logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|170|171|172|...|565

  Fitness

  Mijn armen, gekneld tussen vier zwartleren rollers, bewegen moeizaam op en neer. Al zwoegend kijk ik om mij heen. De tot voor kort nog effen lila wanden hebben zich in de loop van de afgelopen weken gevuld met allerhande schilderijen en tekeningen. Curves, een sportschool voor vrouwen, heeft zich verbonden aan een actie voor Pink Ribbon. Kunst gemaakt door de leden wordt geveild voor dit goede doel. Ik verbaas me over de prachtige tekeningen en schilderijen die ik zie. Zoveel talent had ik niet aanwezig verondersteld bij de dunne, dikke, jonge en oude lijven! De vrouwen die hier komen hebben een doel: werken aan hun conditie en gewicht. In principe een op jezelf gerichte bezigheid. Maar niets is minder waar: elk kwartaal is er wel een actie gericht op samenzijn en solidariteit, of het nou een wandeltocht of steun aan de voedselbanken is. Deze vrouwen voelen zich verbonden met de wereld waarin ze leven. Hoe fitter en sterker ze zich voelen, hoe meer ze daaraan kunnen bijdragen. Gecoacht worden is werken aan jezelf; aan ontwikkeling, aan het opheffen van blokkades, aan persoonlijke groei. Een binnenwaarts gekeerd proces, dat zich richt op de gedachten, belemmeringen en reactiepatronen van de coachee. Gelukkig trekt het laatste woord ons ook naar buiten: geen reactie zonder actie. De werkomgeving maar ook de privécontext werken mee óf tegen in een wens tot verandering. Hoe nadrukkelijk de vraag ook als een werkgerelateerd probleem wordt geformuleerd, toch betrek ik bij ieder traject alle levensgebieden. Zo wordt een vraag naar het vergroten van een competentie, of een vraag om meer inzicht in eigen leiderschap, verbonden met hoe deze persoon in de wereld staat. Hoe zit het met relaties, vrienden en familie? In hoeverre voelt hij zich thuis in zijn leefomgeving? Maar ook: hoe verbonden voelt hij zich met zijn werk? Zijn de waarden van waaruit iemand wil leven terug te vinden in zijn werkomgeving en in zijn functie? Klopt de oorspronkelijke vraag met wat iemand werkelijk wil ontwikkelen? Coachen met oog voor de verbinding tussen de coachee en zijn context wordt zo werken aan groei van de hele persoon, als werknemer, als collega, als partner, vriend of familielid. Maar vooral als wereldburger. Josha Zwaan heeft een praktijk voor Coaching en Procesbegeleiding. Ze schrijft artikelen, essays en verhalen. www.joshazwaan.nl
  Gratis
  lees meer

  WereldCoach

  Het idee is eenvoudig: verbind aan iedere coachee een te coachen persoon in een ontwikkelingsland door per coachingstraject 50 euro af te staan. Dat bedrag stelt iemand aan de andere kant van de wereld in staat gecoacht te worden op een duurzame manier.
  1,95
  lees meer

  Open deuren intrappen

  Als coach loop je regelmatig tegen grenzen op. Grenzen bij de coachee, aan jouw stijl/methode en in jezelf. Vaak resulteert dat in onvrede over de bereikte resultaten. Dan kunnen vragen ontstaan als: “Wat doe ik verkeerd?” en “Hoe kan ik het anders doen?” In dit artikel laten we u zien wat Dynamische Oordeelsvorming® in dat geval kan doen en welke meerwaarde het voor u als coach, de coachee en het coachingsproces heeft. Mogelijk kunt u er grenzen mee verleggen of, als u (nog) geen grenzen ervaart, er gewoon vanuit nieuwsgierigheid uw repertoire mee uitbreiden.
  1,95
  lees meer

  It’s a part of life

  Stel je voor: je hebt als coach een opdracht aangenomen om een team te coachen. Deze groep draait best goed, maar het creatieve proces wil niet op gang komen. Vol goede moed ga je naar de eerste bijeenkomst met het team. Na een korte introductie komt al snel aan het licht dat het team bestaat uit los zand. Er zijn veel onuitgesproken conflicten, die niet worden uitgesproken om de goede vrede te bewaren. Of, zoals een medecursist van deze workshop het zo mooi verwoordde: “de terreur van de harmonie”. Nu ben jij aan zet als coach: hoe ga je om met de conflicten?
  1,95
  lees meer

  Geen authenticiteit zonder verbondenheid

  Authenticiteit staat in onze huidige, westerse cultuur hoog aangeschreven. De nadruk ligt daarbij op de echtheid en eigenheid van het individu. Onze identiteit lijkt los te staan van gedeelde waarden van de gemeenschap. Toch komt juist in verbondenheid met een groter geheel, onze persoonlijkheid pas werkelijk tot zijn recht. Een pleidooi voor authenticiteit in verbondenheid.
  1,95
  lees meer

  It’s lonely at the top

  Johan is 42 jaar en heeft al tal van banen gehad, maar nergens is het hem echt bevallen. Toch vindt hij zichzelf een kei in zijn vak. Hij kent eigenlijk niemand die zoveel verstand van zaken heeft als hijzelf. Het stelt hem wel teleur dat maar zo weinig mensen dat in de gaten hebben en sommige leidinggevenden hem in het verleden zelfs op straat gezet hebben. De teleurstelling daarover zal hij niet gauw laten merken. Niemand hoeft zijn zwakke plekken te kennen, vindt hij. Daar maken mensen toch alleen maar misbruik van en dat zal hem niet overkomen. Hij heeft het idee dat eigenlijk niemand hem echt begrijpt. Drie huwelijken zijn om voor hem onduidelijke redenen door zijn partners beëindigd. Op zijn werk vervelen alle collega’s hem na een tijdje. Het is ook altijd hetzelfde liedje. Eerst zijn ze leuk en aardig, maar dan komen de verwijten: dat hij niet naar ze luistert, dat hij volledig zijn eigen gang gaat, dat hij met niemand rekening houdt en dat hij zo zelfingenomen is. En dat terwijl hij naar zijn eigen idee toch zoveel te bieden heeft. Vervelend is het wel: hij wordt ook ouder en voelt zich steeds vaker eenzaam. Natuurlijk hoort dat erbij als niemand aan jou kan tippen, zo houdt hij zichzelf voor: ‘It’s lonely at the top’. Nu dreigt hij de zoveelste (tijdelijke) baan te verliezen. Zijn direct leidinggevende vindt dat hij onvoldoende functioneert. Hij raakt op de afdeling steeds meer geïsoleerd, omdat niemand hem eigenlijk meer kan uitstaan. Zijn werk lijdt daar duidelijk onder. Zijn leidinggevende wil eventueel met hem verder, maar dan moet hij wel bereid zijn kritisch naar zichzelf te kijken en gaan veranderen. Hij heeft Johan daarom aangeraden contact te zoeken met een coach. Johan snapt eigenlijk niet goed waarom. Als er al iets zou zijn, dan ligt dat toch aan die anderen op de afdeling. Uiteindelijk heeft hij zich laten overtuigen dat begeleiding hem toch voordelen zou kunnen opleveren. Al was het maar dat hij beter leert omgaan met de beperkingen van anderen
  1,95
  lees meer

  Leiderschap vanuit universele principes

  In oktober van dit jaar deden vader en zoon Covey ons land aan. Op het rondom hen georganiseerd congres, sprak vader over inspirerend leiderschap, terwijl zoonlief het vooral over het belang van vertrouwen had. In dit artikel delen we de boodschap van Stephen R. Covey, wereldleider op het gebied van leiderschap.
  1,95
  lees meer

  Verbindende rechtspraak

  Wij zijn ons er weinig van bewust dat het systeem van onze rechtspraak haaks staat op verbinding en op het streven naar een duurzame samenleving en duurzame relaties daarin. Sterker: rechtspraak werkt contraproductief in relatie tot deze ambitie. Maar er is licht aan de horizon. In de USA, Canada, Australië en Nieuw Zeeland zijn nieuwe vormen van ‘Non-Adversarial Justice’ ontwikkeld: rechtspraak, die gericht is op verbinding en reïntegratie.
  1,95
  lees meer

  Verbinden van specialisten

  Het is bij uitstek in de gezondheidszorg dat een individuele professional op zichzelf hoegenaamd geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt. “Een dokter die niet kan samenwerken is geen goede dokter”, was een bekend adagium van een voormalige voorzitter van het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg.
  1,95
  lees meer

  Beschermjassen

  Een coach die een niet westerse migrant begeleidt loopt vaak tegen een muur aan. Hoe groter de verschillen in wereldbeelden en werkelijkheden tussen de coach en de coachee, hoe lastiger het is om een constructieve relatie op te bouwen. Beschermjassen is een model, opgebouwd uit een aantal concepten, dat de coach hierbij kan ondersteunen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper