logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|168|169|170|...|575

  Werken met verlies

  Verlies is van alle tijden en kent vele vormen. Vaak denk je als eerste aan overlijden. Maar ook reorganisatie op het werk, scheiding, ziekte of ongewenste kinderloosheid, zijn vormen van verlies waarmee mensen het moeilijk kunnen hebben. Als psychosociaal therapeut, gespecialiseerd in Verlieskunde begeleid ik bij allerlei vormen van verlies. Mensen vragen me vaak: “Is dat niet zwaar?”, waarop ik antwoord: “Ik vind ‘t het mooiste werk wat er bestaat. Het blijft mij verwonderen en raken hoe mensen hun weg weer vinden in het leven. Hoe uiteindelijk voor ieder het leven weer zinvol wordt.”
  1,95
  lees meer

  Intimiteit (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘INTIMITEIT’ (september 2010) Balans tussen afstand en nabijheid Intimiteiten, Adriaan Hoogendijk Praatstok en de veer Intimiteit als positieve vertrouwelijkheid, Karen Hamaker-Zondag Binding: een kwestie van vertrouwen, Roos Vonk Intimiteit in de coachingsrelatie, Annette Man-Mul De hele mens, Ingrid Appels PRAKTIJK Perfectionisme als plaaggeest, Bert van Dijk Coachen van beknelde middenmanagers, Annemarie Mars Omgaan met het één-twee-veel-verhaal, Eva de Waard Onbenaderbaar. Casus met vier visies Gewenste en ongewenste intimiteit, Francine ten Hoedt Geen macht, wel gezag, Burgemeester Hans Schmidt METHODIEKEN Hartcoherentie, Audrey de Jong Robert Nierenberg, The Sound of Working Waarderingscontinuüm, Fer vd Boomen, Rinus Merkies, Marcel Hoonhout Het verbindingswiel, Leonie Linssen De balanceeract van een teamcoach, Han Oei ACTUALITEITEN De steen der wijzen van executive coaching: wat werkt?! Erik de Haan en Anna Duckworth Dag van de Coach 2010, Rob Visser Nieuwsberichten, promoties en relevante kennisgeving over thema Boeken en spellen voor u gelezen en gespeeld Reacties op voorgaande thema uitgave: investeren Intimiteit Het thema intimiteit werd gekozen. Het paste zo mooi in de rij: integriteit, investeren, intimiteit en innovatie. In eerste instantie associeer ik intimiteit met relaties, persoonlijk, ongewenste intimiteit, seksualiteit, heel dichtbij en iets tussen mijn partner en mij, niet iets wat in een coachingsrelatie past! Aanvankelijk was ik dus niet zo enthousiast over het thema, maar gaandeweg de voorbereiding van deze uitgave is mijn mening veranderd. Het ligt er natuurlijk aan hoe je intimiteit definieert, maar als je uitgaat van begrippen als diepste en vertrouwelijk, zijn dit juist aspecten van coaching en wellicht dé basisvoorwaarden voor verandering. Intimiteit kom voor op verschillende niveaus: mentaal, sociaal-emotioneel, fysiek en spiritueel. In het openingsartikel van onze redactieleden Frank van der Mijn en Petra de Bruijn worden deze niveaus op boeiende wijze ontrafeld. Ook wordt in dit artikel duidelijk hoe fragiel de grens tussen gewenst en ongewenst is. Bij het verzamelen van de kopij werd duidelijk dat intimiteit een rol speelt bij vele facetten van coaching. De coach en coachee hebben een vertrouwelijk contact waarin de coachee zijn persoonlijk verhaal vertelt en een diepgaand proces ondergaat. Zo’n relatie kan alleen tot stand komen als de coach intiem kan zijn met zichzelf, aldus Adriaan Hoogendijk. Je kunt je pas op een dieper niveau met een ander verbinden als je je eigen donkere zijdes onder ogen durft te zien en je jezelf kunt accepteren zoals je bent. Zo worden de soms harde oordelen over de ander en jezelf verzacht. De zenboeddhistisch monnik Ingrid Appels, zegt heel mooi: “Als je jezelf wilt bevrijden van pijn, dan heb je eigenlijk geen keuze dan intiem naar jezelf kijken.” Karen Hamaker-Zondag deelt deze visie in de Praatstok en de veer over intimiteit als positieve vertrouwelijkheid en legt uit dat spontaniteit een voorwaarde is voor een intieme verbinding met de ander. Alleen als je spontaan bent, vrij, open, zonder weerstand en je grenzen loslaat, kun je je wezenlijk verbinden met de ander. Tot slot wordt het thema wetenschappelijk onderbouwd door Roos Vonk. Volgens de wetenschap verlangen we allemaal naar intimiteit en verbinding, maar dit kan ook heel beangstigend zijn. Het vertrouwen in de ander, maar ook in onszelf is hierbij van belang. Onderzoek zelf op welke manier u zich bindt aan de ander in de online test die vermeld staat in dit achtergrondartikel! Zo heeft mijn aanvankelijke aarzeling over dit thema plaatsgemaakt voor het inzicht dat coaching zonder intimiteit misschien wel eens minder opportuun zou kunnen zijn… Janet Rienties, hoofdredacteur

  5,95
  lees meer

  Balans tussen afstand en nabijheid

  Intimiteit in coaching: de gedachte alleen al kan tot een zekere afstandelijkheid leiden. Toch is het een gegeven dat tot de kern van begeleiden hoort: je komt iemand nabij en in die zakelijke én persoonlijke ontmoeting kunnen betrokkenheid, zingeving en resultaat ontstaan. Met dit themanummer willen we de inhoud en grenzen van die nabijheid aan de orde stellen. Hoe ver mag of moet de coach gaan in het contact met de coachee?
  1,95
  lees meer

  Waarderingscontinuüm

  Bart en Agnes zijn zzp-ers, ieder met een eigen coachingsbureau. Ze hebben met elkaar afgesproken dat ze elkaar coachen, als een van beiden daar behoefte aan heeft. Bart heeft net met een potentiële opdrachtgever een gesprek gehad over teamcoaching. Hij weet niet goed of hij ook een offerte wil uitbrengen en vraagt zijn collega Agnes: “Heb je even?”
  1,95
  lees meer

  The Sound of Working

  Dirigent Roger Nierenberg legt kunstig de link tussen het dirigeren van een orkest en het leiden van een team. Het was een bijzondere ervaring bij deze muzikale uiteenzetting aanwezig te zijn, vooral door de setting: iedereen werd uitgenodigd om tussen de orkestleden plaats te nemen. Een uniek perspectief, dat bij velen verrassende inzichten opriep.
  1,95
  lees meer

  Intimiteiten?

  Als coach krijg je menigmaal geheimen te horen van cliënten, die nog met niemand anders gedeeld zijn. Ja, want een coach stelt de échte vragen waar je vaak niet meer omheen kunt. De coach kijkt verwachtingsvol zijn cliënt aan en die beseft dat er niets anders meer opzit dan de waarheid onder ogen te zien en te delen wat er zoal in de weg staat om de gewenste doelen te bereiken. In het proces van coaching wordt de cliënt begeleid in zijn ontwikkeling, en dat gaat eigenlijk altijd over een toename van zelfliefde, dus intimiteit met jezelf. Het kan gaan om herintegratie van verloren gewaande of niet-toegestane delen van jezelf, zoals de innerlijke jongetjes en meisjes die je vroeger langs de kant van de weg hebt laten staan. En dan de intimiteit die de coach heeft met zichzelf, want als die er niet is, kan de coach niet het goede voorbeeld geven, laat staan er besmettelijk in zijn. De coach heeft dus eigenlijk van levenskunst zijn professie gemaakt. Zijn range aan persoonlijke levensthema’s bepaalt mede zijn range aan onderwerpen die hij als coach kan behappen. Als het goed is voelt en realiseert de coach zich heel goed hoeveel transformatiefases voor hemzélf nog op de plank liggen te wachten. De intimiteit tussen coach en coachee kan ook ‘magisch’ van aard zijn. Wanneer de coach of de cliënt plotseling kippenvel, rillingen of een sterke intuïtie krijgt en een benieuwd-zijn. Dat betekent dat de controle, de do’s and don’ts even zijn losgelaten, waardoor er een heel nieuw perspectief kon ontstaan en tegelijk een energetische transformatie plaatsvond. 1 Zo’n magisch moment is ontwapenend en daardoor ook intiem. Is er ook sprake van lichamelijke intimiteit tussen coach en coachee? Als er in professionele zin geen sprake is van ‘healing’ of massage, dan hopelijk niet. Er zijn coaches die bij de eerste de beste traan van de cliëntal opspringen om hun arm om de cliënt heen te slaan. Persoonlijk hou ik niet van dit soort troost. Deze trooster is eerder met zichzelf bezig. Troost blijkt uit de betrokkenheid, aandacht, rust en acceptatie van hoe het is. Ooit maakte ik het mee dat ik ontroerd werd door het verhaal van een cliënt, waarop zij op mij af rende en mij omarmde. Ik voelde me toch beklemd! Bij provocatieve coaching2 ligt dat anders. Deze coaching heeft drie pijlers: betrokkenheid, humor en provocatie. Zonder de eerste twee kun je beter niet provoceren. Betrokkenheid, mits authentiek, speels en ruimtebiedend, kan vorm krijgen door een cliënt vriendschappelijk en als het ware meteen knipoog aan te stoten. Dát kan de cliënt op zich al provoceren tot het bewandelen van een eens heel ánder denk- en reactiepatroon. Coaching en intimiteit, het blijft een fragiele combinatie. Fijnmazig luisteren en afstemmen is het parool. Dat geldt voor zowel de coach als de coachee. Adriaan Hoogendijk is lid van de adviescommissie van het Tijdschrift voor Coaching en oprichter van adviesbureau Hoogendijk. Hij is auteur van diverse boeken. 1 Adriaan Hoogendijk en Annelies Kraan, De Magie van Coachen; bijzondere momenten in de coachingspraktijk, Business Contact, Amsterdam, 2010. 2 Jaap Hollander en Jeffrey Weinberg, Provocatief coachen, Kosmos, Utrecht, 2003.
  Gratis
  lees meer

  Als positieve vertrouwelijkheid

  Als je op zoek gaat naar wat het begrip intimiteit voor mensen betekent, komen een aantal reacties en associaties naar voren, waarbij gelukkig een positief beeld overheerst. Voor veel mensen heeft intimiteit te maken met een gevoel van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen, maar in één adem wordt ook de zogenaamde ‘ongewenste intimiteit’ genoemd, die juist tegenovergestelde gevoelens geeft.
  1,95
  lees meer

  Omgaan met het één-twee-veel-verhaal

  Levensverhalen. Ontroerende, grappige, verdrietige, korte of lange verhalen. Ze vormen het voertuig waarmee de cliënt zich kan laten zien, ontdekken en begrijpen. In mijn werk heb ik vanaf het begin een belangrijke plaats toegekend aan het levensverhaal. Ik ontdekte echter dat een biografieopdracht snel is gegeven… maar dan? Hoe voorkomen we dat we in de verhalen van onze cliënten gaan verdwalen? Hoe zorgen we ervoor dat de cliënt werkelijk contact maakt met het ‘wezenlijke’ in zijn levensloop. Een intiem proces wat moed en openheid vraagt, zowel van de cliënt als de begeleider.
  1,95
  lees meer

  Geen macht, wel gezag

  Hans Schmidt vindt zichzelf geen geboren burgemeester. Door zijn natuurlijke en eigen manier van leidinggeven is hij wel een burgervader in de ware zin van het woord. ‘Het zou me niets verbazen wanneer veel burgers zeggen: het is een mafkees, maar hij is wél onze burgemeester.’
  1,95
  lees meer

  De hele mens

  Als kind las ik een verhaal over een monnik die over het strand liep en ‘de zee zag zoals hij was, de bergen zag zoals ze waren’. Ik was nieuwsgierig en geraakt. Dat wilde ik ook! Altijd was er dat gevoel dat de waarheid onder mijn neus lag en dat ik het niet zag! Wat zag die monnik wat ik niet kon zien? In mijn zoektocht naar zijn geheim wordt intimiteit steeds meer een sleutelwoord. Intimiteit is pas werkelijk te voelen als je echt aanwezig bent. Het is aanwezig zijn. Het is dat wat er tevoorschijn komt als je je ideeën, je oordelen weet los te laten. Dat is vele malen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ideeën hebben we niet voor niets. Ze vormen een heerlijke buffer, een comfortzone die we kunnen schuiven tussen ‘ik’ en ‘de ander’. En toch zal iets zich pas echt kunnen ontvouwen als we er helemaal open voor staan. Als we ons kunnen loszingen van onze verhalen, die als plakplaatjes de realiteit behangen. De ware intimiteit kent geen verhalen, is een direct ervaren van wat is. En dat geeft ontvankelijke ogen, die heel anders zien. Een vriendin van me is fysiotherapeute. Zij krijgt altijd de ‘verloren gevallen’, de mensen waar collega’s in hun behandeling op zijn stukgelopen. En ze slaagt er in om deze mensen alsnog te helpen. Zo vertelde ze over een man die met een pijnlijke, kapotte knie bij haar kwam. Hij had elders al vele oefeningen meegekregen, maar niets hielp. Het eerste wat deze vrouw deed, was de man weer thuis brengen op die plek. ‘Want hoe kan iemand zichzelf genezen als hij er niet is?’ Ik vond het een prachtige opmerking. Maar in de praktijk ook een snoeiharde; onze eerste opwelling bij pijn is er van wegdraaien. ‘Nee, ik wil die pijn niet!’. Maar de pijn zal er niet door verdwijnen. In de ontkenning zit niet de oplossing. De bevriend fysiotherapeute hielp de man, met veel geduld, zijn weerstand te overwinnen om naar de pijnplek toe te draaien. Door hem zijn gezonde knie te laten ervaren. Zo herinnerde hij zich weer hoe het kon zijn. En kon hij zich van daaruit steeds intiemer verbinden met die pijnlijke knie. Pas toen hij daar echt kon zijn, kon hij ook heel gericht datgene doen dat de genezing op gang bracht. Echte intimiteit is hier en nu. Als we onszelf willen bevrijden van pijn, in welke zin dan ook, dan hebben we uiteindelijk geen andere keus dan te leren naar onszelf toe te draaien, op de meest intieme wijze. Want in dit hier en nu zit de helende mens, ons gezonde zelf, onze heelheid. Ingrid Appels is intuïtief coach en zenboeddhistisch monnik. Ze heeft een eigen bedrijf, De Appelboom, waarbinnen ze coaching en boeddhisme verenigt.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper