logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|175|176|177|...|537

  Maak van ondernemen een sport

  Om hun vak te kunnen uitoefenen is het voor coaches vaak onvermijdelijk een eigen praktijk te beginnen, en dus als ondernemer te acteren. Zien ze dit ondernemerschap als noodzakelijk kwaad of als een extra inspiratiebron om op professioneel en persoonlijk vlak te kunnen groeien?
  1,95
  lees meer

  Deepak Chopra over de ziel van leiderschap

  Deepak komt naar Nederland! Deze advertentietekst kwamen we begin dit jaar in tal van kranten en tijdschriften tegen. Op 16 april is het zover. In de schouwburg van Almere spreekt Deepak Chopra een zaal met 500 leidinggevenden toe. Het blijft niet bij spreken. Er wordt gemediteerd, er worden mantra’s opgezegd en ervaringen uitgewisseld, alles om de ziel van leiderschap bloot te leggen. Bestseller-auteur, managementgoeroe en miljonair Chopra blijkt een aimabele man die zijn diepgaande visie altijd weet te verpakken in verrassende quotes: “God is not difficult to find. God is impossible to avoid.”
  1,95
  lees meer

  Mysterie

  gezeten aan tafel en stoelbezeten vol gedachten, een heleboelgedachten, woorden en beeldenverbeelden mijn werkelijkheidjou zie ik zoals ik denkik zie wat ik weetleeg kijken, zonder beeldleeg kijken, zonder verwachtingik ontrafel steeds weereen mens, een mysterie
  1,95
  lees meer

  Eigen zaak op school

  Gecoacht, dat wordt er tegenwoordig ook op scholen, en de wind van de positieve psychologie waait ook daar. In het praktijkonderwijs bijvoorbeeld worden de jongeren niet meer begeleid vanuit alle problemen die er zijn. Men start niet bij de gedragsproblematiek, of bij de handicap van het zwakbegaafd zijn, maar er wordt gekeken wat al wel lukt. En daar wordt op doorgebouwd. Blijft wel dat veel jongeren een droom hebben die niet verwezenlijkt kan worden. Ze willen piloot worden. Of ze willen een eigen zaak. En dan?Wat doet dan de positieve psycholoog? In deze casus wordt de leerling opgeroepen de eigen zaak op te pakken: Geen slachtoffer te zijn van al datgene wat niet kan. Maar eigenaar van het eigen leren worden door haalbare, concrete mogelijkheden te zoeken: te ‘rafelen’. En op grond daarvan de eerste stappen te zetten. Naar de eigen toekomst.
  1,95
  lees meer

  Geen trucjes

  Vrouwen die zwanger zijn, zien het overal: alles wat met het moederschap te maken heeft. Een soortgelijke ervaring had ik toen ik met mijn bedrijf begon. Ineens kreeg ik oog voor alles wat met startende ondernemers te maken heeft. De hulptroepen denderden binnen in mijn pas betreden wereld van ondernemerschap. Een ware inwijdingsweg. De lijst In 10 stappen naar je eigen bedrijf kwam op mijn visioenbord te hangen. De creatiespiraal hing ik ernaast. Ik maakte een beleidsplan Van wens naar werkelijkheid. De geheime regels om je droom te laten uitkomen, bestudeerde ik ijverig. Ik verdiepte me in coachend Nederland en alle mogelijke methoden om mensen te begeleiden. Ervaren ondernemers leerden mij dat je goed gereedschap moet hebben om prettig te werken, en veilig en zeker te kunnen ondernemen. En het allerbelangrijkste en meest geavanceerde werkinstrument om te coachen ben je toch zelf. Levenservaring is cruciaal voor een coach om mensen te helpen. Je moet zelf ervaren hebben wat het met je doet om vast te lopen, in je privé-leven of je werk. En hoe je daar op eigen kracht, met een steuntje in de rug, weer kunt uitkomen. Je moet je bewust zijn van patronen waarin je met anderen verstrikt raakt. En hoe je hier uit kunt stappen wanneer je deze patronen herkent en erkent. Leren dat je hierin kunt kiezen. Jezelf leren kennen met alle gekkigheid en tekortkomingen die daarbij horen. Zo steeds milder worden. Die mildheid biedt ruimte om gesprekspartners oordeelloos in je hart op te nemen. Dat levert positieve aandacht en liefde op. De aandacht en liefde die je dan uitwisselt, is de ‘werkzame stof’ die heelt, bemoedigt en vertrouwen schenkt. Dit is geen methode, trucje of leer. Het is levenskunst waarin de mens centraal staat. Want het gaat uiteindelijk niet om de registratie als beroepscoach of de behaalde certificaten bij een coachopleiding, maar om de communicatie van hart tot hart. Als coach ben je een voorbeeld van iemand die zijn passie volgt en zich niet langdurig van de wijs laat brengen door schaduwkanten, pijn, angst of twijfel. Je geeft het voorbeeld van hoe je dat allemaal oordeelloos aankijkt, het toestaat, er doorheen gaat, en er sterker én milder uitkomt. Daarmee ben je als coach een spiegel die mensen in het diepst van hun ziel laat kijken. Uiteraard werk je met een concreet product, omdat dat nu eenmaal praktisch is. Commercieel gezien is het bovendien interessant om een ‘unique selling point’ te hebben. Als ondernemer op acquisitietocht is het zeker handig om te kunnen vertellen wat jouw coachingsessies toevoegen aan een organisatie. Ik vlak het dan ook zeker niet uit dat je een fors beroep moet doen op je commerciële kwaliteiten als ondernemend coach. Maar de essentie is: wees schepper van je eigen werkelijkheid. Dat is ware coachingskunst. Jacqueline de Weerd is eigenaar van Coaching Praktijk ZoekenderWijs, en ontwikkelde het Spiegelspel®. Door te associëren met woorden
  Gratis
  lees meer

  Wat voor een coach bent u?

  Uit wetenschappelijk onderzoek is een model van zes coachhoudingen ontstaan dat een prima hulpmiddel is gebleken bij de professionele ontwikkeling van de coach. Het helpt hem zich bewuster te zijn van de houding(en) die hij aanneemt bij zijn cliënt en van de mogelijkheden om de effectiviteit van de coachingsrelatie te vergroten. Uit het onderzoek kwam bovendien naar voren dat coaches in de praktijk veel meer richting geven dan ze zelf denken en wenselijk achten.
  1,95
  lees meer

  Coaching met viool

  De mens is trilling, zei de Griekse wiskundige en wijsgeer Pythagoras al. Daarom kun je muziek heel effectief inzetten bij coaching, is de ervaring van adviseur, trainer, NLP-coach en violist Jan Busschers. In het coachingstraject pakt hij regelmatig zijn viool erbij. “Ik zie bij mensen dat vast-zittende emoties, die blokkades veroorzaken, soms al na enige seconden worden losgetrild.”
  1,95
  lees meer

  Logosynthese

  Wat is precies logosynthese, waar staat het voor en hoe werkt het in coaching? Om dat te ontdekken, volgde ik in Nijkerk het eerste seminar van de Practitioners Opleiding Logosynthese, samen met twaalf andere beroepscoaches. Dit onder leiding van Willem Lammers, die sinds 2005 logosynthese in veel landen heeft geïntroduceerd.
  1,95
  lees meer

  Grenzen

  Fadua (56 jaar) werkt bij een regionale, sterk gedecentraliseerde welzijnsinstelling. Zeheeft verschillende adviseurs- en managementfuncties bekleed en bij de laatste fusie,waarbij veel functies sneuvelden, is ze terecht gekomen in een projectleiderspool. De trekkervan die pool is een jonge vrouw (32 jaar), de voormalig directeur van de fusiepartner.Fadua heeft een aantal projecten gedaan en merkt meer en meer dat ze tegen haar eigengrenzen en die van de organisatie aanloopt. Door haar lange dienstverband weet ze alsgeen ander hoe de organisatie reilt en zeilt, zelfs na de fusie. Voor veel leidinggevenden isze een soort vertrouwenspersoon en inlichtingenbron. Haar eigen manager is afhoudenden accepteert geen inmenging in haar zaken. Evenmin is ze ervan gediend dat Faduamentor speelt voor haar collega projectpoolleden, die er overigens wel om vragen.Fadua is getrouwd met een jongere man met een zoon van 12 jaar. Zij is kostwinnervoor het gezin. Ze wil graag voor zichzelf beginnen, maar is bang dat ze niet voldoendeinkomen kan genereren. Maar als ze nog langer binnen deze projectenpool en bij dezemanager moet werken, gaat ze over de rooie. Ze voelt zich nog veel te jong en te actiefom met pre-pensioen te gaan.
  1,95
  lees meer

  De scheidingsmakelaar

  Van coaches hoor je vaak dat ze het zo lastig vinden om hun werk te vermarkten. De partners van De Scheidings-Makelaar, Ate Atsma, Jan-Willem Groos, Eric van Gilst en Piet Eenkhoorn hebben daar geen problemen mee. Sterker nog, binnen vijf jaar wisten ze een vrijwel landelijke dekking te genereren voor de 2500 scheidingen die per jaar door De ScheidingsMakelaar worden begeleid. Wat is het geheim van hun succes?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »