logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|167|168|169|...|582

  ...Geproefd: Luisteren met je ogen

  Aandacht voor lichaamstaal is de laatste decennia gegroeid. De eerste de beste op straat weet iets over met je armen over elkaar zitten. Dat dit ook een teken van concentratie kan zijn, weten er alweer minder. Het probleem daarbij is dat lichaamstaal niet cultuuronafhankelijk is. Als een Griek je naar je toe wenkt, doet hij dat anders dan een Nederlander. Een Duitser die je voor gek verklaard, wijst niet op zijn voorhoofd. En zo zijn er nog vele, meer relevante indicaties, die verschillen per cultuur
  1,95
  lees meer

  En nu...? Je eigen leven leiden

  Pieter wil een coachtraject omdat hij de laatste tijd veel hoofdpijn heeft en af en toe hyperventileert. Zijn huisarts zei dat hij moest uitkijken voor een burnout. Pieter is zeer gemotiveerd want hij wil alles doen om een burnout te voorkomen. Zijn kernvraag is: Ik wil meer ruimte voor mezelf en voor mezelf opkomen. In het intakegesprek gooit hij het er al snel uit… hij doet te lang teveel dingen die hij eigenlijk niet wil. Het zit hem vooral hoog dat hij niet tegen zijn vrouw durft te zeggen dat hij niet meer altijd mee wil naar zijn schoonfamilie en ruimte voor zichzelf wil. Hij stikt er zowat in en zijn stem klinkt schor. Ik zie een magere, bleke man voor me die me niet aankijkt. Hij is al jaren getrouwd met Jet, een gezellige stevige vrouw. Ze weet wat ze wil en hoe de wereld er uit moet zien. Ze is hartelijk en moederlijk en ze heeft smaak. Een echt familiemens. Op zondags trekt Pieter trouw zijn pak aan en gaat met Jet naar haar familie. Hij zegt dat hij het liefst met een boek op de bank wil liggen of lekker in de tuin wil werken. Hij durft niet tegen Jet te zeggen dat hij niet meegaat. Hun huis is prachtig ingericht en mensen die binnenkomen, reageren altijd enthousiast. Veel zonnige kleuren. Pieter houdt eigenlijk meer van blauw. Maar ja, Jet is degene die zich met het inrichten bezig houdt en hij heeft het altijd zo gelaten. Hij beseft steeds meer dat de inrichting niet zijn smaak is en dat hij het gevoel heeft op visite te zijn in zijn eigen huis. Pieter verlangt naar een eigen plek en vrije zondagen.
  1,95
  lees meer

  Conflictcoaching: Je bent een product van je sociale inclusies

  Het postmodern denken, dat de mens als company of many beschouwt, staat tegenover de opvatting van de mens als zijnde een eenduidige persoon. Een actor wordt pas een persoon in een sociale omgeving. Je moet niet in al die contexten per se jezelf willen zijn, maar gebruik maken van je kwaliteiten, daar waar ze nuttig zijn. Je moet jezelf leren kennen en je eigen smaak ontwikkelen, zo stelt wetenschappelijk docent en zelfstandig consultant Peter Peverelli, die van meervoudigheid zijn levenswerk heeft gemaakt
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Coaching versus Counselling

  Op de markt van de professionele begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende begeleidingsvormen (Coenen, 2003), zoals coaching, training, mentoring, consultancy (Coenen, 2003), maar ook therapie en counseling (Coenen, 2003. Egan, 2004. Gladding, 2009). Twee van deze begeleidingsvormen die heel dicht bij elkaar liggen zijn coaching en counseling. Uit de vakliteratuur blijkt dat coaching en counseling ten aanzien van methoden en technieken niet veel van elkaar verschillen (Palmer, 2007). Ook de onderliggende psychologische tradities waarop deze begeleidingsvormen zich beroepen verschillen niet of nauwelijks (Palmer, 2007)
  1,95
  lees meer

  Coachen in de gezondheidszorg

  ‘In de zorg zijn leiders erop gericht ergens snel een pleister op te plakken, ze zijn oplossingsgericht.’ Dit constateert Toke, die een groot team verplegend personeel in een ziekenhuis coacht. Zij en haar team hebben de opdracht patiëntgerichter te werken. Sommige teamleden zien de veranderingen niet zitten. Met Themagecentreerde Interactie bied ik haar een kader om tot de gewenste cultuuromslag te komen
  1,95
  lees meer

  Anders bekeken: Ouderschapscoaching

  Sinds de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in maart 2009 is ingevoerd, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. In dit plan en in het verzoekschrift dient tevens aangegeven te worden op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij de afspraken die de ouders maken met hun kinderen. Dat brengt veel ouders in verlegenheid, want hoe praat je nu met je kind over onderwerpen die het liever niet wil horen? Hoe voer je een gesprek waartoe een kind niet gemotiveerd is? Het onderzoek naar wat kinderen beweegt, staat nog in de kinderschoenen ondanks anderhalve eeuw ontwikkelingspsychologie (Delfos 2001). Echter, de voorwaarden waaronder gespreksvoering met kinderen plaatsvindt, staat wel volop in de belangstelling.
  1,95
  lees meer

  Innovatie (volledige uitgave, 20 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘INNOVATIE’ (december 2010) Nieuw = beter of minder is meer Innovatie in coaching, Alex Engel Dromen – durven – doorzetten, Ien van der Pol Je eco-zelf ontwikkelen, Rudy Vandamme Supervisieopleidingen innoveren, Jetty de Groot Innovatie van jezelf! Adriaan Hoogendijk Oude wijn in nieuwe zakken, Titia Rovers, Petra de Bruijn PRAKTIJK Samenwerken op basis van vertrouwen, Remco van den Berg Vals plat, Mariet Meurs De manager als coach : Innoveren is de kunst van het stellen van de juiste vraag! Paul Hoogenberk Controle over jezelf? Casus met vier visies Nederland – Duitsland: 1 – 1, Francine ten Hoedt Soul in coaching, Dieuwke Begemann METHODIEKEN Speels coachen, Lex Mulder Werkvorm schaaldialoog, Peter van Veen Quickscan, Fer vd Boomen, Rinus Merkies, Marcel Hoonhout Werken met verlies, Patricia Wouters Kijk eens bewust naar jezelf, Hoey-Sian Brouwers ACTUALITEITEN Iedere coach een keurmerk, Margreet Steenbrink Werknemer 2.0, Huub van Zwieten, Hein de Kort Nieuwsberichten, promoties en relevante kennisgeving over thema Boeken en spellen voor u gelezen en gespeel Wat is nieuw? Deze vraag stelden we ons ter voorbereiding op het samenstellen van dit nummer. Een lastige vraag: Wat is nieuw in coachingsland? Zijn het de vernieuwende technieken die steeds weer op duiken, zoals beschreven in de inspirerende artikelen over speels coachen en de schaaldialoog? Of zijn deze ‘nieuwe’ methodieken te herleiden tot oude bekende technieken die in een nieuw jasje zijn gestoken? Soms zijn deze technieken zelfs terug te voeren tot de oude filosofen, zoals Titia Roovers en Petra de Bruijn beweren in het artikel Oude wijn in nieuwe zakken. Op zich zijn deze veranderingen een vorm van vernieuwing, die maakt dat de methoden en technieken aansluiten bij deze tijd en mensen blijven aanspreken. Het is daarom niet eens zo interessant wat nieuw is, maar wat aanspreekt en werkt. In dit licht is e-coaching natuurlijk een niet meer weg te denken ontwikkeling, zoals Paul Hoogenberk vertelt in de Manager als coach. Al brainstormend kwam de redactie tot de conclusie dat vernieuwing niet in de hoek van de methodieken gezocht moet worden. Als je kijkt naar de Nederlandse samenleving zie je wel een aantal interessante, nieuwe ontwikkelingen voor de coach. Coaching krijgt steeds meer een eigen plek en is steeds meer maatschappelijk aanvaard. Als je tegenwoordig een coach hebt, is dit heel gewoon en betekent dit niet dat je gek of ongelukkig bent of faalt op je werk. Integendeel: de omgeving vindt het vaak een heel normaal en verstandig besluit dat je je bezighoudt met je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Verder zien we steeds vaker dat er binnen bedrijven geldstromen vrijkomen voor coaching en bepaalde vormen van coaching worden nu zelfs vergoed door zorgverzekeraars. Tot slot bekijken we in dit themanummer innovatie vanuit de veranderingen in de wereld en de gevolgen van de globalisering voor coaching. Mariet Meurs beschrijft in haar artikel hoe we in deze platte, multiculturele wereld genoodzaakt zijn om ons blikveld te verruimen en om te leren denken en handelen vanuit verschillende referentiekaders. Hierbij gaat het om het overstijgen van cultuurverschillen en in het belang van allen beter gebruik te maken van het menselijk potentieel. Rudy Vandamme benadert coaching vanuit een mondiaal perspectief en roept op om ons meer te verbinden met ons eco-zelf. Dit eco-zelf gaat niet alleen over de verbinding met de natuur, maar ook over de verbinding en de verantwoordelijkheid die je hebt met het geheel waartoe je behoort, zoals de organisatie waarvoor je werkt en de wereld waarin je woont. Fijne feestdagen en alle goeds in het nieuwe jaar! Janet Rienties, hoofdredacteur      

  5,95
  lees meer

  Werknemer 2.0

  Er heerst een lichte paniek op de werkvloer. Een groeiende groep werknemers lijkt van een ander ras: de Nieuwe Professional. Hij leeft en werkt vanuit een andere waardenset. De leidinggevende en coach van de oude stempel hebben het er maar moeilijk mee. Wat zijn de drijfveren van de Nieuwe Professional, en hoe is hij gemotiveerd en betrokken te houden?
  1,95
  lees meer

  Speels Coachen

  Je bent coach geworden door een speciale opleiding te volgen of je bent op een andere manier in dit vak gerold. Je begeleidt je cliënten aan de hand van theorieën en methodieken, die jou het meest aanspreken. Maar misschien vallen de coachgesprekken je af en toe wat zwaar en wil je er meer luchtigheid in brengen. Of je merkt dat je met je cliënt in een cirkel rond blijft draaien. Of misschien heb je de behoefte aan nieuw elan in je werk. Ik had die behoefte een jaar of vijftien geleden wel, ging op zoek naar een nieuwe aanpak en langzamerhand ontwikkelde zich Speels Coachen.
  1,95
  lees meer

  Nieuw = beter of minder = meer?

  Innovatie is een ‘hot topic’, maar wat is het eigenlijk precies? In het navolgende sta ik eerst kort stil bij een aantal begrippen en kernideeën over innovaties uit de economische wetenschap. Vervolgens stel ik mij de vraag wat de relatie zou kunnen zijn tussen coaching en innovatie. Ik richt mij daarbij op twee mogelijke verbindingen: coaching van innovatie en innovatie van coaching.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper