logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|153|154|155|...|537

  Manager als coach: Ik ben de baas

  Het Trimbos-instituut zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Voorzitter van de Raad van Bestuur Jan Walburg doet uit de doeken hoe hij in deze organisatie zijn medewerkers motiveert tot betrokken en zinvolle bijdragen, zonder ‘de baas te spelen’. Door te investeren in persoonlijke, sociale en intellectuele vaardigheden stimuleert hij het geluksgevoel van zijn mensen, die uitzonderlijke prestaties leveren op het gebied van onderzoek naar geestelijke gezondheid
  1,95
  lees meer

  Lezerscolumn

  Vandaag heb ik geen coachingsgesprekken. Vanachter mijn bureau staar ik naar mijn winterse tuin, terwijl het gezoem van de stofzuiger zich mengt met mijn gedachten. Af en toe hoor ik de stem van mijn hulp, meezingend met de muziek uit haar mp3-speler. Arabische liederen. inmiddels ben ik aan de uithalen van haar stem gewend. Mijn hulp in de huishouding is van Marokkaanse afkomst. Soms drinken we koffie en vertellen elkaar over ons leven. Haar kinderen zitten op dezelfde school als de mijne, maar spelen niet met elkaar. Op het schoolplein staan de Marokkaanse moeders op een kluitje, de Turkse staan een eindje verderop. Een praatje met mijn hulp is er dan niet bij. Ik sta bij mijn eigen groepje, hoog opgeleide, werkende moeders. Onze groepjes sluiten elkaar buiten zonder dat iemand dat expres zo wil. In een verhaaltje van Toon Tellegen vraagt de octopus onder het genot van een kopje thee aan de eekhoorn of hij hem raar vindt. De eekhoorn kijkt peinzend naar de vele armen en zuignappen van de octopus. Nee, overweegt hij, ik vind hem niet raar. En ik ben graag in zijn gezelschap. Maar als de octopus hem vraagt of hij met hem zou willen ruilen, raakt de eekhoorn in de war. Misschien is dat waar het om gaat. Samenleven vraagt om contact en nieuwsgierigheid. De ander is niet raar. Toch hoeven we niet zoals de ander te zijn. we hoeven niet te ruilen. De verschillen mogen er zijn. Als we maar niet vergeten dat er ook veel overeenkomsten zijn. Mijn gedachten springen naar een middag in november. Ik was aanwezig op de jaarlijkse conferentie van wereldcoaches. Allemaal enthousiaste, bevlogen coaches en trainers deelden daar hun motivatie om zich aan te sluiten bij stichting Wereldcoach: bijdragen aan de ontwikkeling van mensen in andere delen van de wereld. Niet naast andere wereldburgers leven, maar samen met. En dat samenleven betekent dat er gedeeld mag en kan worden. Materieel, maar ook immaterieel. We werden door een van de bestuursleden meegevoerd in een empowermentoefening. Het was een oefening uit het trainingsprogramma voor de vrouwen die via the Hungerproject getraind worden met steun van Wereldcoach. En waar we het uur daarvoor nog vooral naast elkaar en in een discussie zelfs tegenover elkaar stonden, waren we nu opeens samen. Zoveel verschillende mensen, maar wat bleken we veel te delen: ervaringen, angsten, pijn en belemmeringen, maar ook ontdekkingen, hulpbronnen, oplossingsrichtingen, energie. Niet dat elke oplossing voor ieder bruikbaar was. Daarvoor waren de verschillen soms te groot. De herkenning was echter des te groter. De eekhoorn in het verhaaltje wil uiteindelijk niet ruilen. Maar samen brakke thee drinken en zijn beukennoten delen: dat wil hij wel. Josha Zwaan is schrijver en heeft een praktijk voor coaching en procesbegeleiding. In oktober 2010 verscheen haar debuutroman Parnassia. www.joshazwaan.nl Verwijzingen Tellegen, T. (1993). Bijna iedereen kon omvallen. Amsterdam: Querido. Stichting Wereldcoach: www.wereldcoach.com
  Gratis
  lees meer

  Ik zet in… Ontdek parels in een cultuur

  Coaching is vaak intercultureel. We hebben niet alleen te maken met nationale culturen, maar bijvoorbeeld ook met beroepsculturen, bedrijfsculturen en allerlei groepsculturen. Met behulp van een schema kun je culturen in kaart brengen. Zo kun je culturele verschillen benoemen en bespreekbaar maken. Daarmee kun je parels in zowel je eigen cultuur als andere culturen ontdekken. Als je zulk waardevol gedrag gaat waarderen, kun je ervoor kiezen om dat gedrag ook zelf toe te passen. Zo breid je je eigen handelingsopties uit. De coach is bij uitstek geschikt om deze ontdekkingsreis naar parels structureel te begeleiden.
  1,95
  lees meer

  ...Geproefd: Luisteren met je ogen

  Aandacht voor lichaamstaal is de laatste decennia gegroeid. De eerste de beste op straat weet iets over met je armen over elkaar zitten. Dat dit ook een teken van concentratie kan zijn, weten er alweer minder. Het probleem daarbij is dat lichaamstaal niet cultuuronafhankelijk is. Als een Griek je naar je toe wenkt, doet hij dat anders dan een Nederlander. Een Duitser die je voor gek verklaard, wijst niet op zijn voorhoofd. En zo zijn er nog vele, meer relevante indicaties, die verschillen per cultuur
  1,95
  lees meer

  En nu...? Je eigen leven leiden

  Pieter wil een coachtraject omdat hij de laatste tijd veel hoofdpijn heeft en af en toe hyperventileert. Zijn huisarts zei dat hij moest uitkijken voor een burnout. Pieter is zeer gemotiveerd want hij wil alles doen om een burnout te voorkomen. Zijn kernvraag is: Ik wil meer ruimte voor mezelf en voor mezelf opkomen. In het intakegesprek gooit hij het er al snel uit… hij doet te lang teveel dingen die hij eigenlijk niet wil. Het zit hem vooral hoog dat hij niet tegen zijn vrouw durft te zeggen dat hij niet meer altijd mee wil naar zijn schoonfamilie en ruimte voor zichzelf wil. Hij stikt er zowat in en zijn stem klinkt schor. Ik zie een magere, bleke man voor me die me niet aankijkt. Hij is al jaren getrouwd met Jet, een gezellige stevige vrouw. Ze weet wat ze wil en hoe de wereld er uit moet zien. Ze is hartelijk en moederlijk en ze heeft smaak. Een echt familiemens. Op zondags trekt Pieter trouw zijn pak aan en gaat met Jet naar haar familie. Hij zegt dat hij het liefst met een boek op de bank wil liggen of lekker in de tuin wil werken. Hij durft niet tegen Jet te zeggen dat hij niet meegaat. Hun huis is prachtig ingericht en mensen die binnenkomen, reageren altijd enthousiast. Veel zonnige kleuren. Pieter houdt eigenlijk meer van blauw. Maar ja, Jet is degene die zich met het inrichten bezig houdt en hij heeft het altijd zo gelaten. Hij beseft steeds meer dat de inrichting niet zijn smaak is en dat hij het gevoel heeft op visite te zijn in zijn eigen huis. Pieter verlangt naar een eigen plek en vrije zondagen.
  1,95
  lees meer

  Conflictcoaching: Je bent een product van je sociale inclusies

  Het postmodern denken, dat de mens als company of many beschouwt, staat tegenover de opvatting van de mens als zijnde een eenduidige persoon. Een actor wordt pas een persoon in een sociale omgeving. Je moet niet in al die contexten per se jezelf willen zijn, maar gebruik maken van je kwaliteiten, daar waar ze nuttig zijn. Je moet jezelf leren kennen en je eigen smaak ontwikkelen, zo stelt wetenschappelijk docent en zelfstandig consultant Peter Peverelli, die van meervoudigheid zijn levenswerk heeft gemaakt
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Coaching versus Counselling

  Op de markt van de professionele begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende begeleidingsvormen (Coenen, 2003), zoals coaching, training, mentoring, consultancy (Coenen, 2003), maar ook therapie en counseling (Coenen, 2003. Egan, 2004. Gladding, 2009). Twee van deze begeleidingsvormen die heel dicht bij elkaar liggen zijn coaching en counseling. Uit de vakliteratuur blijkt dat coaching en counseling ten aanzien van methoden en technieken niet veel van elkaar verschillen (Palmer, 2007). Ook de onderliggende psychologische tradities waarop deze begeleidingsvormen zich beroepen verschillen niet of nauwelijks (Palmer, 2007)
  1,95
  lees meer

  Coachen in de gezondheidszorg

  ‘In de zorg zijn leiders erop gericht ergens snel een pleister op te plakken, ze zijn oplossingsgericht.’ Dit constateert Toke, die een groot team verplegend personeel in een ziekenhuis coacht. Zij en haar team hebben de opdracht patiëntgerichter te werken. Sommige teamleden zien de veranderingen niet zitten. Met Themagecentreerde Interactie bied ik haar een kader om tot de gewenste cultuuromslag te komen
  1,95
  lees meer

  Anders bekeken: Ouderschapscoaching

  Sinds de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in maart 2009 is ingevoerd, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. In dit plan en in het verzoekschrift dient tevens aangegeven te worden op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij de afspraken die de ouders maken met hun kinderen. Dat brengt veel ouders in verlegenheid, want hoe praat je nu met je kind over onderwerpen die het liever niet wil horen? Hoe voer je een gesprek waartoe een kind niet gemotiveerd is? Het onderzoek naar wat kinderen beweegt, staat nog in de kinderschoenen ondanks anderhalve eeuw ontwikkelingspsychologie (Delfos 2001). Echter, de voorwaarden waaronder gespreksvoering met kinderen plaatsvindt, staat wel volop in de belangstelling.
  1,95
  lees meer

  Innovatie (volledige uitgave, 20 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘INNOVATIE’ (december 2010) Nieuw = beter of minder is meer Innovatie in coaching, Alex Engel Dromen – durven – doorzetten, Ien van der Pol Je eco-zelf ontwikkelen, Rudy Vandamme Supervisieopleidingen innoveren, Jetty de Groot Innovatie van jezelf! Adriaan Hoogendijk Oude wijn in nieuwe zakken, Titia Rovers, Petra de Bruijn PRAKTIJK Samenwerken op basis van vertrouwen, Remco van den Berg Vals plat, Mariet Meurs De manager als coach : Innoveren is de kunst van het stellen van de juiste vraag! Paul Hoogenberk Controle over jezelf? Casus met vier visies Nederland – Duitsland: 1 – 1, Francine ten Hoedt Soul in coaching, Dieuwke Begemann METHODIEKEN Speels coachen, Lex Mulder Werkvorm schaaldialoog, Peter van Veen Quickscan, Fer vd Boomen, Rinus Merkies, Marcel Hoonhout Werken met verlies, Patricia Wouters Kijk eens bewust naar jezelf, Hoey-Sian Brouwers ACTUALITEITEN Iedere coach een keurmerk, Margreet Steenbrink Werknemer 2.0, Huub van Zwieten, Hein de Kort Nieuwsberichten, promoties en relevante kennisgeving over thema Boeken en spellen voor u gelezen en gespeel Wat is nieuw? Deze vraag stelden we ons ter voorbereiding op het samenstellen van dit nummer. Een lastige vraag: Wat is nieuw in coachingsland? Zijn het de vernieuwende technieken die steeds weer op duiken, zoals beschreven in de inspirerende artikelen over speels coachen en de schaaldialoog? Of zijn deze ‘nieuwe’ methodieken te herleiden tot oude bekende technieken die in een nieuw jasje zijn gestoken? Soms zijn deze technieken zelfs terug te voeren tot de oude filosofen, zoals Titia Roovers en Petra de Bruijn beweren in het artikel Oude wijn in nieuwe zakken. Op zich zijn deze veranderingen een vorm van vernieuwing, die maakt dat de methoden en technieken aansluiten bij deze tijd en mensen blijven aanspreken. Het is daarom niet eens zo interessant wat nieuw is, maar wat aanspreekt en werkt. In dit licht is e-coaching natuurlijk een niet meer weg te denken ontwikkeling, zoals Paul Hoogenberk vertelt in de Manager als coach. Al brainstormend kwam de redactie tot de conclusie dat vernieuwing niet in de hoek van de methodieken gezocht moet worden. Als je kijkt naar de Nederlandse samenleving zie je wel een aantal interessante, nieuwe ontwikkelingen voor de coach. Coaching krijgt steeds meer een eigen plek en is steeds meer maatschappelijk aanvaard. Als je tegenwoordig een coach hebt, is dit heel gewoon en betekent dit niet dat je gek of ongelukkig bent of faalt op je werk. Integendeel: de omgeving vindt het vaak een heel normaal en verstandig besluit dat je je bezighoudt met je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Verder zien we steeds vaker dat er binnen bedrijven geldstromen vrijkomen voor coaching en bepaalde vormen van coaching worden nu zelfs vergoed door zorgverzekeraars. Tot slot bekijken we in dit themanummer innovatie vanuit de veranderingen in de wereld en de gevolgen van de globalisering voor coaching. Mariet Meurs beschrijft in haar artikel hoe we in deze platte, multiculturele wereld genoodzaakt zijn om ons blikveld te verruimen en om te leren denken en handelen vanuit verschillende referentiekaders. Hierbij gaat het om het overstijgen van cultuurverschillen en in het belang van allen beter gebruik te maken van het menselijk potentieel. Rudy Vandamme benadert coaching vanuit een mondiaal perspectief en roept op om ons meer te verbinden met ons eco-zelf. Dit eco-zelf gaat niet alleen over de verbinding met de natuur, maar ook over de verbinding en de verantwoordelijkheid die je hebt met het geheel waartoe je behoort, zoals de organisatie waarvoor je werkt en de wereld waarin je woont. Fijne feestdagen en alle goeds in het nieuwe jaar! Janet Rienties, hoofdredacteur      

  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »