logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|177|178|179|...|582

  Geen authenticiteit zonder verbondenheid

  Authenticiteit staat in onze huidige, westerse cultuur hoog aangeschreven. De nadruk ligt daarbij op de echtheid en eigenheid van het individu. Onze identiteit lijkt los te staan van gedeelde waarden van de gemeenschap. Toch komt juist in verbondenheid met een groter geheel, onze persoonlijkheid pas werkelijk tot zijn recht. Een pleidooi voor authenticiteit in verbondenheid.
  1,95
  lees meer

  It’s lonely at the top

  Johan is 42 jaar en heeft al tal van banen gehad, maar nergens is het hem echt bevallen. Toch vindt hij zichzelf een kei in zijn vak. Hij kent eigenlijk niemand die zoveel verstand van zaken heeft als hijzelf. Het stelt hem wel teleur dat maar zo weinig mensen dat in de gaten hebben en sommige leidinggevenden hem in het verleden zelfs op straat gezet hebben. De teleurstelling daarover zal hij niet gauw laten merken. Niemand hoeft zijn zwakke plekken te kennen, vindt hij. Daar maken mensen toch alleen maar misbruik van en dat zal hem niet overkomen. Hij heeft het idee dat eigenlijk niemand hem echt begrijpt. Drie huwelijken zijn om voor hem onduidelijke redenen door zijn partners beëindigd. Op zijn werk vervelen alle collega’s hem na een tijdje. Het is ook altijd hetzelfde liedje. Eerst zijn ze leuk en aardig, maar dan komen de verwijten: dat hij niet naar ze luistert, dat hij volledig zijn eigen gang gaat, dat hij met niemand rekening houdt en dat hij zo zelfingenomen is. En dat terwijl hij naar zijn eigen idee toch zoveel te bieden heeft. Vervelend is het wel: hij wordt ook ouder en voelt zich steeds vaker eenzaam. Natuurlijk hoort dat erbij als niemand aan jou kan tippen, zo houdt hij zichzelf voor: ‘It’s lonely at the top’. Nu dreigt hij de zoveelste (tijdelijke) baan te verliezen. Zijn direct leidinggevende vindt dat hij onvoldoende functioneert. Hij raakt op de afdeling steeds meer geïsoleerd, omdat niemand hem eigenlijk meer kan uitstaan. Zijn werk lijdt daar duidelijk onder. Zijn leidinggevende wil eventueel met hem verder, maar dan moet hij wel bereid zijn kritisch naar zichzelf te kijken en gaan veranderen. Hij heeft Johan daarom aangeraden contact te zoeken met een coach. Johan snapt eigenlijk niet goed waarom. Als er al iets zou zijn, dan ligt dat toch aan die anderen op de afdeling. Uiteindelijk heeft hij zich laten overtuigen dat begeleiding hem toch voordelen zou kunnen opleveren. Al was het maar dat hij beter leert omgaan met de beperkingen van anderen
  1,95
  lees meer

  Leiderschap vanuit universele principes

  In oktober van dit jaar deden vader en zoon Covey ons land aan. Op het rondom hen georganiseerd congres, sprak vader over inspirerend leiderschap, terwijl zoonlief het vooral over het belang van vertrouwen had. In dit artikel delen we de boodschap van Stephen R. Covey, wereldleider op het gebied van leiderschap.
  1,95
  lees meer

  Verbindende rechtspraak

  Wij zijn ons er weinig van bewust dat het systeem van onze rechtspraak haaks staat op verbinding en op het streven naar een duurzame samenleving en duurzame relaties daarin. Sterker: rechtspraak werkt contraproductief in relatie tot deze ambitie. Maar er is licht aan de horizon. In de USA, Canada, Australië en Nieuw Zeeland zijn nieuwe vormen van ‘Non-Adversarial Justice’ ontwikkeld: rechtspraak, die gericht is op verbinding en reïntegratie.
  1,95
  lees meer

  Verbinden van specialisten

  Het is bij uitstek in de gezondheidszorg dat een individuele professional op zichzelf hoegenaamd geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt. “Een dokter die niet kan samenwerken is geen goede dokter”, was een bekend adagium van een voormalige voorzitter van het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg.
  1,95
  lees meer

  Beschermjassen

  Een coach die een niet westerse migrant begeleidt loopt vaak tegen een muur aan. Hoe groter de verschillen in wereldbeelden en werkelijkheden tussen de coach en de coachee, hoe lastiger het is om een constructieve relatie op te bouwen. Beschermjassen is een model, opgebouwd uit een aantal concepten, dat de coach hierbij kan ondersteunen.
  1,95
  lees meer

  Het recht op geven

  Naar mijn idee vraagt ieder coachingscontact om een wederzijdse verbondenheid. Een wederzijds vertrouwen dat er betrouwbare bronnen van hulp zijn. Dat fairness in onderlinge relaties mogelijk is. Coach en cliënt zijn metgezellen die vertrouwen dat herstel van geschonden verbondenheden een helende doorwerking heeft. Het surplus van deze contextuele visie op de mens is dat de verborgen bronnen van betekenis dicht bij huis te vinden zijn. Tussen de mensen die (weer) ontdekken hoe het is om gevend in het leven te staan.
  1,95
  lees meer

  Creativiteit (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA 'CREATIVITEIT' (september 2009) De coach als scheppend professional, Frank van der Mijn Creativiteit, Ad Maas Wees vindingrijk! interview Marieke Nijmanting Prinses Rozenhart, Anne-Kee Deelen Spelen moet! Siebelien Felix Marijke van der Heijden PRAKTIJK Alternatief voor juridisch steekspel Ik werk dus ik besta, Femke Lakerveld Een leidinggevende moet dienstbaar zijn, interview Hay Freriks Laat je verrassen, Ingrid Appels Talking stick, Arjeh Mesquita Geen dromen maar daden METHODIEKEN De onlogische weg van A naar Alles, interview Sjra Puts Metaprofiel Analyse, Jantina Prins Een krachtige leeromgeving, Gorry Cleven Meerdere ervaringskanalen gebruiken Zinvol mierenneuken! René Dagevos Voorwaarden voor een duurzame conflictoplossing, Friedrich Glasl ACTUALITEITEN De Da Vinci Code voor het Creatieproces, interview Marinus Knoope Crisis en coaching, Jan Pompe T-maatjes Recensies Forum Waarheid zit meer in het proces dan in het resultaat (The little book on Living, J. Krishnamurti) Ruim vijf jaar geleden vatte uitgever Eric het plan op om een vakblad voor coaches uit te gaan geven. Met een enorme dosis enthousiasme, vertrouwen en doorzettingsvermogen heeft hij, met hulp van vele anderen, het Tijdschrift voor Coaching tot stand gebracht. Als ik Eric vraag wat er belangrijk is geweest bij het tot stand brengen van dit tijdschrift geeft hij een hele mooie toevoeging: “Als je iets wil creëren is het belangrijk om de kansen die je krijgt te zien en te grijpen.” Het resultaat is dat precies vijf jaar geleden het TvC voor de eerste keer op de deurmat viel. Het eerste lustrum is een feit! Bij het verzamelen van de artikelen voor deze uitgave ontdekte ik een aantal interessante inzichten over creativiteit. Creatief zijn en creatieve methodieken gebruiken zijn twee verschillende dingen. Je hoeft niet kunstzinnig te zijn om creatieve technieken te gebruiken, aldus Marieke Nijmanting. Creatieve technieken kunnen heel succesvol zijn om via een zijdeurtje bij coachees binnen te komen om er zo erachter te komen wat hun wensen of drijfveren zijn. Dit werkt vaak goed bij mensen die niet zo talig zijn ingesteld of als je op diepere lagen komt waar taal tekort schiet. In enkele artikelen wordt ingegaan op wat creativiteit eigenlijk is. Kun je iets heel nieuws creëren? Hoe? Is het een combineren van bestaande concepten om zo tot iets nieuws te komen? Of is creëren juist stil en oordeelloos zijn en luisteren naar wat er opborrelt vanuit je bron? Tevens leest u in deze uitgave een unieke bijdrage van de creatie-expert Marinus Knoope, die een tipje van de sluier oplicht van zijn nieuwe boek. Hij borduurt voort op de Creatiespiraal en stelt dat bepaalde (zowel positieve als negatieve!) emoties horen bij een bepaalde fase in het creatieproces en hieraan juist een belangrijke bijdrage kunnen leveren! Creativiteit staat tegenwoordig hoog in het vaandel en lijkt haast een ‘must’. Daarom wil ik tot slot wijzen op een prachtige, oude Hindoeïstische wijsheid die ons redactielid Frank van der Mijn beschrijft in het visiestuk. Volgens deze wijsheid bestaan er drie krachten bij een creatieproces die voortdurend met elkaar in wisselwerking staan en die even belangrijk zijn: creëren, behouden en vernietigen. Het ene kan niet ontstaan of vergaan zonder het andere. Aan scheppen gaat vernietigen vooraf en behoud is even belangrijk als verwoesten. Een hele opluchting voor de minder kunstzinnigen onder ons! Janet Rienties, hoofdredacteur

  5,95
  lees meer

  Metaprofiel Analyse

  Metaprofiel Analyse (MPA Mindsonar) onderzoekt de neurologische voorkeur die iemand heeft ten aanzien van gedachtepatronen. In plaats van te bepalen hoe de cliënt is, altijd en overal, wil Metaprofiel Analyse een stap verder gaan. De test onderzoekt hoe iemand denkt in een bepaalde situatie of context. MPA Mindsonar gaat er namelijk van uit dat we als mens verschillend reageren in specifieke situaties. Het maakt de cliënt bewust van zijn natuurlijk terugkerende denkpatronen, en tegelijkertijd laat je hem de veranderingscreativiteit ervaren die dit bewustzijn met zich meebrengt.
  1,95
  lees meer

  Wees vindingrijk!

  Therapeuten dansen een duetje met hun cliënt of kleien een asbakje, maar wat heeft dat nu eigenlijk voor zin? Creatieve therapie is als de reis naar Ithaca. De creatie is geen doel op zich, maar de kennis en inzichten opgedaan tijdens het creatieve proces dagen uit om gedrag in een ander perspectief te zien. Een interview met Marieke Nijmanting.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper