logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|152|153|154|...|558

Achtergrond: Coach en cortex

Coaching op basis van intuïtie, gevoel en een dieper weten komt onder druk te staan van toegenomen wetenschappelijk inzicht over de werking van het brein en het realiseren van gedragsverandering. Hoewel ervaring en intuïtie wezenlijke aspecten van ons vak blijven, ontkomen we er niet aan op de hoogte te zijn van de werking van onze hersenen en de implicaties daarvan voor het begeleiden van mensen in transitieprocessen. Wat zijn momenteel de highlights en hot shots?
1,95
lees meer

Anders bekeken: Gezocht: nieuwe identiteit

Allemaal hebben we er behoefte aan ergens bij te horen. Veel groepen zijn ontstaan vanuit de behoefte een gemeenschappelijke interesse of visie met elkaar te kunnen delen en een veilige ‘plek’ te bieden waar we elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Al die sociale netwerken en ontmoetingsmogelijkheden geven onze samenleving structuur en onderlinge verbinding. Maar wat als een groep psychisch schadelijk blijkt te zijn voor individuen? Wat als zo’n groep, in plaats van verbinding afzondering en vervreemding van de samenleving in de hand werkt?
1,95
lees meer

Werk in uitvoering: Flowchart van Louis Cauffman

Dat we letterlijk de flowchart van Louis Cauffman volgden, kwam naderhand pas bij me op. Mijn cliënt Eva had inmiddels een baan gevonden en we evalueerden haar coachingstraject. Aanvankelijk had zij geen echte hulpvraag. Achtereenvolgens ontwikkelde onze werkrelatie zich tot een zoekende, een consulterende en ten slotte een co-experten relatie.
1,95
lees meer

Achtergrond: Mindfulness

Wie bij een coach of counsellor komt, wil vrijwel altijd ergens vanaf. Van angst, verdriet, frustratie, woede, paniek, depressie, gevoelens van falen of tekortschieten. Maar juist het er vanaf willen, is de voornaamste bron van het lijden. Doordat je een verschil waarneemt tussen de bestaande situatie en de gewenste situatie, ontstaat stress. Je schiet in de doe-stand. Er moet iets gebeuren, en rap. Zo werkt het reptielenbrein nu eenmaal. Mindfulness leert mensen meer afstand daartoe te nemen.
1,95
lees meer

Achtergrond: Wat maakt mij gelukkig?

‘Ken Uzelve’ stond boven de ingang van het Orakel van Delphi. Dit devies pleit voor wijsheid en is al duizenden jaren populair. Het credo wordt in coaching met een aantal grote vragen nageleefd, zoals: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Die laatste vraag wordt ten onrechte nog vaak gesteld in de coachpraktijk. Hij blijkt namelijk niet veel op te leveren. In plaats daarvan kun je beter vragen: wat maakt jou gelukkig?
1,95
lees meer

Vraagstuk: Het brein en coaching

Het brein is hot. Toch weten we ondanks de populariteit van het brein als onderzoeksobject, nog (lang) niet hoe het precies functioneert. De nieuwsgierigheid richt zich vooral op de vraag of de vrije wil nu wel of niet bestaat. Voor de coach is enige kennis van de werking van het brein geen overbodige luxe. Coaching gaat immers over het behalen van resultaat. En in welke mate kan iemand zelf bepalen welk resultaat mogelijk is?
1,95
lees meer

Van hamer tot houvast: Communicatief handelen boven de waterlijn

Een manager heeft tijdens een assessment te horen gekregen dat hij zijn medewerkers wel wat directer aan mag spreken. Hij vraagt aan zijn coach hoe hij daar alerter op kan worden in de drukte van alledag.
1,95
lees meer

Teamcoaching: Organisatieverandering

Veranderingen lijken altijd wel moeizaam te verlopen. Eigenlijk gaan we er al van uit dat een verandering gewoon niet goed gaat. Zelfs veel organisatieveranderaars vinden het normaal als veranderen eindeloos duurt, veel kost, en gedoe met zich meebrengt. Toch zijn de auteurs van dit artikel ervan overtuigd dat organisatieveranderaars hun impact op veranderingen drastisch kunnen vergroten. Met Systemisch TransitieManagement (S-TM).
1,95
lees meer

Supervisie: De twee benaderingen van BreinCentraal Leren (BCL)

Het faciliteren van leren is een van de kerncompetenties van een coach en supervisor. Of je nu bezig bent met het aanleren van vaardigheden of gedrag, of meer werkt aan vraagstukken rondom zingeving of missie, bij leren gaat het op neurologisch niveau altijd om het vormen, versterken en/of uitbreiden van verbindingen tussen hersencellen, die door ons gedrag, onze gedachten en inspanning aangelegd worden (Dirksen, 2011).
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »