logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|161|162|163|...|582

  Anders bekeken: Over maatschappelijk verantwoord ondernemen en participeren

  Bij veel bedrijven en organisaties doet de oudere medewerker soms voor spek en bonen mee. Dramatisch voor de werknemer, ongezond en kostenverslindend voor de organisatie en zonde voor de maatschappij en onze samenleving, die schreeuwen om meer onderling begrip, verdraagzaamheid en solidariteit, zegt mede-eigenaar Willem Wijnen van Smart Group. “Van nature heeft ieder mens, ook de oudere, zowel behoefte aan erkenning als aan ‘van betekenis zijn’.”
  1,95
  lees meer

  Brein (volledige uitgave, 20 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘BREIN’ (september 2011) Vraagstuk, Hebben wij zelf veranderingen in de hand? …door de redactie Redactioneel, Kletskoek - Sijtze de Roos Praatstok en de veer, Kiezen, besluiten, vormgeven - Paul Postma Achtergrond, Wat maakt mij gelukkig? - Alexander van den Berg Achtergrond, Coach en cortex - Frank van der Mijn, Meis Thewissen PRAKTIJK Supervisie, Breinkennis ondersteunt bij leren - Gerjanne Dirksen, Audrey de Jong De manager als breincoach - Rity van der Avoort, Ria van Dinteren En nu …? Waarheen leidt de weg? Casus met vier visies Conflictcoaching, Als contact maken niet vanzelfsprekend is  - Abdoeline Soleman, Francine ten Hoedt Coachen in …Van betweterigheid via begeleiden naar coachen - Martie Slooter Werk in uitvoering, Werkrelatie ontwikkelt zich - Coen van Baren METHODIEKEN Van hamer tot houvast, Communicatief handelen boven de waterlijn - Fer vd Boomen, Rinus Merkies, Marcel Hoonhout Teamcoaching, Laat weinig aan de cortex over - Maaike Thiecke, Bianca van der Zeeuw Ik zet in …,Hoe vaak adem jij per minuut? Michiel van Alphen Achtergrond, Wees geen slaaf van het reptielenbrein - Karin Bosveld Anders bekeken, Gezocht: nieuwe identiteit - Frances Peters Geproefd, Ontmaskering van irrationele gedachten - Kurt Vroman ACTUALITEITEN Issue, Overpeinzingen voor de coach - Evelien Eijssen, Eva van der Meer Lezerscolumn, Gevoelige snaren - Holger Tlomaczewski T-maatjes, Nieuwsberichten, promoties en relevante kennisgeving over thema Gelezen, Boeken en spellen voor u gelezen en gespeeld Forum, Reacties op voorgaande thema uitgave: samenleven VOORWOORD Wat een wonder! Dat was de gedachte die steeds weer door mijn hoofd schoot toen ik, al heel wat jaren geleden, als eerstejaars studente psychologie de colleges neuropsychologie volgde. De opbouw en ontwikkeling van het zenuwstelsel, een zenuwcel en de communicatie tussen deze cellen is enorm complex en voor een groot deel nog onbekend terrein. Mijn verwondering betreft, nog steeds, hoe zo’n ingewikkeld systeem vaak zo feilloos werkt. In dat complexe geheel hoeft maar ergens iets heel kleins mis te gaan en er kunnen grote, vervelende gevolgen voor de mens optreden. Het is verbazingwekkend dat het brein vaak zo goed functioneert! In dit nummer verkennen we de miraculeuze werking van het brein in relatie tot de coachpraktijk. Na een verkenning van de fundamenten van het brein door Petra de Bruijn, beschrijft Gerjanne Dirksen welke voorwaarden een gunstig leerklimaat kent en op welke manier je het (leer)effect bij de coachee kunt vergroten. Ria van Dinteren en Rity van Avoort passen deze voorwaarden toe op de werkomgeving en reiken managers praktische tips aan om het gewenste gedrag bij hun medewerkers te stimuleren. Paul Postma gaat zelfs nog een stap verder. Hij durft te stellen dat coaching op gedrag, talent of loopbaanontwikkeling niet efficiënt is. Een manager kan beter de werking van het brein van zijn medewerkers analyseren en anticiperen op hun gedrag om het gewenste effect te krijgen! Tot slot willen we jullie de discussies die momenteel gaande zijn rondom dit thema niet onthouden. Enkele wetenschappelijke onderzoekers staan lijnrecht tegenover elkaar waar het gaat om de werking en de consequenties van het brein, het bestaan van de vrije wil, de vrijheid om te kunnen kiezen en de mogelijkheden om ons gedrag te beïnvloeden of te veranderen. Het artikel Coach en cortex biedt een overzicht van de highlights en de hotshots. Ik denk dat dit nummer een mooi overzicht geeft van wat momenteel speelt op dit gebied en hoop dat jullie bij het lezen een beetje dezelfde verwondering zullen voelen als ik destijds tijdens mijn colleges. Veel leesplezier! Janet Rienties, hoofdredacteur Reageren? hoofdredacteur@tvc.nl  

  5,95
  lees meer

  Achtergrond: Coach en cortex

  Coaching op basis van intuïtie, gevoel en een dieper weten komt onder druk te staan van toegenomen wetenschappelijk inzicht over de werking van het brein en het realiseren van gedragsverandering. Hoewel ervaring en intuïtie wezenlijke aspecten van ons vak blijven, ontkomen we er niet aan op de hoogte te zijn van de werking van onze hersenen en de implicaties daarvan voor het begeleiden van mensen in transitieprocessen. Wat zijn momenteel de highlights en hot shots?
  1,95
  lees meer

  Anders bekeken: Gezocht: nieuwe identiteit

  Allemaal hebben we er behoefte aan ergens bij te horen. Veel groepen zijn ontstaan vanuit de behoefte een gemeenschappelijke interesse of visie met elkaar te kunnen delen en een veilige ‘plek’ te bieden waar we elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Al die sociale netwerken en ontmoetingsmogelijkheden geven onze samenleving structuur en onderlinge verbinding. Maar wat als een groep psychisch schadelijk blijkt te zijn voor individuen? Wat als zo’n groep, in plaats van verbinding afzondering en vervreemding van de samenleving in de hand werkt?
  1,95
  lees meer

  Werk in uitvoering: Flowchart van Louis Cauffman

  Dat we letterlijk de flowchart van Louis Cauffman volgden, kwam naderhand pas bij me op. Mijn cliënt Eva had inmiddels een baan gevonden en we evalueerden haar coachingstraject. Aanvankelijk had zij geen echte hulpvraag. Achtereenvolgens ontwikkelde onze werkrelatie zich tot een zoekende, een consulterende en ten slotte een co-experten relatie.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Mindfulness

  Wie bij een coach of counsellor komt, wil vrijwel altijd ergens vanaf. Van angst, verdriet, frustratie, woede, paniek, depressie, gevoelens van falen of tekortschieten. Maar juist het er vanaf willen, is de voornaamste bron van het lijden. Doordat je een verschil waarneemt tussen de bestaande situatie en de gewenste situatie, ontstaat stress. Je schiet in de doe-stand. Er moet iets gebeuren, en rap. Zo werkt het reptielenbrein nu eenmaal. Mindfulness leert mensen meer afstand daartoe te nemen.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Wat maakt mij gelukkig?

  ‘Ken Uzelve’ stond boven de ingang van het Orakel van Delphi. Dit devies pleit voor wijsheid en is al duizenden jaren populair. Het credo wordt in coaching met een aantal grote vragen nageleefd, zoals: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Die laatste vraag wordt ten onrechte nog vaak gesteld in de coachpraktijk. Hij blijkt namelijk niet veel op te leveren. In plaats daarvan kun je beter vragen: wat maakt jou gelukkig?
  1,95
  lees meer

  Vraagstuk: Het brein en coaching

  Het brein is hot. Toch weten we ondanks de populariteit van het brein als onderzoeksobject, nog (lang) niet hoe het precies functioneert. De nieuwsgierigheid richt zich vooral op de vraag of de vrije wil nu wel of niet bestaat. Voor de coach is enige kennis van de werking van het brein geen overbodige luxe. Coaching gaat immers over het behalen van resultaat. En in welke mate kan iemand zelf bepalen welk resultaat mogelijk is?
  1,95
  lees meer

  Van hamer tot houvast: Communicatief handelen boven de waterlijn

  Een manager heeft tijdens een assessment te horen gekregen dat hij zijn medewerkers wel wat directer aan mag spreken. Hij vraagt aan zijn coach hoe hij daar alerter op kan worden in de drukte van alledag.
  1,95
  lees meer

  Teamcoaching: Organisatieverandering

  Veranderingen lijken altijd wel moeizaam te verlopen. Eigenlijk gaan we er al van uit dat een verandering gewoon niet goed gaat. Zelfs veel organisatieveranderaars vinden het normaal als veranderen eindeloos duurt, veel kost, en gedoe met zich meebrengt. Toch zijn de auteurs van dit artikel ervan overtuigd dat organisatieveranderaars hun impact op veranderingen drastisch kunnen vergroten. Met Systemisch TransitieManagement (S-TM).
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper