logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|151|152|153|...|571

  Werk in uitvoering: Het gebruik van het lichaam bij coaching

  Het lichaam staat steeds meer in de belangstelling bij coaches en therapeuten. De Pessosychotherapie baseert zich zelfs helemaal op het lichaam (Pesso, 2005). Lijfelijkheid en lichaamsgeheugen kunnen ons vaak overtuigender en sneller dan woorden, in contact brengen met ons innerlijk en onze creatieve mogelijkheden. Al volgens Aristoteles is immers ons beleefde lichaam het oog van onze innerlijke ruimte, ja zelfs van onze ziel.
  1,95
  lees meer

  Coaching in… Vitaliteit in het onderwijs

  Vitaliteit is een thema in iedere moderne arbeidsorganisatie. Hoe houden we medewerkers gezond en betrokken? Het onderwijs is daarop geen uitzondering. Toch heeft het onderwijs een aantal specifieke kenmerken en een cultuur die vragen om een gerichte aanpak. Ook aan de coach van onderwijsgevenden worden specifieke eisen gesteld.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Bevlogen medewerkers

  Door de wereldwijde economische crisis zijn veel organisaties in de financiële problemen geraakt, wat heeft geleid tot reorganisaties en een toenemende onderlinge competitie. Het is eenvoudig te begrijpen dat in een dergelijke context de motivatie en bevlogenheid van medewerkers van cruciaal belang is. In dit artikel gaan we in op de vraag wat leidinggevenden kunnen doen om hun medewerkers te enthousiasmeren. Hierbij richten we ons op het effect van transformationeel leiderschap op de bevlogenheid van medewerkers, en op de invloed die leidinggevenden kunnen hebben op de werkomgeving. Aan de hand van specifieke voorbeelden geven we leidinggevenden en coaches handvatten om de bevlogenheid van medewerkers op korte termijn te vergroten.
  1,95
  lees meer

  Professionaliteit (volledige uitgave, 22 artikelen)

  INHOUD THEMA 'PROFESSIONALITEIT' (juni 2012) Praatstok en de veer, Prof. Mathieu Weggeman over het managen van professionals Meis Thewissen Achtergrond, Professional Standards for Business coaches -Ton de Graaf Vraagstuk, Wat maakt coaching tot professie - Ien G.M. van der Pol Achergrond, Coachen op de grens van therapie - Jakob van Wielink, Leo Wilhelm &Patricia Wouters Achtergrond, Coaching maakt professionaliseringsslag - Petra Pronk Redactioneel, Vak en verkoop - Marjo Korrel PRAKTIJK En nu …?,  Geen licht zonder schaduw Coaching in …, Interview met bondscoach Honoré Hoedt - Petra Pronk Teamcoaching, Meer geluk dan wijsheid - Aart Pijl Conflictcoaching, Principe en praktijk van een mondiale arbeidsethiek - Gerard Wijers Anders bekeken, Systemische coaching bij stiefgezinproblematiek - Bibi Schreuder METHODIEKEN Van hamer tot houvast, Drie domeinen van handelen Fer van den Boomen, Rinus Merkies & Marcel Hoonhout ….Geproefd,  Voice Dialogue - Inge van Erkel Ik zet in …, U-theorie als inspiratie voor coaches - Els ten Hengel, Marjo Korrel Werk in uitvoering, De waarde van meditatieve werkvormen - Annemieke Rozemond ACTUALITEITEN Issue, Facetten van professionalisering Woody van Olffen overdenking De coachcode gekraakt Heidi Aalbrecht & Pyter Wagenaar Lezerscolumn, Dikke boterham - Laura Babeliowsky Achtergrond, Levenskunst in crisistijd Erik Pool & Ria Pool Meeuwsen Achtergrond, E-coaching als uitdaging Fer van den Boomen, Marijke Cassee & Christa van Luyk Gelezen Boeken en spellen voor u gelezen en gespeeld VOORWOORD Een toepasselijk thema in de tijd dat we druk bezig zijn met het restylen van het Tijdschrift voor Coaching. We stoeien met een nieuwe matrix. Inhoudelijk willen we het vak duidelijker belichten vanuit verschillende perspectieven; vanuit het individu, team- en organisatievraagstukken en de plek die coaching heeft in onze maatschappij. We willen ons meer richten op trends, meer discussies starten en meer wetenschap publiceren. Verder gaan we met een compacter formaat beter aansluiten bij de wensen van de lezer. Als ik over professionaliteit nadenk binnen het vakgebied van de coach, denk ik vooral aan integriteit, deskundigheid, vakbekwaamheid, persoonlijke ontwikkeling en een veilig klimaat kunnen scheppen. Voornamelijk denk ik dan aan iemands handelen en houding. Na het lezen van het artikel van Woody van Olffen, die de achtergrond van het label ‘professioneel’ uitdiept, word ik er weer aan herinnerd dat je naast dit persoonlijke gedragsaspect ook breder kunt kijken en wel vanuit de beroepsgroep en de maatschappij. Al deze verschillende standpunten worden in deze uitgave belicht. Zo onderzoeken we binnen het persoonlijke aspect de grenzen tussen coaching en therapie, en het dilemma van professionele afstand en menselijke nabijheid, in het boeiende artikel van Wielink, Wilhelm en Wouters. Verder nodigen we u uit om mee te discussiëren over de basiskennis en kunde van de business coach en onderzoeken we de speerpunten van beroepsverenigingen en opleidingsinstituten op het gebied van professionaliteit. De ontwikkelingen op al deze niveaus zijn noodzakelijk om te zorgen dat coaching een volwaardige plek krijgt in onze samenleving en recht doet aan de soms kwetsbare mensen met wie de coach te maken heeft. Maar als ik eerlijk ben, vind ik het juist leuk dat het vak van de coach niet altijd even strikt aan standaarden en protocollen gebonden is. Als ik het vergelijk met mijn oorspronkelijke vakgebied, de psychologie, is coaching een vakgebied waar meer kan en mag. Die vrijheid vind ik heerlijk! Het is pionieren, een soort grabbelton, speels, luchtig, creatief, soms vallen en dan weer opstaan. Mensen met diverse achtergronden gebruiken soms niet alledaagse technieken. Het zijn vaak die verrassingen die veel kunnen betekenen voor de coachee. Waarbij natuurlijk integriteit en zorgvuldig handelen wel voorwaarden blijven. Professionaliseren is noodzakelijk, maar ik hoop wel dat een bepaalde mate van pionieren, vrijheid en verrassing blijft bestaan. Reageren?  janet@tvc.nl Janet Rienties, hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching

  5,95
  lees meer

  Werk in uitvoering: De waarde van meditatieve werkvormen

  Van vele meditatievormen is bekend dat ze helpen om te ontspannen, rust te vinden, de aandacht te trainen en dat ze goed zijn voor je gezondheid en immuunsysteem (Passmore & Marianetti, 2007, Van den Bosch, 2011, Lazeron & Van Dinteren, 2010). Onderzoeken naar de effecten van meditatie en mijn eigen ervaring wijzen uit, dat het gebruik van meditatieve werkvormen in coaching ook de ontwikkeling en het leren van de cliënt bevordert. Wat houdt jou als coach nog tegen om meditatie te gebruiken in je gesprekken?
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Professional Standards for Business Coaches

  Het bevorderen van de kwaliteit van business coaching staat central in alle activiteiten van de Worldwide Association of Business Coaches (WABC). Na jaren van onderzoek naar ethiek, integriteit, compententies, professionele verantwoordelijkheden, certificering en training van business coaches, heeft het WABC nu de ‘Professional Standards for Business Coaches’ ontwikkeld. Doel: duidelijkheid voor cliënt en coach, ook de Nederlandse coach. Discussieer mee en draag bij aan de ontwikkeling van deze standaard
  1,95
  lees meer

  Vraagstuk: Wat maakt coachen tot een professie?

  Is coaching een professie, een beroep? Is het niet gewoon werk? Een baan, een bezigheid? Wat maakt onze bezigheid tot een beroep? Wanneer zijn beroepsbeoefenaren ‘professionals’ en wat verstaan we eigenlijk onder ‘professie’? Coaching voldoet inmiddels aan alle kenmerken die een bezigheid tot een beroep of professie maken. Kijkend naar de trends, zien we paradoxen ontstaan, die we met elkaar zullen moeten verbinden.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Coaching maakt professionaliseringsslag

  Professionalisering in de coachingswereld… Tot voor kort was het een non-issue. Maar met de opkomst van het vak klinkt ook de roep om kwaliteitscriteria. Beroepsverenigingen en opleidingsinstituten maken zich sterk om professionals toe te rusten. Met succes. “Het vak is volwassen aan het worden.”
  1,95
  lees meer

  Van hamer tot houvast: Drie domeinen van handelen

  John volgt een opleiding tot coach, hij wil dat vak dolgraag leren. Hij beschikt ook over de nodige bagage in het begeleiden van mensen, maar blijkt het lastig te vinden om het leerproces van zijn klanten te stimuleren. Hij geeft wat te snel advies. Eens per twee weken reflecteert John op zijn eigen praktijk met behulp van coach Anja.
  1,95
  lees meer

  Redactioneel: Vak en verkoop

  Coaching is sinds het eind van de jaren tachtig uit de kinderschoenen gegroeid. Op weg naar volwassenheid groeiden ook de mogelijkheden tot professionalisering en de markt daarvoor; van basisopleidingen tot masterclasses, van certificering tot methodiekontwikkeling. Dragen deze programma’s bij aan de ontwikkeling van ons vak of leiden ze ons enkel van de ene trend naar de andere hype? Steevast heb ik me betrokken gevoeld bij het kwalitatief verbeteren van ons vakgebied; elke nieuwe ontwikkeling kon op mijn participatie rekenen. Echter bij de actuele ontwikkeling van ‘de coach als ondernemer’ voel ik geen enkel verlangen om een bijdrage te leveren. Ik heb er niets op tegen dat coaches met coaching hun geld verdienen; het laat zien dat we een bijdrage leveren aan de samenleving. Ik heb er ook niets op tegen om coaches te leren hoe ze méér geld kunnen verdienen: mogelijkheden vragen om benut te worden. Het overdadige aanbod aan programma’s op het gebied van branding, leren jezelf te verkopen, marketing, enzovoort, lijkt ervan uit te gaan dat coaches hier in tijden van crisis behoefte aan hebben. Enige moeite met het verkopen van je product wordt veelal toegeschreven aan persoonlijke onkunde en niet aan veranderingen in de wereld of in de behoeften van onze klanten. Het ligt gewoon aan jezelf, aan jouw nog niet ontwikkelde competenties als ondernemer. Maar daar kun je gelukkig iets aan doen! Schrijf je nu in voor… Alsof de krimpende markt voor wekkers en fotorolletjes wordt veroorzaakt door ondernemers die zichzelf niet goed weten te verkopen. De vanzelfsprekendheid waarmee het recept wordt gekoppeld aan de kwaal, doet in mijn ogen geen recht aan wat er aan de hand is. Schreeuwende slogans benadrukken dat je met minder werken meer geld kunt verdienen. Dat ‘meer geld verdienen’ in deze programma’s het voornaamste doel in mijn vak lijkt te zijn, gaat me echt aan het hart. Ik voel me bevoorrecht dat ik coach ben! Alles waarin ik geïnteresseerd ben, kan ik koppelen aan belangrijke waarden en mijn kwaliteiten mag ik inzetten voor mensen die daarom vragen. Ik leer van alles wat ik lastig vind en die lessen kan ik vertalen in een product waar ook collega’s mee kunnen werken. Daar ben ik dankbaar voor. Natuurlijk moet je aandacht besteden aan je positionering en aan de profilering van je producten. Natuurlijk moet je zorgen dat je kunt – blijven - werken. Een winkel zonder etalage trekt immers weinig klanten. Ontwikkel je als ondernemer, maar zorg wel dat de energie die je steekt in de verkoop van je producten in evenwicht is met de aandacht voor het ambachtelijke werk zelf. Zoals Simon Sinek stelt in zijn TEDx-lezing ‘ Start with Why’: “Profit is always just a result, not a goal.” Professionaliseer je als goed verkopende ondernemer, zolang jou dat inspireert. Maar zodra je het vertrouwen in jezelf of je vak verliest, zoek dan liever een professionele coach! Check voor de aardigheid eens de tekst van het liedje ‘Pricetag’ van Jessie J. Marjo Korrel is ondernemende professional en TvCredactielid. www.deinthe.nl
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper