logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|17|18|19|...|545

24/7 (volledige uitgave, 13 artikelen)

INHOUD THEMA ‘24/7’ (juni 2017) Welkom bij de vierde industriële revolutie, Jim van Hulst Trainerstool: Feedback geven en ontvangen begint bij het mt, Jacob van der Meulen Werken en leren als knowmad, Joitske Hulsebosch & Sibrenne Wagenaar “Het is tijd voor de rehabilitatie van slaap” - Interview met slaaponderzoeker Ysbrand van der Werf, Astrid de la Fuente Blijven sleutelen of innoveren? Marion Reijerink Artificiële Intelligentie en de invloed op hrd, Ger Driesen 24/7 leren, Saskia Görtz WETENSCHAP Veerkrachtige innovatieteams - Interview met Peter Oeij, Els Oosthoek Communicatieve vaardigheden trainen met een game - Interview met professor Johan Jeuring, Ger Driesen Promotie: Geen sociale innovaties zonder individuele leerprocessen, Jan Hoeben Promotie: Voor altijd inzetbaar, Jasmijn van Harten VARIA Column: Gepersonaliseerd leren is de toekomst, François Walgering Boeken Leren met en zonder technologie Dit themanummer gaat over technologie en leren. Door technologie kunnen we 24 uur per dag leren, zonder dat daar een trainer of een boek aan te pas komt. Sommigen spreken wel van een vierde industriële revolutie. In zijn intro op dit nummer gaat Jim van Hulst in op de definitief anders wordende wereld waarin technologie, snelheid en wetenschap hand in hand gaan. Hierdoor zijn volgenshem veranderingen te verwachten die nu nog niet te voorspellen zijn. Een aantal andere auteurs gaat in op fenomenen als knowmadisch werken (Joitske Hulsebos & Sibrenne Wagenaar), blended leertoepassingen (Saskia Görtz en Marion Reijerink) en leren van een game (interview met Johan Jeuring). Ondertussen zien we in het nieuws dat de apps op je telefoon inmiddels zelflerend zijn en zich aanpassen op basis van gebruik. In deze rijkdom van technologie is straks geen nee meer te koop. Leren wat en wanneer je maar wilt. Geheel gepersonaliseerd. In je telefoon of smartwatch. En straks wellicht geüpload naar een geïmplanteerde chip? Dat kennis straks 24/7 beschikbaar is, staat buiten kijf. Maar is er dan ook leren? Hoe zit dat met dialoog (in de zin van gezamenlijke betekenisgeving) en reflectie. En met de zo in de belangstelling staande eenentwintigste-eeuwse vaardigheden? Zeker, de technologie biedt voldoende mogelijkheden om hier vorm aan te geven. Maar worden die mogelijkheden spontaan gebruikt? Hier lijkt nu nog een belangrijke rol weggelegd voor een coach, begeleider of adviseur van vlees en bloed. Maar wordt zo’n rol wellicht in de toekomst overgenomen door – steeds meer op een mens lijkende – robots? De toekomst komt sneller dichterbij dan we denken, dat is een ding dat zeker is. Dat heeft invloed op het werk van de leerprofessional, ook dat is duidelijk. Met grote, maar ook kleine verschuivingen die we nu nog niet kunnen voorzien voor onze beroepsgroep. Met veel nieuwe mogelijkheden om sneller en beter te leren. En ook, zo nu en dan, nog te profiteren van de voordelen van het ‘oude’ leren. We wensen u veel digitaal leesplezier en mocht het u ontgaan zijn, ook TVOO is 24/7 beschikbaar.
5,95
lees meer

Welkom bij de vierde industriële revolutie

U wist vast al dat we getuige en deelnemer zijn van een nieuwe revolutie, ook wel industrie 4.0 genoemd. De revolutie van robots, algoritmes, cybersystemen, bots en het internet van slimme dingen. Professor Klaus Schwaab, grondlegger en voorzitter van het World Economic Forum, noemt deze revolutie De Vierde Industriële Revolutie, waarin hij schrijft: “A revolution that is fundamentally changing the way we live, work and relate to one another.” Dat is nogal wat, de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan gaat fundamenteel veranderen.
1,95
lees meer

Trainerstool

Voor me zit een mt klaar voor de training waar ze om hebben gevraagd. Ze geven leiding aan een bedrijf dat met een omzet van een slordige vijftig miljoen meetelt in zijn sector. Doel van de training is antwoorden te krijgen op hun vragen: Sluit onze manier van communiceren en leidinggeven aan bij de behoeften van onze medewerkers? En zo niet, hoe dan wel? Dit bedrijf draait in continudienst, mensen werken er 24/7 en 24/7 delen ze informatie met elkaar.
1,95
lees meer

Werken en leren als knowmad

Vergelijk de volgende twee beweringen eens: 1. Door internet is het nu veel makkelijker om informatie te vinden voor mijn werk, en 2. Door internet heb ik een (inter)nationaal netwerk opgebouwd dat me een breder perspectief biedt op mijn vakgebied. Met de eerste bewering ben je het vast eens. Het internet is van grote invloed op onze toegang tot informatie. Er is zoveel online beschikbaar. We googelen eerst alvorens we een collega om raad vragen. De kunst is vooral om door de bomen het bos te blijven zien en zin en onzin van elkaar te scheiden. Maar in hoeverre kun jij je in de tweede bewering vinden?
1,95
lees meer

Interview met slaaponderzoeker Ysbrand van der Werf

We doen het allemaal, ons hele leven lang, nacht in, nacht uit en Ysbrand van der Werf doet er onderzoek naar: slapen. Heel veel weten hij en zijn collega’s ervan en heel veel ook (nog) niet. TvOO spreekt hem over algemene en individuele principes van slaap, over slapen om te leren en te werken in de 24/7-economie. Met als bonus: elf tips om beter te slapen.
1,95
lees meer

Een pleidooi voor blended learning

Mensen leren niet van negen tot vijf, maar 24/7. Toch geven de meeste trainers nog vooral training op afgebakende dagdelen. De meesten – niet allemaal! – definiëren ‘trainen’ nog steeds als realtime, live op locatie werken met een groep. Volstaat dat nog in deze tijd van digitalisering? Sluit zo’n trainingsaanbod aan bij de behoeften van deelnemers en opdrachtgevers? En doe je je opdrachtgevers, je deelnemers én je vakmanschap als trainer eigenlijk niet tekort door hun leerervaring niet te verrijken met de vele andere mogelijkheden die er zijn?
1,95
lees meer

Artificiële Intelligentie en de invloed op hrd

Het onderwerp artificiële intelligente (AI) duikt steeds vaker op in ons dagelijks leven. Dat leidt tot een mix van enthousiaste en angstige discussies, zeker ook rondom de invloeden van AI op werk en werkgelegenheid. Wat betekent dit voor de bijdrage van de hrd-professional aan leren en presteren? En wat betekent dit voor toekomst van de hrd-professie zelf: heeft deze rol nog bestaansrecht in de toekomst? In dit artikel verkennen we deze vragen.
1,95
lees meer

24/7 leren

A+O, het opleidingsfonds voor de Metalektro, heeft in de afgelopen jaren het e-learningplatform oZone ontwikkeld. De blended-learningtool moet het leren voor werknemers in de techniek eenvoudiger en aantrekkelijker maken en bedrijven in staat stellen om kennis te borgen en vakmanschap te vergroten. De tool blijkt een schot in de roos: de reacties van deelnemende bedrijven zijn zeer positief.
1,95
lees meer

Veerkrachtige innovatieteams

In de l&d-werkpraktijk is innovatie niet meer weg te denken. Hardop zeggen we dat vernieuwing het nieuwe normaal is, maar zie dat maar eens constructief te maken. Door verschillende belangen is het vaak lastig manoeuvreren. Een theoretische onderbouwing en best practices van andere innovatieve organisaties kunnen daarbij helpen. Dat kwam Els Oosthoek tegen in het promotieonderzoek van TNOonderzoeker Peter Oeij. In januari 2017 promoveerde hij op het proefschrift “The resilient innovation team – a study of teams coping with critical incidents during innovation projects”. Hiervoor bestudeerde Oeij achttien projectteams en hun innovatieprojecten. Zijn conclusie: een mindful werkomgeving en veerkrachtig innovatiegedrag vergroten de kans op succesvolle innovaties. We gaan eens wat dieper in op de onderzoeksresultaten van Oeij.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »