logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|170|171|172|...|550

Geen dromen maar daden

Rob, een man van 52 jaar, is in een fase van zijn leven terechtgekomen die hem zeer deprimeert. Van beroep is hij artiest, maar aangezien hij daar geen brood mee kon verdienen heeft hij zich laten omscholen tot IT-medewerker. Hij werkt al een paar jaar in dit vakgebied, maar diep in hem knaagt iets. Duidelijk is dat hij niet op zijn juiste pad zit. Rob heeft heel veel ideeën en ziet duizend en één mogelijkheden voor zichzelf en anderen, maar kan geen keuze maken uit alle mogelijkheden; hij raakt dan volledig geblokkeerd en komt tot niets. Hij heeft al diverse therapieën gevolgd om dit te doorbreken. Deze therapieën werkten echter voornamelijk op gedachten en overtuigingen die iemand over zichzelf heeft. Tot nog toe heeft hij hiermee veel voor elkaar gekregen, maar het niet tot handelen kunnen overgaan is een diepgeworteld probleem waar hij nog niet uitgekomen is. Deze man stelt een duidelijke vraag naar daadkracht en geeft ook aan te verlangen naar verandering en groei. En nu...?
1,95
lees meer

De Da Vinci Code voor het Creatieproces

Er zal geen coach zijn die niet bekend is met de Creatie-spiraal, ontwikkeld door Marinus Knoope. Van het boek zijn meer dan 100.000 exemplaren verkocht. En vorig jaar bleek al tijdens de Dag van de Coach dat coachend Nederland met spanning zit te wachten op de verschijning van Knoopes Magnus Opum, De Ontknooping. Daarin ontvouwt hij een systeem voor het benutten van alle mogelijke emoties in het proces van creëren. Ook dit jaar was Knoope aanwezig tijdens de Dag van de Coach, en daar had de redactie een boeiende ontmoeting met deze inspirator en ontwikkelaar.
1,95
lees meer

Een leidinggevende moet dienstbaar zijn

Van leerkracht tot coach. Deze stap is logisch en vaker gezet. Zo ook door Hay Freriks. Alleen, als je zijn professionele leven op die manier samenvat pak je alleen maar het begin- en (voorlopige) eindpunt van Freriks’ loopbaan. Daartussenin zit een grote management- en bestuurservaring, die hij opdeed in een scala aan bestuursfuncties in het onderwijs. Wie beter zouden we dus kunnen vragen naar methode en nut van de manager als coach?
1,95
lees meer

Voorwaarden voor een duurzame conflictoplossing

Conflicten kunnen diep ingrijpen in de menselijke ziel. Je kunt het proces van conflictescalatie en -oplossing vergelijken met een ziekte- en genezingsproces. In iedere ziekte is sprake van een verslechteringproces, een dieptepunt en dan volgt het fatale einde of de weg naar herstel. Zo is het ook met conflicten. In eerste instantie kan een conflict nog met huismiddeltjes worden aangepakt, maar als het conflict verergert, zijn sterkere medicijnen nodig. In dit artikel ga ik in op een bijzondere aanpak voor sterk geëscaleerde conflicten: Metanoische Mediation.
1,95
lees meer

Prinses Rozenhart

Een serieuze aangelegenheid als een veranderingstraject in beweging brengen met een lach en een traan? Creducatief verzorgt interventies op scholen en gebruikt daarbij theater, verhalen en muziek als middel om creativiteit aan te wakkeren en bewustzijnsprocessen te stimuleren. De mensen van Creducatief geloven in de kracht van belevenis. Daarom geen uitleg, maar een sprookje speciaal geschreven voor coaches.
1,95
lees meer

Alternatief voor juridisch steekspel

Een cliënt kan op het werk te maken hebben met seksuele intimidatie, als slachtoffer of als veroorzak.Een dergelijke kwestie beïnvloedt uiteraard het verloop van het coachingstraject. Wat kan een coach ermee? Procedures bij de rechter kosten een cliënt veel energie, tijd en geld. Carla goosen schreef over dit onderwerp een boek, en raadt genderspecifieke mediation aan.
1,95
lees meer

Context (volledige uitgave, 18 artikelen)

INHOUD THEMA 'CONTEXT' (juni 2009) Coachen zonder context is onmogelijk, Annette Man-Mul en Alex Engel De geschiedenis herschreven, Francine ten Hoedt Soto ajam of kippensoep, Marlies van der Linden De confrontatie als meetingpoint, Annette Man-Mul Faalfactoren en valkuilen bij het coachen van medewerkers, Carolien de Monchy   PRAKTIJK Alles draait in wezen om loyaliteit, Annette Man-Mul en Herbert te Velthuis Kracht van de coachee, Marjo Korrel Wim Schreuders, DWI, Theo van Mulken Versnelling van teams aan de top, Pleuntje van Meer Steun en toeverlaat, Mirjam Diatlowicki, Jens van der Heide, José Mark, Martijn Meima METHODIEKEN Emotional Freedom Techniques, Gabriëlle Rutten en Yvonne Toeset De kracht van wandelcoaching, Judith Zadoks Sociale Netwerkstrategieën, Marian Sijben & Riny Moonen Leerstand creëren, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout en Rinies Merkies Weg met die PowerPoint!, Mariëlle Daemen  ACTUALITEITEN Coachen is samenwerken, Frank van der Mijn en Theo van Mulken Inzicht in het rendement van coaching, Willeke Lankamp, Hidde Santman T-maatjes Recensies Lezerscolumn Forum De kracht van de context De Dag van de Coach is net achter de rug. Het was wederom een zeer inspirerende dag waar (nieuwe) kennis werd gedeeld. Met veel energie en enthousiasme onthulde Ben Tiggelaar op deze dag enkele geheimen voor effectieve coaching. Zo vertelde hij dat maar liefst 30 % van het effect van therapie (en dit geldt wellicht ook voor coaching…) afhangt van de relatie tussen de coach en de coachee. Over context gesproken! Dat de context van invloed is, is een open deur. Maar hoe groot die invloed is, wordt misschien wel onderschat. In dit nummer hebben we de context vanuit verschillende standpunten benaderd. Van macro naar microniveau. We zijn begonnen om coaching vanuit landelijk perspectief te bekijken. Wat is het meetbare effect van coaching? Levert het de organisatie c.q. samenleving iets op? Op het volgende niveau kijken we naar coaching binnen een organisatie. Wat zijn valkuilen voor coaching als je de organisatie beschouwt als een sociaal systeem? Waar moet je als coach voor hoeden? Tot slot komt op microniveau de relatie tussen coach en coachee aan bod in het prachtige artikel van Marjo Korrel. Welke relationele aspecten hebben invloed op het coachingstraject? En wat is er binnen de relatie nodig om de coachee in zijn eigen kracht te laten staan? Annette Man-Mul rondt af met een weerspiegeling van de impasse die coaching kan veroorzaken binnen de coach zelf. Bij coaching wordt de context vaak benaderd als een proleem of lastig gegeven. Wat mij echter meer aanspreekt is de benadering dat je de omgeving ook kunt zien als een hulpbron. Sociale Netwerkstrategieën is daar een goed voorbeeld van. Bij deze methode worden problemen opgelost juist met behulp van het sociale netwerk, zonder ingrijpen van een coach! Deze visie deelt Martijn Aslander, die op zijn eigen, unieke wijze de Dag van de Coach afsloot. Ook hij ziet het sociale en digitale netwerk als een hulpbron met oneindig veel mogelijkheden. Hij pleit ervoor dat mensen meer (digitaal) met elkaar in contact treden. Ergens in je netwerk of in dat van een van je contacten zit iemand die jouw probleem kan oplossen. Martijn heeft zelfs zijn eigen loon afgeschaft en laat de beloning voor een dienst volledig over aan de ander. Om op deze manier te werken of te leven vergt veel moed om vaste kaders los te laten en een grenzeloos vertrouwen in de medemens. Het is vooral deze moed en dit vertrouwen dat ik zo waardeer in deze positieve, hoopgevende benaderingen van de sociale context. Janet Rienties, hoofdredacteur
5,95
lees meer

Klopmethode neutraliseert negatieve emoties

Methoden uit de energiepsychologie veroveren in snel tempo een belangrijke plaats binnen het scala van coachingstechnieken. Zo passen wijzelf Emotional Freedom Techniques (EFT) toe. Een soort emotionele acupressuur tegen negatieve emoties. Met goede resultaten.
1,95
lees meer

Coachen zonder context is onmogelijk

Umuntu Ngmuntu Ngbantu (Desmond Tutu): Een mens is een mens omdat er anderen zijn! Dit besef is zo fundamenteel dat het als coach gewoonweg onmogelijk is om niet contextueel te coachen, ook al is dit basale gegeven soms aan ons bewustzijn onttrokken.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »