logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|177|178|179|...|571

  Versnelling van teams aan de top

  Topmanagers zijn doorgaans daadkrachtige visionairs. Toch functioneren ze in een team vaak zoals commissies van bestuurders: met trage besluitvorming, weinig gedeelde visie en beperkte collegialiteit. Terwijl topteams juist moeten zorgen voor de strategische agenda, het aansturen van de organisatie en het inspelen op externe ontwikkelingen. Dat vraagt om versnelling van de teameffectiviteit. Hoe begeleid je dit als coach?
  1,95
  lees meer

  Soto ajam of kippensoep

  De context is de invalshoek van waaruit de mens naar dingen om zich heen kijkt en er, veelal subjectieve, betekenis aan geeft. De sociale context is een gebied waar persoon en structuur met elkaar verweven zijn. Ieder mens heeft te maken met zijn eigen sociale context die opvattingen en regels kent. In supervisie speelt socialisatie nooit een hoofdrol, maar is deze wel een belangrijk referentiepunt. Dit laat ik zien aan de hand van de supervisiecasus Soto ajam of kippensoep.
  1,95
  lees meer

  Onlosmakelijk verbonden

  Onlangs overdonderde mij het bericht dat een zeventienjarige jongen in Duitsland vijftien mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Enkele dagen na deze ramp werden buren, bekenden, vrienden en medescholieren geïnterviewd: Wat was hij voor jongen? Hadden docenten dit niet kunnen zien aankomen? Welke rol speelden zijn ouders? Had zijn vader dat wapen niet moeten opbergen in een afgesloten kast? Met andere woorden: in welke setting vond dit drama plaats? Ook de tragedie op Koninginnedag in Apeldoorn zal u niet ontgaan zijn. Cultuursocioloog prof. Dr. Gabriël van den Brink heeft zeer serieuze plannen om een onderzoek te starten naar de maatschappelijke context waarin deze aanslag plaatsvond. Ik ben tegen de doodstraf. Waarom? Omdat bij de uitvoering van de doodstraf alle schuld bij de dader gelegd wordt. Een dader wordt echter beïnvloed door de sociale context waarbinnen hij leeft. Zo wordt ook een medewerker beïnvloed door de omgeving waarin hij leeft en werkt. Een voorbeeld: niemand wordt ongemotiveerd geboren. De sociale context van een medewerker maakt van hem een ongemotiveerd persoon. Houden coaches eigenlijk wel voldoende rekening met de sociale context van een organisatie of met de organisatie als sociale context zelf? Tijdens de forumdiscussie op de Dag van de Coach in 2006 maakte prof. Dr. Harrie Aardema ons pijnlijk bewust van de grote invloed van deze context op het individu. We coachen onze cliënten veelal één op één in een afgezonderde ruimte. We brengen hen in beweging, maar houden we wel rekening met de enorme kracht van de sociale context die misschien helemaal geen beweging wenst? Na het coachingsgesprek stapt onze cliënt ‘de wijde wereld’ in: weet hij zich hier staande te houden met zijn nieuwe inzichten verkregen binnen de vier muren en de veilige relatie tussen hem en zijn coach? Wat doen we als coaches hiermee? De Stichting Coach! heeft het belang van de sociale context voor coachingstrajecten opgepikt en beschrijft als competentie voor coaches ‘organisatiesensitiviteit’. Een medewerker is onlosmakelijk verbonden met zijn werkgever en de organisatie waarin hij werkt; deze organisatie kan voor een coachee dan ook een zeer belangrijke sociale context zijn. Enige sensitiviteit hiervoor is van groot belang om een coachee goed te kunnen begeleiden. Ik hoop dat u in dit themanummer van het Tijdschrift voor Coaching nieuwe inzichten met betrekking tot het belang van de sociale context voor coachtrajecten mag opdoen. In elk geval wens ik u veel leesplezier! Theo van Mulken werkt als manager en coach bij Advies- en managementbureau BMC, is voorzitter van St. Coach! en redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Coaching.
  Gratis
  lees meer

  Marionet of reddende engel

  Er zijn veel faalfactoren die een coachingstraject met een medewerker1 kunnen laten mislukken. Vier van deze factoren worden duidelijk zichtbaar als je een organisatie beschouwt als een sociaal systeem met een ingrijpende invloed op de handel en wandel van een medewerker. Voor de coach betekent deze systemische invalshoek dat er spanningsvelden in de werkrelaties in beeld komen die anders onder de oppervlakte blijven. Coaches kunnen de spanningsvelden in de hand houden als ze er in slagen weg te blijven uit twee verleidelijke posities, de positie van de marionet: u vraagt en ik lever, of de positie van de reddende engel: zeg me wat er scheelt en ik zal alles goedmaken.
  1,95
  lees meer

  Inzicht in het rendement van coaching

  Pien heeft net een coachingstraject afgerond. Ze heeft het gevoel dat ze nu lekkerder in haar vel zit. Haar leidinggevende heeft ook wel het idee dat Pien meer plezier heeft in haar werk. Maar wat het coachingstraject de organisatie daadwerkelijk heeft opgeleverd, daar kan eigenlijk niemand een antwoord op geven. In dit artikel gaan wij in op drie vragen: is coaching effectief? Zijn de effecten van coaching meetbaar? En hoe is het rendement van coaching zichtbaar te maken?
  1,95
  lees meer

  Natuur werkt!

  Wandelcoaching geniet een groeiende populariteit. Dat is niet verwonderlijk als je ziet wat de natuur te bieden heeft. Het is de ideale omgeving om in beweging te komen. De natuur biedt letterlijk ruimte om nieuwe wegen in te slaan. De fysieke beweging van het lopen bevordert ook de psychische beweging. Bovendien biedt de natuur een enorme rijkdom aan metaforen en symbolen om in coaching mee te werken. In dit artikel licht ik de mogelijkheden van wandelcoaching toe en geef ik tips om zelf mee aan de slag te gaan.
  1,95
  lees meer

  Weg met die PowerPoint!

  Werken als coach betekent dat je zelden in het middelpunt staat. “Gelukkig!” dacht ik altijd, “ik zoek liever de dialoog.” En daarbij is de ander de ware deskundige en probeer je middels coaching dat besef bij die persoon te bewerkstelligen. De expertise als coach komt gewoonlijk slechts impliciet in beeld. Ik hoef dus niet zo nodig (lees: durf helemaal niet) het middelpunt te zijn. Roeland Schweitzer leerde ons verantwoordelijkheid voor een presentatie te nemen en wél in het middelpunt te gaan staan: voel de grond onder je voeten, haal rustig adem en verkondig je boodschap.
  1,95
  lees meer

  Steun en toeverlaat

  Karel is 40 jaar en oudste zoon. Hij heeft twee broers van 39 en 33 en een zus van 30 jaar. Moeder voelt zich door grootouders slecht behandeld en miskend; vader werkt en laat de leiding over het gezin aan moeder over. Moeder kan dit niet aan en zoekt steun bij Karel, die het gevoel heeft samen met moeder het gezin te runnen. Hij voelt dat het nooit genoeg en nooit goed was en voelt zich miskend en slecht behandeld. De drie jongste kinderen wonen nog thuis als moeder acht jaar geleden overlijdt. Als vader twee jaar later overlijdt wonen de twee jongsten nog thuis. Karel heeft het gevoel nog steeds vader en moeder te zijn voor zijn broers en zus. De contacten met de rest van de familie lopen haast allemaal via hem. Als Karel 16 is gaat hij intern in de verpleging tot hij in dienst moet. Daar krijgt hij een taak die het best te omschrijven valt als intermediair: hij zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen van zowel de manschappen als de leiding. Hij regelt broodjes en andere speciale zaken, tot ieders tevredenheid en hij heeft het er naar zijn zin. Na zijn diensttijd ontwikkelt hij zich tot een gewaardeerd medewerker en heeft een loopbaan bij meerdere instellingen. Momenteel werkt hij bij een asielzoekerscentrum. Hij vervangt de coördinator als die met vakantie of ziek is, neemt diensten van zieke collega’s over, werkt hard, is perfectionistisch, nooit ziek, geeft zich voor 150% en vindt dat zijn collega’s slordig werken en de coördinator niet echt goed functioneert. Zijn teamgenoten vinden hem ongrijpbaar en grenzeloos in zijn hulpverlening; hij voelt zich hierdoor miskend en slecht behandeld. Met kritiek kan hij slecht overweg en hij voelt zich snel persoonlijk aangesproken. In zijn hart ambieert hij de functie van de coördinator, maar zegt niet genoeg ervaring en zelfvertrouwen te hebben voor zo’n functie.
  1,95
  lees meer

  Coachen is samenwerken

  Julie Hay stond aan de wieg van de European Mentoring and Coaching Council, EMCC, de organisatie die het beroep van coachen in Europa op de kaart zet. Daarnaast kreeg zij internationale bekendheid door haar werk op basis van de Transactionele Analyse, ondermeer vanwege haar model en boek over samenwerken op de werkvloer1. Over EMCC en TA sprak de redactie met deze charmante Engelse dame, die ook na haar pensionering niet stil zit.
  1,95
  lees meer

  Resultaat is heilig

  Wim Schreuders was op 17 mei 2009 vijf jaar algemeen directeur van de Dienst Werk en Inkomen. Na “vijf jaar dag en nacht werken” heeft hij de organisatie uit het zware weer geholpen. Coaching, van managers en van teams, speelde volgens Schreuders een belangrijke rol in dit succes. “Als een medewerker komt vragen om coaching, is dat een cadeautje. Ik weet: die wil leren, die durft zich kwetsbaar op te stellen.”
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper