logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|170|171|172|...|545

Inzicht in het rendement van coaching

Pien heeft net een coachingstraject afgerond. Ze heeft het gevoel dat ze nu lekkerder in haar vel zit. Haar leidinggevende heeft ook wel het idee dat Pien meer plezier heeft in haar werk. Maar wat het coachingstraject de organisatie daadwerkelijk heeft opgeleverd, daar kan eigenlijk niemand een antwoord op geven. In dit artikel gaan wij in op drie vragen: is coaching effectief? Zijn de effecten van coaching meetbaar? En hoe is het rendement van coaching zichtbaar te maken?
1,95
lees meer

Natuur werkt!

Wandelcoaching geniet een groeiende populariteit. Dat is niet verwonderlijk als je ziet wat de natuur te bieden heeft. Het is de ideale omgeving om in beweging te komen. De natuur biedt letterlijk ruimte om nieuwe wegen in te slaan. De fysieke beweging van het lopen bevordert ook de psychische beweging. Bovendien biedt de natuur een enorme rijkdom aan metaforen en symbolen om in coaching mee te werken. In dit artikel licht ik de mogelijkheden van wandelcoaching toe en geef ik tips om zelf mee aan de slag te gaan.
1,95
lees meer

Weg met die PowerPoint!

Werken als coach betekent dat je zelden in het middelpunt staat. “Gelukkig!” dacht ik altijd, “ik zoek liever de dialoog.” En daarbij is de ander de ware deskundige en probeer je middels coaching dat besef bij die persoon te bewerkstelligen. De expertise als coach komt gewoonlijk slechts impliciet in beeld. Ik hoef dus niet zo nodig (lees: durf helemaal niet) het middelpunt te zijn. Roeland Schweitzer leerde ons verantwoordelijkheid voor een presentatie te nemen en wél in het middelpunt te gaan staan: voel de grond onder je voeten, haal rustig adem en verkondig je boodschap.
1,95
lees meer

Steun en toeverlaat

Karel is 40 jaar en oudste zoon. Hij heeft twee broers van 39 en 33 en een zus van 30 jaar. Moeder voelt zich door grootouders slecht behandeld en miskend; vader werkt en laat de leiding over het gezin aan moeder over. Moeder kan dit niet aan en zoekt steun bij Karel, die het gevoel heeft samen met moeder het gezin te runnen. Hij voelt dat het nooit genoeg en nooit goed was en voelt zich miskend en slecht behandeld. De drie jongste kinderen wonen nog thuis als moeder acht jaar geleden overlijdt. Als vader twee jaar later overlijdt wonen de twee jongsten nog thuis. Karel heeft het gevoel nog steeds vader en moeder te zijn voor zijn broers en zus. De contacten met de rest van de familie lopen haast allemaal via hem. Als Karel 16 is gaat hij intern in de verpleging tot hij in dienst moet. Daar krijgt hij een taak die het best te omschrijven valt als intermediair: hij zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen van zowel de manschappen als de leiding. Hij regelt broodjes en andere speciale zaken, tot ieders tevredenheid en hij heeft het er naar zijn zin. Na zijn diensttijd ontwikkelt hij zich tot een gewaardeerd medewerker en heeft een loopbaan bij meerdere instellingen. Momenteel werkt hij bij een asielzoekerscentrum. Hij vervangt de coördinator als die met vakantie of ziek is, neemt diensten van zieke collega’s over, werkt hard, is perfectionistisch, nooit ziek, geeft zich voor 150% en vindt dat zijn collega’s slordig werken en de coördinator niet echt goed functioneert. Zijn teamgenoten vinden hem ongrijpbaar en grenzeloos in zijn hulpverlening; hij voelt zich hierdoor miskend en slecht behandeld. Met kritiek kan hij slecht overweg en hij voelt zich snel persoonlijk aangesproken. In zijn hart ambieert hij de functie van de coördinator, maar zegt niet genoeg ervaring en zelfvertrouwen te hebben voor zo’n functie.
1,95
lees meer

Coachen is samenwerken

Julie Hay stond aan de wieg van de European Mentoring and Coaching Council, EMCC, de organisatie die het beroep van coachen in Europa op de kaart zet. Daarnaast kreeg zij internationale bekendheid door haar werk op basis van de Transactionele Analyse, ondermeer vanwege haar model en boek over samenwerken op de werkvloer1. Over EMCC en TA sprak de redactie met deze charmante Engelse dame, die ook na haar pensionering niet stil zit.
1,95
lees meer

Resultaat is heilig

Wim Schreuders was op 17 mei 2009 vijf jaar algemeen directeur van de Dienst Werk en Inkomen. Na “vijf jaar dag en nacht werken” heeft hij de organisatie uit het zware weer geholpen. Coaching, van managers en van teams, speelde volgens Schreuders een belangrijke rol in dit succes. “Als een medewerker komt vragen om coaching, is dat een cadeautje. Ik weet: die wil leren, die durft zich kwetsbaar op te stellen.”
1,95
lees meer

De kracht van de coachee

Om coachees goed van dienst te zijn, kan de coach putten uit een enorm reservoir. Met alle aandacht die er momenteel is voor de methoden, kennis, visies, vaardigheden en interventiekundige tips en trucs van de coach, lijkt het bijna logisch om te denken dat het de coach is die de grootste invloed heeft op het proces en de resultaten van de coaching, in plaats van de coachee zelf. Alsof je heel lang je aandacht richt op het schijnsel van de maan en ondertussen dreigt te vergeten dat de oorsprong van al dat licht toch echt ergens anders ligt.
1,95
lees meer

Confrontatie als meeting- point

Durft u met uw coachee een confrontatie aan te gaan? Dat kan namelijk pijn doen; bij de ander, maar ook bij u. Toch is persoonlijk confronteren een kernactiviteit in het coachingsproces. Het is een ontmoetingsvorm die aan de basis staat van verandering.
1,95
lees meer

De geschieden is herschreven

Escalatie van conflicten is deels terug te voeren op beeldvorming bij de strijdende partijen. Aanvankelijk vriendelijk zakelijke omgang wordt vervangen door wantrouwen, achterdocht en argwaan. Want in het vuur van het gevecht focussen de partijen zich op de slechte kanten van de ander en interpreteren iedere actie van de ander negatief. Dat zie je niet alleen terug in conflicten tussen individuen, maar ook in grote nationale en internationale conflicten. Hoe trek je die beeldvorming weer in perspectief? Het antwoord is te vinden in dit dubbelinterview met Timothy Ryback en Nico Plasier over context, waarheidsvinding en verzoening.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »