logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|159|160|161|...|575

  Column: Coaching op ‘Occupy Wall Street’

  Er zijn pleinen en parken die in korte tijd bekend worden omdat er wereldgeschiedenis wordt geschreven. Het Zuccotti Park in Lower Manhattan is zo’n voorbeeld. Dit park, in de directe omgeving van Wall Street, dient als centrum en logeeradres van de ‘Occupy Wall Street Movement’. een losse en intussen wereldwijde verzameling van mensen die hun onvrede met flitskapitalisme over het voetlicht willen brengen. Dat doen ze door het bezetten van de symbolische vindplaatsen ervan. Maar hoe men het precies anders wil, en wat er dan volgens de occupiers moet veranderen, is niet altijd even duidelijk. Velen van hen lijken dat ook zelf niet echt te weten. Het is een los-vaste beweging van emotioneel min of meer gelijkgestemden, die rationeel zeer van elkaar verschillen. Er is geen programma, geen politieke lijn, geen leiderschap, geen oplossing, en geen gezamenlijk idee van waar het heen zou moeten. Iedere tot actie bereide sympathisant of wanhopige werkloze op zoek naar nieuwe vormen van (effectief) wereldburgerschap wordt op zichzelf teruggeworpen en moet zelf het wiel uitvinden. ook in Zuccotti Park. Het is dan ook geen wonder dat life coaching zijn intrede in deze postmoderne scene heeft gedaan. Aan de rand van het park staat midden in een zee van kartonnen borden en opstandige opschriften een vouwtafel vol met papieren in allerlei wervende kleurstellingen. De tafel draagt de naam ‘Coaching Visionairies’ en wordt bemenst door acht keurige life coaches. Maar hoezeer zij uiterlijk ook afwijken van de revolutionaire bandana’s en de hippieachtige hasjhoeden van menige occupier, ze delen wel degelijk de kritiek op het financiële establishment. Afhankelijk als ze zijn van het vrij besteedbare inkomen van anderen, zijn de meeste coaches bovendien klantloos. Intussen is de stand van Coaching Visionairies hét adres geworden voor alle HRD-diensten die je als protestant maar nodig hebt. Dat de diensten van Coaching Visionairies door de bezetters op prijs gesteld worden blijkt wel uit de drukte rond hun stand. Er lopen in het park intussen veel tevreden ‘klanten’ rond. Maar wat in hun populariteit mogelijk ook meespeelt, is de nieuwigheid van het coachingsberoep. Tegen de ruwweg 93.000 psychologen en 23.000 psychiaters zijn er in Amerika ‘maar’ 7.900 bij de ICF geregistreerde coaches. Coaching is tot nu toe bij het grote publiek in de Verenigde Staten dan ook veel minder bekend dan je op het eerste gezicht zou denken. Een interessante vraag is dan ook hoe zij aankijken tegen hun in Armani gehulde collega businesscoaches aan de andere kant van Wall Street. En omgekeerd. Met andere woorden: welke kant kiest het beroep? Waar willen we voor staan? Sijtze de Roos is geregistreerd supervisor, leersupervisor, docent supervisiekunde (LVSC) en TvC-redactielid. Bronnen: Matthias Bernold: ‘Ein Coach für Revolutionäre’, Wiener Zeitung, • 15 October 2011 William Cohan: ‘Occupy Wall Street needs Goals, or Funnel Cake’, mobile.bloomberg.com/news, 20.11.2011 Anonymus: ‘Unemployed life coaches create a human resources department at Occupy Wall Street’, 17.11.2011 American Psychological Association  US Bureau of Labor Statistics
  Gratis
  lees meer

  Achtergrond: Coaching in een vitale politieorganisatie

  Verschillende interventies worden ingezet om de Nederlandse politie vitaler te maken. Coaching, geplaatst in relatie tot vitaliteit, vormt een uitdagend onderzoeksgebied. Wie ga je coachen? Waarop ga je de coaching richten? Welk coachingsaanbod moet in welke coachingsvorm worden aangeboden? Om daar meer zicht op te krijgen heb ik onderzoek verricht naar de ideeën en ervaringen van loopbaanadviseurs in de politieorganisatie inzake coaching als instrument om de vitaliteit van medewerkers in de politieorganisatie te behouden en te bevorderen. In dit artikel worden achtereenvolgens de achtergronden en belangrijke uitkomsten van deze zoektocht beschreven.
  1,95
  lees meer

  Coaching in… Passie voor jongerenwerk

  Jongeren worden geconfronteerd met kleine en soms grotere persoonlijke en maatschappelijke problemen of tegenslagen, die zij niet zelf kunnen hanteren. Sommigen hebben weinig of geen steun in hun natuurlijke omgeving. hun familie of vriendengroep. Ook in de zorg en onderwijs is er niet altijd voldoende aandacht en steun voor de kleine, persoonlijke en maatschappelijke knelpunten waar jongeren mee worstelen. Het gevolg kan zijn, dat de jongere voortijdig stopt met school.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Over vrije wil en de keuze om je talenten te ontplooien

  In ons volkslied komt het naar voren, Aurelius Augustinus schreef in 390 al ‘Over de vrije wilskeuze’ en ook nu is het weer volop onderwerp van discussie: zijn wij werkelijk vrij? Anders geformuleerd: beschikken wij al dan niet over een vrije wil? Een discussie die momenteel gevoerd wordt tussen enerzijds bètawetenschappers als Dick Swaab (2011) en Victor Lamme (2010) en anderzijds bijvoorbeeld de psycholoog Douwe Draaisma (2011) en filosofen als Daan Evers en Niels van Miltenburg (2011). De vraag is vooral of uit ons brein vooraf is af te leiden wat we zullen doen in een bepaalde situatie, of dat we toch ook over een vermogen beschikken om ons te ontworstelen aan enige vorm van determinisme of genetische predestinatie. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar hoe mensen juist vanuit verlieservaringen in hun leven de veerkracht kunnen vinden om hun talenten te ontplooien.
  1,95
  lees meer

  Anders bekeken: Over maatschappelijk verantwoord ondernemen en participeren

  Bij veel bedrijven en organisaties doet de oudere medewerker soms voor spek en bonen mee. Dramatisch voor de werknemer, ongezond en kostenverslindend voor de organisatie en zonde voor de maatschappij en onze samenleving, die schreeuwen om meer onderling begrip, verdraagzaamheid en solidariteit, zegt mede-eigenaar Willem Wijnen van Smart Group. “Van nature heeft ieder mens, ook de oudere, zowel behoefte aan erkenning als aan ‘van betekenis zijn’.”
  1,95
  lees meer

  Brein (volledige uitgave, 20 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘BREIN’ (september 2011) Vraagstuk, Hebben wij zelf veranderingen in de hand? …door de redactie Redactioneel, Kletskoek - Sijtze de Roos Praatstok en de veer, Kiezen, besluiten, vormgeven - Paul Postma Achtergrond, Wat maakt mij gelukkig? - Alexander van den Berg Achtergrond, Coach en cortex - Frank van der Mijn, Meis Thewissen PRAKTIJK Supervisie, Breinkennis ondersteunt bij leren - Gerjanne Dirksen, Audrey de Jong De manager als breincoach - Rity van der Avoort, Ria van Dinteren En nu …? Waarheen leidt de weg? Casus met vier visies Conflictcoaching, Als contact maken niet vanzelfsprekend is  - Abdoeline Soleman, Francine ten Hoedt Coachen in …Van betweterigheid via begeleiden naar coachen - Martie Slooter Werk in uitvoering, Werkrelatie ontwikkelt zich - Coen van Baren METHODIEKEN Van hamer tot houvast, Communicatief handelen boven de waterlijn - Fer vd Boomen, Rinus Merkies, Marcel Hoonhout Teamcoaching, Laat weinig aan de cortex over - Maaike Thiecke, Bianca van der Zeeuw Ik zet in …,Hoe vaak adem jij per minuut? Michiel van Alphen Achtergrond, Wees geen slaaf van het reptielenbrein - Karin Bosveld Anders bekeken, Gezocht: nieuwe identiteit - Frances Peters Geproefd, Ontmaskering van irrationele gedachten - Kurt Vroman ACTUALITEITEN Issue, Overpeinzingen voor de coach - Evelien Eijssen, Eva van der Meer Lezerscolumn, Gevoelige snaren - Holger Tlomaczewski T-maatjes, Nieuwsberichten, promoties en relevante kennisgeving over thema Gelezen, Boeken en spellen voor u gelezen en gespeeld Forum, Reacties op voorgaande thema uitgave: samenleven VOORWOORD Wat een wonder! Dat was de gedachte die steeds weer door mijn hoofd schoot toen ik, al heel wat jaren geleden, als eerstejaars studente psychologie de colleges neuropsychologie volgde. De opbouw en ontwikkeling van het zenuwstelsel, een zenuwcel en de communicatie tussen deze cellen is enorm complex en voor een groot deel nog onbekend terrein. Mijn verwondering betreft, nog steeds, hoe zo’n ingewikkeld systeem vaak zo feilloos werkt. In dat complexe geheel hoeft maar ergens iets heel kleins mis te gaan en er kunnen grote, vervelende gevolgen voor de mens optreden. Het is verbazingwekkend dat het brein vaak zo goed functioneert! In dit nummer verkennen we de miraculeuze werking van het brein in relatie tot de coachpraktijk. Na een verkenning van de fundamenten van het brein door Petra de Bruijn, beschrijft Gerjanne Dirksen welke voorwaarden een gunstig leerklimaat kent en op welke manier je het (leer)effect bij de coachee kunt vergroten. Ria van Dinteren en Rity van Avoort passen deze voorwaarden toe op de werkomgeving en reiken managers praktische tips aan om het gewenste gedrag bij hun medewerkers te stimuleren. Paul Postma gaat zelfs nog een stap verder. Hij durft te stellen dat coaching op gedrag, talent of loopbaanontwikkeling niet efficiënt is. Een manager kan beter de werking van het brein van zijn medewerkers analyseren en anticiperen op hun gedrag om het gewenste effect te krijgen! Tot slot willen we jullie de discussies die momenteel gaande zijn rondom dit thema niet onthouden. Enkele wetenschappelijke onderzoekers staan lijnrecht tegenover elkaar waar het gaat om de werking en de consequenties van het brein, het bestaan van de vrije wil, de vrijheid om te kunnen kiezen en de mogelijkheden om ons gedrag te beïnvloeden of te veranderen. Het artikel Coach en cortex biedt een overzicht van de highlights en de hotshots. Ik denk dat dit nummer een mooi overzicht geeft van wat momenteel speelt op dit gebied en hoop dat jullie bij het lezen een beetje dezelfde verwondering zullen voelen als ik destijds tijdens mijn colleges. Veel leesplezier! Janet Rienties, hoofdredacteur Reageren? hoofdredacteur@tvc.nl  

  5,95
  lees meer

  Achtergrond: Coach en cortex

  Coaching op basis van intuïtie, gevoel en een dieper weten komt onder druk te staan van toegenomen wetenschappelijk inzicht over de werking van het brein en het realiseren van gedragsverandering. Hoewel ervaring en intuïtie wezenlijke aspecten van ons vak blijven, ontkomen we er niet aan op de hoogte te zijn van de werking van onze hersenen en de implicaties daarvan voor het begeleiden van mensen in transitieprocessen. Wat zijn momenteel de highlights en hot shots?
  1,95
  lees meer

  Anders bekeken: Gezocht: nieuwe identiteit

  Allemaal hebben we er behoefte aan ergens bij te horen. Veel groepen zijn ontstaan vanuit de behoefte een gemeenschappelijke interesse of visie met elkaar te kunnen delen en een veilige ‘plek’ te bieden waar we elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Al die sociale netwerken en ontmoetingsmogelijkheden geven onze samenleving structuur en onderlinge verbinding. Maar wat als een groep psychisch schadelijk blijkt te zijn voor individuen? Wat als zo’n groep, in plaats van verbinding afzondering en vervreemding van de samenleving in de hand werkt?
  1,95
  lees meer

  Werk in uitvoering: Flowchart van Louis Cauffman

  Dat we letterlijk de flowchart van Louis Cauffman volgden, kwam naderhand pas bij me op. Mijn cliënt Eva had inmiddels een baan gevonden en we evalueerden haar coachingstraject. Aanvankelijk had zij geen echte hulpvraag. Achtereenvolgens ontwikkelde onze werkrelatie zich tot een zoekende, een consulterende en ten slotte een co-experten relatie.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Mindfulness

  Wie bij een coach of counsellor komt, wil vrijwel altijd ergens vanaf. Van angst, verdriet, frustratie, woede, paniek, depressie, gevoelens van falen of tekortschieten. Maar juist het er vanaf willen, is de voornaamste bron van het lijden. Doordat je een verschil waarneemt tussen de bestaande situatie en de gewenste situatie, ontstaat stress. Je schiet in de doe-stand. Er moet iets gebeuren, en rap. Zo werkt het reptielenbrein nu eenmaal. Mindfulness leert mensen meer afstand daartoe te nemen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper