logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|177|178|179|...|556

Niet sussen maar blussen

We kijken mee over de schouder van een PMA coach om te zien hoe een PMA sessie werkt. De Progressive Mental Alignment® (PMA) techniek is ontwikkeld door de in de USA wonende onderzoeker Joop Korthuis. PMA gebruikt de wetmatige ‘taalregels’ van ons onderbewustzijn. Deze techniek is niet gericht op het sussen en controleren van onze emoties, maar spoort de oorzaak van het probleem op en blust de onderliggende verborgen brandhaard.
1,95
lees meer

Het onbewuste als basis voor een zinvolle ontmoeting

Wie leert coachen, bouwt bewustzijn op over het eigen handelen. Bewuste kennisopbouw en zelfreflectie leiden tot professionaliteit. Hoe bewuster, hoe beter, lijkt het adagium wel. Toch zit de grootste kracht in het onbewuste. Hier zetelen onze overtuigingen, gedrags- en overlevingsscenario’s. Ook is het een bron van onvermoede wijsheid. Als we ons voor die bron openstellen, draagt het bij aan zinvolle ontmoetingen. Wat kunnen we daarin doen of laten? Enkele gedachten vanuit de redactie.
1,95
lees meer

Veel mensen leven in een comfort zone

Drs. Roy Martina is holistisch arts met dertig jaar ervaring, en heeft wereldwijd zijn sporen verdiend met de door hem ontwikkelde coachingsmethodieken. Bewustzijn en onbewuste processen zijn de sleutelbegrippen die hij zelf gebruikt bij het coachen van topmanagers, wereldkampioenen en beroemdheden op persoonlijke effectiviteit en naar peak performance. “Topgolfer Tiger Woods maakt maximaal gebruik van zijn onbewuste, door visualisatie en trance.”
1,95
lees meer

De knoop in je zakdoek en andere reminders

Gedrag veranderen is vaak niet alleen een kwestie van iets nieuws aanleren, maar ook van juist iets afleren. Want bij gedrag speelt sterk de macht der gewoonte. Om die macht te breken, zijn reminders behulpzaam. Oftewel: de ouderwetse knoop in je zakdoek. Een voorwerp of iets dergelijks dat je helpt te herinneren wat je wellicht vergeet in de dynamiek van een situatie.
1,95
lees meer

Eén voor allen?

Gedurende de afgelopen vijftig jaar beschouwden we een team vooral als entiteit. Herkenbaar, stuurbaar en maakbaar, in elk geval te beschouwen als een groep mensen wier belang in de eerste plaats binnen het team ligt of behoort te liggen. Effectiever wordt een team als ieders persoonlijke belang meegenomen wordt in de formulering van het teambelang. Daarbij is de Organic ScoreCard (OSC), een diepgravende diagnostiek op het gebied van bewustzijn, een handig instrument.
1,95
lees meer

Herinneringen herschrijven

Veel van ons leven en ons werk wordt bepaald door onbewuste, mentale activiteit. Deze stelling van Freud behoort tot de common knowledge van supervisoren. Modern hersenonderzoek ondersteunt deze kennis. Onze reacties en ons gedrag worden veelal ingegeven door ingeslepen patronen. Nieuw gedrag aanleren vraagt om het ontdekken en herschrijven van achterliggende herinneringen.
1,95
lees meer

Retraite en het ontwikkelen van bewustzijn

Onlangs ontmoette ik een man die voor zijn pensionering staat. Hij bruist van energie en speelt met de gedachte om aan het begin van zijn nieuwe levensperiode een voettocht te maken naar Santiago de Compostella. Het trekt hem om alleen en te voet onderweg te zijn. Eén ding echter houdt hem tegen. Hij hoorde dat je door een pelgrimstocht verandert, dat je bewustzijn over jezelf en de wereld nadien anders is dan voorheen. Dat schrikt hem af: wat zal er anders worden, hoe zal ik veranderen? Een pelgrimstocht is als een retraite. Beide zijn een gelegenheid om gedurende enige tijd geconcentreerd bezig te zijn met de eigen levensweg. In deze bijdrage ga ik in op de vraag welke bijdrage een retraite kan leveren aan het ontwikkelen van bewustzijn.
1,95
lees meer

Bewust ZIJN

Bewustzijn, het thema van dit nummer. Bij bewuste beschouwing een bijzonder begrip. Bewustzijn gaat het volgens Van Dale (online) om ‘het beseffen en kennen van het bestaan van iets of van zichzelf’. Je kunt er voorzichtig mee omspringen en dan is het eindeloos, blijkt uit bijna-dood-ervaringen. Je kunt het ook verliezen, zonder slordig of nonchalant te zijn. Ik loop er tegenaan als ik denk aan reïncarnatie. Kun je je na het sterven in het hier-en-nu nog zo jezelf voelen in een nieuw omhulsel in het daaren-dan?  Nog meer mogelijkheden bieden ‘bewust’ en ‘zijn’. Leg je de klemtoon op ‘bewust’ dan appelleer je aan het doordrongen zijn van het zijn. Aan het erkennen dat je er bent. Of je stelt de vraag: Hoe ben jij? Op feestjes zie je het vaak, mensen die zich zo van hun eigen zijn bewust zijn, dat ze zich niet meer bewust zijn van de aanwezigheid van anderen. Door je BEWUST zijn, raak je je bewustzijn van anderen kwijt. Je kunt bewust zijn ook oefenen. Door bewust te kiezen voor voeding uit de streek waar je woont en passend in de tijd van het jaar (scheelt heel veel vervoerskosten). Dus géén aardbeien als toetje bij het kerstdiner, tenzij je aan de andere kant van de wereld woont.  Leg je de klemtoon op ‘zijn’, dan zijn we waar ik in deze tijd graag naar toe zou willen. Naar het bewust ZIJN. Weten dat je een actieve bijdrage hebt aan deze wereld, aan het reilen en zeilen van onze maatschappij. Loslaten van begrippen die je bewusteloos slaan, zoals ‘schuld’, ‘gelijk’, ‘recht op’ of ‘machteloosheid’.  Omhelzen van begrippen als ‘belangen’ (vooral die van anderen, want die zijn zelden strijdig met die van jezelf), ‘vertrouwen’, ‘delen en geven’ en ‘dienen’, waarmee je je eigen aandeel in de toekomst van onze achterkleinkinderen vorm geeft. Ik wens alle lezers van het Tijdschrift voor Coaching het komend jaar veel bewust bewustzijn! Francine ten Hoedt is conflictkundige. Vanuit haar bedrijf Hat Trick (www.trickline.nl) adviseert, coacht en traint ze personen en bedrijven op het snijvlak van communicatie, conflicten en organisatie. Zij is redactielid van het TvC.
Gratis
lees meer

Onbewust denken

Wie een gecompliceerde keuze moet maken kan daar beter niet teveel over nadenken. Hoe ingewikkelder de opgave, hoe groter de kans dat nadenken niet de optimale keuze oplevert. Omdat ons bewustzijn weinig tegelijk kan vergelijken houdt ons vermogen om de beste beslissing te nemen zo ongeveer op bij de keuze voor tandpasta. Bij complexe keuzes zoals die voor een huis of loopbaan kun je beter het onbewuste aan het werk zetten. Dijksterhuis maakte met zijn boek Het slimme onbewuste de nieuwste kennis over het onbewuste beschikbaar voor een groot publiek. Volgens hem is de rol van het onbewuste vele malen groter dan we geneigd zijn te denken. Hij zet dan ook zijn vraagtekens bij de zin van de gangbare coachingsmethodieken.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »