logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|168|169|170|...|560

  Én gewoon getrouwd én homoseksueel?

  In mijn coachingspraktijk help ik voornamelijk mannen die een relatie hebben met een vrouw en ontdekken dat zij ook op mannen vallen. Ik heb me in deze problematiek gespecialiseerd omdat ik mij met deze categorie mannen verwant voel. Ooit was ik zelf getrouwd met een vrouw en ontdekte ik mijn grote liefde voor mannen. Ik legde een lange weg af om hier een oplossing voor te vinden.
  1,95
  lees meer

  Verbinding (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ´VERBINDING´ (december 2009) De zoektocht naar een horizontale verbinding, redactie Alles is er al, Petra de Bruijn Geen authenticiteit zonder verbondenheid, Hanneke Elich Coachen en managen vanuit universele principes, Stephen R. Covey Verbinden van specialisten, Laurens Baas Commitment in organisaties, Vincie van Gils PRAKTIJK Integrale procesbegeleiding van groepen, Wim Goossens Fitness, Josha Zwaan Verbinden in de transculturele ruimte, Irene Zwaan, Kitlyn Tjin A Djie Verbindend leiderschap, Harrie Aardema Verbindende rechtspraak, Alexander F. de Savornin Lohman It‘s lonely at the top. Casus met vier visies Contextuele coaching, Marianne Thans METHODIEKEN Dynamische Oordeelsvorming®, Martin van den Broek, Ruud Spaargaren Relatiespel, Peter Gerrickens Groepsontwikkeling inzetten bij leerproces, Corrie Horrel OF-OF: exploreren of herkaderen? Conflict: it’s a part of life, Sjonnie Vagevuur ACTUALITEITEN WereldCoach, Interview met voorzitter Jeroen Koopen T-maatjes Recensies Forum We voelen ons verbonden Afgelopen vijf jaar heeft het Tijdschrift voor Coaching een flinke ontwikkeling doorgemaakt. We hebben hard gewerkt om inhoud, vormgeving en kwaliteit af te stemmen op uw wensen als lezer. Deze inspanning werpt haar vruchten af. Uit het veld horen we steeds meer tevreden geluiden. Onze inspanningen hebben er zelfs toe geleid dat onze uitgeverij Kloosterhof twee gerelateerde vakbladen gaat uitgeven: LoopbaanVise, onafhankelijk vakblad voor de loopbaanprofessional en Counselling Magazine. En wie weet wat volgt! Onze uitgever blijkt een goede gelegenheid te bieden aan verschillende disciplines van de begeleidingskunde om samen te komen en een verbinding aan te gaan. Drie vaktijdschriften bij één uitgever geeft ons de kans om de verschillen en overeenkomsten tussen de drie disciplines helder neer te zetten. Omdat deze bladen nauw verbonden met elkaar zullen zijn, ontstaan straks drie specialistische vakbladen die complementair zijn. Vanuit verbinding en samenwerking willen wij het brede veld van begeleidingskunde op een zinvolle manier van dienst zijn. In dit themanummer komt het belang en de diversiteit van verbindingen aan de orde. Uiteraard gaan we in op de vraag hoe je in goede verbinding kunt staan met jezelf. Want authenticiteit is waardevol. Maar de mens bestaat niet alleen en is een sociaal wezen. De verbinding met de ander; het kunnen geven of delen, geeft juist betekenis aan je leven. We gaan in op de verbinding tussen coach en werkgever, manager en werknemer, en werknemer en organisatie. Daarnaast bieden we deze keer ook verrassende artikelen over hoe je verschillende culturen kunt verbinden vanuit een transculturele ruimte en over hoe de rechtspraak kan bijdragen aan een duurzame samenleving. En we brengen een praktisch gericht verhaal over hoe inter-disciplinaire samenwerking synergie voortbrengt in de gezondheidszorg. December, een maand waarin veel mensen terugblikken op afgelopen jaar. Ze maken de balans op om een plan te maken voor de komende periode. Dit is een moment waarop verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden worden. Ik wens u hierbij veel inzicht en wijsheid. De redactie en alle medewerkers van het Tijdschrift voor Coaching wensen u fijne feestdagen en alle goeds in het komend jaar! Janet Rienties, hoofdredacteur
  5,95
  lees meer

  Relaties eenvoudig en snel in beeld

  Problemen in relaties zijn vaak onderwerp van gesprek bij coaching. Het kan gaan om werkrelaties: met collega’s, klanten of leidinggevenden. Of om relaties in de privésfeer: met partner, familie of vrienden. Hoe maak je deze relaties op een praktische wijze bespreekbaar? Het Relatiespel is daarbij een beproefd hulpmiddel.
  1,95
  lees meer

  De zoektocht naar een horizontale verbinding

  Het leeuwendeel van het succes van een coachtraject wordt bepaald door de inhoud en kwaliteit van het contact tussen de coach en de wederpartij(en). Het is niet de methode of techniek noch de inhoud van het contract die het resultaat bepalen. Het gaat om de verbinding die je met de ander weet te maken. Kun je je in de ander inleven zonder jezelf uit te leveren? Hoe doe je dat dan? Strekt het zich ook uit voorbij die ander? En kun je zoiets als ‘halfverbonden’ zijn? Een aantal overwegingen en voorbeelden uit de praktijk.
  1,95
  lees meer

  Verbinding vinden

  Je verbonden voelen met jezelf is een van de belangrijkste voorwaarden om je gelukkig te voelen. Verbondenheid met organisatie en klanten zorgt voor 20% meer productiviteit. Aan de leider de taak hiertoe een waardevolle community te faciliteren door de formele en echte organisatie met elkaar te verbinden.
  1,95
  lees meer

  OF-OF: exploreren of herkaderen?

  Wim is trainer bij een commercieel trainingsbureau. In zijn POP-gesprek is naar voren gekomen dat hij bij acquisitie te lang ‘in de verkennende fase blijft steken’. Dat gaat soms ten koste van zijn slagvaardigheid. Wim heeft een coachingstraject aangeboden gekregen om dit aspect te ontwikkelen.
  1,95
  lees meer

  Integrale procesbegeleiding van groepen

  Van het enkelvoudig coachen van groepen moeten we eigenlijk af. Want wie bijvoorbeeld alleen maar kijkt naar de communicatieprocessen in een groep, zonder oog voor de context waarin groepsactiviteiten plaatsvinden, mist wezenlijke informatie. In plaats van de enkelvoudige aanpak kiezen we voor de Integrale Procesbegeleiding van Groepen, het IPG-model. Met dit groepsdynamisch model kunt u complexe groepsdynamieken, -fenomenen en –processen in hun onderlinge samenhang doorgronden en begeleiden.
  1,95
  lees meer

  Groepsontwikkeling bij leerproces

  Bij supervisie in een groep komt altijd een heel groepsontwikkelingsproces kijken. Dit proces levert voordelen op als het in dienst komt te staan van het leerproces. Er worden parallellen zichtbaar tussen gedrag in de supervisiegroep en de manier waarop iemand zich manifesteert op de werkvloer. In dit artikel laat ik daarom zien hoe de verschillende fasen verlopen in een groepsproces.
  1,95
  lees meer

  Alles is er al

  Alles is er al. Iedereen heeft in essentie alle persoonlijkheidseigenschappen in zich. Ik geloof bijvoorbeeld dat iedereen liefdevol is én in staat is om te moorden. Wellicht heeft het één zelfs te maken met het ander (ik denk aan crime of passion). Bij de meest flexibelen onder ons is iets van koppigheid te vinden (al is het maar in hun flexibiliteit) en iedere botte beer heeft een gevoelig deel in zich. Jung sprak in de vorige eeuw al over heelheid in elk mens. Toch wordt de ene eigenschap makkelijker aangeraakt dan de ander. Doordat u tijdens uw jeugd te maken heeft gehad met een opvoeding waarin bepaalde normen en waarden centraal stonden, heeft u geleerd om sommige eigenschappen veelvuldig te verbinden en om andere stelselmatig te ontkennen. Net zo lang totdat u wellicht het bestaan van sommige niet meer erkent. Stelt u zich eens voor dat u door een korenveld loopt. U trapt wat halmen plat terwijl u zich een pad baant door het veld. Zo ontstaat er een nieuw pad. Wanneer dit niet vaker belopen wordt, richten de halmen zich weer op en verdwijnt het pad uit het gezichtsveld. Om eigenschappen te ontwikkelen, dienen we als eerste te (h)erkennen dat we deze eigenschap in essentie al bezitten. Hij is alleen onzichtbaar geworden. Coaching ontwikkelt verbinding. Vanuit de coach is verbinding een noodzakelijk goed: verbinding met onszelf, verbinding met de ander en verbinding vanuit de interactie. Het eerste helpt u om uw eigen projecties te onderscheiden  van het effect dat de ander op u heeft (wat is van mij en wat van de ander?), het tweede om te confronteren vanuit aansluiting en het laatste om de patronen die zich tijdens de coaching voor doen te herkennen en te benoemen. Een coach is tijdens een gesprek steeds aan het registreren en ervaren wat er op die verschillende vlakken gebeurt. Ook voor de gecoachte gaat het over verbinden. Verbinden met de coach, zodat hij zich open durft te stellen voor confrontatie om vervolgens in beweging te komen. Maar vooral over verbinden met zichzelf. Soms is er wat hulp van buitenaf nodig om de innerlijke verbinding te herstellen. Een gecoachte heeft het antwoord al in zich, maar kan er zelf niet bij. De verbinding is ergens verbroken en dient hersteld te worden om het antwoord te kunnen vinden. Dit vraagt om het lef te hebben naar die gebieden in onszelf te gaan waar we liever niet willen zijn. Ook al weten we niet eens waarom we er liever niet zijn. Door te verbinden met dat stuk wordt het mogelijk om contact in onszelf te herstellen en op die manier resultaten te behalen en zingeving te ervaren. Hoe meer delen je van jezelf erkent, hoe meer zingeving je ervaart. Alles is er immers al. Petra de Bruijn is redactielid van het TvC en coach en opleider bij SchoolvoorCoaching. www.schoolvoorcoaching.nl
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Dynamiek in Relaties

  Datum: 29 november 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »