logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|159|160|161|...|556

Anders bekeken: Ouderschapscoaching

Sinds de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in maart 2009 is ingevoerd, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. In dit plan en in het verzoekschrift dient tevens aangegeven te worden op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij de afspraken die de ouders maken met hun kinderen. Dat brengt veel ouders in verlegenheid, want hoe praat je nu met je kind over onderwerpen die het liever niet wil horen? Hoe voer je een gesprek waartoe een kind niet gemotiveerd is? Het onderzoek naar wat kinderen beweegt, staat nog in de kinderschoenen ondanks anderhalve eeuw ontwikkelingspsychologie (Delfos 2001). Echter, de voorwaarden waaronder gespreksvoering met kinderen plaatsvindt, staat wel volop in de belangstelling.
1,95
lees meer

Innovatie (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA ‘INNOVATIE’ (december 2010) Nieuw = beter of minder is meer Innovatie in coaching, Alex Engel Dromen – durven – doorzetten, Ien van der Pol Je eco-zelf ontwikkelen, Rudy Vandamme Supervisieopleidingen innoveren, Jetty de Groot Innovatie van jezelf! Adriaan Hoogendijk Oude wijn in nieuwe zakken, Titia Rovers, Petra de Bruijn PRAKTIJK Samenwerken op basis van vertrouwen, Remco van den Berg Vals plat, Mariet Meurs De manager als coach : Innoveren is de kunst van het stellen van de juiste vraag! Paul Hoogenberk Controle over jezelf? Casus met vier visies Nederland – Duitsland: 1 – 1, Francine ten Hoedt Soul in coaching, Dieuwke Begemann METHODIEKEN Speels coachen, Lex Mulder Werkvorm schaaldialoog, Peter van Veen Quickscan, Fer vd Boomen, Rinus Merkies, Marcel Hoonhout Werken met verlies, Patricia Wouters Kijk eens bewust naar jezelf, Hoey-Sian Brouwers ACTUALITEITEN Iedere coach een keurmerk, Margreet Steenbrink Werknemer 2.0, Huub van Zwieten, Hein de Kort Nieuwsberichten, promoties en relevante kennisgeving over thema Boeken en spellen voor u gelezen en gespeel Wat is nieuw? Deze vraag stelden we ons ter voorbereiding op het samenstellen van dit nummer. Een lastige vraag: Wat is nieuw in coachingsland? Zijn het de vernieuwende technieken die steeds weer op duiken, zoals beschreven in de inspirerende artikelen over speels coachen en de schaaldialoog? Of zijn deze ‘nieuwe’ methodieken te herleiden tot oude bekende technieken die in een nieuw jasje zijn gestoken? Soms zijn deze technieken zelfs terug te voeren tot de oude filosofen, zoals Titia Roovers en Petra de Bruijn beweren in het artikel Oude wijn in nieuwe zakken. Op zich zijn deze veranderingen een vorm van vernieuwing, die maakt dat de methoden en technieken aansluiten bij deze tijd en mensen blijven aanspreken. Het is daarom niet eens zo interessant wat nieuw is, maar wat aanspreekt en werkt. In dit licht is e-coaching natuurlijk een niet meer weg te denken ontwikkeling, zoals Paul Hoogenberk vertelt in de Manager als coach. Al brainstormend kwam de redactie tot de conclusie dat vernieuwing niet in de hoek van de methodieken gezocht moet worden. Als je kijkt naar de Nederlandse samenleving zie je wel een aantal interessante, nieuwe ontwikkelingen voor de coach. Coaching krijgt steeds meer een eigen plek en is steeds meer maatschappelijk aanvaard. Als je tegenwoordig een coach hebt, is dit heel gewoon en betekent dit niet dat je gek of ongelukkig bent of faalt op je werk. Integendeel: de omgeving vindt het vaak een heel normaal en verstandig besluit dat je je bezighoudt met je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Verder zien we steeds vaker dat er binnen bedrijven geldstromen vrijkomen voor coaching en bepaalde vormen van coaching worden nu zelfs vergoed door zorgverzekeraars. Tot slot bekijken we in dit themanummer innovatie vanuit de veranderingen in de wereld en de gevolgen van de globalisering voor coaching. Mariet Meurs beschrijft in haar artikel hoe we in deze platte, multiculturele wereld genoodzaakt zijn om ons blikveld te verruimen en om te leren denken en handelen vanuit verschillende referentiekaders. Hierbij gaat het om het overstijgen van cultuurverschillen en in het belang van allen beter gebruik te maken van het menselijk potentieel. Rudy Vandamme benadert coaching vanuit een mondiaal perspectief en roept op om ons meer te verbinden met ons eco-zelf. Dit eco-zelf gaat niet alleen over de verbinding met de natuur, maar ook over de verbinding en de verantwoordelijkheid die je hebt met het geheel waartoe je behoort, zoals de organisatie waarvoor je werkt en de wereld waarin je woont. Fijne feestdagen en alle goeds in het nieuwe jaar! Janet Rienties, hoofdredacteur      
5,95
lees meer

Werknemer 2.0

Er heerst een lichte paniek op de werkvloer. Een groeiende groep werknemers lijkt van een ander ras: de Nieuwe Professional. Hij leeft en werkt vanuit een andere waardenset. De leidinggevende en coach van de oude stempel hebben het er maar moeilijk mee. Wat zijn de drijfveren van de Nieuwe Professional, en hoe is hij gemotiveerd en betrokken te houden?
1,95
lees meer

Speels Coachen

Je bent coach geworden door een speciale opleiding te volgen of je bent op een andere manier in dit vak gerold. Je begeleidt je cliënten aan de hand van theorieën en methodieken, die jou het meest aanspreken. Maar misschien vallen de coachgesprekken je af en toe wat zwaar en wil je er meer luchtigheid in brengen. Of je merkt dat je met je cliënt in een cirkel rond blijft draaien. Of misschien heb je de behoefte aan nieuw elan in je werk. Ik had die behoefte een jaar of vijftien geleden wel, ging op zoek naar een nieuwe aanpak en langzamerhand ontwikkelde zich Speels Coachen.
1,95
lees meer

Nieuw = beter of minder = meer?

Innovatie is een ‘hot topic’, maar wat is het eigenlijk precies? In het navolgende sta ik eerst kort stil bij een aantal begrippen en kernideeën over innovaties uit de economische wetenschap. Vervolgens stel ik mij de vraag wat de relatie zou kunnen zijn tussen coaching en innovatie. Ik richt mij daarbij op twee mogelijke verbindingen: coaching van innovatie en innovatie van coaching.
1,95
lees meer

Quickscan: Wat is de aard van de vraag?

Simone is beginnend leidinggevende en heeft bedongen dat zij tijdens haar inwerkperiode een beroep mag doen op een externe coach. De derde bijeenkomst komt zij ontdaan bij de coach aan. Haar directeur is hoogst geagiteerd bij haar langs geweest: een van haar ondergeschikten heeft - in zijn ogen - een belangrijke order ‘verkloot’, en of zij het maar even recht wil zetten. Wat haar nu dwars zit is dat ‘de baas’ haar lijkt te beschuldigen: alsof zij iets heeft nagelaten. Helemaal nergens op gefundeerd. En zonder enige mogelijkheid tot weerwoord!
1,95
lees meer

Het nieuwe werken

Het nieuwe werken is momenteel een hot issue: werken onafhankelijk van tijd en plaats, gebruikmakend van de netwerkfunctie van internet, productiever werken door je tijd beter in te richten en samenwerken op afstand. Een hele uitdaging voor een team wat de teamontwikkeling en samenwerkingscompetenties betreft. Deze nieuwe manier van werken vraagt om een nieuwe visie ten aanzien van de samenwerking binnen teams en de wijze van aansturen. Een samenwerking die gebaseerd zou moeten zijn op vertrouwen en resultaat in plaats van wantrouwen en aanwezigheid.
1,95
lees meer

Supervisie-opleidingen innoveren

Tegenwoordig komen op supervisieopleidingen andere studenten binnen dan vroeger het geval was. Dat brengt voor de opleiders nieuwe uitdagingen met zich mee. Zij worden in hun werk met allerlei nieuwe ontwikkelingen geconfronteerd en zullen dus ook zelf moeten innoveren. Opleidster Jetty de Groot van de Supervisoren Opleiding aan de Hogeschool Windesheim, sprak met mede-opleidster Corrie Horrel en opleidingsmanager Gerry Aerts over de noodzaak van innoveren bij supervisie.
1,95
lees meer

Soul in coaching

Een opdrachtgever belt me om een lezing af te zeggen: bezuinigingen. “En dat allemaal omdat een paar jongens dom met geld zijn omgegaan”, zeg ik. “Nee”, vindt hij. “Het maakt deel uit van een groot waardenprobleem in onze samenleving. En niemand krijgt dat goed op de agenda.” Daarom een pleidooi om in coaching waarden een expliciete plek te geven, de plek waar deze thuis horen: de ziel. Door de groei van de ziel en de waarheid van de ziel, de liefde, zullen waarden zich laten gelden in de samenleving.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »