logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|172|173|174|...|571

  Een kwestie van bewustzijn

  Vrijwel dagelijks verschijnen er in de kranten berichten over sporters die doping gebruiken, militairen die hun macht misbruiken, en bankiers en topmanagers die zichzelf ten koste van anderen verrijken. Bij al deze kwesties is de integriteit van personen die maatschappelijk aanzien genieten en/of grote verantwoordelijkheden dragen in het geding.
  1,95
  lees meer

  De snelheid van vertrouwen

  Een uniek moment: vader en zoon Covey doen samen Nederland aan. Waar Covey senior alle geheimen van inspirerend leiderschap uit de doeken doet, (TvC 2009-4 Praatstok en de veer) toont Junior zich een expert als het om vertrouwen gaat. Allerminst een soft begrip, maar een eigenschap met meetbare resultaten.
  1,95
  lees meer

  Eerst de kinderen

  Als scheidingsbemiddelaar en rechtbankmediator heb ik vaak te maken met lastige (echt-)scheidingen, waarbij kinderen betrokken zijn. Het is de kunst om met de ruziënde ex-partners om de tafel te gaan zitten en het te hebben over werkbare afspraken voor henzelf en voor hun kinderen. Vaak lopen emoties als stoorzenders dwars door alle scheidingsprocessen heen. Hierbij is integriteit een term die zelden van toepassing is.
  1,95
  lees meer

  Boegbeelden en weerbare werknemers

  Een integere overheid is een basisvoorwaarde voor een gezonde maatschappij. Machthebbers moeten zorgvuldig met hun positie en het vertrouwen van de burger omgaan. Maar het is niet alleen een kwestie van ‘good guys’ en ‘bad guys’, het is een zaak van de totale overheidsorganisatie. Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), onderdeel van het CAOP, faciliteert en stimuleert overheden om integriteitsbeleid vorm en inhoud te geven. Alain Hoekstra is hoofd van het BIOS: “Elk incident is er een te veel.”
  1,95
  lees meer

  Brullen als een leeuw

  Een parabel van Toon Tellegen vertelt over een leeuw die bang werd van zijn eigen gebrul en zich daarom beperkte tot een zacht piepen. Hij beledigde daarmee de muis, die vond dat zíjn gepiep echter en mooier was. De andere dieren in het bos misten het gebrul van de koning van het woud, ze misten het ontzag dat ze dan voelden, maar ook het gevoel van veiligheid als ze wisten dat de leeuw sliep.
  1,95
  lees meer

  Én gewoon getrouwd én homoseksueel?

  In mijn coachingspraktijk help ik voornamelijk mannen die een relatie hebben met een vrouw en ontdekken dat zij ook op mannen vallen. Ik heb me in deze problematiek gespecialiseerd omdat ik mij met deze categorie mannen verwant voel. Ooit was ik zelf getrouwd met een vrouw en ontdekte ik mijn grote liefde voor mannen. Ik legde een lange weg af om hier een oplossing voor te vinden.
  1,95
  lees meer

  Verbinding (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ´VERBINDING´ (december 2009) De zoektocht naar een horizontale verbinding, redactie Alles is er al, Petra de Bruijn Geen authenticiteit zonder verbondenheid, Hanneke Elich Coachen en managen vanuit universele principes, Stephen R. Covey Verbinden van specialisten, Laurens Baas Commitment in organisaties, Vincie van Gils PRAKTIJK Integrale procesbegeleiding van groepen, Wim Goossens Fitness, Josha Zwaan Verbinden in de transculturele ruimte, Irene Zwaan, Kitlyn Tjin A Djie Verbindend leiderschap, Harrie Aardema Verbindende rechtspraak, Alexander F. de Savornin Lohman It‘s lonely at the top. Casus met vier visies Contextuele coaching, Marianne Thans METHODIEKEN Dynamische Oordeelsvorming®, Martin van den Broek, Ruud Spaargaren Relatiespel, Peter Gerrickens Groepsontwikkeling inzetten bij leerproces, Corrie Horrel OF-OF: exploreren of herkaderen? Conflict: it’s a part of life, Sjonnie Vagevuur ACTUALITEITEN WereldCoach, Interview met voorzitter Jeroen Koopen T-maatjes Recensies Forum We voelen ons verbonden Afgelopen vijf jaar heeft het Tijdschrift voor Coaching een flinke ontwikkeling doorgemaakt. We hebben hard gewerkt om inhoud, vormgeving en kwaliteit af te stemmen op uw wensen als lezer. Deze inspanning werpt haar vruchten af. Uit het veld horen we steeds meer tevreden geluiden. Onze inspanningen hebben er zelfs toe geleid dat onze uitgeverij Kloosterhof twee gerelateerde vakbladen gaat uitgeven: LoopbaanVise, onafhankelijk vakblad voor de loopbaanprofessional en Counselling Magazine. En wie weet wat volgt! Onze uitgever blijkt een goede gelegenheid te bieden aan verschillende disciplines van de begeleidingskunde om samen te komen en een verbinding aan te gaan. Drie vaktijdschriften bij één uitgever geeft ons de kans om de verschillen en overeenkomsten tussen de drie disciplines helder neer te zetten. Omdat deze bladen nauw verbonden met elkaar zullen zijn, ontstaan straks drie specialistische vakbladen die complementair zijn. Vanuit verbinding en samenwerking willen wij het brede veld van begeleidingskunde op een zinvolle manier van dienst zijn. In dit themanummer komt het belang en de diversiteit van verbindingen aan de orde. Uiteraard gaan we in op de vraag hoe je in goede verbinding kunt staan met jezelf. Want authenticiteit is waardevol. Maar de mens bestaat niet alleen en is een sociaal wezen. De verbinding met de ander; het kunnen geven of delen, geeft juist betekenis aan je leven. We gaan in op de verbinding tussen coach en werkgever, manager en werknemer, en werknemer en organisatie. Daarnaast bieden we deze keer ook verrassende artikelen over hoe je verschillende culturen kunt verbinden vanuit een transculturele ruimte en over hoe de rechtspraak kan bijdragen aan een duurzame samenleving. En we brengen een praktisch gericht verhaal over hoe inter-disciplinaire samenwerking synergie voortbrengt in de gezondheidszorg. December, een maand waarin veel mensen terugblikken op afgelopen jaar. Ze maken de balans op om een plan te maken voor de komende periode. Dit is een moment waarop verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden worden. Ik wens u hierbij veel inzicht en wijsheid. De redactie en alle medewerkers van het Tijdschrift voor Coaching wensen u fijne feestdagen en alle goeds in het komend jaar! Janet Rienties, hoofdredacteur

  5,95
  lees meer

  Relaties eenvoudig en snel in beeld

  Problemen in relaties zijn vaak onderwerp van gesprek bij coaching. Het kan gaan om werkrelaties: met collega’s, klanten of leidinggevenden. Of om relaties in de privésfeer: met partner, familie of vrienden. Hoe maak je deze relaties op een praktische wijze bespreekbaar? Het Relatiespel is daarbij een beproefd hulpmiddel.
  1,95
  lees meer

  De zoektocht naar een horizontale verbinding

  Het leeuwendeel van het succes van een coachtraject wordt bepaald door de inhoud en kwaliteit van het contact tussen de coach en de wederpartij(en). Het is niet de methode of techniek noch de inhoud van het contract die het resultaat bepalen. Het gaat om de verbinding die je met de ander weet te maken. Kun je je in de ander inleven zonder jezelf uit te leveren? Hoe doe je dat dan? Strekt het zich ook uit voorbij die ander? En kun je zoiets als ‘halfverbonden’ zijn? Een aantal overwegingen en voorbeelden uit de praktijk.
  1,95
  lees meer

  Verbinding vinden

  Je verbonden voelen met jezelf is een van de belangrijkste voorwaarden om je gelukkig te voelen. Verbondenheid met organisatie en klanten zorgt voor 20% meer productiviteit. Aan de leider de taak hiertoe een waardevolle community te faciliteren door de formele en echte organisatie met elkaar te verbinden.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper