logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|187|188|189|...|571

  De stem zegt alles

  De stem is veelzijdig en openbaart veel. Wie blij is, klinkt opgewekt en vrolijk. Wie verdrietig is, praat zacht en monotoon. Als je goed luistert naar de ander, kun je horen hoe het met hem of haar gaat. En als je goed naar jezelf luistert, neemt de verbinding met jezelf toe. Als je je ervoor openstelt, schenkt de eigen stem een gevoel van kracht, vreugde en heelheid, die je spontaner en ongekunsteld maakt, die zelfacceptatie teweegbrengt, kan verrijken en ontspannen. Daar ligt voor mij als stemcoach de essentie van het werken met de stem.
  1,95
  lees meer

  Voorkom patstelling bij verzuim en re-integratie

  De Wet verbetering Poortwachter heeft de werkgever en de werknemer beiden verantwoordelijk gemaakt voor verzuim en re-integratie. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt alleen niet altijd zo ervaren. Vanuit mijn praktijk valt mij op dat vaak nog steeds de werkgever de re-integratie-inspanningen regisseert en noteert, en dat de werknemer een meer volgende en vaak ook een afwachtende houding heeft. De werknemer verwacht voorstellen van de werkgever en ‘beweegt’ niet altijd vanuit zichzelf. In dit artikel vindt u aandachtspunten in geval van verzuim, re-integratie en preventie.
  1,95
  lees meer

  Gij zult genieten!

  Als coach ben je er voor de ander. Dat kan doorslaan in overdreven hulpvaardigheid of aan de andere kant afstandelijkheid. Een goede balans vinden, daar gaat het om. De visie vanuit de redactie…
  1,95
  lees meer

  Leerstijlen gebruiken om een leeromgeving te creëren

  Een studente is gestart met een managementstudie op masterniveau in een voor haar nieuwe stad. Die studie valt haar zwaar. Niet zozeer de lesstof vindt zij moeilijk, maar meer het studeren zelf. Zij merkt dat zij erg onzeker is, en dat haar zelfvertrouwen steeds minder wordt. Geleidelijk aan is zij over van alles gaan twijfelen. Dat heeft ook een effect op de rest van haar leven. Ze ziet overal tegenop, komt moeilijk uit bed en aan de studie.
  1,95
  lees meer

  Pesten op het werk

  De afdeling HRM van een kantoor schakelt een coach in. Verzoek is om een medewerkster te begeleiden die gepest wordt op het werk. Zij is weinig assertief en heeft moeite zich te verweren tegen diverse geintjes die collega’s met haar uithalen. Ze zit nu al een tijdje ziek thuis. Allerlei zaken schieten er door het hoofd van de coach: bewerkstelligen van zelfinzicht, assertiviteitstraining, grenzen leren stellen, conflicthantering...? Maar er doet zich nog een geheel andere vraag voor: is het wel de gepeste die coaching behoeft? Dit artikel beoogt coaches inzicht te geven in oorzaken en gevolgen van pesten en daarmee richting te geven aan interventies bij een pestsituatie.
  1,95
  lees meer

  Supervisie en intervisie in de geneeskunde

  Angst voor fouten, afgrenzen van verantwoordelijkheden, eisende patiënten, spanning tussen werk en privé, verlies van energie en inspiratie: het zijn zaken waar artsen vaak mee worstelen. In de opleiding tot huisarts is daar dan ook aandacht voor. Er is plaats voor supervisie. Zittende huisartsen maken steeds meer gebruik van intervisie. Bij de opleidingen tot medisch specialist begint belangstelling voor intervisie te ontstaan.
  1,95
  lees meer

  Kiezen

  Wat heeft het thema gezondheid met coaching te maken? Alles, wat mij betreft. Gezondheid is een effect van balans of evenwicht in ons bestaan. Uitgaande van het holistische perspectief bestaan we als mens uit een fysiek, emotioneel, mentaal en niet te vergeten een astraal/ spiritueel lichaam. Hoewel we de laatste drie lichamen minder makkelijk kunnen waarnemen, herkennen we ze vaak wel. Als we uit balans zijn op een van deze vlakken, kan dat aanleiding zijn om een coach in te schakelen. Want coaches werken veelal: op het mentale vlak, omtrent overtuigingen, waarden en normen; lichaamsgericht door het bewustzijn van het lichaam te vergroten; op het gebied van zingeving en emotioneel welbevinden, wat bijvoorbeeld aan de orde is bij loopbaanvragen. Als we te maken hebben met een langdurige belasting merken we die vaak het eerst op op het emotionele, mentale of spirituele vlak. Uiteindelijk zien we ook de effecten ervan op ons fysieke lichaam en onze gezondheid. De belangrijkste vraag is dan of iemand zich als slachtoffer gaat gedragen of juist verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn eigen leven. Eigenaarschap nemen, met een mooi woord. Vanuit de psychologie van Jung geldt ‘zo binnen, zo buiten’. Dus alles wat je een ander of je omgeving verwijt, wil je niet onder ogen zien in je eigen gedrag. En dan is het veiliger om het op je omgeving te projecteren, en het anderen te verwijten. Het belangrijkste voor een coach is om te werken aan eigenaarschap, zowel voor negatieve gedachten, ineffectief gedrag als voor projecties. Het mooiste effect is natuurlijk dat iemand gaat inzien dat hij wel degelijk invloed heeft op zijn omgeving, eigen gedrag en welbevinden. Een gunstig bijeffect van eigenaarschap is gezondheid. Twee publicaties leveren wat mij betreft hierin een mooie bijdrage omdat ze uitgaan van het nemen van totale verantwoordelijkheid voor ons welbevinden, dus zowel spiritueel, mentaal, emotioneel als fysiek: Byron Katie: Vier vragen die je leven veranderen. Christiane Beerlandt: De sleutel tot Zelf-Bevrijding. De psychologische oorsprong van 1100 ziekten. Het goede nieuws is dat we onze gezondheid vaak positief kunnen beïnvloeden als we tijdig signalen serieus nemen. Signalen als: conflicten hoog laten oplopen, uitslag krijgen, hoofdpijn, rugklachten, veelvuldig griepjes of ongelukjes. Ieder van ons heeft zo zijn zwakke plekken die als eerste opspelen; slecht slapen, piekeren, somberen, mopperen of opvliegen; meer tv kijken, sport en sociale contacten afzeggen en meer eten of drinken dan goed voor ons is. Let wel, ik draai het niet om door te zeggen dat ziekte je eigen schuld is. De boodschap is: neem je eigen signalen serieus en roep tijdig hulp in. Met goed voor jezelf zorgen doe je jezelf en anderen een groot plezier. Ans Tros is directeur van SchoolvoorCoaching www.schoolvoorcoaching.nl en auteur van het boek Dynamisch Coachen. Zij is redactielid van het NTvC.
  Gratis
  lees meer

  Coaches: red de wereld

  Voormalig autocoureur en succesvol zakenman sir John Whitmore houdt zich al zo´n dertig jaar bezig met coaching. Hij heeft een grote invloed gehad op het coachingvak. Van zijn boek Coaching for Performance1 werden meer dan een half miljoen exemplaren verkocht in zeventien talen. Whitmore is nog steeds een warm voorstander van coaching. ´Coaching is misschien wel de enige oplossing om de wereldproblemen op te lossen´,vertelt hij bij een bijeenkomst ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de NOBCO. Gedreven woorden, van een nuchtere no-nonsense coach, die het eigen vak tegelijkertijd niet groter maakt dan het is: ´Iedereen kan het leren´.
  1,95
  lees meer

  Pijnbehande-laar in rol van coach

  Behandelaar en cliënt zijn bij gedragsgeoriënteerde pijnrevalidatie beiden verantwoordelijk voor het welslagen van de behandeling. De behandelaar schept ruimte voor de inbreng van de cliënt met een chronisch pijnsyndroom. Ze voeren een open dialoog en zijn helder over de grenzen. Voor de behandelaar betekent dit dat hij zich bewust moet zijn van zijn eigen waarden, normen, aannames en opvattingen, en dat hij terughoudend is in het uiten hiervan. Bij deze manier van werken heeft de behandelaar in een pijnteam meer de rol van coach dan van therapeut.
  1,95
  lees meer

  De waarde van wat niet tastbaar is

  We verbinden spaken tot een wiel,maar het gat in het midden laat het rijden.We vormen van klei een pot,maar de leegte binnenin houdt alles vast wat we willen.We timmeren van hout een huis,maar de innerlijke ruimte maakt het leefbaar.We werken met wat is,maar wat niet is, gebruiken we. Als coach mag ik mensen graag binnenstebuiten keren: op zoek naar diens innerlijke ruimte. Wat beweegt iemand om op een bepaalde manier te reageren, wat drijft hem of haar? Hoe kleurt de binnenwereld de buitenkant: de werking, vorm en effectiviteit van dit mens? Als dit voor de coachee zelf niet helder is (hij/zij ‘weet’ het niet) ligt er voor mij de prachtige mogelijkheid om tastbaar te maken wat niet direct te (be)grijpen is. Hierbij gaat het enerzijds om inzicht krijgen door bewustwording vanuit een logische context. Anderzijds vind ik het minstens even belangrijk om aandacht te hebben voor onbewuste of onderbewuste stromen. Met oog voor deze beide zijden kan heel de mens tot zijn recht komen.  Ink van der Horst werkt als trainer en coach bij veranderingsprocessen van mensen en organisaties. Zij gebruikt haar creatieve vermogens, haar warmte en humor om te prikkelen en in beweging te zetten. www.link-trainingencoaching.nl
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper