logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|164|165|166|...|575

  Werk in uitvoering: De essentie van Co-active coachen

  Coaching is een jong vak dat internationaal flink in ontwikkeling is. Een sterke methode die de laatste jaren ook in Nederland erg in opmars is, is Co-active coaching. Zowel ervaren coaches als beginners in het vak die met de methode in aanraking komen, zijn unaniem enthousiast. Hoe komt dat? Wat maakt Co-active coachen zo uniek?
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Situationeel begeleiden

  Als coach loop je tegen problemen aan. Dat is je vak. Zo kent iedereen coachees die aangeven wel te willen, maar niet weten hoe te veranderen. Of coachees die gewoonweg zeggen: “Ja dag, daar begin ik niet aan.” Hoe ga je om met de verscheidenheid aan problemen die je als coach tegenkomt?
  1,95
  lees meer

  Vraagstuk: Vrijheid in verbondenheid

  In zijn laatste levensmaand sprak Rudolf Mees (1931-2010), medeoprichter van de Triodos Bank, nog een volle zaal toe over zijn visie op onze samenleving en de economie. In deze lezing riep hij op het paradigma van ‘survival of the fittest’ in te wisselen voor een paradigma waarin ‘mutual aid’ (onderling hulpbetoon) leidend is. Mees stelde: “Niemand kan zonder de ander, maar niet iedereen gaat even snel en dus moet je bereid zijn om op elkaar te wachten. De hoogste vrijheid is de vrijheid van de afhankelijkheid.”
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Culturele diversiteit

  Organisaties hebben in toenemende mate te maken met een cultureel divers personeelsbestand. Onderzoek toont aan dat dit zowel positieve als negatieve werkuitkomsten tot gevolg kan hebben. Welk effect de overhand heeft is in sterke mate contextafhankelijk. Aan de hand van psychologische theorieën en interviews met medewerkers uit verschillende Nederlandse organisaties laat dit artikel zien op welke wijze organisaties het optimale uit hun culturele diversiteit kunnen halen.
  1,95
  lees meer

  Van hamer tot houvast: Absoluut luisteren

  Erik is directeur van een welzijnsorganisatie. Hij wil een reorganisatie doorvoeren, waarbij hij ook de rol van het bestuur wil wijzigen: het bestuur zou meer op afstand moeten gaan besturen en hem meer ruimte laten in de uitvoering van het beleid. Zijn coachvraag gaat over hoe hij het bestuur ‘om’ kan krijgen. Met zijn coach heeft hij een beleidsdag met het bestuur voorbereid
  1,95
  lees meer

  Ubuntu

  Afrika heeft iets dat ‘Ubuntu’ wordt genoemd. Het gaat over de essentie van mens-zijn. Het maakt onderdeel uit van de gift die Afrika aan de wereld gaat geven. Het omarmt gastvrijheid, het geven om elkaar, het bereid zijn die extra mijl voor een ander te lopen. Wij geloven dat een mens pas mens kan zijn door andere mensen. dat mijn menselijkheid onlosmakelijk verbonden is met die van u. Als ik u slecht behandel, dan behandel ik ook onverbiddelijk mijzelf als slecht. Een alleenstaand mens is een ‘contradictio in terminis’ en daarom zoek je werk dat de gemeenschap ten goede komt. Daardoor word je als mens lid van een gemeenschap.” Aartsbisschop Desmond Tutu
  1,95
  lees meer

  Teamcoaching: Groepsdynamisch Coachen

  Commitment, betrouwbaarheid, respect en duidelijkheid zijn volgens trainer en consultant Pieter van Osch de vier belangrijkste waarden voor samenwerking en daarmee voor een succesvol team. Veel van deze waarden komen aan bod in groepsdynamisch coachen, een methodiek die in de praktijk haar waarde heeft bewezen voor teambuilding..
  1,95
  lees meer

  Supervisie in en voor organisaties

  Organisaties hebben belang bij medewerkers die goed functioneren, zowel in uitvoering van hun taken als in onderlinge samenwerking. Vanzelfsprekend is goed functioneren echter niet. Door allerlei invloeden zijn medewerkers op uitvoerende, ondersteunende of leidinggevende posities daar niet altijd (blijvend) toe in staat. Vooral organisaties waarin mensgerichte dienstverlening centraal staat en waarin beroepsfunctioneren veel vraagt van de hantering van de eigen persoon, maken daarom van oudsher gebruik van supervisie als middel tot deskundigheidsontwikkeling en ondersteuning
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Samen scheppen

  Op de bodem van ons onbewuste liggen onze verborgen wensen en verlangens als zaden bedekt door de dagelijkse hectiek van het leven. Hoe kun je deze zaden laten ontkiemen en vorm geven aan deze wensen? Yoke de Wilde leidt je aan de hand van de Cyclus van Verandering, gebaseerd op de vier seizoenen, naar je verborgen wensen en daagt je uit te bloeien.
  1,95
  lees meer

  Redactioneel: Samenleven

  Een gezin, vroeger was dat normaal. Als kind groeide ik op in een omgeving die uit gezinnen bestond. Vaders, moeders, broertjes en zusjes. Geen vrijgezellen, geen samenwonende vrienden of vriendinnen. De bakker en de melkboer kwamen aan de deur en mijn moeder was altijd thuis. Leven in een dorp. Nu woon ik met de poes in een appartement. Onder mij een jong stel, ze werken allebei. Naast mij een Chinese familie van man, vrouw en een jongetje van een jaar of tien. Ze zijn onzichtbaar en onhoorbaar. Op de andere etages een vertaalster met een af en toe aanwezige vriend, een architect uit een Oost-Europees land, een gepensioneerd echtpaar, een automatiseerder met een exotische vriendin die onlangs een tweeling heeft gekregen, een vriendenpaar waarvan ik geen idee heb wat ze doen. Leven in het centrum van een grote stad. We wonen tussen twee kantoorpanden in. Het ene staat al jaren leeg. En ineens verandert er iets in die losse club van mensen die in hetzelfde pand in dezelfde straat wonen, waar ze ook hun buren verderop niet kennen. Het lege kantoorpand dreigt omgetoverd te worden in een 24-uurskinderdagverblijf. Daarvoor moet dan wel het bestemmingsplan worden veranderd. Paniek, want niemand zit te wachten op 24 uur per dag zeven dagen in de week kindergeschreeuw en halende en brengende auto-ouders in de smalle eenrichtingsverkeerstraat. In de kranten lezen we berichten over andere steden, waar buren van een kinderdagverblijf dol worden van het lawaai en eieren gooien op de speelplaats aan de achterkant. Zo zijn wij niet, zeggen we. Maar in deze wijk zijn al minstens tien kinderdagverblijven en alsjeblieft geen kinderspeelplaats in onze rustige achtertuin. In no time is er een actiegroep van een man of vijftig. We vergaderen enthousiast en groeten op straat als we elkaar tegenkomen. Alle leeftijden doen mee, niet alleen ouderen maar ook singles die na een dag werken thuis rustig op hun balkon willen zitten, en mensen met jonge kinderen die het geluid van hun eigen kinderen al genoeg vinden. Plotseling leven we samen in plaats van allemaal apart. Na een aantal hoorzittingen en rechtszittingen winnen we het pleit van de gemeente, die dat bestemmingsplan niet had mogen veranderen. De bouwvergunning wordt ingetrokken. De wat schimmige zakenlieden die het kinderdagverblijf wilden exploiteren zijn uit het zicht verdwenen. De tuin, al bij voorbaat ingericht als kinderspeelplaats, ligt er verwaarloosd bij. De rust is teruggekeerd. Samenleven in een grote stad. Of toch ieder apart? We groeten elkaar nog steeds. Is er in ons land zo’n grote behoefte aan coaching, doordat we veel minder het gevoel hebben in een gemeenschap te leven? Zonder vanzelfsprekende sociale controle maar ook zonder vanzelfsprekende onderlinge hulp? Het wachten is op de volgende calamiteit. Els Ackerman werkt als ZZP’er in haar Praktijk voor Loopbaanadvies en Coaching in Rotterdam. Daarnaast geeft ze cursussen columnschrijven en autobiografisch schrijven en is ze redactielid van LoopbaanVisie. www.elsackerman.nl
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper