logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|158|159|160|...|551

Soul in coaching

Een opdrachtgever belt me om een lezing af te zeggen: bezuinigingen. “En dat allemaal omdat een paar jongens dom met geld zijn omgegaan”, zeg ik. “Nee”, vindt hij. “Het maakt deel uit van een groot waardenprobleem in onze samenleving. En niemand krijgt dat goed op de agenda.” Daarom een pleidooi om in coaching waarden een expliciete plek te geven, de plek waar deze thuis horen: de ziel. Door de groei van de ziel en de waarheid van de ziel, de liefde, zullen waarden zich laten gelden in de samenleving.
1,95
lees meer

Innovatie in coaching

Normaal komen we een term als innovatie tegen in de industrie. Grote organisaties kunnen niet zonder innovatie om hun producten en processen steeds verder te verbeteren, alleen al om hun concurrentie bij te kunnen benen. Een sprekend voorbeeld van het succes van innovatie is Google: de beste zoekmachine, de grootste naamsbekendheid en veel vernieuwende diensten. Je denkt misschien dat innovatie voor het coachvak veel minder van belang is. Het tegendeel is echter waar. Ten eerste heerst op de markt van coaching een enorme concurrentie. Om die concurrentie voor te blijven is permanente verbetering van je dienst en de daaraan verbonden processen een must. Daarnaast is stilstand uiteindelijk achteruitgang. Als de vraag is: “Hoe innoveer ik als coach?” dan heb ik daar ik wel wat ideeën over. Op het gebied van professionalisering en het binnenhalen van nieuwe klanten kan samenwerken veel effectieve innovatie teweegbrengen. Zelf ervaar ik dat binnen het netwerk Coaching Nederland. Daar leren coaches van elkaar, gebruiken elkaar als vraagbaak en back-up en weten ze makkelijker organisaties voor zich te winnen. Dit laatste omdat ze niet als eenpitter opereren, maar als ‘landelijke organisatie, met een door een onafhankelijke organisatie getoetst kwaliteitscertificaat’. Ook het met zijn tweeën naar een klant gaan, wat bij Coaching Nederland standaard is, werkt fantastisch. Je kunt overleggen, beiden een andere rol aannemen en je laat zien dat de klant keuze heeft. Op het gebied van methodieken zijn de Non-dualistisch benadering, Symbolic Modelling en het steeds populairder wordende Motivational Interviewing vernieuwende interventies. Ook e-coaching is een fenomeen dat steeds belangrijker wordt. Het biedt namelijk kostenbesparing en daar zijn opdrachtgevers gek op. De beste innovatie in het begeleidingsvak op dit moment is mijns inziens CoachingProTM. Dit instrument is ooit ontworpen als traject-volg-systeem voor coaching. Inmiddels is het uitgegroeid tot een applicatie waar de coach, de coachee, diens leidinggevende en de opdrachtgever veel plezier aan beleven. Coaches worden er, door de structuur die het programma biedt, simpelweg betere coaches van en boeken een hoger – en meetbaar - resultaat. De cliënt/coachee kan tussen de coachsessies door zelf verder werken aan zijn ontwikkeling en voelt zich meer gesteund, omdat hij 24/7 (digitaal) met zijn coach in verbinding staat. De leidinggevende wordt actief betrokken bij het proces. Dat geeft het effect draagvlak, waardoor in de organisatie meer coaching zal worden ingezet. De opdrachtgever heeft de beschikking over een overzicht van trajecten en de effecten daarvan. Ik werk al vijf jaar met het programma. En, omdat ik professionalisering van het vak heel belangrijk vind, besteed ik een groot deel van mijn vrije tijd aan het verder helpen verbeteren van deze applicatie. Waarschijnlijk is mijn enthousiasme te proeven. Dat komt omdat ik er namelijk van overtuigd ben dat iedere coach die professioneel wil werken niet meer zonder een dergelijk instrument kan, of dat nu Coaching-Pro is of een andere vergelijkbare applicatie. Wil je innoveren? Ga automatiseren! Alex Engel is redactielid van het Tijdschrift voor Coaching, sinds 1993 werkzaam als coach en is oprichter van de Nobco. www.coaching.nl
Gratis
lees meer

Dromen - durven - doorzetten

De president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Robbert Dijkgraaf, heeft meer dan eens gezegd: “Wij zijn wereldkampioen in gemiddeld zijn.” Lekker ‘compliment’ terwijl de politiek streeft naar ‘centres of excellence’ als het om wetenschappelijk onderwijs en onderzoek gaat en de overheid via het Innovatieplatform oproept tot vernieuwen en pionieren. Wat betekenen deze paradoxen voor hoger onderwijs in coaching?
1,95
lees meer

Oude wijn in nieuwe zakken

Alles is al gezegd. Aristoteles leefde van 384 - 322 voor Christus en bedacht in die tijd dat het streven naar ‘Eudaimonia’ ofwel het streven naar een gelukkig, goed en zinvol leven het hoogste goed is. Ook nu is dit thema relevant en zijn boeken over ‘gelukkig worden’ niet aan te slepen. Hetzelfde onderwerp is op veel verschillende manieren te beschrijven en er ontstaan op die manier telkens vernieuwde inzichten bij de lezers. Zo inspireren de (oude) wijsgeren indirect ook steeds meer coaches en geven ze onze methoden en visie nieuwe kleur.
1,95
lees meer

Innoveren is de kunst van het stellen van de juiste vraag!

In zijn rol als directeur van Medicinfo is Paul Hoogenberk een gedreven man met een sterk innovatieve instelling. Hij spreekt vol passie over zijn vak en de innovaties waar hij aan werkt, zoals e-health, ook wel digitale zorgverlening genoemd.
Gratis
lees meer

Innovatie van jezelf!

Laten we er niet omheen draaien, over het algemeen valt het niet mee om mens te zijn. Het is regelmatig geen mooi weer. Als we aan de omgeving de eis stellen van een paradijs, dan is het vaak een tegenvaller. En als we perfectionistisch zijn nemen we gemakkelijk waar wat we allemaal beter of anders hadden kunnen of moeten doen. Het leven is een leerproces Paradijs of niet, het is vallen en opstaan, hakkelen en stotteren. Je moet jezelf dus voldoende ‘struikeltijd’ gunnen, anders raak je gefrustreerd. Leren is boeiend, fascinerend, confronterend en pijnlijk. Mildheid is nodig, ten aanzien van anderen, maar vooral ten aanzien van jezelf. Met horten en stoten worden er regelmatig weer nieuwe vaardigheden en kwaliteiten uit jezelf geboren. Want leren gaat toch eerder van binnen naar buiten dan omgekeerd? Het leven is een scheppingsproces Ook dat gaat met vallen en opstaan. Als we dat inplannen, is het vaak een plezierige ontdekkingsreis. Soms dondert er een gezamenlijke schepping met wild geraas in elkaar en vraag je je af of het leven nog enige zin heeft. In latere instantie kun je weer gaan zien dat een beëindiging van iets ouds juist ook zoveel nieuwe scheppingskansen creëert. Buiten dat, iedere daad van liefde wordt toch genoteerd in de analen van het universum? Het leven is een helingsproces Het leven zelf lijkt voortdurend uit op heling. Heel worden, terug naar de eenheid en verbondenheid met alles en iedereen. Daar is voor nodig dat je eerst zelf heel wordt, want alles wat je niet in jezelf accepteert kun je vaak ook niet in anderen accepteren. En alles wat je in anderen niet accepteert wil je in jezelf niet zien. Uiteindelijk wil alles er zijn, mogen zijn, erbij horen. Welke pijn is nu eigenlijk traumatiserend en welke pijn is feitelijk juist een heling van een oud trauma? Het leven is een bewustwordingsproces Dit alles leidt tot voortdurende bewustwording. Deze processen hebben elkaar nodig en impliceren elkaar. Wat werkt is je missie. Die komt voort uit je diepste levenswond, schreef Erik van Praag ooit. Dus als je je missie leeft, ben je gelijk jezelf aan het helen, ben je impliciet ook aan het creëren en aan het leren. Zo bouwen we met elkaar steeds meer wijsheid op. We doen het toch maar, met zijn allen, al dat geïnnoveer van onszelf! Adriaan Hoogendijk heeft een eigen praktijk als relatie- en executive coach te Rhenen.
Gratis
lees meer

Je eco-zelf ontwikkelen

De laatste jaren besef ik dat ik eenzijdig ben in mijn leven. Als coach ben ik enkel bezig met wat er ‘tussen de oren’ zit. Met mijn handen werken hoorde er niet bij. Jezelf vernieuwen kan. Vorig jaar ben ik begonnen met tuinieren: amai, wat groeien de appels traag! Ik heb ook een vouwfiets gekocht en als ik nu naar een opdrachtgever fiets, ruik ik onderweg het landschap. Ik ga niet meer de baan op om een potentiële klant te bezoeken, dat kan per skype gebeuren. Ik bezoek ook minder vrienden die ver weg wonen en industrieel gekweekt vlees krijg ik niet meer door mijn keel.
1,95
lees meer

Iedere coach een keurmerk!

In Nederland noemen naar schatting 35.000 mensen zich coach, het beroep kent geen beschermde titel en iedereen mag zich coach noemen. Met dit artikel wil ik een aanzet geven tot nadenken over het nut van een keurmerk voor coaches en coachopleidingen, en het belang daarvan voor de ontwikkeling van ons vak. Ik richt me hierbij in het bijzonder op coaches en niet op therapeuten, supervisoren, mentoren of (loopbaan)adviseurs.
1,95
lees meer

Werkvorm schaaldialoog

Voor een coach is het prettig om een werkvorm in te zetten die de cliënt activeert op meerdere niveaus. We zoeken immers voortdurend naar iets wat resultaat oplevert en beklijft. Een werkvorm die dat biedt, is de schaaldialoog. De schaaldialoog combineert de oplossingsgerichte techniek van schaalvragen met voice dialogue. Ook zien we erin terug wat in NLP ‘communiceren met gedeelten’ heet.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »