logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|177|178|179|...|537

  Kiezen

  Wat heeft het thema gezondheid met coaching te maken? Alles, wat mij betreft. Gezondheid is een effect van balans of evenwicht in ons bestaan. Uitgaande van het holistische perspectief bestaan we als mens uit een fysiek, emotioneel, mentaal en niet te vergeten een astraal/ spiritueel lichaam. Hoewel we de laatste drie lichamen minder makkelijk kunnen waarnemen, herkennen we ze vaak wel. Als we uit balans zijn op een van deze vlakken, kan dat aanleiding zijn om een coach in te schakelen. Want coaches werken veelal: op het mentale vlak, omtrent overtuigingen, waarden en normen; lichaamsgericht door het bewustzijn van het lichaam te vergroten; op het gebied van zingeving en emotioneel welbevinden, wat bijvoorbeeld aan de orde is bij loopbaanvragen. Als we te maken hebben met een langdurige belasting merken we die vaak het eerst op op het emotionele, mentale of spirituele vlak. Uiteindelijk zien we ook de effecten ervan op ons fysieke lichaam en onze gezondheid. De belangrijkste vraag is dan of iemand zich als slachtoffer gaat gedragen of juist verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn eigen leven. Eigenaarschap nemen, met een mooi woord. Vanuit de psychologie van Jung geldt ‘zo binnen, zo buiten’. Dus alles wat je een ander of je omgeving verwijt, wil je niet onder ogen zien in je eigen gedrag. En dan is het veiliger om het op je omgeving te projecteren, en het anderen te verwijten. Het belangrijkste voor een coach is om te werken aan eigenaarschap, zowel voor negatieve gedachten, ineffectief gedrag als voor projecties. Het mooiste effect is natuurlijk dat iemand gaat inzien dat hij wel degelijk invloed heeft op zijn omgeving, eigen gedrag en welbevinden. Een gunstig bijeffect van eigenaarschap is gezondheid. Twee publicaties leveren wat mij betreft hierin een mooie bijdrage omdat ze uitgaan van het nemen van totale verantwoordelijkheid voor ons welbevinden, dus zowel spiritueel, mentaal, emotioneel als fysiek: Byron Katie: Vier vragen die je leven veranderen. Christiane Beerlandt: De sleutel tot Zelf-Bevrijding. De psychologische oorsprong van 1100 ziekten. Het goede nieuws is dat we onze gezondheid vaak positief kunnen beïnvloeden als we tijdig signalen serieus nemen. Signalen als: conflicten hoog laten oplopen, uitslag krijgen, hoofdpijn, rugklachten, veelvuldig griepjes of ongelukjes. Ieder van ons heeft zo zijn zwakke plekken die als eerste opspelen; slecht slapen, piekeren, somberen, mopperen of opvliegen; meer tv kijken, sport en sociale contacten afzeggen en meer eten of drinken dan goed voor ons is. Let wel, ik draai het niet om door te zeggen dat ziekte je eigen schuld is. De boodschap is: neem je eigen signalen serieus en roep tijdig hulp in. Met goed voor jezelf zorgen doe je jezelf en anderen een groot plezier. Ans Tros is directeur van SchoolvoorCoaching www.schoolvoorcoaching.nl en auteur van het boek Dynamisch Coachen. Zij is redactielid van het NTvC.
  Gratis
  lees meer

  Coaches: red de wereld

  Voormalig autocoureur en succesvol zakenman sir John Whitmore houdt zich al zo´n dertig jaar bezig met coaching. Hij heeft een grote invloed gehad op het coachingvak. Van zijn boek Coaching for Performance1 werden meer dan een half miljoen exemplaren verkocht in zeventien talen. Whitmore is nog steeds een warm voorstander van coaching. ´Coaching is misschien wel de enige oplossing om de wereldproblemen op te lossen´,vertelt hij bij een bijeenkomst ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de NOBCO. Gedreven woorden, van een nuchtere no-nonsense coach, die het eigen vak tegelijkertijd niet groter maakt dan het is: ´Iedereen kan het leren´.
  1,95
  lees meer

  Pijnbehande-laar in rol van coach

  Behandelaar en cliënt zijn bij gedragsgeoriënteerde pijnrevalidatie beiden verantwoordelijk voor het welslagen van de behandeling. De behandelaar schept ruimte voor de inbreng van de cliënt met een chronisch pijnsyndroom. Ze voeren een open dialoog en zijn helder over de grenzen. Voor de behandelaar betekent dit dat hij zich bewust moet zijn van zijn eigen waarden, normen, aannames en opvattingen, en dat hij terughoudend is in het uiten hiervan. Bij deze manier van werken heeft de behandelaar in een pijnteam meer de rol van coach dan van therapeut.
  1,95
  lees meer

  De waarde van wat niet tastbaar is

  We verbinden spaken tot een wiel,maar het gat in het midden laat het rijden.We vormen van klei een pot,maar de leegte binnenin houdt alles vast wat we willen.We timmeren van hout een huis,maar de innerlijke ruimte maakt het leefbaar.We werken met wat is,maar wat niet is, gebruiken we. Als coach mag ik mensen graag binnenstebuiten keren: op zoek naar diens innerlijke ruimte. Wat beweegt iemand om op een bepaalde manier te reageren, wat drijft hem of haar? Hoe kleurt de binnenwereld de buitenkant: de werking, vorm en effectiviteit van dit mens? Als dit voor de coachee zelf niet helder is (hij/zij ‘weet’ het niet) ligt er voor mij de prachtige mogelijkheid om tastbaar te maken wat niet direct te (be)grijpen is. Hierbij gaat het enerzijds om inzicht krijgen door bewustwording vanuit een logische context. Anderzijds vind ik het minstens even belangrijk om aandacht te hebben voor onbewuste of onderbewuste stromen. Met oog voor deze beide zijden kan heel de mens tot zijn recht komen.  Ink van der Horst werkt als trainer en coach bij veranderingsprocessen van mensen en organisaties. Zij gebruikt haar creatieve vermogens, haar warmte en humor om te prikkelen en in beweging te zetten. www.link-trainingencoaching.nl
  Gratis
  lees meer

  GroepsleerkracHten zijn zoekende

  Na een loopbaan als re-integratiedeskundige is ElsHoevenaars uit Vught ruim twee jaar werkzaam als regioadviseur voor de stichting Vervangingsfonds/Participatiefonds. Vanuit die functie is zij nauw betrokken bij deontwikkelingen in het primair onderwijs. En die volgen elkaar in rap tempo op, is haar ervaring. ”Het is heel begrijpelijk dat veel groepsleerkrachten zoekende zijn.”
  1,95
  lees meer

  Onbevangen blik

  Op de kleuterschool maakte ik me al zorgen om mijn geliefde juffrouw Prak. Soms sprak ze namelijk de verwachting uit dat ze ergens een punthoofd van zou krijgen. Dan keek ik met gepaste zorg en nieuwsgierigheid naar juffrouw Prak of ik de vormverandering van haar hoofd ter plekke zou kunnen observeren. Mijn moeder vertelde omstreeks die periode zo nu en dan dat ze pijn in haar hart kreeg als ik ongehoorzaam was. Met dezelfde mengeling van ongerustheid en curiositeit vroeg ik haar dan of zij dat écht letterlijk zo voelde, of dat ze het in overdrachtelijke zin bedoelde. Helaas ontbrak het me destijds aan de capaciteit om voorgaande zin adequaat te formuleren, waardoor ik nooit een bevredigend antwoord heb gekregen. In ons dagelijks taalgebruik komt de link tussen onze lichamelijke gesteldheid en de psyche onmiskenbaar naar voren. We zetten kwaad bloed, hebben onze buik vol van iets. We zeggen dat we ziek van verlangen zijn als het object van onze liefde niet (meer) binnen bereik is. Je hoort vaak over achtergebleven echtelieden die na het overlijden van hun partner zelf snel verslechteren en heengaan. Als er een last op onze schouders drukt, hebben we opgetrokken schouders. Een oud-collega vertelde me eens verbluft hoe ze tijdens haar mensendieckbehandeling een massage kreeg die ervoor zorgde dat haar schouders een paar centimeters zakten. Het effect was twee dagen zichtbaar, daarna kreeg de druk wederom de overhand en zette zij haar schouders er weer onder. Opvallend vaak worden hart en handen in metaforische zin genoemd. We kunnen ons hart ophalen en uitstorten. We houden iemand de hand boven het hoofd of zijn er twee op één buik. Het hart neemt, op zowel lichamelijk als geestelijk vlak, dit middelpunt op natuurlijke wijze in. We kunnen niet leven of liefhebben zonder hart. Maar waarom dan toch de prominente plek voor onze handen? De hand symboliseert maakbaarheid, macht en acceptatie. Met onze handen creëren we, wijzen we terecht (of de weg), en reiken we uit naar datgene wat we willen en kunnen insluiten. De hand is in essentie het symbool voor kracht en eenheid. We kunnen niet maken of breken zonder handen. Deze scheppende of schendende kracht, die verantwoordelijkheid veronderstelt, laten we soms liever links liggen. Gaandeweg zijn we vergeten nieuwsgierig te zijn naar denkbare, lichamelijke reacties die hun oorsprong vinden in onze geestelijke gesteldheid. Daarmee verkwisten we een waardevolle vinger in onze ‘fysiekegesteldheidspap’. We zijn de onbevangen blik op uitingen van ons lichaam verloren, in een race waarbij het uitsluiten of onderdrukken van deze signalen altijd van rechts lijkt te komen. Of het nu gaat om een punthoofd of hartenpijn; we hebben een grotere hand in onze lotsbestemming dan we onszelf toekennen. Creatie gaat vooraf aan manifestatie. Als we deze manifestatie zouden weten te destilleren, werd inzicht ons elixer. Sabine Meulenbeld is NLP-coach binnen De Mentale Smederij en communicatietrainer bij Ampect. “Ik vergelijk mijn beroep met dat van een drakentemmer. Als drakentemmer reik ik handvatten aan bij het temmen van innerlijke draken. Als je minder tijd verliest met het vechten tegen draken, blijft er meer tijd over voor het liefhebben van jezelf.” www.mentalesmederij.nl
  Gratis
  lees meer

  Vitaal mens verandert makkelijker

  Vitale mensen zijn productiever, vrolijker, verzuimen minder, zijn alerter, creatiever, stressbestendiger, fitter en leven langer. Bovendien staan zij meer open voor veranderingen. En dat is een belangrijke voorwaarde om een coaching-proces te doen slagen.
  1,95
  lees meer

  Grenzen zijn de ultieme hulpbron

  Grenzen en grenzen stellen. Waar denken we dan in eerste instantie aan? Aan onderscheid maken tussen: dit wil ik wel en dat wil ik niet, en dat uitspreken. Maar er is meer te zeggen over grenzen. De Amerikaanse psychotherapeut en NLP-trainer Anné Linden, heeft ‘Het Linden Grenzen Model’ opgesteld, met als kern: jezelf en verbonden zijn.
  1,95
  lees meer

  Leven en liefhebben vanuit je kern

  Mannen en vrouwen zijn verschillend. Om maar direct een open deur in te trappen. Want dit weten we toch eigenlijk allemaal wel. Maar is dat ook zo? Indien iedere man en vrouw dit echt zou beseffen en ernaar zou leven, voor zichzelf en met elkaar, zouden minder relaties stranden. Met deze veronderstelling en het simpele feit dat ik reeds vele malen gestruikeld ben in mijn relaties, werd mijn belangstelling voor de Relatiedag gewekt. Een dagje relatieles levert mij en mijn partner Marijke namelijk blijvende intimiteit, passie en romantiek. Doen dus, toch?
  1,95
  lees meer

  Glashelder?

  In het Noorden van het land is een groot glasbewerkend bedrijf gevestigd. In de fabriek met uitgebreid en veelzijdig machinepark, worden vrijwel alle bewerkingen aan vlakglas gerealiseerd. De toepassingen van de producten zijn legio. Zo wordt hoogwaardig glas gemaakt voor tafelbladen, balies, deuren, wanden, uitzetramen, enzovoorts. Bij dit bedrijf werken ruim 100 medewerkers waarvan ongeveer driekwart in de productie. Het bedrijf heeft nog niet eerder met coaches gewerkt. De personeelsfunctionaris neemt contact op om de volgende casus te bespreken. Een 38 jarige medewerker meldt zich regelmatig ziek met migraine. Waarschijnlijk bevindt hij zich in een lastige thuissituatie, hij is gescheiden en woont samen met zijn zoon van 18. Bovendien heeft hij financiële problemen. De werkgever vraagt zich af of migraine de werkelijke oorzaak is voor de vele ziekmeldingen. Hij maakt zich zorgen om de gezondheid van de medewerker. Dit gevoel wordt versterkt doordat de medewerkers vele blikjes cola en candybars in de kantine tot zich neemt. Zijn productiviteit is verder wel goed te noemen. De personeelsfunctionaris vraagt zich af wat hij in deze kan betekenen: moet hij ingrijpen? Is er aanleiding om de medische gegevens van de betreffende medewerker op te vragen, om zijn klachten te staven? Hoe ver mag de werkgever interveniëren in de privé-situatie van een medewerker? Heeft de werkgever hier überhaupt een rol in? Hoe kan een eventuele begeleiding van de medewerker discreet plaatsvinden? Vele vragen die zich als volgt laten samenvatten: hoe ga je als werkgever/personeelsfunctionaris om met frequent verzuim, waarvan je verwacht dat de oorzaak hoogst waarschijnlijk ligt in de privésituatie?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »