logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|192|193|194|...|546

  Bestaan objectieve certificeringcriteria voor coaching?

  Bij de certificering van coaches spelen codes een rol: de regels die certificeerders toekennen aan ‘een goede coaching’. Die regels berusten op gewoontes, invalshoeken en afspraken. De vraag is: is dit altijd duidelijk? Het antwoord kan kort en knapperig. Nee.
  Gratis
  lees meer

  De verrijking van het leven

  Mensen met een psychische of psychiatrische beperking hebben dezelfde behoeften als ieder ander: eigenwaarde, zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn en wat ze doen… Binnen de dagactiviteitencentra van RIBW Midden-Brabant is het aanbod vanuit een coachende grondhouding gericht op deze behoeften. Wil Schilders-Van Kaathoven, regiomanager dagactiviteitencentra RIBW Midden-Brabant, vertelt er meer over.
  1,95
  lees meer

  Balans (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘BALANS’ (september 2006) Bijblijven; Actualiteiten en Boekrecensies Redactioneel; Het competentieprofiel van de toekomstige minister president, Francine ten Hoedt De Praatstok en de veer; Rens van Loon in balans; dialoog tussen hoofd, hart en handen, Ilse Engwirda Overdenking; Luister naar het ritme van je ziel, Jon van den Ende Teamcoaching; Teamcoaching bij IBN brengt helderheid en energie, Rob Visser Issue; Het démasqué van de generatiekloof, Ton Verheijen Conflictcoaching; Pendelbemiddeling: bemiddelen of coachen?, Steven van der Minne en Francine ten Hoedt De manager als coach; Vlechtwerk leidt tot optimaal resultaat bij Rijkswaterstaat, Theo van Mulken en Loes Helwegen Lezerscolumn; Leeftijd is geen criterium, Doesjka Donkers Onderwijs; De hulpvraag van ‘de’ oudere docent, Martie Slooter Ik zet in…; De Birkmanmethode, een kleurrijke basis voor coaching, Willem de Vos Van hamer tot houvast; Yes-setting, Fer van de Boomen, Marcel Hoonhout en Rinus Merkies En nu?; Stilstaan bij mobiliteit Werk in uitvoering; Chakra’s, een inspirerend model voor personal coaching, Pam Comijs De proeverij…; Masterclass coachen met opstellingen …geproefd; Oplossingsgericht veranderen focust op wat al lukt, Henri Haarmans Anders bekeken; Terug naar de passie, Ellen Selderijk Forum Een goede start, Philip Overkleeft Transcendentie en coaching; over het ondersteunen van innerlijke transformaties, Frank van der Mijn Doorbraak; van belemmerende overtuigingen naar hernieuwd (werk)perspectief, Annette Man-Mul Nieuwe wegen inslaan na topsport, Saskia den Broeder Een nieuwe schets Nu iedereen in de redactie elkaar beter heeft leren kennen, beginnen de redactievergaderingen een vaste structuur te krijgen. Terugkerend onderwerp betreft de bespreking van ingekomen kopij. We prijzen ons gelukkig met zo’n enthousiaste lezersschare, die ons een onophoudelijke stroom van ideeën, synopsissen en zelfs complete artikelen aanbiedt. Dank daarvoor én ga vooral zo door! De redactie behandelt elk aanbod geanonimiseerd en gaat na in hoeverre een artikel over het betreffende onderwerp past in de visie en planning van het NTvC. Zo ook tijdens de laatste vergadering. Wat opviel is, dat een behoorlijk deel van de ingezonden kopij de aandacht vestigt op een methode of instrument. Waarop een levendige discussie ontstond over het gebruik hiervan. Behalve dat we in het werkveld een groeiende ‘instrumentenmoeheid’ signaleren, zijn we nog meer op zoek naar het innerlijk proces dat een instrument of begeleiding teweeg brengt. Hoe ontstaat een gedragsverandering? Peter Verlinden citeert in ‘De manager als coach’ André Wiersma: ‘Niets weerhoudt ons om op elk moment onze eigen jeugd te hertekenen’. Maar wat zorgt ervoor dat iemand een nieuwe schets wil maken? Daar gaan we als redactie naar op zoek. Niet alleen het NTvC is op zoek naar een verdiepingsslag. Ook een groot aantal beroepsgroepen binnen de professionele begeleidingskunde steekt de koppen bij elkaar om naar een hoger plan te groeien. Zij slaan de handen ineen om onder andere het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Coaching slaat haar vleugels uit: een nieuwe generatie coaches staat op, die verder kijkt dan de neus –het eigen vakgebied- lang is. Zo ontstaan er ook op het gebied van generatiemanagement steeds nieuwe uitdagingen voor coaches. De Nederlandse populatie verandert van samenstelling: de samenleving ontgroent en vergrijst. Hoe ga je daar als coach mee om? Zet de Generatiebril op, lees het artikel in de rubriek ‘Issue’ en vind uit hoe de verschillende generaties gevormd zijn en functioneren in werksituaties. Werksituaties in het algemeen, en in het Onderwijs in het bijzonder. Maar ook buiten de werksfeer is de veranderende samenstelling van de Nederlandse populatie merkbaar. Verrijk je horizon in Anders bekeken en herontdek de senior: hoe ouder hoe gekker? We hopen voor jullie een mooi schilderij over generatiemanagement op te hangen in deze uitgave. Een schilderij dat nieuwe inzichten geeft en aanzet tot schetsen.  

  5,95
  lees meer

  Chakra's

  Het chakramodel is een spiritueel model dat zeer goed toepasbaar is bij personal coaching. Het kan de coachee helpen inzicht te krijgen dat het loslaten van oude ingeprente ideeën kunnen leiden tot persoonlijke ontwikkeling en groei. Voor de coach betekent het: werken met een model waarbij de hele mens betrokken is, en waar empathie, houden van je zelf, intuïtie, flow, éénheid en inspiratie een vanzelfsprekende plaats innemen.
  1,95
  lees meer

  Transcedentie en coaching

  ´Transcendentie’ is voor veel mensen vooral een religieus getint begrip, de humanistiek tracht het tot een meer intra- en intermenselijk begrip te maken. Naar aanleiding van twee symposia van de Universiteit van Humanistiek ben ik mij gaan afvragen op welke wijze transcendentie betekenis kan krijgen in de coachingspraktijk. In dit artikel onderzoek ik het loslaten van het ego, de totstandkoming van verbindingen tussen de mens en zijn leven en de rol die een coach daarbij kan vervullen.
  1,95
  lees meer

  Teamcoaching bij IBN brengt helderheid

  Groepscoaching kan een instrument zijn om de organisatiecultuur nieuwe impulsen te geven, zodat er na een periode van veranderingen weer eenheid en vertrouwen ontstaat. Dat bleek onlangs bij IBN, een bedrijf dat actief is in de markt voor reïntegratie en detachering. Directeur Michaëlla Heemstra, die het initiatief nam tot het coachingtraject, constateerde dat er weer samenhang is ontstaan en vertrouwen in de eigen professionaliteit. ‘Klanten merken dat ook en ze zijn er gevoelig voor.’
  1,95
  lees meer

  Het competentieprofiel van de toekomstige minister president

  Op 22 november aanstaande kennen mijn man en ik elkaar 31 jaar. En als cadeautje mogen we zomaar het nieuwe bestuur van de BV Nederland helpen kiezen. Of ik daar nou blij mee moet wezen, weet ik zo net nog niet. Geen van de politieke partijen heeft een programma dat volledig past bij mijn ideeën. Geen van de lijsttrekkers is voor mij de ideale MP. Welke invloed oefen ik eigenlijk uit, als ik ga stemmen? Na de verkiezingsuitslag, de formatieperiode en het gesteggel met het vormen van de coalitie en het regeerakkoord is er weinig meer over van de oorspronkelijke verschillen die in de partijprogramma’s te zoeken en soms zelfs te vinden waren.
  Gratis
  lees meer

  Dialoog tussen hoofd, hart en handen

  Rens van Loon verdiepte zich in de zelfkonfrontatiemethode, in leiderschap en in oosterse t’ai chi meditatie. Zijn kennis en ervaring als adviseur, coach en docent bracht hij bijeen in een bijzonder boek over leiderschap: Het geheim van de leider. Wat geldt voor een goede leider geldt ook voor een coach: je moet je breed ontwikkelen in je visie en zoeken naar balans in de manier waarop je de mensen die je coacht beïnvloedt.
  1,95
  lees meer

  Luister naar het ritme van je ziel

  Om u aan het denken te zetten, te inspireren, om u uw mensvisie te laten heroverwegen, u wellicht voor even op uw professionele grondvesten te laten wankelen. Zo blijft u lekker in beweging
  Gratis
  lees meer

  De hulpvraag van 'de' oudere docent

  Vraag schoolleiders wat ze denken van het coachen van oudere docenten met functioneringsproblemen en ze zullen zeggen: “Onbegonnen werk. Je komt de les toch niet in, deze docenten zijn niet te redden want ze hebben geen hulpvraag.” Dit is een te negatieve kijk op de oudere docent. Ook deze docent kan zijn gedrag in effectieve zin veranderen en zijn motivatie om weer met plezier les te geven, hervinden.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper