logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|178|179|180|...|565

  Kentering

  Terwijl ik stilsta aan de rand kentert het tij. Naar mij toe breken de golven met zachte klappen en rustige ruis. Ze bespelen mijn voeten die zachtjes wegzinken omarmd in het zand Wolken drijven als schepen langs de horizon. Een streep zonlicht flitst op het water. Ik volg een druppel in een oceaan. “Wat wil je bereiken?” In het algemeen komt deze vraag in een eerste bijeenkomst aan bod om vast te stellen wat het doel wordt van de coachingsgesprekken. Daarna wordt de huidige situatie verkend, het doel geformuleerd, weer verkend en… opnieuw geformuleerd. Zo start veelal, kort door de bocht, een coachingstraject. In mijn coachingspraktijk zie ik vervolgens dat mooi geformuleerde einddoelen in veel gevallen bijgesteld worden omdat tijdens het traject steeds duidelijker wordt, dat wat iemand eigenlijk wil bereiken op een dieper niveau te vinden is. Het verstand vertelt ons wat handig of praktisch is of anderen vertellen ons of spiegelen ons voor wat we zouden moeten willen of bereiken. En zo richt een coachee zich op doelstellingen die soms weinig aansluiting hebben bij zijn of haar diepste wensen en verlangens. Als gevolg daarvan zal een eenmaal bereikt doel weinig bestendig blijken. Het is om deze reden dat ik tijdens een coachingstraject ook altijd op zoek ben naar de ervaringen in het leven van mensen waarin ruimte ontstond om naar die diepste verlangens en wensen te kunnen luisteren. In het gedicht, geïnspireerd door een anonieme bron, heb ik een dergelijke ervaring verwoord zoals die mij persoonlijk gebeurde. Strand en zee zijn van jongs af aan voor mij de plek waar ik tot rust kom. Met het lawaai van een drukke dag nog in mijn hoofd uitwaaien aan het strand is wat ik soms doe. Zo op de grens van het land en de almaar in beweging zijnde zee voer ik soms ook mijn coachingsgesprekken. Op deze dag was het echter windstil en toen de laatste geluiden van het dorp achter me lagen, waren er nog de zachte klappen van de golfjes van een vrijwel rimpelloze zee en was er enkel stilte. Er ontwaakte toen een besef van verbondenheid en eenheid en er ontstond ruimte voor iets dat nauwelijks in woorden gevangen kan worden. Een ervaring die iedereen wel heeft, maar wellicht in een andere situatie. Een dergelijke ervaring plaatst je buiten de wereld van willen, streven en moeten. Van doelstellingen, stappenplannen en evaluatiemomenten. In zo’n ervaring is enkel… het ervaren. Er is gewoon ‘zijn’ zonder te oordelen. Op dergelijke momenten is alles goed zoals het is en ontstaat de ruimte om te beseffen wie je bent en wat je plek is in dit leven. Soms gebruik ik een verhaal, een korte tekst of een afbeelding, om de speurtocht naar zo’n zijnservaring op gang te brengen. Vanzelfsprekend zijn er ook cliënten bij wie je er niet aan toekomt en zijn er verschillen in moment en situatie waarop mensen deze ervaringen kunnen hebben. De aandacht hiervoor, zo heb ik ervaren, verschaft mijn coachingstrajecten echter een belangrijke meerwaarde. Herman Steenvoorde werkt als zelfstandig gevestigd coach, counsellor en trainer. Hij is gespecialiseerd in stress- en relatiemanagement. Groei, effectiviteit en zingeving staan daarbij centraal. “Het leven biedt zoveel rijkdom. Soms zijn we te bescheiden om het in ontvangst te nemen.” www.oasecoaching.nl
  Gratis
  lees meer

  Ons bewustzijn kent geen grenzen

  Met zijn onderzoek naar en publicatie1 over bijna-dood ervaringen (BDE) kreeg cardioloog Pim van Lommel internationale bekendheid, vooral ook vanwege de visie die hij daarbij ontwikkelde. Hij legt een verband tussen ervaringen van verruimd bewustzijn tijdens een BDE en de theorie van de kwantumfysica, die veronderstelt dat er naast de onsbekende fysieke wereld ook een ‘andere’ wereld bestaat waarin alle informatie in golffuncties ligt opgeslagen. Van Lommel’s ideeën hebben de nodige implicaties voor ons beroep van coaching. Een interview met een bevlogen professional en bovendien een warm mens.
  1,95
  lees meer

  Met een potentialtraject haal je eruit wat erin zit!

  Wat doe je als onderwijsinstelling als er managementfuncties vrijkomen en er is een vacaturestop? ROC Leeuwenborgh Opleidingen te Maastricht zette een doelgericht potentialtraject op. Vier docenten kregen de mogelijkheid om in één jaar tijd de benodigde kennis en ervaring bij te spijkeren in een programma waarin scholing, praktijk, begeleiding en coaching elkaar aanvulden. “Deze werkwijze kan ik iedereen aanbevelen”, aldus Bert Wetzels, directeur HRM van Leeuwenborgh. Hoe zag het traject eruit? Wat was de rol van de coach? En wat zijn de voorwaarden voor succes?
  1,95
  lees meer

  Duurzaam reorganiseren

  In de beginjaren van deze eeuw zakte bij de Zwitserleven-medewerkers zelf Het Zwitserleven Gevoel tot ver onder het vriespunt. In 2000 raakte het bedrijf in een diep dal. De pensioenmarkt is verzadigd, het economische tij zet de omzetten verder onder druk, de kosten zijn hoog opgelopen en de winsten verdampt. Dat overkomt een vooral naar binnen gerichte, bureaucratische organisatie waar zich bij de verwerking van nieuwe polissen en polismutaties werkachterstanden konden opbouwen van één tot anderhalf jaar. Als gevolg daarvan is ook de klanttevredenheid omlaag geduikeld. Zwitserleven bungelt volgens brancheonderzoeken met klanttevredenheid in de onderste regionen. Belangrijke klanten, de grote assurantie tussenpersonen, komen persoonlijk naar Amstelveen om boos hun beklag te doen bij de directie. “Ik had het gevoel dat ik beter met verkoop kon stoppen”, vertelt later de toenmalige directeur Marketing & Verkoop, Marco Keim. In 2003 wordt Keim algemeen directeur. Als geen ander beseft hij wat nu de prioriteiten zijn. Hij benoemt een kernteam en smeedt daarmee een ingrijpend veranderplan. Keim legt daar een persoonlijke intentie onder: “Ik doe het met de bestaande medewerkers, niemand uitgezonderd, dus er vallen geen ontslagen.” Een tweede opmerkelijke actie vormt het expliciet aan de orde stellen van de vertrouwensvraag. In personeelsbijeenkomsten vraagt Keim de medewerkers: “Wie gelooft er in mijn verhaal?” Secondelang blijft het stil. Dan gaan er een paar handen omhoog. “Wie gelooft er niet in mijn verhaal?” Hetzelfde tafereel herhaalt zich. Iemand vraagt: “Wat doe je als het niet lukt?” “Dan vertrek ik”, antwoordt Keim. Daarna breekt er discussie los, over de voors en de tegens, over de noodzaak en over nieuwe kansen. Marco Keim heeft nog een ander strategisch credo: Als je middelmanagers goed zijn, heb je een goed bedrijf. Zwitserleven ontwikkelt in hoog tempo een bedrijfsspecifiek coachingsprogramma voor zijn middelmanagers. Het blijken de juiste basisingrediënten voor versnelling en succes. Een belangrijke mijlpaal - terug in de topdrie van branchegenoten met hoge klanttevredenheid - wordt twee jaar later uitbundig gevierd. “Dit lijkt wel duurzaam reorganiseren”, dacht ik, nadat ik het verhaal voor mijn nieuwe boek had opgeschreven. Het opwekken van nieuw elan, creativiteit en dadendrang met (her) gebruik van alle intern beschikbare capaciteiten en talenten, met inzet van alle bestaande kennis en ervaring. Dus met de eigen mensen, niemand uitgezonderd. In een nieuwe, gerevitaliseerde slagorde. Wat zijn daarvoor de peilers? Veiligheid en zekerheid bieden, vertrouwen schenken, zelfvertrouwen tonen, geloofwaardig zijn, persoonlijk betrokken zijn bij je mensen en hun daadwerkelijk ondersteuning bieden. Kortom, doelbewust leiderschap met een goede balans tussen hoofd en hart, waarbij bedrijfsbelang, eigenbelang en het belang van medewerkers samenvallen. Pim Elfferich is communicatieadviseur, auteur en lid van de Raad van Advies voor Communicatie van Schouten & Nelissen. Boekensite: www.internebedrijfscommunicatie.nl. De volledige bedrijfscase Zwitserleven uit het boek Baas boven baas (m/v) staat op de boekensite en is gratis te downloaden.
  Gratis
  lees meer

  Emotioneel leren

  Julio Olalla maakt zich zorgen over de wereld. De problemen waar onze internationale gemeenschap voor staat kunnen niet meer worden opgelost binnen onze huidige manier van denken. De kennis die we hebben en de manier waarop we leren voldoet niet meer. Ollala: ´We moeten een sprong maken in ons leren. Dat houdt meer in dan een intellectuele oplossing, daarvoor hebben we een nieuwe set emoties nodig.´Coaching is volgens hem de enige manier die verdergaat dan intellectueel leren, en kan zorgen voor een andere manier van leren.
  1,95
  lees meer

  Opstellingen en energie lezen

  In mijn dagelijkse coachpraktijk maak ik veel gebruik van familie- en organisatieopstellingen en het lezen van (bedrijfs)energie. Dit ben ik gaan doen omdat ik merkte dat op de langere termijn in of na coachtrajecten, cliënten toch vaak in hun oude gedrag vervielen. De oorzaak van het niet-slagen van dergelijke veranderprocessen, blijkt voort te komen uit een onderliggend patroon, ook wel een dynamiek genoemd, die onbewust de organisatie of het individu stuurt. Deze onzichtbare krachten kunnen waarnemen en doorgronden, geeft mijn klant en mij inzicht in de ware knelpunten bij gedragsveranderingen. Daarom zijn opstellingen en energielezingen voor mij onmisbare tools geworden.
  1,95
  lees meer

  Loslaten en overgave

  De paus heeft het helemaal verkeerd gedaan en ik zit met de gebakken peren. Nee, die ouders van mij! Wat zou Paul de Leeuw daar eigenlijk van vinden? Of Maxima? Wil jij mijn probleem zijn? En jij mijn oplossing? Mijn probleem is het probleem helemaal niet. Allemaal vragen en uitspraken die voorbij kwamen op onze reis met Mastercoach®.
  1,95
  lees meer

  Verandering doet leven?

  Het management van een arbodienst is na een zware periode van reorganisaties, op zoek naar mogelijkheden om medewerkers te stimuleren nieuwe competenties te ontwikkelen en hun talenten te gebruiken ten dienste van de klant. De organisatie maakt de omschakeling door van non-profit naar profit en zal in de zwaar concurrerende markt moeten overleven.Een belangrijke nieuwe competentie is resultaatgerichtheid. Deze competentie houdt in dat de medewerker van de dienst zijn handelen inzichtelijk moet maken. Na het intakegesprek met de klant zal hij een handelingsplan met te behalen doelen moeten bespreken met de opdrachtgever. In dit gesprek moet hij commitment krijgen ten aanzien van dit plan. Na het uitvoeren van het plan dient een afrondende evaluatie plaats te vinden. De heer Jansen, een wat oudere bedrijfsarts, was tot voor kort gewend zijn cliënten naar eigen inzicht te begeleiden: hij had een grote mate van autonomie. De klanten waren over het algemeen zeer tevreden over de werkwijze van de heer Jansen. Opdrachtgevers vroegen zich wel eens af of de trajecten niet wat korter konden en daarmee ook wat goedkoper. Nu de nieuwe competentieprofielen zijn ingevoerd en de heer Jansen zijn handelingswijze inzichtelijk moet maken, heeft hij het gevoel, dat hij verantwoording moet afleggen voor iets wat hij al jaren succesvol uitvoert. Hij voelt zich niet meer thuisin de nieuwe bedrijfsstrategie, maar wil gewoon zijn werk blijven doen, zoals hij dat gewend is. De teamleider heeft er bij de heer Jansen op aangedrongen eens te gaan praten met een coach. Schoorvoetend gaat de heer Jansen naar het eerste gesprek…
  1,95
  lees meer

  Van Heilige Mis naar eigen missie

  Een interview met Hein Knaapen, directeur HR bij KPN, is niet sec een inhoudelijk vraag en antwoordspelletje. Vanaf de opening is het een warm, openhartig en persoonlijk gesprek waarbij betrokkenheid, verantwoordelijkheid, evenwaardigheid en de onlosmakelijke verbinding tussen persoonlijke en professionele overtuigingen de toon zetten.
  1,95
  lees meer

  Zoete vruchten plukken van conflicten

  Een win-winsituatie bij conflicten, bestaat dat? Zeker! Conflicten hebben niet alleen negatieve gevolgen maar kunnen ook leiden tot ronduit positieve effecten. Uit onderzoek is gebleken dat conflicten vermijden schadelijker is voor de conflictpartij(en) dan strijdlust tonen. Het 3 R-model is een interventiemodel dat conflictvaardigheid ontwikkelt bij mensen die neigen naar conflictvermijdend gedrag, waardoor positieve effecten meer binnen handbereik komen liggen dan u aanvankelijk zou denken.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper