logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|194|195|196|...|560

  Externe coach voorkomt rolconflict

  Op 6 oktober 2006 organiseerde het Nederlands Tijdschrift voor Coaching twee rondetafelgesprekken over coachend leiderschap in het onderwijs. Tijdens de eerste ronde spraken adviseurs, coaches en onderzoekers over de essentie van coaching en hun visie op de rol van coaching in het onderwijs (zie NTvC 2006-4: ‘Collectieve betekenisverlening als x-factor in het onderwijs’ in de rubriek Onderwijs). Tijdens de tweede ronde spraken schooldirecteuren en een onderwijsconsulent [zie kader 1] over coaching en coachend leiderschap in de dagelijkse praktijk van hun onderwijsinstelling. De rollen van directeur en coach blijken nauwelijks met elkaar te verenigen.
  1,95
  lees meer

  De waarde van waardering…

  Samenwerken en open communicatie doordat je elkaar waardeert, ook al ben je heel verschillend…
  Gratis
  lees meer

  Bij een subsidie een coach cadeau!

  Niet alleen subsidiëren, maar ook een coach inzetten. Het Oranje Fonds doet dit, omdat het verwacht dat een coachingstraject voor multiculturele projecten beter uitpakt dan alleen een geldbedrag doneren.
  1,95
  lees meer

  Identificatiecoaching rekent af met negatieve identificaties

  Als wij onszelf in relatie tot de wereld bekijken, levert dat een hele bundel visies op die we zelfidentificaties noemen. Ze kunnen je sterk maken, maar kunnen ook tegen je werken. Identificatiecoaching kan afrekenen met vastgeroeste ideeën die je over jezelf hebt.
  1,95
  lees meer

  De invloed van het grotere geheel bepaalt je gedrag in hoge mate

  Met groot enthousiasme ga ik op weg naar een driedaagse Masterclass systemisch coachen, dat belooft wat! Van tevoren ontving ik een opdracht ter voorbereiding op deze masterclass: maak een genogram van je eigen familie en inventariseer tragische gebeurtenissen binnen je familiesysteem. Het maakte dat ik vooraf ordening moest aanbrengen in de geheimen van mijn eigen familie, hetgeen me meteen al op scherp zette.
  1,95
  lees meer

  Geknipt voor de zaak?

  “Sorry, dat ik te laat ben. Ik stond in de file”, waren de eerste woorden die ik uit haar mond hoorde. Ze schudde mijn uitgestoken hand, haalde diezelfde hand in een beweging door haar kortgeknipte haar, stapte over de drempel en vervolgde, terwijl ze mijn kamer rondkeek: “Waar wilt u me hebben, is dat de stoel voor mensen zoals ik?”
  1,95
  lees meer

  Cada dia es una fiesta

  Als je bij Google ‘Ronald van den Hoff’ aanklikt, krijg je ruim 160.000 hits, waarvan de allereerste luidt: ‘Een baas om te zoenen???’ Een dubbelzinnige titel voor een ondubbelzinnige manager.
  1,95
  lees meer

  Coaching maakt medische maatschappen succesvoller

  De succesvolle medisch specialist heeft een succesvolle praktijk. Maar of hij daarmee een succesvolle maatschap heeft is een heel ander verhaal. Samenwerken in de maatschap vraagt specifieke vaardigheden en attitude. In het profiel van de arts hebben de rollen samenwerker en organisator een prominente plaats. Toch blijkt dat artsen in hun opleiding (veel te) weinig training krijgen in samenwerken en organiseren. Tegelijkertijd worden medische maatschappen steeds groter door fusie of groei. Ook verlopen veranderingen intern en extern steeds sneller onder druk van de toenemende marktwerking. Voor snelle reacties voldoen oude structuren en werkwijzen niet langer. Medische maatschappen verzoeken ons dan ook steeds vaker om coaching. In dit artikel geven wij u inzage in onze visie, aanpak en werkwijze bij het coachen van maatschappen van medisch specialisten.
  1,95
  lees meer

  Coaching op de cultureel diverse werkvloer

  Nederland wordt steeds gekleurder. De toename van allochtonen op de werkvloer zal ook betekenen dat meer allochtonen in coachingstrajecten terechtkomen. Deze ontwikkeling moeten we niet ‘kleurenblind’ tegemoet zien. Dit artikel bespreekt een aantal knelpunten in het functioneren van allochtonen die leiden tot bijzondere hulpvragen. Daarbij noemen we enkele methodieken bij coaching en gaan we in op de rolverhouding tussen coach en allochtone cliënt. Coaching in een cultureel diverse context houdt niet op bij allochtonen, maar moet zich uitstrekken tot leidinggevenden en collega’s, als medecoaches en als object van coaching.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Dynamiek in Relaties

  Datum: 29 november 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »