marijcke van Boxtel Manager als coach, Je krijgt de klanten die je verdient -Meis Thewissen PRAKTIJK En nu …?, Casus met vier visies Coaching in … Westwijzer balancing act - Jan Stoop Werk in uitvoering, elke rol speel jij? - Pieter van Driel Teamcoaching, Groeien door stoeien - Monique Bolung Anders bekeken, Midlife - Pim Paffen METHODIEKEN Ik zet in … , Een frisse blik - Jens van der Heide & Robert Abraham Van hamer tot houvast, Emotie als wegwijzer? - Fer van den Boomen , Rinus Merkies & Marcel Hoonhout Supervisie, Grenzen aangeven in coaching -Ien van der Pol …Geproefd,  Trek eens een jas uit! Of twee... - Danielle Kloeth Ik zet in…,  Zet je masker af! - Jikke de Ruiter ACTUALITEITEN Issue,  Waar zelfbescherming en groei elkaar treffen - Annette Man-Mul Lezerscolumn, Paradox van een ontmaagding - Doeke Fennema Praatstok en de veer, Rob Huizing - Alex Engel Achtergrond, De cirkel sluiten - Jakob van Wielink & Leo Wilhelm Onderzoek, De effecten van coaching binnen KPN Consulting - Geert Hidding Gelezen, Boeken en spellen voor u gelezen en gespeeld VOORWOORD Vroeger kon en mocht bij ons thuis bijna altijd alles. Veel vrienden kwamen over de vloer, aten mee of bleven slapen. Gastvrijheid kende geen grenzen. Mensen werden altijd van de positieve kant bekeken en als iemand iets vervelends deed, moesten we het maar eens vanuit zijn of haar standpunt bekijken. Ik kan me niet herinneren dat er ooit veroordelend over iemand werd gesproken. Een nadeel van het opgroeien in dit warme nest en deze ruimdenkende omgeving was, dat ik geen noodzaak voelde mijn persoonlijke waarden en grenzen af te bakenen. Wat zijn mijn behoeften, valkuilen en kwaliteiten? Waar liggen mijn persoonlijke grenzen en wanneer gaat iemand over mijn grens? Hoe ga ik daarmee om? Grenzen leren kennen en stellen is essentieel om jezelf te leren kennen, voor je individuele groei en het volwassen worden. In mijn geval een worsteling kunnen jullie je voorstellen. Het praktische artikel over de kompasvisie van Frida Huigen en Anje-Marijcke van Boxtel en het artikel van Pieter van Driel over je persoonlijke missiestatement bieden heldere handvatte voor deze noodzakelijke persoonlijke bewustwording. Coachen voorbij modellen en methodieken biedt grenzeloze mogelijkheden. Marten Bos beschrijft prachtig in zijn artikel hoe je kunt werken met diversiteit, door te kijken naar de diepere gelaagdheid van onze medemens in zijn context. Om ons op een andere manier tot elkaar te kunnen verhouden daagt Jikke de Ruiter ons uit de ethiek van de dialoog te omarmen in het contact met cliënten. Door de standaard rolopvatting van de coach te laten varen kunnen we het werk van de coach een zinvolle plek geven in onze samenleving. De standaard rolopvatting is ook waar Annette Man-Mul aan tornt. In ‘Issue’ zoomt ze in op de (non)grens tussen het persoonlijke en professionele zelf en haar visie hoe de coach deze twee kanten kan verbinden in persoonlijk professioneel werken. Wanneer de coach een (grenzeloze) attitude heeft van oprechte betrokkenheid en zich kan laten beroeren door de ander, zal de ontmoeting (en juist de verschillen tussen de personen) waardevol zijn. Het is de kunst om de balans te zoeken tussen grenzen stellen/bewaken en kunnen denken voorbij de traditionele kaders. We hopen in dit nummer de beide kanten te belichten. Een thema waar ik persoonlijk mee begaan ben en hopelijk ook de lezer weet te raken. Reageren? janet@tvc.nl Janet Rienties, hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching

  5,95
  lees meer

  Werk in uitvoering: Welke rol speel jij?

  De huidige economische crisis wordt voor een groot deel veroorzaakt door een schrijnend gebrek aan persoonlijke zingeving en duidelijk geformuleerde missies (Dell et al, 2009). Uit recent onderzoek van KPMG (2011) onder de 200 grootste bedrijven ter wereld, blijkt dat slechts de helft van de bedrijven haar missie op papier heeft gezet. Als ze al een missie hebben blijkt dit statement al te vaak een taalkundig monster, onbegrijpelijk zonder uitvoerige toelichting (Koster & Stolze, 2003).
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper