logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|202|203|204|...|575

  Oplossingsgericht veranderen

  Toen ik in het NTvC las dat lezers zich konden inschrijven voor een proeverij van de training Oplossingsgericht veranderen, leek het mij dat deze training antwoord zou kunnen geven op mijn vraag: wat voor technieken(en) kan ik als coach inzetten om een verandering op een natuurlijke wijze te bewerkstelligen? Veranderen zonder dat de coachee of de groep weerstand opbouwt tegen de oplossing of het proces naar de verandering toe. Uit eigen ervaring weet ik al dat het de ene keer beter lukt dan de andere keer. Waardoor dit komt, heb ik echter niet duidelijk op mijn netvlies. De training van het NOAM blijkt in ruime mate antwoord te geven op mijn vraag en biedt daarnaast vele handvatten om in de toekomst als coach een hoger niveau te bereiken.
  Gratis
  lees meer

  Stilstaan bij mobiliteit

  Bij een middelgrote provinciale dienst in het oosten van het land werken momenteel 45 medewerkers, samen goed voor 37,5 fte. Door een combinatie van een sterke CAO voor ambtenaren enerzijds en een serie inkrimpingen in de jaren ’80 anderzijds, is er nu sprake van een scheve leeftijdsopbouw in het team medewerkers. Van de 45 personeelsleden zijn er 32 ouder dan veertig jaar, daarvan zijn er bovendien 27 boven de vijftig. Vorig jaar zijn enkele medewerkers met pensioen gegaan. Binnen de huidige groep zal het nog zeker vijf à tien jaar duren voordat nieuwe pensioneringen plaatsvinden. Wel komt er een nieuwe reorganisatie die zal moeten resulteren in een krimp tot 28 fte. Door herschikking van diverse functies en afdelingen ziet het ernaar uit dat vijftien mensen daardoor zullen moeten afvloeien.
  1,95
  lees meer

  Een goede start

  Het leven van starters gaat niet over rozen. Jonge mannen of vrouwen weten vaak niet waar ze aan beginnen. Ze solliciteren, worden aangenomen en in het diepe gegooid. Halsoverkop. Zonder dat ze hebben nagedacht over de juistheid van hun keuze, zonder dat ze hun eigen kwaliteiten en zwakke punten in kaart hebben gebracht. Hierdoor komt het nogal eens voor dat een starter bij het verkeerde bedrijf en/of de verkeerde functie terechtkomt en na verloop van tijd vastloopt. Coaching kan een dergelijke valse start helpen voorkomen.
  1,95
  lees meer

  Doorbraak

  Naar aanleiding van de gedwongen ontslagen binnen KPN heeft de Smart Group ‘Doorbraak’ ontwikkeld. De Smart Loopbaancoach richt zich met dit project specifiek op de individuele onzichtbare zijnsfactoren en de belemmerende overtuigingen hierin, zoals: ‘Wie ben ik? Wat wil ik werkelijk/durf ik niet? Wat wil/durft mijn toekomstige werkgever niet volgens mijn aannames? Wat zijn mijn belemmerende, maar vertrouwde levenspatronen?’ Doorbraak is ontwikkeld voor de doelgroep voor wie het lastig kan zijn een nieuwe baan te vinden op de arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt dit vooral de groep 45+ers te zijn. Dit artikel geeft u achtergrondinformatie en doet verslag van een training.
  1,95
  lees meer

  Pendelbemiddeling: bemiddelen of coachen?

  Pendelbemiddeling is een bijzondere vorm van onderhandelen. Het wordt veel toegepast in de politiek, onder andere bij het formeren van een nieuw kabinet, maar ook in de internationale diplomatie, bijvoorbeeld om de mogelijkheden voor onderhandelingen te verkennen en partijen daarbij gunstig te stemmen. Voor coaching is pendelbemiddeling het meest interessant bij conflicten. In dit artikel lees je wat pendelbemiddeling is, wanneer je het kunt toepassen en welke randvoorwaarden nodig zijn. Ter afsluiting tref je een model aan voor pendelbemiddeling.
  1,95
  lees meer

  Leeftijd is geen criterium

  Hij zit wat onderuitgezakt op zijn stoel, een jonge man van 36 jaar. “Ik zit hier nu zestien jaar, welke andere werkgever zou mij nou nog willen hebben?” Zij is een vrouw van 58 jaar, zegt haar vaste baan op en verhuist van Amsterdam naar Groningen om een adviesbureau te beginnen. Volgens de theorie van het generatiemanagement zijn dit voorbeelden van atypische gedragingen: de man van 36 valt in een leeftijdscategorie waarin ontwikkeling en ambitie centraal staat en de vrouw van 58 zou volgens dezelfde opvatting aan het nadenken moeten zijn over afbouwen van haar werkzaamheden.
  Gratis
  lees meer

  Terug naar de passie

  Oudere werknemers botsen geregeld bij zichzelf en bij organisaties tegen het plafond. Dit is een herkenbaar fenomeen in de huidige personeelsmarkt, zo menen veel managers en professionals uit het vak van HRM en personeelswerk. Het ontbreekt deze werknemers vaak aan motivatie en ze werken veelal op de automatische piloot. Wat gebeurt er wanneer de klad erin komt bij deze werknemers en er zichtbaar een motivatieprobleem ontstaat? En wat kun je hiermee als coach?
  1,95
  lees meer

  Solidariteit (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘SOLIDARITEIT’ (juni 2006) Bijblijven Column redactioneel Ans Tros: de keuze tussen maakbaarheid of echte ontmoetingen, Ans Tros Harry Kunneman over solidariteit en uitsluiting, Ton Verheijen Overdenking, Yoyo Olivier Paardenfluisteraar: Stilstaan bij bewegen, Margot Groot Teamcoaching: Teamcoaching in de klas, Roy de Brabander Issue: De koppen bij elkaar: Vóór stroomlijning, tegen wildgroei, Margriet Rutgers Conflictcoaching: Die ellendeling in je kop! Coachen met het sociaal panorama model, Lucas Derks Manager als coach: Coaching in ontwikkeling bij OCW, Alex Engel Onderwijs: Coaching en Integraal Personeelsbeleid, Martie Slooter Ik zet in: Transactionele analyse en coaching; Focus op egopositie, Marij Peeters Hamer: provoceren?, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout en Rinus Merkies Spanning en twijfel als bron voor coaching, Erik de Haan En nu: Een lek in het systeem Werk in uitvoering: Zo maar een coach…Jannie Lammers Proeverij: Introductietraining NLP Geproefd: Coachingsvaardigheden, Tamara Peers Non-dualis tisch coachen: Ontmaskering van het denken (deel 2), Arthur Kruisman Anders bekeken: Eenzaamheid, Jeanette Rijks Lezerscollumn: Boren of gaten?, Catharine Köhler Wetenschappelijk bewijs voor de waarde van training en persoonlijke ontwikkeling, Ronald Visser en Lidewey van der Sluis Reintegratie: Grote afstand tot arbeid; Maakt coaching een kans, Ilse Engwirda en Annelies Hoogcarspel Forum Belgisch wegennet of kampvuren? In april vond de eerste redactievergadering in de nieuwe samenstelling plaats. Van wennen bleek geen sprake: we waren direct op elkaar ingespeeld! Ideeën vlogen over tafel. Zo ook over het werken met thema’s. Ofschoon coaches eigen, hebben we geen moment getwijfeld en de koe bij de horens gevat. Voor jullie ligt het eerste themanummer van het NTvC. Over onderwijs, op veler verzoek! We hebben geprobeerd het thema subtiel te verweven in de bestaande rubrieken. Immers ook in het onderwijs werkt men in teams, blazen nieuwe managers wel eens te hoog van de toren en ervaren teamleiders soms een lek in hun energiehuishouding. Vergt het coachen in deze branche een speciale aanpak of is deze vergelijkbaar met de begeleiding in andere organisaties? Lees deze uitgave en trek je conclusie: is het coachen in het onderwijs een kolfje naar je hand of vergen werkzaamheden in deze tak eerst nog extra onderwijs? We zijn benieuwd of jullie brood zien in deze nieuwe aanpak! We hebben vast een voorschot op jullie reactie genomen en bereiden de volgende themanummers voor over generatiemanagement en de zakelijke kanten van het coachen! Natuurlijk volgen wij de nieuwe ontwikkelingen in coachingsland met argusogen. Zo ook de verkenning van de mogelijkheden een overkoepeldende federatie voor organisaties op gebied van coaching en begeleidingskunde op poten te zetten. In onze rubriek Issue treffen jullie een verslag van een eerste inventarisatie. De betrokken organisaties lijken positief gestemd, maar wat betekent een dergelijke federatie voor de coach zelf? Heeft de oprichting van zo’n bondgenootschap positieve gevolgen op je dagelijkse werk als coach, of levert dit alleen voordelen op organisatieniveau? In hoeverre blijft de eigen identiteit van de verschillende clubs behouden? We leggen een link naar het betoog van Harry Kunneman met de mooie metafoor: kampvuurtjes en lantaarnpalen. Leidt deze federatie tot een Belgisch wegennet waar ruim 90% van de rijkswegen is verlicht of biedt deze juist gelegenheid tot interdisciplinaire verkenningstochten en nieuwe ontwikkelingen bij kampvuurtjes? We zijn benieuwd of jullie, coaches uit het werkveld, zitten te wachten op zo’n samenwerkingsverband. Deel je mening met ons en je collega’s en lees hierover meer in het Forum van onze volgende uitgave! Uiteraard informeren we jullie over nieuwe ontwikkelingen op dit vlak.

  5,95
  lees meer

  Zo maar een coach…

  Ans komt me tegemoet, een forse vrouw van begin veertig, directeur van de school. Ze drukt mij een kop thee in de handen, gaat me voor naar haar kamer, pratend alsof we elkaar al heel lang kennen.
  1,95
  lees meer

  Teamcoaching in de klas

  Samenwerken, rekening houden met elkaar, feedback geven, onderhandelen, conflicten aangaan en oplossen en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken… Dit zijn competenties die steeds belangrijker worden in het onderling functioneren van mensen. Het helpt kinderen als zij deze competenties al op de basisschool zouden leren. Nu zijn docenten gewend om de individuele ontwikkeling van kinderen te stimuleren, maar de ontwikkeling van groepen kinderen stimuleren is een vak apart.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper