logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|192|193|194|...|558

  Employability in het onderwijs kan beter

  In de komende 10 jaar zal 75 procent van de docenten en leerkrachten in het onderwijs met pensioen gaan. Het aantal studenten dat kiest voor een docentopleiding neemt af. Het is duidelijk dat op deze manier in het onderwijs in de komende jaren een groot gebrek aan personeel ontstaat. Door Integraal Personeelsbeleid komt employability steeds meer tot ontwikkeling. Toch is de invoering ervan nog niet optimaal. Onderwijs, docent en coach kunnen het nodige doen om de inzetbaarheid van docenten te vergroten.
  1,95
  lees meer

  Mens niet reduceren tot type

  Coaches gebruiken in een traject vaak typologieën. Zo mag het enneagram zich verheugen in een ruime belangstelling. Tegen dit gebruik nemen beroepscoaches Luc de Boer en Martin Heynen stelling. Aan de hand van het enneagram signaleren zij een aantal bezwaren tegen de toepassing van typologieën in coaching. Zo willen zij coaches prikkelen om bewuster om te gaan met methoden en technieken.
  1,95
  lees meer

  Managementcoaching: leren reflecteren

  Managementcoaching is een manier van leren die steeds meer organisaties toepassen. Het blijkt de moeite waard om op deze wijze in een manager te investeren. En de manager stelt het op prijs even afstand te nemen van de waan van de dag. Met een managementcoach kan hij zich concentreren op datgene waar hij tegen aanloopt. Dat zal hem stimuleren om meer te refl ecteren op zijn gedrag.
  1,95
  lees meer

  Second Live

  “De mens is een kuddedier”, zei mijn oma altijd. Met deze weinig positieve opmerking bedoelde ze dat in haar ogen mensen altijd maar achter elkaar aanhobbelen, zonder zelf na te denken. “Je leeft maar één keer”, was een even nuchtere en vaak gehoorde uitspraak van haar.
  Gratis
  lees meer

  Loopbaanbegeleiding steeds meer in context

  De arbeidsmarkt is dynamischer geworden en vraagt van werkenden dat zij zelf sturing geven aan hun loopbaan. Voor bedrijven is talentontwikkeling nu de uitdaging, om medewerkers te binden en te boeien. Voorlopig is er meer dan genoeg werk aan de winkel voor loopbaanprofessionals en voor hun branchevereniging. Voorzitter Jan Schuitemaker en directeur Pierre Remijn van NOLOC spreken over actuele ontwikkelingen en interventies op het raakvlak tussen mens en werk.
  1,95
  lees meer

  In de stroom blijven

  Negen senior coaches, die samen het procesteam vormen binnen GITP-opleidingen, besluiten om elkaar tijdens een studiedag te coachen. Dit keer geen theorie of methodieken, maar laten zien hoe je het doet. Han Warnaar ervoer daarbij een energie, een fl ow, die ontstond door, zoals de Boeddhisten zeggen, diep luisteren en vriendelijk spreken.
  1,95
  lees meer

  Intersectorale mobiliteit

  Mobiliteit, loopbaanvraagstukken, leeftijdsbewust personeelsbeleid, re-integratie. Hoe pak je dit aan? Een aantal bedrijven en sectoren zijn samen gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden om mobiliteit van werknemers te bevorderen. Het antwoord is even simpel als uitdagend: vorm een netwerk met enthousiaste bedrijven, en open de deuren voor elkaars werknemers: Laat hen zelf hun mogelijkheden verkennen en zicht krijgen op een andere baan die bij hen past. De sleutels zijn structuur, lef, actie en resultaat. De basis is denken buiten geijkte kaders, verantwoordelijkheid, commitment, vertrouwen en openheid. Dit artikel geeft u de basisingredienten om zelf een succesvol netwerk te bouwen.
  1,95
  lees meer

  De cursusgroep vormde zich om tot een hecht team

  Het werken met teams en groepen heeft altijd mijn warme belangstelling gehad. Eerst als (team- en interim-)manager en later als coach heb ik het werken met teams altijd als waardevol en energiegevend ervaren. Toch, hoe eenvoudig ik kon terugvallen op literatuur over teamcoaching, de praktijk leverde soms meer vragen op dan me lief was. Gesterkt door de opleiding tot beroepscoach bij de Alba-academie, is het een logische stap om de cursus Teamcoaching bij Alba te gaan volgen. Met deze cursus wilde ik in het bijzonder de benodigde vaardigheden in de praktijk trainen om sterker voor de dag te komen als teamcoach.
  Gratis
  lees meer

  Een zorg voor later?

  Oase is een vernieuwende, particuliere organisatie in de zorg, die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke, psychiatrische en/of gedragsproblematische beperking. De cliënten die een beroep doen op Oase zijn vaak mensen die buiten de boot vallen binnen de reguliere zorg en nergens anders meer terecht kunnen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Dynamiek in Relaties

  Datum: 29 november 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »