logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|19|20|21|...|545

Van waterval naar agile werken

In februari 2001 verzamelde zich zeventien personen in Utah in de Verenigde Staten om ideeën uit te wisselen over nieuwe, betere manieren van softwareontwikkeling. Op basis van hun gemeenschappelijke ervaring en ideeën formuleerden zij een aantal uitganspunten en noemde die het ‘Manifesto for Agile Software Development’. Onder hen bevond zich één Europeaan: Arie van Bennekum. In het manifest staan hun gemeenschappelijke waarden. Het doel was om een gezamenlijke werkwijze op papier te zetten. Inmiddels is agile werken niet meer weg te denken en wordt de werkwijze breed toegepast, ook in de wereld van leren en ontwikkelen. Tijd dus voor een gesprek met Arie van Bennekum.
1,95
lees meer

Wendbare woningcorporaties en medewerkers

Hoe versterk je als woningcorporatie de wendbaarheid van medewerkers? Hoe verleid je hen zelf de regie te nemen over hun loopbaan? Welke veranderkundige aanpak kies je? Hoe opereer je vanuit een ‘gele’, politieke omgeving als je eigen verandervoorkeur ‘wit’ is, ofwel sterk gericht op zelforganisatie? Vanuit verschillende perspectieven kijken we naar wendbaarheid. Landelijk, vanuit opleidings- en ontwikkelingsfonds FLOW en de corporatiesector, op organisatieniveau vanuit woningcorporaties en op medewerkerniveau.
1,95
lees meer

Leiderschap: wendbaarheid door stevigheid

Bij grote bedrijven zie je regelmatig onduidelijke, weinig inspirerende of puur aandeelhouder-gedreven (door de top vastgestelde) doelen en KPI’s (Kern Prestatie Indicatoren) botsen met individuele belangen. In veel organisaties zie je dat er helemaal geen keuzes worden gemaakt, de competenties van mensen niet up-to-date zijn of de systemen (ict en hr) achterhaald. Voeg daarbij de hectiek van alledag en je hebt een ultieme mix voor mindere prestaties en leed bij betrokkenen. Dan wordt er al snel gekeken naar leiderschap.
1,95
lees meer

Trainerstool: Bezieling in de praktijk

Wanneer je bezieling tot uiting komt in je dagelijks handelen, heb je plezier in wat je doet en heb je een enthousiasmerend en inspirerend effect op de mensen in je omgeving. Toch lukt het ons doorgaans niet om zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag vol bezieling aan het werk te zijn. Soms vragen we ons af ‘waar we het eigenlijk voor doen’. Een andere keer raken we flink geïrriteerd door andermans gedrag en op een ander moment komen onze goede intenties niet tot uiting in het gedrag dat anderen van ons zien. In deze trainerstool vind je een aantal werkvormen om hiermee aan de slag te gaan.
1,95
lees meer

Learn or Lose

Het zijn spannende tijden waarin wij leven, tijden die aanpassingen vragen in het leren in organisaties. Met dat besef als leidend principe aanvaardde prof. dr. Nick van Dam op 25 november 2016 zijn ambt als hoogleraar corporate learning & development aan de Nyenrode Business Universiteit. Van Dam werkt ruim dertig jaar in het strategisch hrd-werkveld, waarvan twintig jaar in de Verenigde Staten. Mogelijk is daardoor zijn naam relatief onbekend in het Nederlandse leer- en ontwikkelveld. Tijd voor een nadere kennismaking met deze fanatieke scholar practitioner, die in zijn werkzame leven praktijk en wetenschap combineert
1,95
lees meer

Transformatief leren

Bestuur: “We willen met onze teamleiders graag de stap maken van operationeel manager naar meer strategische denkers. Responsief leiderschap is misschien een goed woord voor die nieuwe rolinvulling.” Begeleiders: ”Interessante vraag. Dan moeten we dus een transformatief leerproces vormgeven.” Teamleider: “Mijn bestuurder zei me dat dit mij ging helpen, maar ik heb geen idee wat responsief leiderschap is en wat we dan hier gaan doen.”
1,95
lees meer

’Chaordische’ structuur voor wendbare organisaties

Organisaties proberen te overleven in een dynamische omgeving. In zo’n omgeving moeten medewerkers en leidinggevenden flexibel en breed inzetbaar zijn, kansen proberen te pakken en continu de buitenwereld in de gaten houden. In al deze bewegingen en onrust biedt de organisatiestructuur volgens sommigen een stabiele houvast. Anderen beweren juist dat de organisatiestructuur de benodigde flexibiliteit moet faciliteren om te overleven in een dynamische omgeving. In dit artikel verkennen we aan de hand van zes casestudies hoe wendbare organisaties in de praktijk hun organisatiestructuur vormgeven. Wat zijn de kenmerken, welke voordelen behalen ze hiermee en hoe lossen ze de bijbehorende nadelen op?
1,95
lees meer

Politie, klassieke muziek en leren

“Als kennis van de empirische werkelijkheid begint en eindigt met ervaring, dan hebben we niet alleen logisch denken nodig, maar vooral ook onze open waarneming om die kennis te vergroten.” Met dit aan Einstein ontleende citaat eindigde de lectorale rede van Annika Smit op 28 oktober bij de Politieacademie. Kern van haar betoog is dat je altijd waarneemt door een filter. Je bewust zijn van dat filter helpt je om opener waar te nemen. Een samenvatting van en een persoonlijke reflectie op haar rede.
Gratis
lees meer

Mentale vermoeidheid zit tussen je oren

Wanneer je mentaal vermoeid raakt speelt motivatie een grotere rol dan je zou denken. Hoewel het er soms op lijkt dat je ‘batterijtje’ leeg is, blijkt een goede dosis motivatie weer genoeg brandstof te leveren om een taak nog een tijdje vol te houden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van organisatiepsycholoog Jesper Hopstaken van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »