logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|181|182|183|...|581

  Resultaat is heilig

  Wim Schreuders was op 17 mei 2009 vijf jaar algemeen directeur van de Dienst Werk en Inkomen. Na “vijf jaar dag en nacht werken” heeft hij de organisatie uit het zware weer geholpen. Coaching, van managers en van teams, speelde volgens Schreuders een belangrijke rol in dit succes. “Als een medewerker komt vragen om coaching, is dat een cadeautje. Ik weet: die wil leren, die durft zich kwetsbaar op te stellen.”
  1,95
  lees meer

  De kracht van de coachee

  Om coachees goed van dienst te zijn, kan de coach putten uit een enorm reservoir. Met alle aandacht die er momenteel is voor de methoden, kennis, visies, vaardigheden en interventiekundige tips en trucs van de coach, lijkt het bijna logisch om te denken dat het de coach is die de grootste invloed heeft op het proces en de resultaten van de coaching, in plaats van de coachee zelf. Alsof je heel lang je aandacht richt op het schijnsel van de maan en ondertussen dreigt te vergeten dat de oorsprong van al dat licht toch echt ergens anders ligt.
  1,95
  lees meer

  Confrontatie als meeting- point

  Durft u met uw coachee een confrontatie aan te gaan? Dat kan namelijk pijn doen; bij de ander, maar ook bij u. Toch is persoonlijk confronteren een kernactiviteit in het coachingsproces. Het is een ontmoetingsvorm die aan de basis staat van verandering.
  1,95
  lees meer

  De geschieden is herschreven

  Escalatie van conflicten is deels terug te voeren op beeldvorming bij de strijdende partijen. Aanvankelijk vriendelijk zakelijke omgang wordt vervangen door wantrouwen, achterdocht en argwaan. Want in het vuur van het gevecht focussen de partijen zich op de slechte kanten van de ander en interpreteren iedere actie van de ander negatief. Dat zie je niet alleen terug in conflicten tussen individuen, maar ook in grote nationale en internationale conflicten. Hoe trek je die beeldvorming weer in perspectief? Het antwoord is te vinden in dit dubbelinterview met Timothy Ryback en Nico Plasier over context, waarheidsvinding en verzoening.
  1,95
  lees meer

  Het sociale netwerk als bron voor oplossing en ondersteuning

  De Maori’s weten al heel lang hoe ze hun sociale netwerk kunnen inzetten om problemen op te lossen, besluiten te nemen en plannen te maken: zonder hulpverleners! In 1996 introduceerde Ryburn naar dit voorbeeld de Family Group Conferences. Dit vormde voor Riet Portengen de inspiratie om de al bestaande familienetwerkberaden verder te ontwikkelen tot Sociale Netwerkstrategieën. Deze methode is een effectieve manier om mensen samen met familie en sociaal netwerk aan te zetten om tot eigen oplossingen te komen. Een coach kan de rol op zich nemen om een familienetwerkberaad te coördineren.
  1,95
  lees meer

  Alles draait in wezen om loyaliteit

  Ruim 70 procent van de Nederlandse ondernemingen zijn familiebedrijven, soms al generaties lang. Opvolging of andere veranderingen qua bedrijfsvoering en het effect daarvan op de familie leidt soms tot heftige strijd waarbij het menigmaal gebeurt dat een hele familie uiteenvalt. Else-Marie van den Eerenbeemt weet in veel gevallen de vinger op de zere plek te leggen waarna reparatie volgt. Een interview met deze bevlogen vrouw.
  1,95
  lees meer

  Ont-moeten (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ONT-MOETEN (maart 2009) Moeten we wat met ontmoeten? Francine ten Hoedt, Marijke Lingsma Lanterfanten, Jeanne van Asseldonk Van moeten word je alleen maar moe, Jan Bommerez Gaan ont-moeten en beoordelen wel samen? Marijke Beukema Net(anders)werken, Jacques Giesbertz Ont-moeten, Alex Engel PRAKTIJK Managers wil is wet, Paola Pisu De kracht van ontmoetingen, Jens Pas Bevrijding van de geest, Alex Engel Achterliggende verslaving, Nick Gill Uit balans, Diny van den Bout, Mensenwerk, Erica Risiglione, Ramon van Bergem Patent op goud, Ton Verheijen METHODIEKEN Veranderen leer je niet van een coach, Ilse Engwirda R.A.P.P.®, Harry Rump Zorgvuldig confronteren, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies TA coaching, Anne de Graaf, Sandra Wilson Provocatief coachen en improvisatie, Bert van Dijk ACTUALITEITEN Waardering brengt leven voort, Frank van der Mijn Veel coaches zijn gefocust op status of geld, Herbert te Velthuis T-maatjes Recensies Forum (Ont)moet, juist nu! Voor u ligt alweer het eerste nummer van het Tijdschrift voor Coaching van 2009. Een bijzonder jaar, omdat het dit jaar 5 jaar geleden is dat het Tijdschrift voor Coaching voor het eerst verscheen. We vieren in september ons eerste lustrum! Daarmee hebben we ons bestaansrecht bewezen en dat in deze onzekere tijden. Er heerst een crisis die leidt tot onzekerheid over de toekomst. Dit werkt angst en stress in de hand bij medewerkers en ondernemers. Werk aan de winkel dus voor coaches (en hun coachees!). Wat betekent dit voor de toekomst van coaches? Hoe zal deze economische malaise de inzet van coaches en het vak beïnvloeden? Het zal zeker veranderingen teweeg brengen in de ‘coachingswereld’, een wereldje dat sowieso al in beweging is. Onzekerheid kan mensen flexibel maken en dwingt om los te laten, te ont-moeten. Mensen worden creatiever in het vinden van oplossingen en nemen zelf de teugels weer in handen. Dit zijn voorwaarden om tot inzicht te komen en om soms moeilijke stappen te zetten. Voorwaarden die gewenst zijn voor een succesvol coachingstraject. Er zijn nu dus juíst omstandigheden die maken dat er nieuwe kansen en mogelijkheden komen voor zowel coaches als coachees! Sommige coachingsbureaus profiteren al van het economisch zware weer. Men bemerkt de laatste maanden vanuit de kant van de ondernemers duidelijk een toenemende vraag naar een sparring partner. Sociale netwerken, zoals MySpace en LinkedIn zien de aantallen bezoekers zelfs stijgen dankzij de economische malaise. Deze netwerken worden steeds populairder, omdat mensen op deze manier kunnen lobbyen voor een opdracht of baan. Er zitten echter nog meer voordelen aan netwerken en aan het ontmoeten van mensen. In het artikel Net(anders)werken wordt uit de doeken gedaan wat netwerken allemaal op kan leveren, hoe coaches netwerken en worden aanknopingspunten gegeven om effectiever te netwerken. Uit een enquête gehouden onder de lezers van onze nieuwsbrief blijkt dat coaches nog heel wat kunnen leren! Verder komt in dit themanummer - hoe toepasselijk in deze tijd! - uitgebreid aan bod hoe belangrijk het is om los te laten en te ont–moeten om werkelijk in contact te komen met jezelf, de ander en misschien zelfs wel het goddelijke. Mijn conclusie: heb moed, niets moet, ontmoet en grijp de kansen en mogelijkheden die zich voordoen!  

  5,95
  lees meer

  Een goed begin

  Een misverstand onder veel coaches is dat contracteren voorafgaat aan coaching. Goed contracteren is echter een essentieel onderdeel van het totale werk van de coach. Want als het met coaching misgaat, gaat het mis aan het begin. Goed verwachtingsmanagement leidt tot succesvolle coachingstrajecten. Transactionele Analyse (TA) biedt daarbij een denk- en werkkader.
  1,95
  lees meer

  Moeten we wat met ontmoeten?

  Ontvangen, ontlokken, onteigenen, ontspruiten, ontwikkelen, ontwaken. Al brainstormend over het thema ontmoeten van dit eerste Tijdschrift voor Coaching in 2009, kwamen we bij de vraag waar staat dat ‘ont’ toch voor? Ontmoeten kun je zien als ‘niet moeten’, maar dat ‘ont’ staat voor meer. Voor het doorbreken van kaders en dwang (ontlokken, ontwikkelen, ontspruiten, ontzien). Voor loslaten en afstand doen (onteigenen, ontnemen, ontwarren, ontvlechten, ontknopen). Voor ruimte en vrijheid. In dit visieartikel vanuit de redactie bieden we je een ongedwongen ontmoeting over het thema ‘ontmoeten’ en nodigen we je uit om mee te denken over jouw ontmoetingen met gecoachten.
  1,95
  lees meer

  Van moeten word je alleen maar moe

  Flow wordt door dr. Mihaly Csikszentmihalyi beschreven als ‘de optimale menselijke ervaringsstaat’. Je zou denken dat de bedrijfswereld een dergelijk inzicht tot een absolute prioriteit maakt. Stel je eens een organisatie voor met allemaal mensen in optimale, psychologische en emotionele conditie. Niet dus. De bedrijfswereld is vooral bezig met problemen oplossen, het domein van ‘moeten’. Maar er is zoveel meer te halen in de wereld van de mogelijkheden dan de wereld van de moeilijkheden.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper