logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|155|156|157|...|573

  En nu? Casus met vier visies

  Hanna (40) klopt bij me aan met de vraag hoe ze kan leren haar grenzen aan te geven. Concreet doelt ze op het bepalen van haar grenzen naar haar ouders en zus Sofia toe. Laatstgenoemde heeft borderline en slokt alle tijd, energie en zorg op van de ouders. Hoewel Sofia 37 is en zelfstandig woont, doet ze nog meerdere keren per dag een beroep op haar ouders. De ouders zijn inmiddels dusdanig in de situatie verstrikt geraakt, dat ze niet zien dat ze Sofia niet helpen op deze manier.
  1,95
  lees meer

  Praatstok en de veer: Interview met de nieuwe NOBCO-voorzitter Rob Huizing

  Van oorsprong is hij geïnteresseerd in techniek. Maar hoe je techniek ook went of keert, uitwisseling met mensen blijft onontbeerlijk. Zo ondervond de nieuwe NOBCOvoorzitter Rob Huizing tijdens zijn werkzaamheden op de afdeling aftersales van Renault dat zijn interesse verschoof van techniek naar de interactie met klanten. Service en klantgerichtheid stonden destijds al hoog in zijn vaandel en dat staan ze nu nog. NOBCO-oprichter Alex Engel sprak met Huizing over zijn carrière en de koers die de NOBCO de komende tijd waarschijnlijk gaat varen.
  1,95
  lees meer

  Coaching in… Een school om trots op te zijn

  Heel veel nascholingstrajecten en -cursussen in het basisonderwijs zijn gericht op (technische) vaardigheden en niet op de vraag wie we zelf zijn en waarom we in het onderwijs vooral op die school willen werken. Onderwijs is mensenwerk. De manier waarop alle betrokkenen in een school –leerlingen, ouders en leerkrachten – met elkaar omgaan, is de sleutel tot succes. Ook voor een school in zwaar weer als De Westwijzer.
  1,95
  lees meer

  Anders bekeken: Mensen in de midlife

  De middenfase in het leven (midlife) en in de loopbaan (midcareer) is om meerdere redenen een bijzondere levensfase. Het is het moment waar mensen terugkijken naar wat ze van hun oorspronkelijke ambities en dromen hebben gerealiseerd en vooruitkijken wat ze alsnog uit het leven willen halen. Kenmerkend voor de midlife is die retrospectieve en prospectieve kijk op het leven. Men stelt zich de vraag of dit het leven is zoals men dit altijd gewenst heeft en wanneer men nog wil veranderen hoe die verandering er dan uit moet zien. De zoektocht naar nieuwe of aangepaste doelen in het leven is vooral een innerlijke zoektocht met belangrijke vragen als: Wat zijn mijn echte waarden? Wat vind ik nu echt belangrijk? Wat ben ik geworden en wie zou ik willen zijn?
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Voorbij methodieken

  Het begeleiden van diversiteit betekent het aangaan van een werkelijke dialoog tussen coach en coachee. Daarbij zal aandacht moeten zijn voor de context waarbinnen deze relatie zich afspeelt. Werken met diversiteit houdt in dat we werken met het gewaar zijn dat elke betekenis die we geven aan onze ervaringen in verbinding staat met de omgeving en in relatie daartoe wordt vormgegeven. Coach en coachee zijn steeds een creërend onderdeel van de ‘coachingscultuur’.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: De waarheid ligt niet in het midden

  Oude antwoorden verliezen hun waarde, crises en kansen dienen zich aan en piramideorganisaties zakken in. Eric Koenen proeft een verlangen naar vernieuwingen, dat hem inspireerde tot een grensverleggende visie die hij opschreef in zijn recent verschenen boek ‘De Atomiumorganisatie: wie piramides bouwt, krijgt mummies’. Marjo Korrel gaat met hem in gesprek over de dilemma’s waar leiders mee worstelen, de complexe krachtenvelden in organisaties en het belang van de verbinding tussen tegenpolen. Zij vinden elkaar onder andere in de uitspraak van Chris Argyris: ‘Het probleem is niet dat we niet weten wat we moeten doen. Het probleem is dat we niet doen wat we weten.’
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: De cirkel sluiten

  Is begeleiding op het niveau van zingeving voorbehouden aan de geestelijk verzorger of pastor, of is er binnen coaching ook plaats voor? Wij denken het laatste en zien het ook nauwelijks als een keuze. Het feit dat veel begeleidingsvraagstukken in de coachingspraktijk raken aan wat Bateson (2000) in zijn theorie van de logische niveaus van verandering het identiteitsniveau (wie ben ik?) en het zingevingsniveau (wat is mijn missie?) noemt, lijkt deze aanname te onderstrepen.
  1,95
  lees meer

  Natuur (volledige uitgave, 23 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘NATUUR’ (December 2011) Vraagstuk, De coach als natuurleraar - Rudy Vandamme & Adriaan Hoogendijk Redactioneel, Schaduwwerk - Alexander Vreede De manag er als coach, Mens is van nature networker - Annette Man-Mul & John Huijs Achtergrond, Natuurlijk vormgeven aan je diepste wensen - Yoke de Wilde Achtergrond, Menselijke natuur - Alex Engel Boeksamenvatting, De natuurlijke leider - Mark van Vugt PRAKTIJK En nu…? Casus met vier visies Teamcoaching, Hoe een team zijn subgroepen ontdekt - Lotte Paans & Roelof Langman Coaching in …Passie voor jongerenwerk - Annette Man-Mul Achtergrond, Coaching in een vitale politieorganisatie - Rob Boom Anders bekeken, Perspectief voor de oudere werkende mens - John Huijs METHODIEKEN Ik zet in…Wie heb ik aan de lijn? - Harry van de Pol Van hamer tot houvast, Duurzaam leren bevorderen - Fer van den Boomen , Rinus Merkies & Marcel Hoonhout Werk in uitvoering, Lijdt je je talent of leid je je talent? Stephen Steijger & Viktor Steijger ​Supervisie, Schaduwadvisering voor organisatieadviseurs - Erik de Haan Geproefd, Het oproepen van verandertaal - Anne Weiland Conflictcoaching, Conflicten laten je ware natuur zien - Anita Tamming ACTUALITEITEN Column, Coaching op ‘Occupy Wall Street’ - Sijtze de Roos Praatstok en de veer, Zelfkennis is het grootste goed in coaching - Yvonne Burger & Erik de Haan Issue, Organisatiecoaching: een vak, een vraag of vaag? Inge Schats Achtergrond, De coachprofessie in Nederland anno 2010 - Geert Balkestein & Hans van Buuren Achtergrond, Ben ik, vrij onverveerd? - Jakob van Wielink & Leo Wilhelm Forum, Reacties op voorgaande thema uitgave: natuur Lezerscolumn, Vallen en weer opstaan, Wilma de Haas Gelezen, Boeken en spellen voor u gelezen en gespeeld VOORWOORD Wintertijd. Tijd van terugtrekken en naar binnen keren. Een natuurlijk proces waarin kracht en energie verzameld worden om in de lente weer uit te kunnen barsten. Opkomen, tot bloei komen en weer ondergaan. Jeugd, volwassenheid, ouderdom. Een proces dat geldt voor de natuur en voor vele aspecten van het leven. Je kunt dit proces verwonderd onderzoeken, intensief beleven en er dankbaar of weemoedig van worden. Je kunt verlangend uitkijken naar het verdere verloop en dat kan opwindend en motiverend zijn. Je kunt er ook bang van worden, je ertegen verzetten en dat wordt soms problematisch en uitputtend. We leven in een tijd waarin veel ten onder lijkt te gaan. De Arabische lente en een Westerse financieel-economische winter gaan hand in hand. Allerlei – schijnbare – zekerheden brokkelen af. Na jaren van groei en bloei veranderen winstcijfers in schuldenlasten. Investeren om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen, is op vele fronten aan het omslaan in krampachtige zuinigheid om te redden wat er nog te redden valt. Is dit een ‘natuurlijk proces’? Een opmaat voor een nieuw begin? Is de wal van rechtvaardigheid het schip van hebzucht aan het keren? Zoekend naar een meer evenwichtige balans? Wat het ook is, de angst grijpt menigeen naar de keel. Met haar orkanen, wolkbreuken, aardbevingen en tsunami’s is de natuur ook niet altijd zachtzinnig. De veranderingen in onze samenleving worden door veel coachees als zorgwekkend ervaren. Crisis is voor velen niet alleen maar een woord, maar een ervaring geworden. En niet alleen bij mijn coachees, ook bij mijzelf, mijn collega’s, vrienden en familie is heerst grote bezorgdheid. Zorgen over werk en inkomen, over veranderingen in waarden, in onderwijs-, cultuur-, pensioen- en zorgvoorzieningen en over de toekomst van onze planeet zijn trending topics. Wat houdt dit in voor onze coachingspraktijk? We zullen vanuit creatieve aanpassing aan het veld waarin wij leven, onszelf en ons vak steeds weer opnieuw moeten ‘uitvinden’. Zoals Otto Scharmer (2010) in zijn boek over de Theory U schrijft: ‘Drempels of poorten verschijnen doorgaans op ons pad wanneer we met onze conventionele werkwijzen op een muur stuiten. We moeten dan ons oude gereedschap laten vallen en onze aandachtsfocus ombuigen naar wat zich in ons en om ons heen ontvouwt.’Ik ben heel benieuwd hoe wij als coaches ons blijven verhouden tot de problemen die in onze omgeving en met name op de arbeidsmarkt om aandacht vragen. Welke nieuwe wegen en antwoorden er in ons vakgebied nog ontdekt worden, het werk zal in ieder geval, steeds weer opnieuw, beginnen bij het verlangen van onze cliënten om zich te ontwikkelen. Bij hun wensen om tot bloei te laten komen wat in potentie allang aanwezig is. Daartoe kunnen wij faciliteren dat reële zorgen weer geworteld worden in een basis van vertrouwen, in plaats van angst. Faciliteren dat het handelen vanuit schaarstedenken weer leidt tot het benutten van de overvloed aan kansen die er zijn. Dat is waar wij als beroepsgroep goed in zijn en wat – zeker in deze wintertijd – van groot belang is! Marjo Korrel is nieuw redactielid van het TvC en trainer en coach bij Deïnthe Interventiekunde. www.deinthe.nl  

  5,95
  lees meer

  Werk in uitvoering: Vicieuze en virtuoze talentcirkels

  Het is van alle tijden dat mensen heel verschillend omgaan met tegenslag en verandering. De een vervalt in de slachtofferrol en de ander neemt de regie in handen: reactief versus proactief gedrag. Een praktische en beproefde methodiek om een keuzemoment te creëren en een cliënt uit de slachtofferrol te begeleiden zijn de cirkels van 8. Aan de hand van een praktijkcasus wordt toegelicht hoe je een cliënt inzicht kunt bieden in een ruimer keuzeaanbod.
  1,95
  lees meer

  Vraagstuk: De coach als natuurleraar

  Hoe is onze verhouding tot en ons contact met de natuur? Zijn we niet al eeuwen lang door het centraal stellen van de mens – het antropocentrisme – vervreemd geraakt van de natuur? Hebben we ons niet losgemaakt van de natuur door de economie van de schaarste, door de wijze waarop arbeid is georganiseerd? Niet alleen leidt dat tot gevoelens van vervreemding en isolement, maar het opent ook de weg naar uitbuiting van de aarde, verlies van respect voor onze medemens en uitputting van onze eigen levenskracht (Van Lippe-Biesterfeld).
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper