logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|178|179|180|...|582

  De coach als scheppend professional

  Creativiteit lijkt tegenwoordig een must, ook in ons vak. Een creatieve geest vinden we veel interessanter dan een behoudende. En we kunnen ons daarbij verlaten op vele creatieve interventiemethoden. Maar hoe creatief is een creatieve werkvorm eigenlijk? Wat is creativiteit werkelijk, en hoe belangrijk is het voor een coach om creatief te zijn?
  1,95
  lees meer

  Meerdere ervaringskanalen gebruiken

  Karel wil zijn manier van leidinggeven verbeteren en heeft daartoe een workshop bijgewoond over effectief communiceren. Tijdens deze workshop heeft de trainer hem een aantal keer stevig ‘geconfronteerd’ met zijn bedachtzame manier van optreden: “Ik bemerk bij jou nauwelijks contact. Dat zal in je werk wel niet anders zijn.” Karel is ontdaan thuis gekomen. Hij wil graag zorgvuldig te werk gaan en benadert zijn medewerkers voorzichtig. In de eerstvolgende teamvergadering polst hij meteen hoe zijn optreden wordt beoordeeld. Het team gaf aan hem ‘omzichtig’ te vinden, ‘vaag’ of ‘wat afstandelijk’. Daar wil hij wel iets mee doen, maar niet meer in een workshop. Hij kiest liever voor coaching.
  1,95
  lees meer

  Versnellen met de traagste managementtool ter wereld

  De talking stick is een veelvormig ding. Een stift, een stok of een bamboe regenpijp (zo-eentje die een regenachtig geluidje maakt als je hem omkeert). Het ding is betrekkelijk triviaal in zijn vorm en vaak briljant in zijn uitwerking. Het kan draagvlak creëren voor zeer lastige besluiten, patronen doorbreken die muurvast lijken en samenwerking realiseren die vooraf ondenkbaar geacht wordt.
  1,95
  lees meer

  Een krachtige leeromgeving

  Bij supervisie reflecteert een supervisant op bepaalde professionele ervaringen. Een leeromgeving waarin dat op krachtige wijze gebeurt, is de creatieve en ervaringsgerichte werkvorm. Wat houdt dat in, wat vraagt het van een supervisor en welk proces doorloop je?
  1,95
  lees meer

  Spelen moet!

  Zoals het kind met behulp van een teddybeer leert zijn angsten te hanteren wanneer hij ontdekt dat hij een aparte identiteit heeft los van zijn moeder, zo heeft de manager baat bij het vasthouden aan een sterke eigen visie om gevoelens en gedachten uit zijn innerlijke wereld om te kunnen zetten in van hem verwachte acties in de buitenwereld. Zowel bij het kind als bij de manager moet er een brug worden gelegd tussen een interne en een externe realiteit. Ruimte voor spel en verbeelding maakt verbindingen tussen beide werelden mogelijk.
  1,95
  lees meer

  Creativiteit

  Als we creativiteit zien als een competentie dan onderkennen we dat het een extreem gedemocratiseerde kwaliteit is. God (Creator) domineerde lange tijd, daarna kregen kunstenaars er de beschikking over en geleidelijkaan kwamen (bijna) alle beroepen en taken ervoor in aanmerking, en nu is het een dagelijkse eis geworden waar we vanaf de kleutertijd mee te maken hebben. 2000 jaar geschiedenis op deze wijze samengevat. Nogal vertekend natuurlijk. Naarmate het voor velen moeilijker werd om te geloven in de totale creatie van een schepper, gingen we kennelijk steeds meer waarde toekennen aan creativeit en innovatie van velen of allen. Eén-voudigheid is ook hier – zo gezien- vervangen door meer-voudigheid. Van simpel naar complex: voortgang of vooruitgang? Wie het weet mag het zeggen. De mensheid was natuurlijk altijd al creatief. Ook de mens die vuistbijlen maakte uit steen. Mensen zijn dan ook niet veranderd, hun omstandigheden wel, maar het woord ‘creativiteit’ is steeds lichter en algemener geworden en ons denken wordt dan ook losser. In het verleden was er waarschijnlijk meer arbeid met vaste patronen dan nu. Vandaag wordt een meer situationeel bepaald en dus adaptiever handelen verwacht. Een voordeel van het algemenere gebruik van het woord is dat we elkaar ‘dwingen’ om eens anders tegen zaken aan te kijken dan gebruikelijk en om er anders mee om te gaan. Nadeel kan zijn dat het gewone en routinematige niet goed genoeg meer is: er wordt ook iets bijzonders verwacht. Zelfs het planmatige en systematische wordt hier en daar verdacht. Wordt die manier van ‘denken’ breder en breder dan komen we in de buurt van een collectieve geestelijke stoornis: oud en traditioneel is achterlijk en nieuwe  belevingen zijn goed. De coach schept iets en dat zijn per definitie creaties en creaturen. Het woord ‘creatuur’ heeft in de loop van de eeuwen een zekere negatieve lading gekregen, en dat komt mij erg goed uit. Creaties kun je zien als het realiseren van een wisseling van perspectief, die doorwerkt naar gevoelens en naar de instantie ‘willen’(motivatie) en vervolgens naar pogingen tot ander gedrag. Mooie klassieke volgorde: denken, voelen-willen en doen. Het coachingswerk is doordrenkt van het geloof dat kennis (inzicht) deugd kan worden. Punt is natuurlijk hoe je dat denken op gang brengt en omgezet krijgt. Hoe doen we dat? Door pastor te zijn, dus empaticus in het licht van de eeuwigheid, of door de clown uit te hangen die relativeert en shockeert, of door de dienaar van de macht te zijn (wie betaalt bepaalt, nietwaar?), zoals het volgen van de onverbiddellijke managementlijn? Creaturen zijn dan de mislukkelingen of de halfzachte afloop van de samenwerking. In veel communicatiesituaties is een bepaalde creativiteit invloedrijk en sturend. Voor mij staat dat voor een zekere originaliteit in de benadering van het probleem van de cliënt en/ of van de gesprekspartner. Misschien moeten we coaching wel zien als een meer gelijkwaardige communicatiesituatie. Er wordt van twee kanten geleerd, maar de coach behoort creatief te zijn en zij is zelfs in eerste instantie aanspreekbaar voor het succes. Wie het daar niet mee eens is had maar een ander vak moeten kiezen. In tweede instantie valt er inderdaad wel meer te vertellen. Niet gek om dan ook creatief te denken en handelen. Ad Maas is neerlandicus en redactielid van het TvC.
  Gratis
  lees meer

  Laat je verrassen

  Lange tijd wilde ik maar een ding aan de muren van mijn huisje; een ansichtkaart met daarop een uitspraak van Picasso: “Je ne cherche pas, je trouve.” Ik zoek niet, ik vind. Ik geloof dat hiermee de kern van creativiteit geraakt wordt. Creativiteit is voor mij vrijheid en spel, een ontdekkingsreis naar onvermoede plekken. De lol van het niet-weten en het van daaruit kunnen scheppen. Hoe spannend en boeiend onze ideeën over de werkelijkheid wellicht ook zijn, uiteindelijk bieden ze ons niet meer dan een gestolde blik op het leven. Ze weerhouden ons ervan open te staan voor wat het leven allemaal in zich meedraagt aan onvermoede schatten, voor wat de situatie op dat moment biedt en vraagt. Het zoeken komt voort uit het ‘weten’, het vinden uit het nietweten. Zolang je blijft zoeken zal je dus ook niet vinden. Hoe meer ik bereid en in staat ben om mijn eigen ideeën op losse schroeven te zetten, hoe meer ik in het veld van de creativiteit kom. Dat vraagt om veel ruimte en stilte. Dat is ook een van de redenen dat ik zo dol ben op het boeddhisme: daar doe je als het ware niet anders dan leren in te zien dat je een bundel verhalen bent, om je vervolgens te leren openen voor wie of wat je nog meer bent. Voor wie je eigenlijk bent. Ik zie creativiteit als onze natuurlijke staat. Wij zijn allemaal geweldige creators. Mits we onszelf niet in de weg zitten. Toen ik mijn dierbare Japanse boeddhistische leraar vroeg wat creativiteit is, giechelde hij: “I don`t know creativity.” Hij IS creativiteit. Hij is in staat om volledig hier en nu te leven, niet gehinderd door iets dat vastgehouden of verdedigd moet worden. En daardoor kan hij zich onder alle omstandigheden vrij bewegen en putten uit een onbegrensde bron aan mogelijkheden, om in iedere situatie opnieuw adequaat te kunnen reageren. Voor mij is dit een prachtige inspiratie voor het coachen. Hoe kan ik mezelf leren openen voor ‘de ander’, op zo’n manier dat ik onbevangen en oordeelloos kan luisteren. Niet vanuit het hoofd maar met mijn hele lichaam. Dan kan het gebeuren dat de coach in mij als het ware opborrelt en kan ik me laten verrassen door wat er op dat moment tot leven komt. Dat geeft de mooiste ontmoetingen en juist dan lukt het me om op een dieper niveau te vinden, te ‘weten’ wat de situatie vraagt. Dat is voor mij creativiteit in het coachen. Ingrid Appels is intuïtief coach en zenboeddhistisch monnik. Ze heeft een eigen bedrijf, de Appelboom, waarbinnen ze coaching en boeddhisme verenigt.
  Gratis
  lees meer

  Crisis en coaching

  Het economische spanningsveld binnen en buiten de organisatie neemt enorm toe. Zowel in profit als non-profit sectoren worden de eisen, gesteld aan organisaties, opgeschroefd. Het is crisis! Doet mijn organisatie het goed genoeg om te blijven bestaan? Functioneert ons team naar behoren? Voldoe ik wel aan de eisen die gesteld worden aan de verscherpende concurrentie?
  1,95
  lees meer

  De onlogische weg van A naar Alles

  Creativity consultancy is zijn vak, hij noemt zich ook wel creactivator en als partner van het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken (COCD) begeleidt hij bedrijven in wat hij noemt ‘de beweging te maken van de linker naar de rechter hersenhelft’, Creative Problem Solving. Hij traint mensen in creatieve denkprocessen en hij faciliteert bedrijven, overheden en instellingen die naar een nieuwe oplossing zoeken. Limburger Sjra Puts weet het zeker: “Iedereen kan dat leren.”
  1,95
  lees meer

  Ik werk dus ik besta

  In de kunst speelt uniciteit altijd een rol. Zo kan de interesse voor een kunstwerk afhangen van de mate waarin het zich onderscheidt van reeds bestaand werk en is een unicum meestal meer waard dan een duplicaat. Maar is de beroepsuitoefening van de kunstenaar daarmee ook uniek? Verkeert de acteur, de musicus of de beeldend kunstenaar in een exceptionele arbeidsdynamiek of worstelt hij met dezelfde thema’s als bijvoorbeeld een bakker of een bloemist? Kunstenaars&CO ziet de kunstenaar als een ‘gewone’ ondernemer, maar wel een met een aantal bijzondere kenmerken. Een uitdaging voor de coach die ermee te maken krijgt.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper