logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|180|181|182|...|575

  Ont-moeten (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ONT-MOETEN (maart 2009) Moeten we wat met ontmoeten? Francine ten Hoedt, Marijke Lingsma Lanterfanten, Jeanne van Asseldonk Van moeten word je alleen maar moe, Jan Bommerez Gaan ont-moeten en beoordelen wel samen? Marijke Beukema Net(anders)werken, Jacques Giesbertz Ont-moeten, Alex Engel PRAKTIJK Managers wil is wet, Paola Pisu De kracht van ontmoetingen, Jens Pas Bevrijding van de geest, Alex Engel Achterliggende verslaving, Nick Gill Uit balans, Diny van den Bout, Mensenwerk, Erica Risiglione, Ramon van Bergem Patent op goud, Ton Verheijen METHODIEKEN Veranderen leer je niet van een coach, Ilse Engwirda R.A.P.P.®, Harry Rump Zorgvuldig confronteren, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies TA coaching, Anne de Graaf, Sandra Wilson Provocatief coachen en improvisatie, Bert van Dijk ACTUALITEITEN Waardering brengt leven voort, Frank van der Mijn Veel coaches zijn gefocust op status of geld, Herbert te Velthuis T-maatjes Recensies Forum (Ont)moet, juist nu! Voor u ligt alweer het eerste nummer van het Tijdschrift voor Coaching van 2009. Een bijzonder jaar, omdat het dit jaar 5 jaar geleden is dat het Tijdschrift voor Coaching voor het eerst verscheen. We vieren in september ons eerste lustrum! Daarmee hebben we ons bestaansrecht bewezen en dat in deze onzekere tijden. Er heerst een crisis die leidt tot onzekerheid over de toekomst. Dit werkt angst en stress in de hand bij medewerkers en ondernemers. Werk aan de winkel dus voor coaches (en hun coachees!). Wat betekent dit voor de toekomst van coaches? Hoe zal deze economische malaise de inzet van coaches en het vak beïnvloeden? Het zal zeker veranderingen teweeg brengen in de ‘coachingswereld’, een wereldje dat sowieso al in beweging is. Onzekerheid kan mensen flexibel maken en dwingt om los te laten, te ont-moeten. Mensen worden creatiever in het vinden van oplossingen en nemen zelf de teugels weer in handen. Dit zijn voorwaarden om tot inzicht te komen en om soms moeilijke stappen te zetten. Voorwaarden die gewenst zijn voor een succesvol coachingstraject. Er zijn nu dus juíst omstandigheden die maken dat er nieuwe kansen en mogelijkheden komen voor zowel coaches als coachees! Sommige coachingsbureaus profiteren al van het economisch zware weer. Men bemerkt de laatste maanden vanuit de kant van de ondernemers duidelijk een toenemende vraag naar een sparring partner. Sociale netwerken, zoals MySpace en LinkedIn zien de aantallen bezoekers zelfs stijgen dankzij de economische malaise. Deze netwerken worden steeds populairder, omdat mensen op deze manier kunnen lobbyen voor een opdracht of baan. Er zitten echter nog meer voordelen aan netwerken en aan het ontmoeten van mensen. In het artikel Net(anders)werken wordt uit de doeken gedaan wat netwerken allemaal op kan leveren, hoe coaches netwerken en worden aanknopingspunten gegeven om effectiever te netwerken. Uit een enquête gehouden onder de lezers van onze nieuwsbrief blijkt dat coaches nog heel wat kunnen leren! Verder komt in dit themanummer - hoe toepasselijk in deze tijd! - uitgebreid aan bod hoe belangrijk het is om los te laten en te ont–moeten om werkelijk in contact te komen met jezelf, de ander en misschien zelfs wel het goddelijke. Mijn conclusie: heb moed, niets moet, ontmoet en grijp de kansen en mogelijkheden die zich voordoen!  

  5,95
  lees meer

  Een goed begin

  Een misverstand onder veel coaches is dat contracteren voorafgaat aan coaching. Goed contracteren is echter een essentieel onderdeel van het totale werk van de coach. Want als het met coaching misgaat, gaat het mis aan het begin. Goed verwachtingsmanagement leidt tot succesvolle coachingstrajecten. Transactionele Analyse (TA) biedt daarbij een denk- en werkkader.
  1,95
  lees meer

  Moeten we wat met ontmoeten?

  Ontvangen, ontlokken, onteigenen, ontspruiten, ontwikkelen, ontwaken. Al brainstormend over het thema ontmoeten van dit eerste Tijdschrift voor Coaching in 2009, kwamen we bij de vraag waar staat dat ‘ont’ toch voor? Ontmoeten kun je zien als ‘niet moeten’, maar dat ‘ont’ staat voor meer. Voor het doorbreken van kaders en dwang (ontlokken, ontwikkelen, ontspruiten, ontzien). Voor loslaten en afstand doen (onteigenen, ontnemen, ontwarren, ontvlechten, ontknopen). Voor ruimte en vrijheid. In dit visieartikel vanuit de redactie bieden we je een ongedwongen ontmoeting over het thema ‘ontmoeten’ en nodigen we je uit om mee te denken over jouw ontmoetingen met gecoachten.
  1,95
  lees meer

  Van moeten word je alleen maar moe

  Flow wordt door dr. Mihaly Csikszentmihalyi beschreven als ‘de optimale menselijke ervaringsstaat’. Je zou denken dat de bedrijfswereld een dergelijk inzicht tot een absolute prioriteit maakt. Stel je eens een organisatie voor met allemaal mensen in optimale, psychologische en emotionele conditie. Niet dus. De bedrijfswereld is vooral bezig met problemen oplossen, het domein van ‘moeten’. Maar er is zoveel meer te halen in de wereld van de mogelijkheden dan de wereld van de moeilijkheden.
  1,95
  lees meer

  Zorgvuldig confronteren

  Een ondernemende verkoper doorloopt een coachingstraject van acht bijeenkomsten. Aanleiding is dat hij beter moet leren samenwerken in zijn team en zich beter aan afspraken moet houden, onder andere met zijn leidinggevende. De verkoper staat ambivalent tegenover deze ‘opdracht’, maar realiseert zich ook dat er iets moet gebeuren. Hij is het niet eens met de manier waarop zijn teamgenoten het verkoopproces aanpakken, en wil zijn ‘hot prospects’ op zijn eigen manier kunnen binnenhalen. Zijn leidinggevende is het daar niet mee eens. Die ziet deze verkoper als ‘al te vrij’ en vindt dat die ‘terug zijn hok in’ moet. En anders moet hij maar vertrekken.
  1,95
  lees meer

  Marc Lammers’ patent op goud

  Winnende coaches hebben altijd gelijk. Guus Hiddink en Foppe de Haan hebben gelijk. Marco van Basten heeft een beetje gelijk. Het meeste gelijk van allemaal heeft misschien wel Marc Lammers, die met de Nederlandse hockeydames wereldkampioen werd en Olympisch goud won in Peking. Volgens Lammers is zijn aanpak volledig toepasbaar in het bedrijfsleven. Tijdens de Upload Dag van Nieuwe Dimensies (rond het kampvuur in de bossen bij Lage Vuursche) droeg Lammers zijn uitgesproken visie over op HR-managers en coaches. “In Nederland wordt voor 80 procent gecoacht op beperkingen. Dat leidt tot eenheidsworst. Die vier wordt een zes en die acht ook.”
  1,95
  lees meer

  De spanning tussen vrijheid en resultaat

  In supervisie moet een bepaald resultaat behaald worden. En worden studenten als toekomstige professionals beoordeeld. Dat lijkt niet te rijmen met een belangrijke voorwaarde om mensen te helpen leren: vrijheid, ont-moeten. Supervisor Marijke Beukema zet uiteen in hoeverre ont-moeten en beoordelen samengaan.
  1,95
  lees meer

  Ont-moeten

  De maatschappij is één grote aaneenschakeling van ontmoetingen. De één is leuker dan de ander, maar al met al openbaren zich in de diverse ontmoetingen binnen het leven vele boeiende aspecten. Het automatische stimulus-respons systeem maakt dat mensen door die ontmoetingen het gevoel krijgen dat ze leven. Mensen ervaren liefde, uiten woede, ervaren angst en vieren overwinningen. De ontmoetingen die mensen hebben zijn belangrijke smaakmakers van het leven en zijn daarmee een onmisbaar instrument in de praktijk van de coach. Coaching vindt vooral plaats in de context van (een reeks) ontmoetingen en in die ontmoetingen ontmoet de cliënt zichzelf ook meer dan elders. Een gesprek tussen coach en hun coachee wordt door velen gezien als één van de mooiste ontmoetingen tussen mensen. De coachee leert en bereikt als het goed is zijn doel. De coach prijst zich gelukkig omdat hij een bijdrage heeft kunnen leveren aan het leven van een medemens en kan zichzelf weer een schouderklopje geven. Ook de organisatie, die de opdracht heeft verstrekt en haar doel ziet gerealiseerd, is tevreden. In dit nummer hebben we niet voor niets Ont-moeten als thema gekozen. Het leven is overvol ontmoetingen. Goed om daar eens op in te zoomen, en wel vanuit twee perspectieven: 1. het perspectief van mensen die elkaar ontmoeten en 2. het perspectief van ont-moeten, van de ander (en wellicht onszelf) helpen te ontdoen van de drang (en daarmee de spanning) van ‘zo veel te moeten doen’ om alles in balans te houden. Al die ontmoetingen hebben namelijk ook een keerzijde. Soms nemen ontmoetingen ons zo in beslag dat we een enorme tijdsdruk en verantwoordelijkheidsgevoel ervaren. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we dat bij onszelf en onze klanten in goede banen leiden? Welke methodieken kunnen we daarbij inzetten en welke perspectieven zijn er? Zelf mocht ik aan dit themanummer ook een bijdrage leveren. Ik heb daarbij bewust gekozen voor een vrij zeldzame en wat radicale benadering, namelijk die van het non-dualistisch perspectief. Een benadering die op weinig scholen wordt onderricht maar, naar mijn ervaring, veel impact kan hebben op de het resultaat van de coaching. Het levert in ieder geval boeiende ontmoetingen op tussen mij en mijn cliënten. Ik hoop ook dat lezers van deze uitgave door dat artikel en alle andere boeiende artikelen weer veel nieuwe inspiraties ontmoeten. Alex Engel is oprichter en secretaris van de NOBCO, lid van de redactie van het Tijdschrift voor Coaching en sinds 1993 coach.
  Gratis
  lees meer

  De kracht van ont-moetingen

  Ik ontmoet haar op een zonovergoten terras in de lente. Geduldig wachtend zit ze een boek te lezen. Ik ben, zoals vaak gebeurt, te laat. Nu was het de trein uit Londen die vertraging had, maar het is eigenlijk altijd wat. Het boek blijkt voor mij te zijn. Ik bedank voor het boek, leg het opzij, ons gesprek vangt aan. We kenden elkaar enkel via de tegenwoordig vele virtuele netwerken op het internet. We praten heel even over de gebruikelijke koeien en kalveren, over onze ervaringen in het netwerk en dan over ons werk en discreet over onze klanten. We merken dat we veel gemeenschappelijk, maar ook veel verschillend hebben. In een uurtje tijd leer ik een hele nieuwe wereld kennen van methodes, modellen, schrijvers en adviseurs die, op hun wijze, vergelijkbare klanten met vergelijkbare problemen helpen. Ons gesprek had geen doel, behalve zomaar kennismaken in de zon. Er moest niets. En er kwam veel. Nieuwe inzichten, nieuwe ideeën, nieuwe pistes om over na te denken. Onze ontmoeting was een les in ontmoeten. Inzicht krijgen in elkaars visie en beseffen dat wat we dachten dat moest, misschien helemaal niet moet. Ik dacht aan Naema Tahir, de schrijfster, die in een interview met MO-magazine over ‘ontmoetingen’ zegt: “ze doen je beseffen dat het mogelijk is om op een andere manier te leven dan de jouwe, dat je niet uitverkoren bent.” En ze heeft gelijk, denk ik dan. Ik herinner me het TV-programma ‘Op gelijke voet’, waarbij een directeur of manager zich gedurende een week tussen zijn mensen gaat begeven en mee de afwas doet, mee de post bedeelt, mee de fabriekshal schoonmaakt. Dergelijke ontmoetingen brachten inzicht, waarna veel ‘moetens’ niet meer moesten omdat ze voorbijgestreefd of ronduit fout waren. Dergelijke ontmoetingen waren zo krachtig dat ze binnen de week investeringen veroorzaakten in een nieuwe machine of in een aangepaste werkplek. Krachtiger dan welke sterkte/ zwakte-analyse of investeringsplan ooit zou kunnen zijn. De ontmoetingen hadden iets ont-moetend. Ik dacht aan de ‘Speakers’ Corner’ die een klant organiseerde in zijn kantine voor zijn medewerkers. De ‘Speakers’ Corner’ was een plek en moment tijdens de lunchpauze waar alle medewerkers een presentatie mochten komen geven over om het even welk onderwerp. Bedrijfsgebonden, persoonlijk, het maakte niet uit. Als het maar goed was voorbereid en maximaal twintig minuten duurde. Bedoeling was mensen meer te laten luisteren naar elkaar. Zonder meer. Het was een ont-moetingssessie. En iedereen stak er van op. Veel projecten kregen extra tips en hulp, vaak uit onverwachte hoek. Ont-moetingen. We zouden het meer moeten doen. En het klinkt zoveel beter dan ‘netwerken’. Terwijl bij netwerken de klemtoon op het woordje werken ligt, zo voel je bij ont-moetingen eerder dat niets hoeft en alles kan. Jens Pas is adviseur bij samenwerkings- en motivatieproblemen én verhalenverteller. Omdat mensen meer dan ooit het verschil maken. www.jenspas.be Meer verhalen op www.dekrachtvanontmoetingen.be
  Gratis
  lees meer

  Net(anders)werken

  Netwerken biedt kansen, meer omzet en feedback van collega’s. Dit artikel geeft aanknopingspunten om effectiever te netwerken. Waarbij we gebruikmaken van de resultaten van een netwerkonderzoek binnen de doelgroep van Tijdschrift voor Coaching.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper