logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|182|183|184|...|558

  Help de mensheid, maak meer omzet

  Als coach heb je iets moois te bieden. Je hebt een bepaaldegave of je kent een methode. Wat of hoe je het ook doet, hetis je doel mensen naar een hoger plan te helpen. En daarmeehelp je de mensheid om te groeien. Vanuit dit perspectiefgezien is het eigenlijk bijna egoïstisch om weinig omzette hebben. Een lage omzet betekent dat je niet genoegmensen verder helpt en een te kleine bijdrage levert aanonze collectieve groei. Daarom is het zaak om niet te bescheidente zijn en jezelf te verkopen.
  1,95
  lees meer

  Ondernemen en overnemen in balans

  Het spanningsveld tussen overnemen en loslaten, is een maatschappelijk onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat. Zo spelen rond zorg, onderwijs, werkomstandigheden en milieu veel vragen in hoeverre de overheid moet sturen en hoeveel we aan mensen zelf overlaten. Het is zoeken naar een nieuwe balans tussen ondernemen en overnemen.
  1,95
  lees meer

  ‘Onaf’ afronden

  Een adviseur heeft coaching over zijn advieswerk. Bij aanvang van het zesde gesprek - in een reeks van tien - meldt hij over allerlei ontwikkelingen die er bij hem, in zijn werk en bij zijn adviesklanten optreden. Na hem een poosje aanhoord te hebben vraagt de coach waar hij het in deze bijeenkomst specifiek over wil hebben.
  1,95
  lees meer

  De wet van de verminderde meeropbrengst

  Kan Marco van Basten een goede bedrijfscoach worden?Kan een bedrijfscoach met een team topprestatiesneerzetten? En waarom drillen helpt!Marijke Lingsma en Charis Sideris schrijven dit artikel, eenbedrijfscoach en een ex top basketbalcoach. Op zich al heelbijzonder want bedrijfs- en sportcoaches lijken niet opelkaar. En zeg nu zelf: wat kunnen wij bedrijfscoaches vansportcoaches leren? Met het voetbal in het hier-en-nu voorde deur des te meer reden om minder aanmatigend op tetreden.
  1,95
  lees meer

  Werelden van verschil of verwantschap?

  Supervisie en coaching verschillen in vele opzichten van elkaar. Toch lijken ze dichter bij elkaar te komen. Want wat zien we in de praktijk: LVSB-geregistreerde supervisoren bieden ook professionele coaching aan als dienstverlening, opleidingen op dit gebied sieren zich met de naam Supervisie en professionele coaching. En deelnemers aan supervisie (supervisanten) zeggen vaak dat ‘deze coaching’ hun veel oplevert. Het wordt kortom tijd dat coaches en supervisoren elkaars werelden wat beter leren kennen.
  1,95
  lees meer

  Maak van ondernemen een sport

  Om hun vak te kunnen uitoefenen is het voor coaches vaak onvermijdelijk een eigen praktijk te beginnen, en dus als ondernemer te acteren. Zien ze dit ondernemerschap als noodzakelijk kwaad of als een extra inspiratiebron om op professioneel en persoonlijk vlak te kunnen groeien?
  1,95
  lees meer

  Deepak Chopra over de ziel van leiderschap

  Deepak komt naar Nederland! Deze advertentietekst kwamen we begin dit jaar in tal van kranten en tijdschriften tegen. Op 16 april is het zover. In de schouwburg van Almere spreekt Deepak Chopra een zaal met 500 leidinggevenden toe. Het blijft niet bij spreken. Er wordt gemediteerd, er worden mantra’s opgezegd en ervaringen uitgewisseld, alles om de ziel van leiderschap bloot te leggen. Bestseller-auteur, managementgoeroe en miljonair Chopra blijkt een aimabele man die zijn diepgaande visie altijd weet te verpakken in verrassende quotes: “God is not difficult to find. God is impossible to avoid.”
  1,95
  lees meer

  Mysterie

  gezeten aan tafel en stoelbezeten vol gedachten, een heleboelgedachten, woorden en beeldenverbeelden mijn werkelijkheidjou zie ik zoals ik denkik zie wat ik weetleeg kijken, zonder beeldleeg kijken, zonder verwachtingik ontrafel steeds weereen mens, een mysterie
  1,95
  lees meer

  Eigen zaak op school

  Gecoacht, dat wordt er tegenwoordig ook op scholen, en de wind van de positieve psychologie waait ook daar. In het praktijkonderwijs bijvoorbeeld worden de jongeren niet meer begeleid vanuit alle problemen die er zijn. Men start niet bij de gedragsproblematiek, of bij de handicap van het zwakbegaafd zijn, maar er wordt gekeken wat al wel lukt. En daar wordt op doorgebouwd. Blijft wel dat veel jongeren een droom hebben die niet verwezenlijkt kan worden. Ze willen piloot worden. Of ze willen een eigen zaak. En dan?Wat doet dan de positieve psycholoog? In deze casus wordt de leerling opgeroepen de eigen zaak op te pakken: Geen slachtoffer te zijn van al datgene wat niet kan. Maar eigenaar van het eigen leren worden door haalbare, concrete mogelijkheden te zoeken: te ‘rafelen’. En op grond daarvan de eerste stappen te zetten. Naar de eigen toekomst.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Dynamiek in Relaties

  Datum: 29 november 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »