logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|179|180|181|...|565

  Bewustzijn (volledige uitgave, 20 artikelen)

  INHOUD THEMA 'BEWUSTZIJN' (december 2008) Visie: Het onbewuste als basis voor een zinvolle ontmoeting, Frank van der Mijn & Ans Tros Achtergrond: Ons bewustzijn kent geen grenzen, Frank van der Mijn Lezerscolumn: Duurzaam reorganiseren, Pim Elfferich Achtergrond: Retraite en het ontwikkelen van bewustzijn, Tjeu van Knippenberg Supervisie: Herinneringen herschrijven, Marijke Beukema Achtergrond: Heel veel mensen leven in een comfort zone, Paul Bartels Redactioneel: bewust ZIJN, Francine ten Hoedt PRAKTIJK Onderwijs: Met een potentialtraject haal je eruit wat erin zit!, Margot Meijer & Theo van Mulken Anders bekeken: Wilde dieren hebben geen trauma, Cathelijne Wildervanck De manager als coach: Van Heilige Mis naar eigen missie, Annette Man-Mul Teamcoaching: Eén voor allen, Marc Grond En nu? Verandering doet leven? METHODIEKEN Ik zet in... Opstellingen en energie lezen, Nienke Binkhorst Geproefd: Loslaten en overgave, Emilie de Vries Conflictcoaching: Zoete vruchten plukken van conflicten, Arjette van Noort Werk in uitvoering: Niet sussen maar blussen, Paul Bartels Van hamer tot houvast: Reminders, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout & Rinus Merkies Overdenking: Kentering ACTUALITEITEN Praatstok en de veer: Onbewust denken, Paul Bartels & Ilse Engwirda Issue: Coaching kan zorgen voor een nieuw paradigma, Ilse Engwirda & Edmée Schalkx T-Maatjes Recensies Forum Bewustzijn In het laatste nummer van dit jaar besteden we aandacht aan het thema bewustzijn. Volgens ons zeer toepasselijk omdat de overgang naar een nieuw jaar altijd extra uitnodigt tot bezinning. Zo ook voor ons zeer gewaardeerde redactielid Ans Tros, directeur van de School voor Coaching. Zij heeft besloten om haar aandacht meer te richten op andere werkzaamheden. Ans was een inspirerende, hartelijke, stabiele en betrouwbare factor binnen de redactie, die goed de verschillende belangen van partijen kon overzien. Ans, hartelijk dank hiervoor! Al werkend aan het thema bewustzijn, werd voor ons steeds zichtbaarder hoe belangrijk het is om daarbij ook vooral het onbewuste te onderkennen. Om inzicht te krijgen in jezelf, om je bewust te worden van wie je werkelijk bent en wat je drijft, blijkt het kennen van onbewuste processen van essentieel belang te zijn. In dit themanummer presenteren we een greep uit wat er op dit moment over deze thematiek leeft in coachingsland. Ap Dijksterhuis heeft de rol van het onbewuste wetenschappelijk onderzocht. Deze rol blijkt enorm groot te zijn. Het onbewuste kan ongeveer elf miljoen bits per seconde verwerken en kan heel effectief ingezet worden bij complexe keuzes. Pim van Lommel spreekt over een allesomvattend of eindeloos bewustzijn. Hij stelt dat veel bepaald is en ieder zijn eigen weg heeft te gaan, ofwel zijn eigen antwoorden moet vinden. Wat kan dan de ware zin van coachen zijn? Hierop geeft Van Lommel een leerzaam antwoord. Naast een meer wetenschappelijke benadering van bewustzijn besteden we in deze uitgave ook aandacht aan hoe coaches het onbewuste kunnen betrekken in hun werk. We presenteren heel praktische methodieken die inzicht geven in onbewuste processen, zoals de Organic Score Card, Progressive Mental Alignment, het lezen van energie in bedrijven en de retraite. Tot slot wil ik nog melden dat de redactie zich ervan bewust is dat een online netwerk, waarbinnen coachprofessionals met elkaar kennis, ideeën en ervaringen kunnen delen, onmisbaar is. Daarom hebben we besloten om CoachWeb, een sociaal netwerk, op te zetten. Een netwerk waarvan coaches gratis gebruik kunnen maken via www.tvc.nl. Dit is een initiatief om coaches met elkaar te verbinden, het centrale thema voor 2009. Namens de redactie, de adviescommissie en alle mensen die meehelpen bij het tot stand komen van het TvC, wens ik u een gezond 2009 met volop bewustzijn en verbondenheid.
  5,95
  lees meer

  Niet sussen maar blussen

  We kijken mee over de schouder van een PMA coach om te zien hoe een PMA sessie werkt. De Progressive Mental Alignment® (PMA) techniek is ontwikkeld door de in de USA wonende onderzoeker Joop Korthuis. PMA gebruikt de wetmatige ‘taalregels’ van ons onderbewustzijn. Deze techniek is niet gericht op het sussen en controleren van onze emoties, maar spoort de oorzaak van het probleem op en blust de onderliggende verborgen brandhaard.
  1,95
  lees meer

  Het onbewuste als basis voor een zinvolle ontmoeting

  Wie leert coachen, bouwt bewustzijn op over het eigen handelen. Bewuste kennisopbouw en zelfreflectie leiden tot professionaliteit. Hoe bewuster, hoe beter, lijkt het adagium wel. Toch zit de grootste kracht in het onbewuste. Hier zetelen onze overtuigingen, gedrags- en overlevingsscenario’s. Ook is het een bron van onvermoede wijsheid. Als we ons voor die bron openstellen, draagt het bij aan zinvolle ontmoetingen. Wat kunnen we daarin doen of laten? Enkele gedachten vanuit de redactie.
  1,95
  lees meer

  Veel mensen leven in een comfort zone

  Drs. Roy Martina is holistisch arts met dertig jaar ervaring, en heeft wereldwijd zijn sporen verdiend met de door hem ontwikkelde coachingsmethodieken. Bewustzijn en onbewuste processen zijn de sleutelbegrippen die hij zelf gebruikt bij het coachen van topmanagers, wereldkampioenen en beroemdheden op persoonlijke effectiviteit en naar peak performance. “Topgolfer Tiger Woods maakt maximaal gebruik van zijn onbewuste, door visualisatie en trance.”
  1,95
  lees meer

  De knoop in je zakdoek en andere reminders

  Gedrag veranderen is vaak niet alleen een kwestie van iets nieuws aanleren, maar ook van juist iets afleren. Want bij gedrag speelt sterk de macht der gewoonte. Om die macht te breken, zijn reminders behulpzaam. Oftewel: de ouderwetse knoop in je zakdoek. Een voorwerp of iets dergelijks dat je helpt te herinneren wat je wellicht vergeet in de dynamiek van een situatie.
  1,95
  lees meer

  Eén voor allen?

  Gedurende de afgelopen vijftig jaar beschouwden we een team vooral als entiteit. Herkenbaar, stuurbaar en maakbaar, in elk geval te beschouwen als een groep mensen wier belang in de eerste plaats binnen het team ligt of behoort te liggen. Effectiever wordt een team als ieders persoonlijke belang meegenomen wordt in de formulering van het teambelang. Daarbij is de Organic ScoreCard (OSC), een diepgravende diagnostiek op het gebied van bewustzijn, een handig instrument.
  1,95
  lees meer

  Herinneringen herschrijven

  Veel van ons leven en ons werk wordt bepaald door onbewuste, mentale activiteit. Deze stelling van Freud behoort tot de common knowledge van supervisoren. Modern hersenonderzoek ondersteunt deze kennis. Onze reacties en ons gedrag worden veelal ingegeven door ingeslepen patronen. Nieuw gedrag aanleren vraagt om het ontdekken en herschrijven van achterliggende herinneringen.
  1,95
  lees meer

  Retraite en het ontwikkelen van bewustzijn

  Onlangs ontmoette ik een man die voor zijn pensionering staat. Hij bruist van energie en speelt met de gedachte om aan het begin van zijn nieuwe levensperiode een voettocht te maken naar Santiago de Compostella. Het trekt hem om alleen en te voet onderweg te zijn. Eén ding echter houdt hem tegen. Hij hoorde dat je door een pelgrimstocht verandert, dat je bewustzijn over jezelf en de wereld nadien anders is dan voorheen. Dat schrikt hem af: wat zal er anders worden, hoe zal ik veranderen? Een pelgrimstocht is als een retraite. Beide zijn een gelegenheid om gedurende enige tijd geconcentreerd bezig te zijn met de eigen levensweg. In deze bijdrage ga ik in op de vraag welke bijdrage een retraite kan leveren aan het ontwikkelen van bewustzijn.
  1,95
  lees meer

  Bewust ZIJN

  Bewustzijn, het thema van dit nummer. Bij bewuste beschouwing een bijzonder begrip. Bewustzijn gaat het volgens Van Dale (online) om ‘het beseffen en kennen van het bestaan van iets of van zichzelf’. Je kunt er voorzichtig mee omspringen en dan is het eindeloos, blijkt uit bijna-dood-ervaringen. Je kunt het ook verliezen, zonder slordig of nonchalant te zijn. Ik loop er tegenaan als ik denk aan reïncarnatie. Kun je je na het sterven in het hier-en-nu nog zo jezelf voelen in een nieuw omhulsel in het daaren-dan?  Nog meer mogelijkheden bieden ‘bewust’ en ‘zijn’. Leg je de klemtoon op ‘bewust’ dan appelleer je aan het doordrongen zijn van het zijn. Aan het erkennen dat je er bent. Of je stelt de vraag: Hoe ben jij? Op feestjes zie je het vaak, mensen die zich zo van hun eigen zijn bewust zijn, dat ze zich niet meer bewust zijn van de aanwezigheid van anderen. Door je BEWUST zijn, raak je je bewustzijn van anderen kwijt. Je kunt bewust zijn ook oefenen. Door bewust te kiezen voor voeding uit de streek waar je woont en passend in de tijd van het jaar (scheelt heel veel vervoerskosten). Dus géén aardbeien als toetje bij het kerstdiner, tenzij je aan de andere kant van de wereld woont.  Leg je de klemtoon op ‘zijn’, dan zijn we waar ik in deze tijd graag naar toe zou willen. Naar het bewust ZIJN. Weten dat je een actieve bijdrage hebt aan deze wereld, aan het reilen en zeilen van onze maatschappij. Loslaten van begrippen die je bewusteloos slaan, zoals ‘schuld’, ‘gelijk’, ‘recht op’ of ‘machteloosheid’.  Omhelzen van begrippen als ‘belangen’ (vooral die van anderen, want die zijn zelden strijdig met die van jezelf), ‘vertrouwen’, ‘delen en geven’ en ‘dienen’, waarmee je je eigen aandeel in de toekomst van onze achterkleinkinderen vorm geeft. Ik wens alle lezers van het Tijdschrift voor Coaching het komend jaar veel bewust bewustzijn! Francine ten Hoedt is conflictkundige. Vanuit haar bedrijf Hat Trick (www.trickline.nl) adviseert, coacht en traint ze personen en bedrijven op het snijvlak van communicatie, conflicten en organisatie. Zij is redactielid van het TvC.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  HRD-Congres Liefde voor leren

  Thema: Aandacht

  Datum: 14 februari 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »