logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|165|166|167|...|582

  Conflictcoaching: Zakelijk succes door congruentie

  Steve Whittaker richtte in 1993 het Nederlands Mediation Instituut (NMI) op en startte zijn mediation opleidingsinstituut The Lime Tree. Niet gehinderd door enige kennis over de bestuurlijke waarden en normen, begaf hij zich als een Engelse Olifant door de porseleinkast van polderend Nederland. Met succes, want het NMI heeft een structurele plaats en functie verworven binnen het maatschappelijk bestel en zijn bedrijf is inmiddels marktleider op het gebied van mediation.
  1,95
  lees meer

  Coaching in… Studieloopbaanbegeleiding in het hbo

  De paradox van studieloopbaanbegeleiding: coaching werkt alleen als de student gecoacht wíl worden, maar velen ‘ondergaan’ dit onderdeel alleen omdat het verplicht is. Door te coachen op talent kan de begeleider de studievoortgangsgesprekken interessant maken voor de student en hem verleiden om vanuit zijn intrinsieke motivatie zijn studieloopbaan ter hand te nemen. Met enkele simpele veranderingen kan de begeleider een talentgerichte coach worden met wie de student graag spart over de inrichting van zijn studie.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Broeden op briljante blunders

  Al voor de Dag van de Coach zindert #dvdc2011 op twitter. Docenten die hun workshop voorbereiden en standhouders met een aanbieding. Een deelnemer hoopt tweeps te ontmoeten… Wat blijkt? Het wordt een dag die leert dat mislukken mag.
  1,95
  lees meer

  Anders bekeken: Creatief coachen met Covey

  Regie over het eigen leven. Zelfredzaamheid. Keuzevrijheid. Heel gewone begrippen in de coachingspraktijk. Ze zijn echter een stuk minder gewoon als het mensen met een verstandelijke beperking betreft. Maar waarom eigenlijk? Een pleidooi voor empowerment in de zorg.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Goed ondernemerschap bepaalt toekomst coach

  Hoeveel coaches er precies zijn in Nederland, weet niemand, behalve dat het er ‘heel veel’ zijn. Beroepsverenigingen NOBCO en LVSC schatten dat er rond de 40.000 coaches in Nederland werken. 80% van hen combineert een baan met een eigen praktijk. Het aanbod aan coaches heeft de vraag inmiddels flink overstegen. Consumenten en organisaties zien door de bomen het bos niet meer. Met de toenemende concurrentie, de veranderende marktvraag én de economische recessie beleeft de ondernemende coach zware tijden. Tijd voor bezinning?
  1,95
  lees meer

  Samenleven (volledige uitgave, 21 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘SAMENLEVEN’ (maart 2011) Vraagstuk, Vrijheid in verbondenheid … door de redactie Redactioneel, Samenleven - Els Ackerman Achtergrond, Samen Scheppen - Audrey de Jong Achtergrond, Culturele diversiteit - Wiebren Jansen, Sabine Otten, Karen van der Zee Achtergrond, Ubuntu - Annette Man-Mul Conflictcoaching, Je bent een product van je sociale inclusies - Francine ten Hoedt Lezerscolumn, Brakke thee - Josha Zwaan PRAKTIJK De manager als coach, Ik ben de baas! - Jan Walburg Achtergrond, Situationeel begeleiden - Alexander van den Berg Anders bekeken, Ouderschapscoaching - Mariëtte Tijs En nu …? Je eigen leven leiden Casus met vier visies Coachen in de gezondheidszorg, Themagecentreerde Interactie - Hanneke Elich Supervisie in en voor organisaties - Louis van Kessel Achtergrond, Coaching versus Counseling - Frans van der Gouw METHODIEKEN Werk in uitvoering, De essentie van Co-active coachen - Caroline van Hoogstraten, Bas Arends , Anje-Marijcke van Boxtel Ik zet in…Ontdek parels in een cultuur - Mies Kooiman Van hamer tot houvast, Absoluut luisteren - Fer vd Boomen, Rinus Merkies, Marcel Hoonhout Teamcoaching Groepsdynamisch Coachen Alex Engel , Erik Pronk Geproefd, Luisteren met je ogen - Co Gersen ACTUALITEITEN Praatstok en de veer, No cure no pay - Marshall Goldsmith T-maatjes, Nieuwsberichten, promoties en relevante kennisgeving over thema Gelezen, Boeken en spellen voor u gelezen en gespeeld Forum, Reacties op voorgaande thema uitgave: intimiteit VOORWOORD Vroeger vond mijn vader mij met enige regelmaat een ‘lastig’ kind. “Knappe man die met jou kan samenleven,” zei hij dan als ik weer eens een van mijn nukken had... Samenleven is lang niet altijd even gemakkelijk. Er zijn immers minstens twee partijen in het spel: jezelf en de ander. Die ander(en) kunnen je ouders zijn, je partner, het team, de organisatie, de maatschappij. Beide partijen hebben invloed op hoe prettig het samenleven of -werken verloopt. Het vergt dus iets van jezelf, de ander en hoe je met elkaar in verbinding staat. Adriaan Hoogendijk en Ans Tros geven een interessante uiteenzetting hierover in hun openingsartikel. Om het samenleven nog complexer te maken. alle mensen zijn verschillend. Er zijn aangeboren verschillen en er zijn verschillen in cultuur en de sociale context waarin we leven. In een interview licht wetenschappelijk docent Peter Peverelli toe, dat ieder mens deel uitmaakt van meerdere sociale contexten en daardoor meerdere sociale identiteiten heeft. Mensen kunnen switchen tussen deze verschillende identiteiten. een objectieve werkelijkheid bestaat niet. ”Je moet in al die contexten niet jezelf willen zijn, maar gebruik maken van je kwaliteiten, daar waar ze nuttig zijn,” is zijn frappante credo... Mies Kooiman geeft aan hoe je door middel van het Cultural Orientations Framework parels in je eigen en andermans cultuur kunt ontdekken. Culturele diversiteit kan zowel positieve als negatieve werkuitkomsten tot gevolg hebben, toont wetenschappelijk onderzoek van Wiebren Jansen, Sabine Otten en Karen van der Zee aan. Welk effect de overhand heeft, is in sterke mate afhankelijk van de context. De Themagecentreerde Communicatie over en weer biedt aan teams een prachtig kader om verbindingen aan te gaan en om tot een gewenste cultuuromslag te komen. Hanneke Elich licht dit toe in haar artikel aan de hand van een praktisch voorbeeld. Je leeft altijd samen. als mensen zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op onze aardbol staat een mens nooit helemaal op zichzelf, alleen. Je bestaat bij gratie en in relatie tot die ander. “Ubuntu noemen ze dat in Afrika,” legt Annette Man Mul uit in haar artikel. Mijn vader, hij had gelijk. Samenleven is met mij en voor mij af en toe niet makkelijk. Geen wonder! Maar geldt dat niet voor iedereen… Leven is leren en leren is leven (Ruth Cohn, grondlegster van Themagecentreerde Interactie). Janet Rienties, hoofdredacteur Reageren? hoofdredacteur@tvc.nl  

  5,95
  lees meer

  Werk in uitvoering: De essentie van Co-active coachen

  Coaching is een jong vak dat internationaal flink in ontwikkeling is. Een sterke methode die de laatste jaren ook in Nederland erg in opmars is, is Co-active coaching. Zowel ervaren coaches als beginners in het vak die met de methode in aanraking komen, zijn unaniem enthousiast. Hoe komt dat? Wat maakt Co-active coachen zo uniek?
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Situationeel begeleiden

  Als coach loop je tegen problemen aan. Dat is je vak. Zo kent iedereen coachees die aangeven wel te willen, maar niet weten hoe te veranderen. Of coachees die gewoonweg zeggen: “Ja dag, daar begin ik niet aan.” Hoe ga je om met de verscheidenheid aan problemen die je als coach tegenkomt?
  1,95
  lees meer

  Vraagstuk: Vrijheid in verbondenheid

  In zijn laatste levensmaand sprak Rudolf Mees (1931-2010), medeoprichter van de Triodos Bank, nog een volle zaal toe over zijn visie op onze samenleving en de economie. In deze lezing riep hij op het paradigma van ‘survival of the fittest’ in te wisselen voor een paradigma waarin ‘mutual aid’ (onderling hulpbetoon) leidend is. Mees stelde: “Niemand kan zonder de ander, maar niet iedereen gaat even snel en dus moet je bereid zijn om op elkaar te wachten. De hoogste vrijheid is de vrijheid van de afhankelijkheid.”
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Culturele diversiteit

  Organisaties hebben in toenemende mate te maken met een cultureel divers personeelsbestand. Onderzoek toont aan dat dit zowel positieve als negatieve werkuitkomsten tot gevolg kan hebben. Welk effect de overhand heeft is in sterke mate contextafhankelijk. Aan de hand van psychologische theorieën en interviews met medewerkers uit verschillende Nederlandse organisaties laat dit artikel zien op welke wijze organisaties het optimale uit hun culturele diversiteit kunnen halen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper