logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|17|18|19|...|551

Fout denken staat leren en ontwikkelen in de weg

Hr-beleid stimuleert werkenden zich te blijven ontwikkelen. Als leren en ontwikkelen ondanks gericht beleid moeilijk van de grond komen, is de conclusie al snel dat dit ligt aan de motivatie van de werknemers. Onderzoek laat echter zien dat typisch menselijke gewoonten en denkfouten goede voornemens in de weg kunnen staan. Een gedragsgerichte benadering, waar ook het nudgen onder valt, leert ons kijken naar de context die bepalend kan zijn om tot actie over te gaan. Hoe kunnen we nudge-technieken toepassen op het thema ‘Leven Lang Leren’? En hoe gaan we typisch menselijke denkfouten uit de weg?
1,95
lees meer

Wat niemand vertelt over ondernemen

Bedrijven zijn er niet alleen om winst te maken. Ze zijn ook onlosmakelijk verbonden met hun omgeving. De druk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen wordt steeds groter. Bedrijven hebben daar zelf ook steeds meer behoefte aan. We kunnen begrippen als ‘duurzaamheid’, ‘mvo’ en ‘purpose’ daarom niet langer beleggen bij die ene functionaris, je hele organisatie moet het maatschappelijk verantwoord ondernemen omarmen om succesvol te kunnen zijn. Voor ondernemen vanuit de menselijke maat kan hrd de vanzelfsprekende aanjager zijn.
1,95
lees meer

Empoweren heeft effect!

Ontwikkelingen in leren, social media en maatschappij beïnvloeden de rol en verantwoordelijkheid van lerenden. We kunnen het leren niet langer centraal organiseren, maar we moeten lerenden meer regie geven over het eigen leerproces. Het empoweren van lerenden zorgt voor een duurzame aanpak met rendement. Wat zijn de didactische, organisatorische en andere uitgangspunten, die ervoor zorgen dat we professionals in onze organisatie meer regie kunnen geven? Twee praktijkvoorbeelden laten dit zien.
1,95
lees meer

Communicatie als collectief touwtrekken

Teamleiders staan voor ingewikkelde opgaven. Projecten, trajecten, reorganisaties en andere belangrijke issues schreeuwen om aandacht en tijd en komen bovenop het reguliere werk. Voor de teamleider is het telkens de uitdaging om samen met het team betekenis te geven aan al die veranderingen. Communicatie speelt in dat proces van betekenisgeving een cruciale rol. We geven een kijk op de invloedrijke positie van de teamleider in dit proces. Wat zijn beproefde handvatten, om hem te ondersteunen bij het leren hanteren van spannende communicatiemomenten en bij zijn communicatief leiderschap?
1,95
lees meer

Meer impact met lijfintelligentie

Wist je dat we meerdere breinen hebben? Als je het brein beschouwt als een neuraal netwerk – wat het feitelijk ook is – dan hebben en zijn onze darmen en ons hart er ook een. In totaal hebben we dus niet een maar drie breinen. Wat een rijkdom: drie ‘lijfintelligenties’ om mee te trainen. Door die bewust te benutten, geef je je trainingen meer impact en ervaren jij en je deelnemers meer flow en energie.
1,95
lees meer

Verbeter de wereld met thought leadership

Is thought leadership de opvolger van het ter ziele gegane hiërarchische leiderschap? Hierover spraken we twee praktijkgerichte theoretici: Ard-Pieter de Man en Aukje Nauta.
1,95
lees meer

Waarom je moet focussen op impact

Elke leerinterventie zou raak moeten zijn, in een tijd van krimpende opleidingsbudgetten en in de snelheid waarmee de wereld steeds complexer wordt. Veel is geschreven over elementen die helpen meer impact te krijgen. Ze hebben lang niet altijd het effect dat ze zouden moeten hebben of zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. De bouwstenen van Filip Dochy zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar leren met impact. Ze verbinden onderzoek met duurzaam leren in bedrijven. Tijd voor een kennismaking met de bedenker van de zeven bouwstenen.
1,95
lees meer

Meer impact met behavioral change

Bij de psychologische stroming behaviorisme leg je al snel de link met de experimenten met honden door Pavlov. Kunstjes blijken makkelijk aan te leren met een systeem van straf en beloning. Maar hoe zit dat met werkprestaties? Kun je beter invloed uitoefenen wanneer je principes uit het behaviorisme weet te hanteren?
1,95
lees meer

En wat kan ik dan later worden?

Het promotieonderzoek gaat in op het studiekeuzeproces van eerstejaars juridische hbo-studenten en de relatie met studiesucces. Een belangrijke conclusie is dat het niet loont om het toekomstige beroep leidend te laten zijn bij de studiekeuze. Teleurstellingen en studie-uitval zijn dan een vrij waarschijnlijk gevolg. Voor haar onderzoek volgde van Beelen-Slijper 89 hbo-studenten Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening, voorafgaand aan en na de overstap naar het hbo. Deze opleidingen zijn representatief zijn voor de uitvalproblematiek van een sector met een hoog risico op studiestaking of omzwaai na één jaar.
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »