logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|147|148|149|...|513

  Innovatie (volledige uitgave, 20 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘INNOVATIE’ (december 2010) Nieuw = beter of minder is meer Innovatie in coaching, Alex Engel Dromen – durven – doorzetten, Ien van der Pol Je eco-zelf ontwikkelen, Rudy Vandamme Supervisieopleidingen innoveren, Jetty de Groot Innovatie van jezelf! Adriaan Hoogendijk Oude wijn in nieuwe zakken, Titia Rovers, Petra de Bruijn PRAKTIJK Samenwerken op basis van vertrouwen, Remco van den Berg Vals plat, Mariet Meurs De manager als coach : Innoveren is de kunst van het stellen van de juiste vraag! Paul Hoogenberk Controle over jezelf? Casus met vier visies Nederland – Duitsland: 1 – 1, Francine ten Hoedt Soul in coaching, Dieuwke Begemann METHODIEKEN Speels coachen, Lex Mulder Werkvorm schaaldialoog, Peter van Veen Quickscan, Fer vd Boomen, Rinus Merkies, Marcel Hoonhout Werken met verlies, Patricia Wouters Kijk eens bewust naar jezelf, Hoey-Sian Brouwers ACTUALITEITEN Iedere coach een keurmerk, Margreet Steenbrink Werknemer 2.0, Huub van Zwieten, Hein de Kort Nieuwsberichten, promoties en relevante kennisgeving over thema Boeken en spellen voor u gelezen en gespeel Wat is nieuw? Deze vraag stelden we ons ter voorbereiding op het samenstellen van dit nummer. Een lastige vraag: Wat is nieuw in coachingsland? Zijn het de vernieuwende technieken die steeds weer op duiken, zoals beschreven in de inspirerende artikelen over speels coachen en de schaaldialoog? Of zijn deze ‘nieuwe’ methodieken te herleiden tot oude bekende technieken die in een nieuw jasje zijn gestoken? Soms zijn deze technieken zelfs terug te voeren tot de oude filosofen, zoals Titia Roovers en Petra de Bruijn beweren in het artikel Oude wijn in nieuwe zakken. Op zich zijn deze veranderingen een vorm van vernieuwing, die maakt dat de methoden en technieken aansluiten bij deze tijd en mensen blijven aanspreken. Het is daarom niet eens zo interessant wat nieuw is, maar wat aanspreekt en werkt. In dit licht is e-coaching natuurlijk een niet meer weg te denken ontwikkeling, zoals Paul Hoogenberk vertelt in de Manager als coach. Al brainstormend kwam de redactie tot de conclusie dat vernieuwing niet in de hoek van de methodieken gezocht moet worden. Als je kijkt naar de Nederlandse samenleving zie je wel een aantal interessante, nieuwe ontwikkelingen voor de coach. Coaching krijgt steeds meer een eigen plek en is steeds meer maatschappelijk aanvaard. Als je tegenwoordig een coach hebt, is dit heel gewoon en betekent dit niet dat je gek of ongelukkig bent of faalt op je werk. Integendeel: de omgeving vindt het vaak een heel normaal en verstandig besluit dat je je bezighoudt met je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Verder zien we steeds vaker dat er binnen bedrijven geldstromen vrijkomen voor coaching en bepaalde vormen van coaching worden nu zelfs vergoed door zorgverzekeraars. Tot slot bekijken we in dit themanummer innovatie vanuit de veranderingen in de wereld en de gevolgen van de globalisering voor coaching. Mariet Meurs beschrijft in haar artikel hoe we in deze platte, multiculturele wereld genoodzaakt zijn om ons blikveld te verruimen en om te leren denken en handelen vanuit verschillende referentiekaders. Hierbij gaat het om het overstijgen van cultuurverschillen en in het belang van allen beter gebruik te maken van het menselijk potentieel. Rudy Vandamme benadert coaching vanuit een mondiaal perspectief en roept op om ons meer te verbinden met ons eco-zelf. Dit eco-zelf gaat niet alleen over de verbinding met de natuur, maar ook over de verbinding en de verantwoordelijkheid die je hebt met het geheel waartoe je behoort, zoals de organisatie waarvoor je werkt en de wereld waarin je woont. Fijne feestdagen en alle goeds in het nieuwe jaar! Janet Rienties, hoofdredacteur      

  5,95
  lees meer

  Werknemer 2.0

  Er heerst een lichte paniek op de werkvloer. Een groeiende groep werknemers lijkt van een ander ras: de Nieuwe Professional. Hij leeft en werkt vanuit een andere waardenset. De leidinggevende en coach van de oude stempel hebben het er maar moeilijk mee. Wat zijn de drijfveren van de Nieuwe Professional, en hoe is hij gemotiveerd en betrokken te houden?
  1,95
  lees meer

  Speels Coachen

  Je bent coach geworden door een speciale opleiding te volgen of je bent op een andere manier in dit vak gerold. Je begeleidt je cliënten aan de hand van theorieën en methodieken, die jou het meest aanspreken. Maar misschien vallen de coachgesprekken je af en toe wat zwaar en wil je er meer luchtigheid in brengen. Of je merkt dat je met je cliënt in een cirkel rond blijft draaien. Of misschien heb je de behoefte aan nieuw elan in je werk. Ik had die behoefte een jaar of vijftien geleden wel, ging op zoek naar een nieuwe aanpak en langzamerhand ontwikkelde zich Speels Coachen.
  1,95
  lees meer

  Nieuw = beter of minder = meer?

  Innovatie is een ‘hot topic’, maar wat is het eigenlijk precies? In het navolgende sta ik eerst kort stil bij een aantal begrippen en kernideeën over innovaties uit de economische wetenschap. Vervolgens stel ik mij de vraag wat de relatie zou kunnen zijn tussen coaching en innovatie. Ik richt mij daarbij op twee mogelijke verbindingen: coaching van innovatie en innovatie van coaching.
  1,95
  lees meer

  Quickscan: Wat is de aard van de vraag?

  Simone is beginnend leidinggevende en heeft bedongen dat zij tijdens haar inwerkperiode een beroep mag doen op een externe coach. De derde bijeenkomst komt zij ontdaan bij de coach aan. Haar directeur is hoogst geagiteerd bij haar langs geweest: een van haar ondergeschikten heeft - in zijn ogen - een belangrijke order ‘verkloot’, en of zij het maar even recht wil zetten. Wat haar nu dwars zit is dat ‘de baas’ haar lijkt te beschuldigen: alsof zij iets heeft nagelaten. Helemaal nergens op gefundeerd. En zonder enige mogelijkheid tot weerwoord!
  1,95
  lees meer

  Het nieuwe werken

  Het nieuwe werken is momenteel een hot issue: werken onafhankelijk van tijd en plaats, gebruikmakend van de netwerkfunctie van internet, productiever werken door je tijd beter in te richten en samenwerken op afstand. Een hele uitdaging voor een team wat de teamontwikkeling en samenwerkingscompetenties betreft. Deze nieuwe manier van werken vraagt om een nieuwe visie ten aanzien van de samenwerking binnen teams en de wijze van aansturen. Een samenwerking die gebaseerd zou moeten zijn op vertrouwen en resultaat in plaats van wantrouwen en aanwezigheid.
  1,95
  lees meer

  Supervisie-opleidingen innoveren

  Tegenwoordig komen op supervisieopleidingen andere studenten binnen dan vroeger het geval was. Dat brengt voor de opleiders nieuwe uitdagingen met zich mee. Zij worden in hun werk met allerlei nieuwe ontwikkelingen geconfronteerd en zullen dus ook zelf moeten innoveren. Opleidster Jetty de Groot van de Supervisoren Opleiding aan de Hogeschool Windesheim, sprak met mede-opleidster Corrie Horrel en opleidingsmanager Gerry Aerts over de noodzaak van innoveren bij supervisie.
  1,95
  lees meer

  Soul in coaching

  Een opdrachtgever belt me om een lezing af te zeggen: bezuinigingen. “En dat allemaal omdat een paar jongens dom met geld zijn omgegaan”, zeg ik. “Nee”, vindt hij. “Het maakt deel uit van een groot waardenprobleem in onze samenleving. En niemand krijgt dat goed op de agenda.” Daarom een pleidooi om in coaching waarden een expliciete plek te geven, de plek waar deze thuis horen: de ziel. Door de groei van de ziel en de waarheid van de ziel, de liefde, zullen waarden zich laten gelden in de samenleving.
  1,95
  lees meer

  Innovatie in coaching

  Normaal komen we een term als innovatie tegen in de industrie. Grote organisaties kunnen niet zonder innovatie om hun producten en processen steeds verder te verbeteren, alleen al om hun concurrentie bij te kunnen benen. Een sprekend voorbeeld van het succes van innovatie is Google: de beste zoekmachine, de grootste naamsbekendheid en veel vernieuwende diensten. Je denkt misschien dat innovatie voor het coachvak veel minder van belang is. Het tegendeel is echter waar. Ten eerste heerst op de markt van coaching een enorme concurrentie. Om die concurrentie voor te blijven is permanente verbetering van je dienst en de daaraan verbonden processen een must. Daarnaast is stilstand uiteindelijk achteruitgang. Als de vraag is: “Hoe innoveer ik als coach?” dan heb ik daar ik wel wat ideeën over. Op het gebied van professionalisering en het binnenhalen van nieuwe klanten kan samenwerken veel effectieve innovatie teweegbrengen. Zelf ervaar ik dat binnen het netwerk Coaching Nederland. Daar leren coaches van elkaar, gebruiken elkaar als vraagbaak en back-up en weten ze makkelijker organisaties voor zich te winnen. Dit laatste omdat ze niet als eenpitter opereren, maar als ‘landelijke organisatie, met een door een onafhankelijke organisatie getoetst kwaliteitscertificaat’. Ook het met zijn tweeën naar een klant gaan, wat bij Coaching Nederland standaard is, werkt fantastisch. Je kunt overleggen, beiden een andere rol aannemen en je laat zien dat de klant keuze heeft. Op het gebied van methodieken zijn de Non-dualistisch benadering, Symbolic Modelling en het steeds populairder wordende Motivational Interviewing vernieuwende interventies. Ook e-coaching is een fenomeen dat steeds belangrijker wordt. Het biedt namelijk kostenbesparing en daar zijn opdrachtgevers gek op. De beste innovatie in het begeleidingsvak op dit moment is mijns inziens CoachingProTM. Dit instrument is ooit ontworpen als traject-volg-systeem voor coaching. Inmiddels is het uitgegroeid tot een applicatie waar de coach, de coachee, diens leidinggevende en de opdrachtgever veel plezier aan beleven. Coaches worden er, door de structuur die het programma biedt, simpelweg betere coaches van en boeken een hoger – en meetbaar - resultaat. De cliënt/coachee kan tussen de coachsessies door zelf verder werken aan zijn ontwikkeling en voelt zich meer gesteund, omdat hij 24/7 (digitaal) met zijn coach in verbinding staat. De leidinggevende wordt actief betrokken bij het proces. Dat geeft het effect draagvlak, waardoor in de organisatie meer coaching zal worden ingezet. De opdrachtgever heeft de beschikking over een overzicht van trajecten en de effecten daarvan. Ik werk al vijf jaar met het programma. En, omdat ik professionalisering van het vak heel belangrijk vind, besteed ik een groot deel van mijn vrije tijd aan het verder helpen verbeteren van deze applicatie. Waarschijnlijk is mijn enthousiasme te proeven. Dat komt omdat ik er namelijk van overtuigd ben dat iedere coach die professioneel wil werken niet meer zonder een dergelijk instrument kan, of dat nu Coaching-Pro is of een andere vergelijkbare applicatie. Wil je innoveren? Ga automatiseren! Alex Engel is redactielid van het Tijdschrift voor Coaching, sinds 1993 werkzaam als coach en is oprichter van de Nobco. www.coaching.nl
  Gratis
  lees meer

  Dromen - durven - doorzetten

  De president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Robbert Dijkgraaf, heeft meer dan eens gezegd: “Wij zijn wereldkampioen in gemiddeld zijn.” Lekker ‘compliment’ terwijl de politiek streeft naar ‘centres of excellence’ als het om wetenschappelijk onderwijs en onderzoek gaat en de overheid via het Innovatieplatform oproept tot vernieuwen en pionieren. Wat betekenen deze paradoxen voor hoger onderwijs in coaching?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  HRD-Congres Liefde voor leren

  Thema: Aandacht

  Datum: 14 februari 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »