logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|195|196|197|...|558

Coaching in a pressure cooker

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hot, net als persoonlijke ontwikkeling en coaching. Ze kunnen ook niet los van elkaar worden gezien, heeft senior trainer, consultant en coach Annemarie de Jong ondervonden tijdens het project van Share People in India.
1,95
lees meer

Eric Molleman: coachen in een spagaat

Bij onderzoeken naar de beleving van diversiteit in teams komen vooral uiterlijke kenmerken naar voren. Mensen delen elkaar in op basis van een oppervlakkige waarnemingen zoeken vervolgens naar bevestiging daarvan. Dat geeft risico op storingen in de communicatie en belemmert de ontplooiing van kwaliteiten. Een coachende stijl van leidinggeven kan dergelijke problemen helpen voorkomen,als de leidinggevende zich bewust is van de valkuilen rond diversiteit.
1,95
lees meer

Rouwverwerking: kans tot persoonlijke groei

In india zegt men: “prashada buddhi”, en dat betekent: al wat het leven ons geeft is een geschenk, of het nu prettig of pijnlijk is. Dat klinkt mooi en dat is het ook, maar zeg het niet meteen tegen een cliënt die in de rouw is. Wat je wel kunt doen om cliënten te begeleiden bij het verwerken van verlies? Ruimte geven aan emoties en het levensverhaal, grenzen gaan (her)stellen en verbanden laten maken. Het proces van verlies en rouw is een confrontatie met het zelf. Want je kunt achterblijven met pijn en verlangen, of verder gaan met meer inzicht en vertrouwen.
1,95
lees meer

Ben tiggelaar: “waarom zouden wij de koersen van ons leven niet bijhouden?”

Ruim honderdduizend exemplaren verkocht ben tiggelaar van zijn boek dromen, durven, doen. Hij verzorgt seminars waar hij het liefst ter plekke mensen helpt hun dromen om te zetten in daden. Momenteel promoveert hij op het onderwerp bewuste en onbewuste gedragsverandering in bedrijven. Een interview met Ben Tiggelaar over de rol van coaching bij gedragsverandering in bedrijven, en waarom hij zichzelf geen coach noemt.
1,95
lees meer

Coachzaken (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA ‘COACHZAKEN’ (december 2006) Goed verdienen, Ilse Engwirda Teamcoaching en teamgericht leren, Davar Rezania, Tony Lingham Bestaan objectieve certificeringcriteria voor coaching? Bert Overbeek WABC zet wereldwijde standaard, Ton de Graaf Kwaliteit en rendement in coaching, Alex J. Engel Waarover zijn wij het eens? Marijke Beukema ACTUALITEITEN Actualiteiten, boekrecensies Genieten als ontdekkingsreiziger, Anje-Marijcke van Boxtel Forum Coachen op dilemma´s, Saskia den Broeder Wat kan coachend Nederland leren van de wereld van de mediator, Francine ten Hoedt Collectieve betekenisverlening als X-factor, Loes Helwegen METHODIEKEN Teamcoaching, Davar Rezania, Tony Lingham Introductietraining NLP, Ria Ruiterkamp Systemisch coachen, Frits van Kempen Danscoaching, Jaap van Manen PRAKTIJK Reflecteren op praktijkkwesties, Jos Kessels De manager als coach: Interpolis, Ans Tros, Gabriëlle Kuijer De verrijking van het leven…Annette Man-Mul Koude drukte? Ralph Zebregs, Marie Louise Elias, Onno Vendel, Sonja Vlaar Goede raad niet in de wind slaan Op 8 november troffen redactie en adviescommissie van het NTvC elkaar voor een visiedag op het Muiderslot. Ofschoon het weer zich niet van zijn beste kant liet zien, bleek dit Slot een prachtige, inspirerende omgeving. Was het niet de Muiderkring die in de eerste helft van de 17e eeuw hier samenkwam met een uitdrukkelijk literair streven? Hoewel de meningen over de Muiderkring en haar streven verdeeld zijn, heeft de twijfel hierover de bijeenkomst van het NTvC geenszins overschaduwd. In de imposante Ridderzaal gaf de adviescommissie haar mening over het tijdschrift, lettend op de samenstelling van de inhoud tot de vormgeving. Wat dat laatste betreft zal jullie wellicht al iets opgevallen zijn. We hebben de goede raad van de adviescommissie niet in de wind geslagen. Gekozen is per uitgave het thema meer naar voren te laten komen en hoe kan dat beter dan de cover naar dit thema in te richten? Vanaf 2007 leggen we ook op inhoudelijk vlak nog meer nadruk op de thema’s van de uitgaven. Zoals de cover doet vermoeden, is de laatste uitgave van 2006 gericht op coachzaken. Zo doet onze journalist Ilse Engwirda in Issue een boekje open over het salaris van coaches: “Goed verdiend”, is haar mening. Alex Engel brengt in kaart of dat goede salaris ook daadwerkelijk verdiend is: in zijn artikel zet hij uiteen hoe de kwaliteit van het werk van de coach gemeten kan worden. En natuurlijk kan binnen dit thema de certificering niet onderbelicht blijven. In één van de achtergrondartikelen leest u hoe de Worldwide Association of Business Coaches (WABC) een internationaal certificeringsysteem heeft opgezet voor de beroepsgroep om zo, volgens Tom de Graaf: “de beroepsbeoefenenaar te onderscheiden van de goedwillende amateur”. Vergeet u ook niet te lezen hoe onze advocaat van de duivel Bert Overbeek over certificeerders denkt. Gelukkig meent Liesbeth Halbertsma in De Praatstok en de veer, “dat we spanningsvelden niet moeten ontkennen, maar overstijgen”. Zo hopen wij dat dit themanummer met al deze verschillende visies op coachzaken jullie geen windeieren legt. Ten slotte wensen we jullie, ook namens de redactie en het hele NTvC-team, een fijne kerst en een gezond en gelukkig 2007: dat jullie de wind in de zeilen mogen hebben!
5,95
lees meer

De socratische dialoog

Socrates, de aartsvader van de westerse filosofie, voerde zijn gesprekken op een bijzonder indringende en vasthoudende manier. Zijn gesprekspartners verduidelijkten daardoor niet alleen hun ideeën, zij begonnen ook verantwoording af te leggen over hun eigen gedrag, hun wijze van leven en hun diepere overtuigingen. Zijn methode voor reflectie is ook bruikbaar in de moderne tijd. De socratische dialoog onderscheidt zich van andere reflectiemethoden door zijn filosofische basis en zijn nadruk op visieontwikkeling in plaats van op probleemoplossing en advisering.
1,95
lees meer

Certificering

In het Nederlands Tijdschrift voor Coaching 3-2005 is de discussie gevoerd over de zin en onzin van certificering. Ook elders in de wereld is er behoefte aan duidelijkheid over de status van onze beroepsgroep. Veel verenigingen en organisaties hanteren bij het creëren van die duidelijkheid een certificeringmethode die zowel kwantitatief als kwalitatief van aard is.
1,95
lees meer

Waarover zijn we het eens?

Een coach staat in elk gesprek voor tientallen keuzemomenten, al dan niet bewust. Wanneer doe ik een interventie of blijf ik luisteren? Stel ik een vraag of geef ik een advies, een mening? Steun en bevestig ik de klant of geef ik juist kritische feedback? Zet ik aan tot actie of bevorder ik eerst reflectie? De antwoorden op deze vragen worden bepaald door vele factoren en zeker door het contract dat hij is aangegaan met de gecoachte en de opdrachtgever. Als daarbij sprake is van uiteenlopende belangen en verschillende verwachtingen, wat doet een coach dan? Lees hoe een contract onze keuzes kan beïnvloeden.
1,95
lees meer

Het 4Op-venster, vier relatie-voorstellen

Een afdelingsleider van een onderwijsinstelling heeft zich gerealiseerd dat zijn manier van leidinggeven soms niet zo tactvol verloopt. Hij heeft een coach mogen zoeken om daar gericht verbetering in aan te brengen. Er is ook wel enige urgentie, want vanuit de school wordt van hem verwacht dat hij leiding geeft aan een op handen zijnde onderwijs-vernieuwing, een vernieuwing die overigens naadloos bij hem past.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »