logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|150|151|152|...|575

  Geproefd: Psychologisering in tijden van globalisering

  Psycholoog en filosoof Jan de Vos heeft een confronterend boek geschreven over de rol van de psychologie in de wereld van vandaag. Psychologie leidt volgens hem altijd tot psychologisering, een trend die het meedogenloze kapitalisme helpt zich wereldwijd te verspreiden en in stand te houden. De moderne mens moet worden opgevoed en gedisciplineerd tot ‘wat hij psychologisch is’. De Vos wijst er herhaaldelijk op, dat juist psychologen erg enthousiast zijn over uitkomsten van neurologisch en DNA-onderzoek, waaruit zou blijken dat de mens geen innerlijk centrum heeft, maar een combinatie is van materie en materiële processen. Ook in dit tijdschrift wordt deze visie nogal eens kritiekloos naverteld
  1,95
  lees meer

  En nu…? Global acting

  Amy Biehl was een jonge Amerikaanse vrijheidsstrijdster, die voor gelijkheid van mensenrassen in Zuid-Afrika streed. In 1993 werd zij bij een opstand tussen blank en zwart in Gugulethu vermoord door vier jongens, die veroordeeld werden tot achttien jaar gevangenisstraf. In het jaar dat Nelson Mandela president werd, pleitten de ouders van Amy Biehl voor vergevingen reconsiliation. Dit leidde tot strafvermindering. Nu dragen twee van haar moordenaars als projectmanager bij de Amy Biehl Foundation dagelijks bij aan constructieve programma’s voor kinderen uit de townships: een wereldwijd voorbeeld van verzoening, maatschappelijke betrokkenheid vanuit oneness en constructieve opbouw. Een ultieme daad van verzoening van Biehls ouders: een liefdevol vergeven met een kans om constructief in de praktijk te kunnen en mogen brengen van het ‘geleerde verleden’. De Amy Biehl Foundation is voor velen een lichtend voorbeeld van individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid, zo ook voor een drietal Nederlandse tieners
  1,95
  lees meer

  Interview met Herman Wijffels

  Herman Wijffels ziet en voorziet ontwikkelingen die leiden tot een andere visie op mens en wereld en op de onderlinge relaties van mensen. Wie denkt van doen te hebben met een spirituele dromer en zoeker, vergist zich. Zijn visie heeft onweerlegbaar een positieve en optimistische lading, maar kent een degelijke basis van realisme, ervaring, onderzoek en reflectie. Deze is van belang voor het vakgebied van organisatieontwikkeling en coaching
  1,95
  lees meer

  Praatstok en de veer: Interview met Han Noten

  Na een gepassioneerd en scherp analytisch betoog zegt PvdA-senator en burgemeester Han Noten aan het eindevan het gesprek over zijn opvattingen over samenwerkenen duurzame relaties: “Ik lul maar wat.” Tekenend voorhem is het denken in tegenhangers: ernst en nonchalance, ratio en emotie, mens en systeem, Den Haag en Dalfsen.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: De maatschappelijke missie van de coach

  “Think global, act local.” Wat is de betekenis van deze ‘duurzaamheidsmantra’die ons coaches nu ook bereikt? Kunnen wij wel duurzaam werken? Moeten we mee met die trend? En zo ja, hoe dan? Betekent dit dat we als heitje voor karweitje ook demente bejaarden moeten gaan coachen? Of dat we onze deuren openen voor gratis coachen van buurtgenoten? Of zijn we er al als we de Nespresso-cups keurig recyclen en zo veel mogelijk op de fiets of met de trein het land afreizen? Wat is de opdracht voor de duurzame coach?
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Innovator Hans de Zwart (Shell Global) over Cultuur en Quantified Self

  Als Senior Innovation Advisor bij Shell Global HR Technologieshoudt Hans de Zwart zich bezig met alles wat metleren, talent en HR-services te maken heeft. Culturele diversiteitspeelt hierbij een significante rol. De vijfhonderdShell-medewerkers die leren als hun beroep zien en werkenin alle uithoeken van de wereld, hebben hier namelijk vrijweldagelijks mee te maken. De Zwart begeeft zich op hetraakvlak van leren en technologie. Quantified Self is eenbeweging die op zijn bijzondere interesse en aandacht kanrekenen.
  1,95
  lees meer

  Coaching in… Global Thinking project

  Sinds mensenheugenis bereiden volwassenen kinderen voor op hun toekomst. Natuurlijk pakt iedere nieuwe generatie dat anders aan. Daarom heeft de jeugd de toekomst. Wat wij kunnen doen, is kiezen voor een aanpak waar we in geloven, werken aan resultaten en onszelf verbeteren waar dat kan. Ik geef u graag een indruk van het Global Thinking Project en de aanpak waarmee mensen in dit project de regie over hun toekomst in handen nemen.
  1,95
  lees meer

  Anders bekeken: Leren omgaan met complexe psychotrauma’s in supervisie

  Na twintig jaar bloedige burgeroorlog, werkt men in Guatemala aan verzoening en wederopbouw. Hulpverleners krijgen dag in dag uit te maken met mensen die gemarteld zijn, verkracht en dierbaren hebben verloren. Bij deze zware taak hebben Guatemalteekse hulpverleners zorgvuldige en leerzame ondersteuning nodig. Te meer omdat zij zelf vaak tot de slachtoffers van de burgeroorlog behoren Na twintig jaar bloedige burgeroorlog, werkt men in Guatemala aan verzoening en wederopbouw. Hulpverleners krijgen dag in dag uit te maken met mensen die gemarteld zijn, verkracht en dierbaren hebben verloren. Bij deze zware taak hebben Guatemalteekse hulpverleners zorgvuldige en leerzame ondersteuning nodig. Te meer omdat zij zelf vaak tot de slachtoffers van de burgeroorlog behoren
  1,95
  lees meer

  Vitaliteit (volledige uitgave, 20 artikelen)

  ​INHOUD THEMA 'VITALITEIT' (september 2012) Vraagstuk, Hoe vitaal is coaching - Jo Caris, Alex Engel Praatstok en de veer, Interview met Arko van Brakel -  Meis Thewissen Achtergrond, duurzame vitaliteit door een beter begrip - Alexander van den Berg Redactioneel, Vitaliteit als levenskunst - Audrey de Jong Achtergrond, Marinus Knoope over de paradox van vitaal doodgaan -Annette Man-Mul Achtergrond, De invloed van leidinggevenden op bevlogen Medewerkers - Kimberley Breevaart, Arnold Bakker PRAKTIJK En nu …?,  Eiland Achtergrond, Preventief vitaliteitbeleid voor 45-plussers - Pieter M.G.M. Vermunt Marion A.L.H. van der Aa Coaching in …, Omgaan met gevoeligheid en slachtofferschap - Frank van Kesteren, Jannie Steegenga Teamcoaching,  Een uitdaging! Karin Derksen, Arjeh Mesquita Manager als coach, Vitaliteitmanagement voor oud en jong - Tinka van Vuuren METHODIEKEN Van hamer tot houvast, Vier modellen van handelen - Fer van den Boomen, Rinus Merkies & Marcel Hoonhout Geproefd, Mindfullness als uitweg  - Ad Maas Ik zet in …, Dialoogcoaching - Cristel van de Ven Werk in uitvoering, Het gebruik van het lichaam bij coaching - Louis Sommeling Teamcoaching, Van fatale naar vitale teams - Norbert Overvelde ACTUALITEITEN Issue, Daoïsme en coaching  - Maarten van Buuren Lezerscolumn,  “Beauty will save the world” - Kitty Atsma-Ansems Achtergrond, Coaching in tijden van crisis -  Esther Bruls VOORWOORD Vitaliteit betekent levenskracht. Het draait om een combinatie tussen geest en lichaam: leven vanuit passie, enthousiasme en motivatie en de fysieke capaciteiten om dit waar te maken. Een vitaal mens is lichamelijk beter belastbaar, mentaal weerbaarder, heeft emotionele veerkracht en ervaart zingeving en voldoening. Ook bedrijven kunnen vitaal zijn. Hoe een bedrijf presteert, is mede afhankelijk van de mensen in de organisatie. Vitale medewerkers hebben energie om proactief bezig te zijn, presteren beter, hebben plezier in hun werk, zijn beter bestand tegen ziekten, kennen hun talenten en weten deze in te zetten in hun werk. Tinka van Vuuren legt in haar artikel duidelijk uit hoe vitaliteitmanagement hieraan kan bijdragen. Wie wil dat nou niet?! Maar laten we eerlijk zijn, het leven gaat niet altijd over rozen. Allemaal hebben we weleens een baaldag of voelen we ons een periode wat minder gelukkig. De boeddhisten stellen zelfs dat het leven bestaat uit lijden. Hoe verbind je dit met vitaliteit? Is vitaliteit zo maakbaar als het af en toe geschetst wordt? Soms lijkt het of we helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor gezondheid en geluk, ofwel ziekte en ongeluk. Het artikel van Alexander van den Berg is voor mij een mooie compromis tussen deze beide waarheden. Hij legt uit dat het bevorderen van vitaliteit te maken heeft met het op peil houden van energie en behoeftebevrediging. Hierbij zijn synergie – samenwerken van het hele systeem; gezin, organisatie, maatschappij –, geluk en vertrouwen in jezelf en de ander van essentieel belang. Brengt Van den Bergs uiteenzetting vitaliteit binnen handbereik? Dat is de vraag. Wat mij raakt is het uitgangspunt dat vitaliteit een gezamenlijke prestatie is, gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid. We hebben elkaar nodig en we kunnen elkaar helpen. Soms moeten we echter erkennen dat vitaliteit binnen een bepaald systeem onbereikbaar is. Dit is dan niet wat we hopen, maar schept wellicht ruimte voor een andere weg naar duurzame verbetering. Ik denk dat de boeddhisten zich hierin wel kunnen vinden. Reageren? janet@tvc.nl Janet Rienties, hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching  

  5,95
  lees meer

  Achtergrond: Marinus Knoope, de paradox van vitaal doodgaan

  Vitaal zijn is ons aller ideaal. Sterker nog, vitaliteit is een plicht. Maar volgens Marinus Knoope past vitaliteit niet bij de laatste levensfase. Er is nu eenmaal een overgangsfase tussen vitaal zijn en sterven.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper