logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|170|171|172|...|537

  Niet sussen maar blussen

  We kijken mee over de schouder van een PMA coach om te zien hoe een PMA sessie werkt. De Progressive Mental Alignment® (PMA) techniek is ontwikkeld door de in de USA wonende onderzoeker Joop Korthuis. PMA gebruikt de wetmatige ‘taalregels’ van ons onderbewustzijn. Deze techniek is niet gericht op het sussen en controleren van onze emoties, maar spoort de oorzaak van het probleem op en blust de onderliggende verborgen brandhaard.
  1,95
  lees meer

  Het onbewuste als basis voor een zinvolle ontmoeting

  Wie leert coachen, bouwt bewustzijn op over het eigen handelen. Bewuste kennisopbouw en zelfreflectie leiden tot professionaliteit. Hoe bewuster, hoe beter, lijkt het adagium wel. Toch zit de grootste kracht in het onbewuste. Hier zetelen onze overtuigingen, gedrags- en overlevingsscenario’s. Ook is het een bron van onvermoede wijsheid. Als we ons voor die bron openstellen, draagt het bij aan zinvolle ontmoetingen. Wat kunnen we daarin doen of laten? Enkele gedachten vanuit de redactie.
  1,95
  lees meer

  Veel mensen leven in een comfort zone

  Drs. Roy Martina is holistisch arts met dertig jaar ervaring, en heeft wereldwijd zijn sporen verdiend met de door hem ontwikkelde coachingsmethodieken. Bewustzijn en onbewuste processen zijn de sleutelbegrippen die hij zelf gebruikt bij het coachen van topmanagers, wereldkampioenen en beroemdheden op persoonlijke effectiviteit en naar peak performance. “Topgolfer Tiger Woods maakt maximaal gebruik van zijn onbewuste, door visualisatie en trance.”
  1,95
  lees meer

  De knoop in je zakdoek en andere reminders

  Gedrag veranderen is vaak niet alleen een kwestie van iets nieuws aanleren, maar ook van juist iets afleren. Want bij gedrag speelt sterk de macht der gewoonte. Om die macht te breken, zijn reminders behulpzaam. Oftewel: de ouderwetse knoop in je zakdoek. Een voorwerp of iets dergelijks dat je helpt te herinneren wat je wellicht vergeet in de dynamiek van een situatie.
  1,95
  lees meer

  Eén voor allen?

  Gedurende de afgelopen vijftig jaar beschouwden we een team vooral als entiteit. Herkenbaar, stuurbaar en maakbaar, in elk geval te beschouwen als een groep mensen wier belang in de eerste plaats binnen het team ligt of behoort te liggen. Effectiever wordt een team als ieders persoonlijke belang meegenomen wordt in de formulering van het teambelang. Daarbij is de Organic ScoreCard (OSC), een diepgravende diagnostiek op het gebied van bewustzijn, een handig instrument.
  1,95
  lees meer

  Herinneringen herschrijven

  Veel van ons leven en ons werk wordt bepaald door onbewuste, mentale activiteit. Deze stelling van Freud behoort tot de common knowledge van supervisoren. Modern hersenonderzoek ondersteunt deze kennis. Onze reacties en ons gedrag worden veelal ingegeven door ingeslepen patronen. Nieuw gedrag aanleren vraagt om het ontdekken en herschrijven van achterliggende herinneringen.
  1,95
  lees meer

  Retraite en het ontwikkelen van bewustzijn

  Onlangs ontmoette ik een man die voor zijn pensionering staat. Hij bruist van energie en speelt met de gedachte om aan het begin van zijn nieuwe levensperiode een voettocht te maken naar Santiago de Compostella. Het trekt hem om alleen en te voet onderweg te zijn. Eén ding echter houdt hem tegen. Hij hoorde dat je door een pelgrimstocht verandert, dat je bewustzijn over jezelf en de wereld nadien anders is dan voorheen. Dat schrikt hem af: wat zal er anders worden, hoe zal ik veranderen? Een pelgrimstocht is als een retraite. Beide zijn een gelegenheid om gedurende enige tijd geconcentreerd bezig te zijn met de eigen levensweg. In deze bijdrage ga ik in op de vraag welke bijdrage een retraite kan leveren aan het ontwikkelen van bewustzijn.
  1,95
  lees meer

  Bewust ZIJN

  Bewustzijn, het thema van dit nummer. Bij bewuste beschouwing een bijzonder begrip. Bewustzijn gaat het volgens Van Dale (online) om ‘het beseffen en kennen van het bestaan van iets of van zichzelf’. Je kunt er voorzichtig mee omspringen en dan is het eindeloos, blijkt uit bijna-dood-ervaringen. Je kunt het ook verliezen, zonder slordig of nonchalant te zijn. Ik loop er tegenaan als ik denk aan reïncarnatie. Kun je je na het sterven in het hier-en-nu nog zo jezelf voelen in een nieuw omhulsel in het daaren-dan?  Nog meer mogelijkheden bieden ‘bewust’ en ‘zijn’. Leg je de klemtoon op ‘bewust’ dan appelleer je aan het doordrongen zijn van het zijn. Aan het erkennen dat je er bent. Of je stelt de vraag: Hoe ben jij? Op feestjes zie je het vaak, mensen die zich zo van hun eigen zijn bewust zijn, dat ze zich niet meer bewust zijn van de aanwezigheid van anderen. Door je BEWUST zijn, raak je je bewustzijn van anderen kwijt. Je kunt bewust zijn ook oefenen. Door bewust te kiezen voor voeding uit de streek waar je woont en passend in de tijd van het jaar (scheelt heel veel vervoerskosten). Dus géén aardbeien als toetje bij het kerstdiner, tenzij je aan de andere kant van de wereld woont.  Leg je de klemtoon op ‘zijn’, dan zijn we waar ik in deze tijd graag naar toe zou willen. Naar het bewust ZIJN. Weten dat je een actieve bijdrage hebt aan deze wereld, aan het reilen en zeilen van onze maatschappij. Loslaten van begrippen die je bewusteloos slaan, zoals ‘schuld’, ‘gelijk’, ‘recht op’ of ‘machteloosheid’.  Omhelzen van begrippen als ‘belangen’ (vooral die van anderen, want die zijn zelden strijdig met die van jezelf), ‘vertrouwen’, ‘delen en geven’ en ‘dienen’, waarmee je je eigen aandeel in de toekomst van onze achterkleinkinderen vorm geeft. Ik wens alle lezers van het Tijdschrift voor Coaching het komend jaar veel bewust bewustzijn! Francine ten Hoedt is conflictkundige. Vanuit haar bedrijf Hat Trick (www.trickline.nl) adviseert, coacht en traint ze personen en bedrijven op het snijvlak van communicatie, conflicten en organisatie. Zij is redactielid van het TvC.
  Gratis
  lees meer

  Onbewust denken

  Wie een gecompliceerde keuze moet maken kan daar beter niet teveel over nadenken. Hoe ingewikkelder de opgave, hoe groter de kans dat nadenken niet de optimale keuze oplevert. Omdat ons bewustzijn weinig tegelijk kan vergelijken houdt ons vermogen om de beste beslissing te nemen zo ongeveer op bij de keuze voor tandpasta. Bij complexe keuzes zoals die voor een huis of loopbaan kun je beter het onbewuste aan het werk zetten. Dijksterhuis maakte met zijn boek Het slimme onbewuste de nieuwste kennis over het onbewuste beschikbaar voor een groot publiek. Volgens hem is de rol van het onbewuste vele malen groter dan we geneigd zijn te denken. Hij zet dan ook zijn vraagtekens bij de zin van de gangbare coachingsmethodieken.
  1,95
  lees meer

  Kentering

  Terwijl ik stilsta aan de rand kentert het tij. Naar mij toe breken de golven met zachte klappen en rustige ruis. Ze bespelen mijn voeten die zachtjes wegzinken omarmd in het zand Wolken drijven als schepen langs de horizon. Een streep zonlicht flitst op het water. Ik volg een druppel in een oceaan. “Wat wil je bereiken?” In het algemeen komt deze vraag in een eerste bijeenkomst aan bod om vast te stellen wat het doel wordt van de coachingsgesprekken. Daarna wordt de huidige situatie verkend, het doel geformuleerd, weer verkend en… opnieuw geformuleerd. Zo start veelal, kort door de bocht, een coachingstraject. In mijn coachingspraktijk zie ik vervolgens dat mooi geformuleerde einddoelen in veel gevallen bijgesteld worden omdat tijdens het traject steeds duidelijker wordt, dat wat iemand eigenlijk wil bereiken op een dieper niveau te vinden is. Het verstand vertelt ons wat handig of praktisch is of anderen vertellen ons of spiegelen ons voor wat we zouden moeten willen of bereiken. En zo richt een coachee zich op doelstellingen die soms weinig aansluiting hebben bij zijn of haar diepste wensen en verlangens. Als gevolg daarvan zal een eenmaal bereikt doel weinig bestendig blijken. Het is om deze reden dat ik tijdens een coachingstraject ook altijd op zoek ben naar de ervaringen in het leven van mensen waarin ruimte ontstond om naar die diepste verlangens en wensen te kunnen luisteren. In het gedicht, geïnspireerd door een anonieme bron, heb ik een dergelijke ervaring verwoord zoals die mij persoonlijk gebeurde. Strand en zee zijn van jongs af aan voor mij de plek waar ik tot rust kom. Met het lawaai van een drukke dag nog in mijn hoofd uitwaaien aan het strand is wat ik soms doe. Zo op de grens van het land en de almaar in beweging zijnde zee voer ik soms ook mijn coachingsgesprekken. Op deze dag was het echter windstil en toen de laatste geluiden van het dorp achter me lagen, waren er nog de zachte klappen van de golfjes van een vrijwel rimpelloze zee en was er enkel stilte. Er ontwaakte toen een besef van verbondenheid en eenheid en er ontstond ruimte voor iets dat nauwelijks in woorden gevangen kan worden. Een ervaring die iedereen wel heeft, maar wellicht in een andere situatie. Een dergelijke ervaring plaatst je buiten de wereld van willen, streven en moeten. Van doelstellingen, stappenplannen en evaluatiemomenten. In zo’n ervaring is enkel… het ervaren. Er is gewoon ‘zijn’ zonder te oordelen. Op dergelijke momenten is alles goed zoals het is en ontstaat de ruimte om te beseffen wie je bent en wat je plek is in dit leven. Soms gebruik ik een verhaal, een korte tekst of een afbeelding, om de speurtocht naar zo’n zijnservaring op gang te brengen. Vanzelfsprekend zijn er ook cliënten bij wie je er niet aan toekomt en zijn er verschillen in moment en situatie waarop mensen deze ervaringen kunnen hebben. De aandacht hiervoor, zo heb ik ervaren, verschaft mijn coachingstrajecten echter een belangrijke meerwaarde. Herman Steenvoorde werkt als zelfstandig gevestigd coach, counsellor en trainer. Hij is gespecialiseerd in stress- en relatiemanagement. Groei, effectiviteit en zingeving staan daarbij centraal. “Het leven biedt zoveel rijkdom. Soms zijn we te bescheiden om het in ontvangst te nemen.” www.oasecoaching.nl
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »