logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|174|175|176|...|581

  Van je fouten kun je leren?

  Ofschoon integriteit een algemeen erkend begrip is, blijkt het beschrijven van integriteit en het kenschetsen van iemand als integer persoon geen sinecure. Geldt dit ook voor de coach en zijn werk? Is een coach niet bij uitstek een intrinsiek betrouwbaar persoon, die geen emoties veinst en geen verborgen agenda kent…?
  1,95
  lees meer

  Het lichaam raadplegen

  Joris woont in Groningen en zit in het laatste jaar van zijn VWO-opleiding. Regelmatig komt de vraag naar voren wat hij na het examen gaat studeren, maar tot nog toe heeft hij geen keuze kunnen maken ten aanzien van een studie. Joris heeft op de TU in Delft een voorlichtingsbijeenkomst bezocht. Hij kon toen mooi blijven logeren bij familie in de stad, hij zou zelfs bij hen op kamers kunnen wonen. Op de terugweg had hij zich afgevraagd of hij dat wel wilde. Zou hij niet gewoon thuis blijven, waar ook veel van zijn vrienden wonen? Of zou dit het moment zijn om ‘helemaal op eigen benen te gaan staan?’ Een gesprek met een coach moet uitkomst bieden.
  1,95
  lees meer

  Integer coach en? Vergeet het maar

  Integriteit is essentieel voor een goede coaching. Maar gaat integriteit alleen over een ethische beroepshouding of gaat het verder? Betreft het ook een basishouding van ons als coach, kennis van de dynamiek tussen ons en het team? Of gaat het misschien zelfs om diepgaande zelfkennis van hoe wij in het leven staan, handelen en dientengevolge coachen? En is volledige integriteit dan wel mogelijk? Wij denken van niet.
  1,95
  lees meer

  Hoe integer ben jij als coach?

  Een vriendin van me is een superchaoot. Met haar maak ik alleen potloodafspraken, vaak gaan ze niet door. En toch is ze voor mij een van de meest integere personen die ik ken. Ze is zo betrouwbaar in haar onberekenbaarheid. Een vriend van me werkt in een land en een branche waar smeergeld volstrekt normaal is. Als je vanuit je Nederlandse integriteitscode niet aan het spel meedoet, lig je er uit. Fons Trompenaars beschrijft dat in een aantal landen familie- en vriendschapsbanden boven alles gaan, ook boven wet- en regelgeving. Dus als een vriend, met wie je meerijdt, een auto-ongeluk veroorzaakt, zul je altijd zeggen, dat het niet zijn schuld was. Doe je dat niet, dan ben je niet integer. Een begrip als ‘integer’ is complex, omdat de invulling zo persoonlijk en situationeel is. Wat jij als integer ervaart, kan in een andere cultuur, voor een collega, voor een andere situatie op het randje van onoirbaarheid liggen. En dat raakt direct de integriteit van het begrip zelf: hoe integer is het begrip ‘integriteit’? Eigenlijk gaat integriteit vooral over verwachtingenmanagement. Met je gedrag, je verbale en non-verbale communicatie creëer je verwachtingen bij anderen. En als je niet aan die verwachtingen voldoet, is je integriteit in het geding. Ook als je die verwachtingen zelf helemaal niet bewust hebt willen creëren. Daarom vind ik het zo belangrijk dat we samen nadenken over het imago van het vak van de coach. Onlangs zei een spreker op een congres dat coaches zich bezighouden met de analyse van het verleden van de gecoachte. En dat dat weinig oplevert. Terwijl in mijn optiek coaches juist toekomstgericht werken. Misschien dat het verleden een rol speelt, maar dan altijd met het oog op de toekomst. Of ziet u dat anders? Een nieuwe coachee vroeg hoe lang het traject ging duren en hoeveel sessies we zouden hebben. Toen ik antwoordde dat dat helemaal afhankelijk was van de snelheid waarmee hij zijn leerdoelen weet te bereiken, was hij stomverbaasd. Hij had gerekend op 20 wekelijkse gesprekken, misschien zelfs wel meer. In gedachten zag ik hem direct op een sofa liggen en ik slapend in een stoel ernaast. Want het gaat om het resultaat en niet om het aantal gesprekken. Of ziet u dat anders? Om de integriteit van ons vak te behouden, hebben we als coaches nog het nodige aan verwachtingenmanagement te doen! Francine ten Hoedt is redactielid van het TvC, coach, conflictkundige, auteur en ontwikkelaar van spellen. www.trickline.nl
  Gratis
  lees meer

  Gedreven door vier waarden

  Vier kernwaarden zijn leidend voor Hans Tijssen van de Jan Ligthartgroep in Tilburg. Hij wil zoveel mogelijk vasthouden aan deze diepgewortelde waarden, maar conflicten liggen op de loer. Zowel persoonlijk als in zijn werk als voorzitter van het college van bestuur van vier scholen.
  1,95
  lees meer

  Voortaan haatte ik Gerritsen

  Meneer Gerritsen was mijn leraar scheikunde. En in mijn ogen een vreemde man. Omdat ik het als puber al zo verschrikkelijk moeilijk had met mezelf, was vreemd niet iets wat me aansprak. Empathisch was meneer Gerritsen wel. Op een dag bij het verlaten van het klaslokaal zei hij tegen mij: ‘Het is allemaal niet gemakkelijk voor jou hè, deze tijd.’ Ik schrok me rot. Deze man, die ik verre van mij hield, dacht iets te weten over mijn innerlijke wereld? En dan ook nog dat ik het moeilijk zou hebben, kwetsbaar zou zijn, zorg nodig zou hebben? Over mijn lijk. Voortaan vond ik hem niet alleen vreemd, voortaan haatte ik meneer Gerritsen. Tien jaar later. Ik stuntel met twee fietsen op weg naar mijn ouderlijk huis. Daar is hij weer. Meneer Gerritsen. Hij oppert me te helpen en brengt me tot aan de voordeur. Dan zegt hij, tot mijn schrik: ‘Is het dan nu weer goed tussen ons?’ Ik bevestig dat en maak me uit de voeten. Dit keer geen haat die uit al mijn poriën druipt, maar een sociaal wenselijke reactie. Twintig jaar later. Ik lees over empathie. In therapie is het zo dat de ervaren empathie mede het succes van de therapie bepaalt. De door de cliënt ervaren empathie van de therapeut voorspelt daarbij beter succes dan de ervaren empathie vanuit het oogpunt van de therapeut. Bij beginnende therapeuten bovendien ervaren cliënten de meeste empathie.1 Geldt dit ook voor supervisie? Moeten we de supervisant zoveel mogelijk het gevoel geven dat je hem begrijpt en vooral niet te lang doorgaan met de supervisiepraktijk? Ik dacht het niet. Waar de doelstelling van therapie toegenomen welbevinden is, staat bij supervisie zelfstandig leren reflecteren voorop. Een supervisant leert niet op zelfstandige wijze reflecteren als hij daarbij afhankelijk is van de continue emotionele ondersteuning van de supervisor. Empathische ondersteuning is belangrijk, niet teveel bevestigen ook. De ander het gevoel geven dat je hem begrijpt is niet zo’n kunst maar je empathie functioneel inzetten in een leerproces wel en daarbij loop je zo nu en dan risico. Destijds viel het kwartje niet. Toch had de empahtische reactie van meneer Gerritsen wel effect. Zonder dat ik mijn verhaal deed, gaf meneer Gerritsen mij een gevoelsreflectie. Hij had het lef om met mij in contact te treden. In wezen gaf hij me informatie over mijn innerlijk leven waarvan ik me niet bewust was maar die ik kennelijk wel communiceerde. Precies zoals een supervisor behoort te doen. Niet aardig, niet leuk maar wel leerbevorderend. Meneer Gerritsen was geen supervisor en ik was verre van supervisabel. Twintig jaar later bood hij me alsnog inzicht in mijn gevoelens van destijds. De kracht van empathie kan moeilijk onderschat worden. Chris Rooijakkers is zelfstandig gevestigd supervisor(www.kommakompagnie.nl) en docent/supervisor aan de Hanzehogeschool Groningen (Sociale Studies). Daarnaast is zij lid van de Commissie Kennis en Onderzoek van de LVSC. Deze houdt zich bezig met het verzamelen, stimuleren en uitvoeren van onderzoek naar supervisie/coaching. Meer weten of meedenken over onderzoeksvragen die momenteel spelen, sluit je dan aan bij LinkedIn (CKO is een subgroep van de groep LVSC) of zoek contact via de LVSC: www.lvsb.nl 1 Greemberg, Leslie S, Watson J.C., Elliott R., Bohart A.C., artikel: ‘empathie’ uit: psychotherapy, volume 38/winter 2001/number 4
  Gratis
  lees meer

  Waar ging het mis?

  Een coach stuurde de rapportage over zijn cliënt door naar de opdrachtgever, ondanks een schriftelijk verzoek van zijn cliënt om dat niet te doen. Een andere coach verzocht zijn cliënt tijdens de intake om te vertrekken, en zette alvast de ramen en deuren open. Zomaar wat voorbeelden uit de praktijk: het kan mis gaan in de beroepsuitoefening van de coach. Kunnen we hier uit afleiden dat het handelen van coaches in Nederland onder de maat is? Verre van dat.
  1,95
  lees meer

  Met het Process Communication Model®

  “If you want them to listen to what you say, talk their language”, zegt klinisch psycholoog Taibi Kahler. Hij is grondlegger van het Process Communication Model® (PCM). Deze methodiek zegt: om begrepen te worden moet je iemands taal spreken. Dat geldt niet alleen als we met anderstaligen te maken hebben, maar ook in onze eigen taal. Om anderen beter te begrijpen en te motiveren, is PCM een innovatief stuk gereedschap.
  1,95
  lees meer

  NLP Master Practitioner

  Bijscholen en leren is een van mijn prioriteiten, ik wil zoveel mogelijk kennis vergaren en beter worden in mijn vak als trainer/coach. Tijdens deze ontdekkingsreis ontmoette ik diverse keren coaches die met Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) werkten en daar zeer enthousiast over waren.
  1,95
  lees meer

  Fuzzy goals

  Coachen is vooral effectief met een vastgesteld einddoel. Maar wat als de doelen van klant of opdrachtgever nog niet zijn uitgekristalliseerd? Er is dan sprake van zogenoemde fuzzy goals. Coaching kan in dat geval het beste aangepakt worden als ware het een trektocht.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper