logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|182|183|184|...|532

  Loopbaanbegeleiding steeds meer in context

  De arbeidsmarkt is dynamischer geworden en vraagt van werkenden dat zij zelf sturing geven aan hun loopbaan. Voor bedrijven is talentontwikkeling nu de uitdaging, om medewerkers te binden en te boeien. Voorlopig is er meer dan genoeg werk aan de winkel voor loopbaanprofessionals en voor hun branchevereniging. Voorzitter Jan Schuitemaker en directeur Pierre Remijn van NOLOC spreken over actuele ontwikkelingen en interventies op het raakvlak tussen mens en werk.
  1,95
  lees meer

  In de stroom blijven

  Negen senior coaches, die samen het procesteam vormen binnen GITP-opleidingen, besluiten om elkaar tijdens een studiedag te coachen. Dit keer geen theorie of methodieken, maar laten zien hoe je het doet. Han Warnaar ervoer daarbij een energie, een fl ow, die ontstond door, zoals de Boeddhisten zeggen, diep luisteren en vriendelijk spreken.
  1,95
  lees meer

  Intersectorale mobiliteit

  Mobiliteit, loopbaanvraagstukken, leeftijdsbewust personeelsbeleid, re-integratie. Hoe pak je dit aan? Een aantal bedrijven en sectoren zijn samen gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden om mobiliteit van werknemers te bevorderen. Het antwoord is even simpel als uitdagend: vorm een netwerk met enthousiaste bedrijven, en open de deuren voor elkaars werknemers: Laat hen zelf hun mogelijkheden verkennen en zicht krijgen op een andere baan die bij hen past. De sleutels zijn structuur, lef, actie en resultaat. De basis is denken buiten geijkte kaders, verantwoordelijkheid, commitment, vertrouwen en openheid. Dit artikel geeft u de basisingredienten om zelf een succesvol netwerk te bouwen.
  1,95
  lees meer

  De cursusgroep vormde zich om tot een hecht team

  Het werken met teams en groepen heeft altijd mijn warme belangstelling gehad. Eerst als (team- en interim-)manager en later als coach heb ik het werken met teams altijd als waardevol en energiegevend ervaren. Toch, hoe eenvoudig ik kon terugvallen op literatuur over teamcoaching, de praktijk leverde soms meer vragen op dan me lief was. Gesterkt door de opleiding tot beroepscoach bij de Alba-academie, is het een logische stap om de cursus Teamcoaching bij Alba te gaan volgen. Met deze cursus wilde ik in het bijzonder de benodigde vaardigheden in de praktijk trainen om sterker voor de dag te komen als teamcoach.
  Gratis
  lees meer

  Een zorg voor later?

  Oase is een vernieuwende, particuliere organisatie in de zorg, die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke, psychiatrische en/of gedragsproblematische beperking. De cliënten die een beroep doen op Oase zijn vaak mensen die buiten de boot vallen binnen de reguliere zorg en nergens anders meer terecht kunnen.
  1,95
  lees meer

  Conflict: oorzaak of symptoom

  Mensen die in een diepgaand conflict verwikkeld zijn, veranderen van gedrag. Ze raken zo gefocust op hun tegenstander en op het meningsverschil, dat ze nergens anders meer over kunnen praten. Ze kunnen zich ten opzichte van die ander onherkenbaar onbehoorlijk gaan gedragen. De vraag rijst dan: is het conflict oorzaak van dat bijzondere gedrag of is het juist symptoom van een zich openbarende psychische stoornis?
  1,95
  lees meer

  Jongeren met visuele handicap

  Jongeren met een visuele handicap willen hetzelfde als andere jongeren: zelfstandig worden, erbij horen en aan hun toekomst werken. Maar ze hebben dikwijls ervaren dat ze als anders en als minder worden beschouwd. Ze moeten opboksen tegen zaken als vooroordelen, afwijzing en pesten. Dit ondermijnt hun zelfvertrouwen. Bij REA College Nederland, locatie Bartiméus in Ermelo geven we deze jongeren in een kleinschalige en respectvolle omgeving een opleiding op maat, een traject richting arbeidsmarkt. Bijzonder in deze trajecten is de grote aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Coaching met de Zelfkonfrontatiemethode en empowermenttrainingen geven net dat beetje extra dat deze jongeren nodig hebben om erbij te horen.
  1,95
  lees meer

  Diversiteit (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ´DIVERSITEIT´ (maart 2007) Issue: Bij subside een coach cadeau! Thelma van Petersen Achtergrond: Coaching op de cultureel diverse werkvloer, Karen Van der Zee, Jan Pieter van Oudenhoven Achtergrond: Coaching in a pressure cooker, Carlie van Tongeren Achtergrond: Coachen in een spagaat, Rob Visser Teamcoaching: Help us to become a team! Ien G.M. Peijnenburg Lezerscolumn: De waarde van waardering…Valérie Docters van Leeuwen PRAKTIJK Conflictcoaching: Coaching maakt medische maatschappen succesvoller, Lodewijk Schmit Jongbloed en George Smits Anders bekeken: Rouwverwerking, Jon van den Ende De manager als coach, Cada dia es una fiesta, Francine ten Hoedt Werk in uitvoering: Coachend leidinggeven En nu? Geknipt voor de zaak METHODIEKEN De proeverij… Journey Weekend Intensive …geproefd: Masterclass systemisch coachen, Cees van Elst Overdenking: Angst versus moed, Leonie Linssen Van hamer tot houvast: Beeldend materiaal als hulpmiddel, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies Ik zet in… Identificatiecoaching, Wam Koene ACTUALITEITEN Bijblijven: Actualiteiten, boekrecensies Redactioneel: Competentie-moeheid, Annette Man-Mul Praatstok en de veer: Focus en faciliteren, Ilse Engwirda Achtergrond: Ben Tiggelaar, Alex Engel Onderwijs: Externe coach voorkomt rolconflict, Loes Helwegen Diversiteit Diverse kanten op met diversiteit. Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe jaar, keek de redactie met plezier terug op de uitgaven van het NTvC in 2006. Een verdere professionalisering van het tijdschrift, een grote variatie in het aanbod van artikelen en de gekozen thema’s stemde de redactie tevreden. Naar aanleiding van deze evaluatie besloot de redactie een uitbreiding van de thematisering van uitgaven, diepgang en vormgeving als aandachtspunten voor 2007 te kiezen. De redactie trapt het nieuwe jaar af met het thema diversiteit. Een actueel onderwerp met een keur aan invalshoeken. In de actualiteitenrubriek Issue krijgen de projectleiders van De Multiculturele Buurt een coach cadeau om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken voor de deelnemende projecten en de multiculturele buurt waarbinnen zij opereren. Ien Peijnenburg doet in Teamcoaching openhartig verslag van het coachingstraject in een geheel andere ‘buurt’: een internationaal directieteam van een multinational. Ofschoon aannemelijk lijkt dat de trajecten in deze zó verschillende contexten anders van aard zijn, zo bestaan er ook op wetenschappelijk niveau verschillende ideeën over het in goede banen leiden van problemen die diversiteit op de werkvloer met zich mee kan brengen. De professoren Van der Zee en Van Oudenhoven nemen u in één van de Achtergrondartikelen mee naar de cultureel diverse werkvloer en bepleiten dat er competenties zijn, die ongeacht de cultuur, helpen om te gaan met ongewone en nieuwe aspecten van interculturele situaties. Professor Molleman stelt vast dat een coachende stijl van leidinggeven problemen rond diversiteit op de werkvloer kan voorkomen, mits de leidinggevende zich bewust is van de valkuilen op dit gebied. Als coach lijkt u dus verschillende kanten op te kunnen als u met diversiteit in aanraking komt! Voor 2007 heeft de redactie van het NTvC nog een verscheidenheid aan thema’s voor u in petto. Na diversiteit, zal de juni-uitgave aandacht besteden aan loopbaan. September volgt daarop met het thema ontwikkeling en ontplooiing. Met bezinning en zingeving voor het decembernummer van 2007 meent de redactie het jaar mooi af te sluiten. Wilt u graag een bijdrage leveren aan deze themanummers, dan kunt u suggesties en kopij mailen naar het redactiesecretariaat via redactie@ntvc.nl. In tegenstelling tot de variëteit die het thema van deze uitgave in zich herbergt, probeert de redactie ten aanzien van de vormgeving meer eenheid door te voeren. Alle themagerelateerde artikelen zijn opgemaakt in een zelfde kleur, dat geldt ook voor de actualiteiten, artikelen over methodieken en de praktijk. Dit met als doel u als lezer, eenvoudig door het tijdschrift te navigeren. Omdat de redactie benieuwd is naar úw koers is op de site van het NTvC (www.ntvc.nl) een forum ingericht. Hier kunt u uw opmerkingen en ideeën over het tijdschrift, ervaringen en visie op het vak delen met de redactie en andere lezers. De redactie ziet uit naar een diversiteit aan forumreacties! Loes Helwegen, bladmanager Janet Rienties, hoofdredacteur Reageren? redactie@ntvc.nl

  5,95
  lees meer

  Coachend leidinggeven

  Van een afdeling met een hoog ziekteverzuim, die deadlines slecht haalde en met veel onderlinge wrevels, naar een gezonde afdeling met een voortrekkersfunctie. Dat is de positieve impact die ik als leidinggevende heb ervaren van de coachende leiderschapsstijl. Door de MBTI-methodiek, die uitgaat van Jungs theorie over psychologische types, toe te passen ontstond er een hecht team dat open communiceert.
  1,95
  lees meer

  Beeldend materiaal als hulpmiddel

  Een medewerkster van een bedrijf oriënteert zich op een leidinggevende functie. Daartoe is zij benoemd als projectleider van twee grote vernieuwende projecten, waar medewerkers van een aantal verschillende afdelingen bij betrokken zijn. Ze krijgt ondersteuning van een externe coach. Het belangrijkste doel van het coachingstraject is om uit te vinden of ze inderdaad wil en kan leidinggeven. Onder andere wil zij verhelderen over welke leiderschapsstijl zij beschikt, en wil ze onderzoeken of die stijl ook past bij wat de organisatie nodig heeft.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »