logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|196|197|198|...|556

Teamcoaching en teamgericht leren

Dat een team meer is dan een som van zijn afzonderlijke leden behoeft wellicht geen betoog. Net zoals iedereen die wel eens in een team gewerkt heeft, weet dat elk team uniek is. Hoe een teamlid het werken in een team beleeft, verschilt per team door de specifieke combinatie van taakgerelateerde, relationele, sociale en politieke aspecten. In de interactie binnen het team ligt de kiem besloten voor vernieuwing, herbezinning of verandering. In dit artikel introduceren we een denkkader voor het coachen van teams, gericht op hoe teamleden het teamwerk ervaren en op het stimuleren van teamgericht leren en ontwikkelen. We stellen een aantal stappen voor die een team kan ondersteunen bij het verwezenlijken van hun ideale team, niet alleen wat betreft resultaten, maar ook in hun wijze van omgaan met elkaar.
1,95
lees meer

Genieten als ontdekkingsreiziger

Voor u had ik hier een column willen schrijven over ‘ons vak coaching’, met een mooie nieuwe waarheid op ‘ons vakgebied’. Dat is niet gelukt. Sinds ik mij met huid en haar op coaching heb gestort, heb ik zoveel gelezen, geluisterd, gesproken, ontwikkeld, getraind, gecoacht en van dat alles enorm veel geleerd. Maar achter ieder antwoord ligt weer een andere vraag, achter iedere waarheid een nieuwe interessante hypothese…, onder ons gezegd ben ik er voorlopig niet uit wat ‘ons vak’ precies is.
Gratis
lees meer

Coachen op dilemma’s

Liesbeth Halbertsma kreeg de praatstok overgedragen van vakgenoot Rens van Loon met de woorden: “Ik waardeer de wijze waarop zij werkt, accepterend maar confronterend. Daarnaast ben ik getroffen door de titels van twee van haar artikelen: ‘Coachen aan de hand van dilemma’s’ en ‘Dat zegt mijn vrouw nou ook altijd.....’. Essenties van het proces van coaching!” In het gesprek blijkt dat Liesbeth managers leert spanningsvelden niet te ontkennen maar te overstijgen, in de hoop zo een geïnspireerd en productief werkklimaat te creëren in de hele organisatie.
1,95
lees meer

Zellobservatie

Net als u ben ik werkzaam in de zingevingindustrie. Een uitdijende markt met een almaar groeiende behoefte. Met deze behoefte is op zichzelf niets mis. Wij zijn allemaal levende verhalenbundels waar we zelf geschiedenis in mogen schrijven. Fictie of non-fictie, dat doet er niet eens toe. Zingeving voorziet onze zinnen van waarheid. Wij zijn onze verhalen. In het samenvallen van schrijver en geschrevene vieren we het feest van de scheppende, levende geest. Plus dat van de censor natuurlijk. Maar het zoeken naar zingeving kan een eigen leven gaan leiden. Krampachtig worden. Er moet zin zijn. Pas als ik duid, besta ik. Dus observeren en psychologiseren we. We beschrijven én herschrijven onszelf continu. Terwijl je van observeren toch kunt leren dat je alles om kunt keren. Niets is waar, alles een kwestie van perspectief. Door onszelf té serieus te nemen vergeten we er gewoon te zijn. Te vinden zonder zoekbeweging. On-zin toe te staan door niet meteen die oplossing, die betekenis, die geruststellende verklaring te willen najagen. Ik ben al betekenisvol genoeg zonder. Ik mag ook bestaan zonder reden. Zonder rechtvaardiging, zonder verhaal. En als u die innerlijke pen eens wat vaker neerlegt, dan mag u het ook. Peter van Dijk is werkzaam als coach / trainer bij SANZ!N en bij de Hogeschool van Amsterdam.
Gratis
lees meer

Collectieve betekenisverlening als X-factor in veranderend onderwijs

Een druilerige vrijdagmiddag in Amsterdam. In de mooie Bioscoopzaal van Pand Noord hebben zich sprekers en gasten verzameld voor een rondetafelgesprek over coachend leiderschap in het onderwijs. Het Nieuwe Leren zette de onderwijswereld op zijn kop. Voor buitenstaanders lijkt de opvallendste verandering de rol van de docent. Waar hij voorheen optrad als expert in een klassikale context, wordt hij nu geacht zijn leerlingen op maat te coachen naar een optimale leeropbrengst. Dit competentiegerichte onderwijs vergt niet alleen aanpassingen op het niveau van de docent en de leerling, maar natuurlijk ook op management- en organisatieniveau.
Gratis
lees meer

Het Quality Intervention System

De vraag: ‘Wat levert coaching op?’ houdt vele gemoederen bezig. Het ontbreken van een helder antwoord op deze vraag weerhoudt organisaties ervan om coaching als interventie in te zetten – zowel voor de ontwikkeling van mensen als voor het oplossen van problemen. Daarnaast maakt het coaching tot een moeilijk ´verkoopbaar ´ product. Het Quality Intervention System maakt resultaat en rendement meetbaar.
1,95
lees meer

In de spiegel van dans

“Ik heb zo’n last van mijn linkerheup. De dokter wil me graag opereren, maar dat wil ik niet. Vermoedelijk staat mijn heup voor onverwerkte problemen.” (Vrouw, zestig plus.) “Ik weet niet zo goed wat ik voel. Door meer in contact met mijn lichaam te zijn, zal ik weten welke kant ik met mijn werk op moet.” (Man, begin dertig.) “Op mijn huidige werkplek heb ik het niet naar mijn zin. Ik voel de energie uit me stromen.” (P&O-medewerker, midden veertig.) “Ik wil overeind blijven in deze chaos, maar mijn lijf protesteert. Ik blokkeer, denk ik.” (Beeldend kunstenares, eind dertig.)
1,95
lees meer

Systemisch coachen

Vrijwel iedere coach is bekend met familie- en organisatieopstellingen. De onderliggende theorie daarvan noemen we ‘systemisch werk’. Minder bekend is dat een systemisch coachingsgesprek (met een tafelopstelling of een miniopstelling) ook in individuele begeleidingssituaties veel kan opleveren voor de cliënt. Dit artikel staat stil bij de genoemde twee vormen van systemisch coachen en gaat in op richtlijnen voor de toepassing en inbedding ervan.
1,95
lees meer

Goed verdienen

De tarieven voor coaching zijn vrij en worden bepaald door vraag en aanbod. Een beetje coach (e 153) verdient dan ook meer dan een medisch specialist (e 140). Hoe liggen de tarieven op dit moment? En: tips voor het vaststellen van je eigen tarief.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »