logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|173|174|175|...|571

  OF-OF: exploreren of herkaderen?

  Wim is trainer bij een commercieel trainingsbureau. In zijn POP-gesprek is naar voren gekomen dat hij bij acquisitie te lang ‘in de verkennende fase blijft steken’. Dat gaat soms ten koste van zijn slagvaardigheid. Wim heeft een coachingstraject aangeboden gekregen om dit aspect te ontwikkelen.
  1,95
  lees meer

  Integrale procesbegeleiding van groepen

  Van het enkelvoudig coachen van groepen moeten we eigenlijk af. Want wie bijvoorbeeld alleen maar kijkt naar de communicatieprocessen in een groep, zonder oog voor de context waarin groepsactiviteiten plaatsvinden, mist wezenlijke informatie. In plaats van de enkelvoudige aanpak kiezen we voor de Integrale Procesbegeleiding van Groepen, het IPG-model. Met dit groepsdynamisch model kunt u complexe groepsdynamieken, -fenomenen en –processen in hun onderlinge samenhang doorgronden en begeleiden.
  1,95
  lees meer

  Groepsontwikkeling bij leerproces

  Bij supervisie in een groep komt altijd een heel groepsontwikkelingsproces kijken. Dit proces levert voordelen op als het in dienst komt te staan van het leerproces. Er worden parallellen zichtbaar tussen gedrag in de supervisiegroep en de manier waarop iemand zich manifesteert op de werkvloer. In dit artikel laat ik daarom zien hoe de verschillende fasen verlopen in een groepsproces.
  1,95
  lees meer

  Alles is er al

  Alles is er al. Iedereen heeft in essentie alle persoonlijkheidseigenschappen in zich. Ik geloof bijvoorbeeld dat iedereen liefdevol is én in staat is om te moorden. Wellicht heeft het één zelfs te maken met het ander (ik denk aan crime of passion). Bij de meest flexibelen onder ons is iets van koppigheid te vinden (al is het maar in hun flexibiliteit) en iedere botte beer heeft een gevoelig deel in zich. Jung sprak in de vorige eeuw al over heelheid in elk mens. Toch wordt de ene eigenschap makkelijker aangeraakt dan de ander. Doordat u tijdens uw jeugd te maken heeft gehad met een opvoeding waarin bepaalde normen en waarden centraal stonden, heeft u geleerd om sommige eigenschappen veelvuldig te verbinden en om andere stelselmatig te ontkennen. Net zo lang totdat u wellicht het bestaan van sommige niet meer erkent. Stelt u zich eens voor dat u door een korenveld loopt. U trapt wat halmen plat terwijl u zich een pad baant door het veld. Zo ontstaat er een nieuw pad. Wanneer dit niet vaker belopen wordt, richten de halmen zich weer op en verdwijnt het pad uit het gezichtsveld. Om eigenschappen te ontwikkelen, dienen we als eerste te (h)erkennen dat we deze eigenschap in essentie al bezitten. Hij is alleen onzichtbaar geworden. Coaching ontwikkelt verbinding. Vanuit de coach is verbinding een noodzakelijk goed: verbinding met onszelf, verbinding met de ander en verbinding vanuit de interactie. Het eerste helpt u om uw eigen projecties te onderscheiden  van het effect dat de ander op u heeft (wat is van mij en wat van de ander?), het tweede om te confronteren vanuit aansluiting en het laatste om de patronen die zich tijdens de coaching voor doen te herkennen en te benoemen. Een coach is tijdens een gesprek steeds aan het registreren en ervaren wat er op die verschillende vlakken gebeurt. Ook voor de gecoachte gaat het over verbinden. Verbinden met de coach, zodat hij zich open durft te stellen voor confrontatie om vervolgens in beweging te komen. Maar vooral over verbinden met zichzelf. Soms is er wat hulp van buitenaf nodig om de innerlijke verbinding te herstellen. Een gecoachte heeft het antwoord al in zich, maar kan er zelf niet bij. De verbinding is ergens verbroken en dient hersteld te worden om het antwoord te kunnen vinden. Dit vraagt om het lef te hebben naar die gebieden in onszelf te gaan waar we liever niet willen zijn. Ook al weten we niet eens waarom we er liever niet zijn. Door te verbinden met dat stuk wordt het mogelijk om contact in onszelf te herstellen en op die manier resultaten te behalen en zingeving te ervaren. Hoe meer delen je van jezelf erkent, hoe meer zingeving je ervaart. Alles is er immers al. Petra de Bruijn is redactielid van het TvC en coach en opleider bij SchoolvoorCoaching. www.schoolvoorcoaching.nl
  Gratis
  lees meer

  Niet buiten de orde staan

  Deze keer komen de wijsheden in de rubriek ‘Manager als coach’ noch van een manager, noch van een coach. Harrie Aardema kijkt niet met de ogen van een coach. Maar de manier waarop hij leiderschap en gedrag in organisatiecultuur benadert biedt potentiële raakvlakken. Zijn analyses zijn in ieder geval heel interessant voor degene die naar achtergrond en verdieping zoekt van het concept van verbindend leiderschap.
  1,95
  lees meer

  Fitness

  Mijn armen, gekneld tussen vier zwartleren rollers, bewegen moeizaam op en neer. Al zwoegend kijk ik om mij heen. De tot voor kort nog effen lila wanden hebben zich in de loop van de afgelopen weken gevuld met allerhande schilderijen en tekeningen. Curves, een sportschool voor vrouwen, heeft zich verbonden aan een actie voor Pink Ribbon. Kunst gemaakt door de leden wordt geveild voor dit goede doel. Ik verbaas me over de prachtige tekeningen en schilderijen die ik zie. Zoveel talent had ik niet aanwezig verondersteld bij de dunne, dikke, jonge en oude lijven! De vrouwen die hier komen hebben een doel: werken aan hun conditie en gewicht. In principe een op jezelf gerichte bezigheid. Maar niets is minder waar: elk kwartaal is er wel een actie gericht op samenzijn en solidariteit, of het nou een wandeltocht of steun aan de voedselbanken is. Deze vrouwen voelen zich verbonden met de wereld waarin ze leven. Hoe fitter en sterker ze zich voelen, hoe meer ze daaraan kunnen bijdragen. Gecoacht worden is werken aan jezelf; aan ontwikkeling, aan het opheffen van blokkades, aan persoonlijke groei. Een binnenwaarts gekeerd proces, dat zich richt op de gedachten, belemmeringen en reactiepatronen van de coachee. Gelukkig trekt het laatste woord ons ook naar buiten: geen reactie zonder actie. De werkomgeving maar ook de privécontext werken mee óf tegen in een wens tot verandering. Hoe nadrukkelijk de vraag ook als een werkgerelateerd probleem wordt geformuleerd, toch betrek ik bij ieder traject alle levensgebieden. Zo wordt een vraag naar het vergroten van een competentie, of een vraag om meer inzicht in eigen leiderschap, verbonden met hoe deze persoon in de wereld staat. Hoe zit het met relaties, vrienden en familie? In hoeverre voelt hij zich thuis in zijn leefomgeving? Maar ook: hoe verbonden voelt hij zich met zijn werk? Zijn de waarden van waaruit iemand wil leven terug te vinden in zijn werkomgeving en in zijn functie? Klopt de oorspronkelijke vraag met wat iemand werkelijk wil ontwikkelen? Coachen met oog voor de verbinding tussen de coachee en zijn context wordt zo werken aan groei van de hele persoon, als werknemer, als collega, als partner, vriend of familielid. Maar vooral als wereldburger. Josha Zwaan heeft een praktijk voor Coaching en Procesbegeleiding. Ze schrijft artikelen, essays en verhalen. www.joshazwaan.nl
  Gratis
  lees meer

  WereldCoach

  Het idee is eenvoudig: verbind aan iedere coachee een te coachen persoon in een ontwikkelingsland door per coachingstraject 50 euro af te staan. Dat bedrag stelt iemand aan de andere kant van de wereld in staat gecoacht te worden op een duurzame manier.
  1,95
  lees meer

  Open deuren intrappen

  Als coach loop je regelmatig tegen grenzen op. Grenzen bij de coachee, aan jouw stijl/methode en in jezelf. Vaak resulteert dat in onvrede over de bereikte resultaten. Dan kunnen vragen ontstaan als: “Wat doe ik verkeerd?” en “Hoe kan ik het anders doen?” In dit artikel laten we u zien wat Dynamische Oordeelsvorming® in dat geval kan doen en welke meerwaarde het voor u als coach, de coachee en het coachingsproces heeft. Mogelijk kunt u er grenzen mee verleggen of, als u (nog) geen grenzen ervaart, er gewoon vanuit nieuwsgierigheid uw repertoire mee uitbreiden.
  1,95
  lees meer

  It’s a part of life

  Stel je voor: je hebt als coach een opdracht aangenomen om een team te coachen. Deze groep draait best goed, maar het creatieve proces wil niet op gang komen. Vol goede moed ga je naar de eerste bijeenkomst met het team. Na een korte introductie komt al snel aan het licht dat het team bestaat uit los zand. Er zijn veel onuitgesproken conflicten, die niet worden uitgesproken om de goede vrede te bewaren. Of, zoals een medecursist van deze workshop het zo mooi verwoordde: “de terreur van de harmonie”. Nu ben jij aan zet als coach: hoe ga je om met de conflicten?
  1,95
  lees meer

  Geen authenticiteit zonder verbondenheid

  Authenticiteit staat in onze huidige, westerse cultuur hoog aangeschreven. De nadruk ligt daarbij op de echtheid en eigenheid van het individu. Onze identiteit lijkt los te staan van gedeelde waarden van de gemeenschap. Toch komt juist in verbondenheid met een groter geheel, onze persoonlijkheid pas werkelijk tot zijn recht. Een pleidooi voor authenticiteit in verbondenheid.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper