logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|186|187|188|...|556

Neem eens de temperatuur van je conflict

Schreeuwen, schelden, slaande deuren, voor veel mensen zijn dit duidelijke tekenen van een hoog opgelopen conflict. Zolang mensen nog beleefd met elkaar omgaan, kunnen ze wel van mening verschillen, maar is er geen conflict. Zou dat nou echt waar zijn?
1,95
lees meer

Wie begeleidt de predikant?

Behandelaar en cliënt zijn bij gedragsgeoriënteerde pijnrevalidatie beiden verantwoordelijk voor het welslagen van de behandeling. De behandelaar schept ruimte voor de inbreng van de cliënt met een chronisch pijnsyndroom. Ze voeren een open dialoog en zijn helder over de grenzen. Voor de behandelaar betekent dit dat hij zich bewust moet zijn van zijn eigen waarden, normen, aannames en opvattingen, en dat hij terughoudend is in het uiten hiervan. Bij deze manier van werken heeft de behandelaar in een pijnteam meer de rol van coach dan van therapeut.
1,95
lees meer

Spiritualiteit & zingeving (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'SPIRITUALITEIT & ZINGEVING' (december 2007) Spiritualiteit als basis voor liefdevol vakmanschap, Frank van der Mijn, Ans Tros Issue: De spirituele kracht van de coach, Paul de Blot SJ Redactioneel: Ontmoeten, Herbert te Velthuis Conflictcoaching: Geloven in zingeving? Francine ten Hoedt Overdenking: Knerpend inzicht, Rens van Loon Achtergrond: Servant leadership, Francine ten Hoedt Achtergrond: Coaching als betaalde liefde, Frank van der Mijn Achtergrond: De zin van generaties, Aart C. Bontekoning Lezerscolumn: De zin van de onbeantwoorde vraag, Godfried IJsseling PRAKTIJK Werk in uitvoering: Existentieel biografisch onderzoek, Hanneke Elich Anders bekeken: Bouwen op vertrouwen, Loes Helwegen,  Janet Rienties De manager als coach: Engbert Breuker, Gabriëlle Kuijer Teamcoaching: Van droom naar daad, Martin Buursen En nu? Reiken naar de maan? Sabine Meulenbeld, Hans Tibben, Monique van Berkel, Arnold Veenhoff METHODIEKEN Ik zet in… Psychosynthese en imaginatie, Jan Taal De proeverij… Dieptecoaching, …geproefd: De manager als coach, Sari van Poelje Van hamer tot houvast: ‘Formule’-zinnen, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies ACTUALITEITEN Achtergrond: Op weg naar nieuwe ordening, Adriaan Hoogendijk Praatstok en de veer: De levenshouding van Daniel Ofman, Ilse Engwirda Onderwijs: Geluk en stress bij ler(ar)en, Corma Ruijgrok T-Maatjes: Actualiteiten, boekrecensies Forum Niets heeft betekenis… ... als de betekenis die je eraan geeft. Deze woorden blijven door mijn hoofd spoken als ik door de artikelen blader van deze uitgave van het NTvC over zingeving. Waarschijnlijk zoekt iedereen, bewust of onbewust, naar iets wat zin geeft aan het leven. Diep in ons hart hebben we de behoefte aan zingeving en om vrij te zijn om te kunnen doen wat we graag willen. Deze zoektocht naar zingeving lijkt ‘hot’ voor zowel de coachee als de coach. Dit blijkt wel uit de namen van veel coachingbureaus. Even googlen levert op: De Mentale Smederij, …voor de verandering, Bridge Coaching, Diamant Coaching, Wake-up Company, Vogelvrij, ZoekenderWijs, Ynnergy, De Droomfabriek, Insight or Out, De Dromenvanger, enzovoorts. Al deze namen refereren aan het in gang zetten van een bewustwordingsproces bij mensen, een weg naar de kern of innerlijke vrijheid. Een weg naar de betekenis die jij aan je bestaan wil geven. Of zoals Daniel Ofman verwoord in De praatstok en de veer: “Het leven heeft geen zin, maar je geeft het zin.” Coaches geven op allerlei manieren ‘zin’ aan werk en leven. Dit kan door praktische methodieken in te zetten als het existentieel biografi sch onderzoek of gebruik te maken van psychosynthese. Leiders kunnen werknemers helpen om leiderschap over zichzelf te nemen door middel van de principes van servant leadership. Interessant om te lezen is dat iedere generatie met haar bepaalde karakteristieken, op zich, al bijdraagt aan de evolutie van een organisatie. Het vergt nogal wat van de coach om met dergelijke diepgaande vraagstukken om te gaan. De Blot beschrijft dat de spirituele kracht van de coach ligt in het aanspreken van de coachee op de diepste bestaanservaring door te communiceren op zijnsniveau. Dan begint de taal van de stilte te spreken. Het is de zogenaamde silence language die zorgt voor de overdracht van de silent knowledge. Frank van der Mijn en Ans Tros beschrijven namens de redactie in de nieuwe visierubriek, dat een coach hiervoor in contact dient te staan met lichaam en geest en dat er een overgave dient te zijn aan het innerlijke weten of niet weten. Dit is een leerproces waarin een coach zichzelf moet omarmen en dan zal, als bij toeval, de coach klanten krijgen die zijn eigen ontwikkeling weerspiegelen. In het begin van dit jaar hebben we als redactie erover nagedacht hoe we meer diepgang kunnen geven aan dit blad. Door themagericht te werken hebben we hier een mooie aanzet voor gemaakt. Ook met de vernieuwde website is weer een verdiepingsslag gemaakt. Net als bij de mens blijft dit een continu ontwikkelingsproces, waar we met plezier in 2008 mee doorgaan. Wij, de redactie en de leden van de adviescommissie, wensen jullie een gezond en inspirerend 2008. Maak er wat moois van! Janet Rienties, Hoofdredacteur Loes Helwegen, Bladmanager
5,95
lees meer

Zingeving op basis van het levensverhaal

Hoe geef je een zinvolle invulling aan je leven en je werk? Cliënten zoeken vaak steun bij het vinden van werk dat werkelijk bij hen past. Ze willen daarbij voluit in hun kracht kunnen staan, maar weten niet zomaar onder woorden te brengen wat daarvoor nodig is en hoe dat eruit ziet. Of ze willen eens een pas op de plaats maken en vragen zich af: wie ben ik, en wie wil ik eigenlijk zijn? Wanneer cliënten antwoorden willen vinden op dergelijke vragen, is de existentieel biografi sche onderzoeksmethode een prachtig hulpmiddel.
1,95
lees meer

Spiritualiteit als basis voor liefdevol vakmanschap

Veel coaches zíjn het, anderen dóen het, vrijwel iedereen lijkt het te willen wórden en allemaal hebben we er een visie over: spiritueel zijn. Het begrip spiritualiteit is hot, maar klinkt nog steeds erg onzakelijk. Aan het woord ‘zingeving’ daarentegen zijn we in het coachingsvak langzamerhand wel gewend. Waar komen deze begrippen bij elkaar, en hoe belangrijk is het om de uitoefening van ons vak te bouwen op een zingevend en spiritueel fundament? Een paar gedachten vanuit de redactie.
1,95
lees meer

‘Formule’-zinnen

Een medewerker van een grote overheidsorganisatie heeft spanningsklachten, waardoor hij zich gedeeltelijk ziek heeft gemeld. De bedrijfsarts heeft hem naar het Bedrijfs-Maatschappelijk Werk verwezen. Dat brengt nare herinneringen mee aan de therapie die hij enkele jaren geleden na zijn echtscheiding heeft gehad. Therapie wil hij niet meer. Zijn leidinggevende heeft een coachingstraject geadviseerd.
1,95
lees meer

Momentum bereiken en behouden

Momentum, oorspronkelijk een begrip uit de fysica, kan worden vertaald als ‘het moment dat uitermate geschikt lijkt om iets te ondernemen, om iets door te zetten’. Als er momentum is, is de kans groot dat er dingen gaan gebeuren. In workshops streven de workshopleiders naar het verkrijgen van momentum bij de groep. Maar niet altijd zijn de deelnemers gericht op het bereiken van momentum. En als het er wel is, blijkt vaak dat het momentum al bij het verlaten van de workshopruimte als een plumpudding ineen zakt. Hoe komt dit en wat is er aan te doen, hoe bereik en behoud je momentum?
1,95
lees meer

Servant leadership, contradictio in terminis of ultieme zingeving?

In april jl. woonde ik de workshop bij van James Autry over servant leadership. Een boeiend verhaal over leiders in de organisatie en hoe je medewerkers kunt helpen om leiderschap over zichzelf te nemen. Over maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor de lange termijn effecten in plaats van fi nanciële winst op korte termijn. In dit artikel worden de basisprincipes van servant leadership belicht en wat deze betekenen voor de mindset van de leider. Werk voor managementcoaches.
1,95
lees meer

Ontmoeten

Ik heb jaren met veel plezier bij een beursgenoteerde onderneming gewerkt. Je merkt aan alles dat het draait om geld. Winstcijfers zijn belangrijk en concurrenten worden nauwlettend in de gaten gehouden en als die succesvol worden, zijn er twee opties: kopen of proberen dat succes de kop in te drukken. Op zich is hier natuurlijk niets mis mee, het is de marktwerking.
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »