logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|149|150|151|...|537

  …Geproefd: Socratisch coachen

  Bij het inladen van de emailberichten valt de nieuwsbrief van het Tijdschrift voor Coaching in de bus. Zoals gebruikelijk lees ik deze eerst diagonaal... Mijn oog valt op de in de proeverij aangeboden Intensieve Training Socratisch Coachen. Als professioneel coach en docent filosofie was dit bericht een dubbel schot in de roos van mijn referentiekader! Onmiddellijk klikte ik op de knop ‘lees verder’, om enige minuten later mijn motivatieschrijven door te sturen met een muisklik op ‘verzenden’. Een paar weken later ontving ik de uitnodiging om de training te volgen. Een training van vier volle en ja, intensieve dagen…
  1,95
  lees meer

  En nu? Waarheen leidt de weg?

  Joris, een negentienjarige leerling met een autistische stoornis, valt sinds 2009 onder mijn zorg als leerlingbegeleidster/coach. Hij is nu twee jaar bezig met het traject mbo1-diplomering op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen met een langdurig-zieke-kinderenstatus. Het ziet ernaar uit dat hij zijn mbo-diploma gaat halen. Een belangrijk onderdeel van het uitstromen binnen ons voortgezet onderwijs is je oriënteren op de toekomst en een keuze maken: Welke beroepsopleiding ga ik volgen? Op welk niveau en waar ga ik deze volgen? Dit proces loopt niet echt soepel bij Joris. Hij gaat van links naar rechts en van boven naar beneden. Hij heeft geen reëel zelfbeeld en schat zichzelf hoger in. Joris weet vooral wat hij niet wil, maar kan heel lastig aangeven wat hij wel wil. Er zijn al zeer veel beroepen de revue gepasseerd en ook al een aantal opleidingslocaties. Hij wil kapper worden, ict’er, helpende zorg en welzijn, basismedewerker mode/maatkleding en signmaker. Hij kan geen keuze maken. Hij weet dat hij iets wil met mode, media of ontwerpen. Ook wil hij buiten onze regio studeren. Dit heeft echter veel gevolgen voor hem, vooral financieel. Hij heeft nog geen recht op studiefinanciering en zou alles zelf moeten bekostigen. Joris en ik hebben op regelmatige basis gesprekken, ongeveer een keer per maand, soms vaker. En ondanks onze gesprekken is Joris niet echt verder gekomen in het maken van een keuze of het nemen van een beslissing. Hij wil iedere keer de beslissing aan mij overlaten: “Wat vind jij dat ik moet doen? Welke opleiding past het beste bij mij denk je?” Deze keuze wil en ga ik niet voor hem maken natuurlijk. Hij lijkt geen beslissing te durven nemen en laat het van allerlei factoren afhangen. Ik zit nu eigenlijk ook vast en krijg hem niet verder in beweging, ondanks afspraken die we al gemaakt hebben. Soms hakt Joris de knoop door, maar komt hier naderhand op terug en dan zijn we weer terug bij af. Hoe kom ik als leerlingbegeleidster/coach verder met deze leerling
  1,95
  lees meer

  Conflictcoaching: Syndroom van Asperger

  Als conflictcoach krijg je te maken met mensen die stress ervaren en in de conflictsituatie onwenselijk gedrag vertonen, gevoed door argwaan, wantrouwen en beeldvorming. De vraag die daarbij steeds rijst is of het conflict de oorzaak is van bepaald gedrag of juist een symptoom van een persoonlijkheids- of andere stoornis. Hoewel een coach geen diagnose kan stellen, is het van belang voor de bemiddeling om alert te zijn op andere mogelijkheden dan conflictgedrag. In dit artikel bespreken we een casus over een medewerker met het Syndroom van Asperger.
  1,95
  lees meer

  Coaching in… Leidraad voor coachtrajecten in het onderwijs

  In de afgelopen tien jaar is het aantal coaches in het onderwijs toegenomen. Dit aantal zal alleen nog maar groeien. De snelle aanwas impliceert dat niet alle coaches nog kunnen bogen op een rijke ervaring op het gebied van begeleiden en coachen. In de praktijk zie ik dat coaches in het onderwijs behoefte hebben aan duidelijkheid over de context van het coachen, de structuur van een gesprek en inzicht in hun bekwaamheden.
  1,95
  lees meer

  Zaken (volledige uitgave, 24 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘ZAKEN’ (juni 2011) Vraagstuk, Je bent je eigen merk…door de redactie Redactioneel, Dienen en Verdienen - Annette Man-Mul Issue, Nils Roemen: waardebepaling achteraf - Inge Schats Achtergrond, Coaches over de spanning tussen inhoud en tarief - Frank van der Mijn Achtergrond, Opdrachtgevers over de samenwerking met coaches - Frank van der Mijn Lezerscolumn, Mag ik echt een factuur sturen? - Judith Webber PRAKTIJK Conflictcoaching, Zakelijk succes door congruentie - Francine ten Hoedt De manager als coach, Albert Jansen - Meis Thewissen Achtergrond, Goed ondernemerschap bepaalt toekomst coach - Inge Schats Achtergrond, Zakendoen binnen een network - Jolanda van Gorp - Ineke Bueno En nu …? Brood op de plank Casus met vier visies Coachen in …Studieloopbaanbegeleiding in het hbo - Cheryl Gerretsen Supervisie, Ethische aspecten van coaching en supervisie - Sijtze de Roos METHODIEKEN Werk in uitvoering, Solution focus - Fer vd Boomen, Rinus Merkies, Marcel Hoonhout Ik zet in …Talentopstellingen - Brenda Vos Van hamer tot houvast, Context gebruiken - Fer vd Boomen, Rinus Merkies, Marcel Hoonhout Teamcoaching, Een impressie van een bijzonder teambuildingsproces - Han Slootweg, Karen Walthuis Anders bekeken, Empowerment voor mensen met een verstandelijke beperking - Petra Pronk Geproefd, Mentaliseren bij moeilijke cliënten - Natasja Mol Achtergrond, Zeker van je zaak - Gabri Verbeek ACTUALITEITEN Praatstok en de veer, Nieuwe manier van waarnemen - Alan Seale Achtergrond, Diepgang door verstilling - Brigitte van Baren Achtergrond, Broeden op briljante blunders - Rob Visser T-maatjes, Nieuwsberichten, promoties en relevante kennisgeving over thema Gelezen, Boeken en spellen voor u gelezen en gespeeld Forum, Reacties op voorgaande thema uitgave: samenleven VOORWOORD Als je rondkijkt in de vijver van coaches zie je veel mensgerichte, empathische personen. Deze eigenschappen zijn heel nuttig bij het begeleiden van mensen, maar lijken zich soms lastig te verhouden tot de zakelijke kant van het ondernemerschap. Dit beeld werd bevestigd op de Dag van de Coach. Ben Tiggelaar legde de gasten het volgende voor: “Voelt u zich meer thuis bij het coachen van ondernemers of bij het ondernemen als coach?” De overgrote meerderheid van de bezoekers kon zich het beste vinden in de eerste stelling (lees meer in het achtergrondartikel Broeden op briljante blunders). Toch denk ik dat je kunt groeien in de rol van de zakelijke, ondernemende coach. Dit werd me helder bij de boeiende rondetafelgesprekken die wij voor deze uitgave voerden met coaches en ondernemers over het thema geld en zakendoen. Hier bleek dat coaches die in hun kracht staan, doen waar ze goed in zijn en daarbij ook een gerichte focus hebben op wat zij nu echt willen, het minder lastig vinden om zaken te doen. Het lijkt erop dat na een dergelijk groeiproces een heleboel belemmeringen en lastige overtuigingen wegvallen en er sprake is van geestelijke en financiële volwassenheid. En dat merken de inkopers van bedrijven. Zij gaven aan dat zij het meest geneigd zijn coaches in te schakelen die authentiek zijn en die duidelijk zijn in wat ze willen en kunnen. Daarnaast vinden zij het prettig als een coach kan meedenken met de hele bedrijfsstrategie. Geld speelt dan in veel gevallen een ondergeschikte rol. In een tweeluik kunt u de verrassende bevindingen van die gesprekken lezen. Naast een aantal praktisch ingestoken artikelen met aandacht voor de Do’s voor de coach-ondenemer, de voor- en nadelen van zakendoen binnen een netwerk en inzicht in de zeven groeistadia naar financiële volwassenheid van George Kinder, biedt dit nummer ook een aantal meer beschouwelijke bijdragen. Ik denk aan het interview met Nils Roemen over waardebepaling achteraf, de inleiding van Alex Engel en de prachtige column van Annette Man-Mul. Zij benadrukt, net zoals Rudy Vandamme tijdens de afsluiting van de Dag van de Coach, dat product, people, profit en planet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Beiden pleiten ervoor dat wij bij het coachen en zakendoen onze verantwoordelijkheid en verbinding met het grote geheel niet uit het oog mogen verliezen. En dat ondersteun ik van harte! Veel leesplezier! Janet Rienties, hoofdredacteur Reageren? hoofdredacteur@tvc.nl

  5,95
  lees meer

  Achtergrond: Zeker van je zaak

  Geld is ontegenzeggelijk belangrijk in onze maatschappij. Echter het is net zo belangrijk als wij het zelf maken. Geld op zich is niet meer dan fantastisch mooi bedrukt papier en fraai vormgegeven munten. tegenwoordig niet meer dan een bankpas en een bedrag op een scherm.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Zakendoen binnen een netwerk

  Veel coaches zijn zelfstandig ondernemer en hebben bewust gekozen voor het ‘eigen baas zijn’. Werken vanuit bevlogenheid, niemand die bepaalt op welke tijden je moet werken of hoe je je werk mag of moet aanpakken. Het is tenslotte jouw bedrijf. Deze vrijheid is een groot goed, hetgeen velen binnen de gestaag groeiende groep zzp’ers zullen beamen. Toch kent het zelfstandig ondernemerschap ook nadelen. Zonder collega’s kan het soms eenzaam zijn. niemand om mee te sparren, om je aan te moedigen wanneer je even in een dip zit of om samen een project mee aan te pakken.
  1,95
  lees meer

  Werk in uitvoering: Over de bedrieglijke eenvoud van Solution Focus

  Oplossingsgerichte begeleiders gaan ervan uit dat veranderingen een constante vormen. Door niet in te gaan op problemen maar juist te focussen op wat – ondanks die problemen – al voorspoedig verloopt, helpt Solution Focus een gewenste toekomst te bouwen
  1,95
  lees meer

  Vraagstuk: Je bent je eigen merk

  Coaches staan in het algemeen niet bekend om hun zakelijkheid. Hun hart gaat ernaar uit anderen te helpen om verandering te bewerkstelligen of een (emotionele) behoefte te vervullen. De ervaring van het ‘iets voor een ander te kunnen betekenen’ is de drug waaraan veel coaches verslaafd zijn en ‘ervoor betaald krijgen’ is helemaal fantastisch. Echter zonder ervoor betaald te krijgen zou een professionele coach zijn droom om ‘iets voor een ander kunnen betekenen’ wel eens als een zeepbel uiteen kunnen zien spatten.
  1,95
  lees meer

  Van hamer tot houvast: Context gebruiken

  Een jonge projectleider werkt in een technische omgeving. Zij wil meer grip krijgen op zichzelf: ze wil beter weten wat ze wil, en van daaruit ook beter overkomen op anderen. Nu vindt ze dat ze teveel twijfelt. Ze wil directer haar punt maken en meer concreet haar verhaal neerzetten, zodat het ook overkomt. Nu blijft ze te bescheiden. Te verlegen. Haar leidinggevende geeft haar alle ruimte om aan zichzelf te werken.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »