logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|205|206|207|...|575

  Realiseer talenten met de innovatiecirkel

  Werken met de InnovatieCirkel in een innovatie- of veranderingsproces, heeft als grote voordeel dat het ´t teamfunctioneren in kaart brengt en dat het voor ieder teamlid de individuele zwakke plekken, maar vooral de potenties en talenten, herkenbaar en dus inzetbaar maakt. Het herkennen van de interactie met elkaar en de (potentiële) kwaliteit van het team ontdekken, kan veel rust en vertrouwen geven en de samenwerking en prestaties verbeteren.
  1,95
  lees meer

  Adriaan Bekman over zingeving in organisaties

  Adriaan Bekman brengt zijn opvattingen als organisatieadviseur in praktijk door zelf te gaan werken in de organisaties die hij adviseert. Hij zwerft over de hele wereld als directeur van organisaties in Finland en Italië. In Nederland is hij directeur van het Instituut voor Mens en Organisatieontwikkeling en is hij net benoemd als lector aan de Christelijke Hogeschool Nederland. Een overvol bestaan? Druk wel, jachtig niet. Adriaan Bekman straalt vooral rust uit en neemt de tijd voor wat hij doet. Een bevlogen mens aan het woord over zingeving.
  1,95
  lees meer

  Awakening your light body

  Annemieke Rozemond is NOBCO Registercoach en maakt naast Light Body gebruik van veel andere invalshoeken om mensen te coachen. Zij geeft trainingen aan vakgenoten, onder andere aan de Albaacademie.
  1,95
  lees meer

  Desiderata

  Wees kalm temidden van het lawaai en de haast. Bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk. Luister naar anderen, ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest. Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel of verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jijzelf. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe nederig het ook mag zijn, het is een werkelijk bezit in deze veranderlijke tijd. Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid, maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht om bij onverwachte tegenslagen beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden, vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren. Leg je een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht om hier te zijn. En ook al is het je wel of niet duidelijk, het heelal ontvouwt zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed. Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn, houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit nog steeds een prachtige wereld. Wees voorzichtig, tracht gelukkig te zijn. (Auteur onbekend, tekst gevonden in een kerk in Baltimore, USA)
  Gratis
  lees meer

  Coachen in het onderwijs verandert

  In een reeks artikelen over coaching in het onderwijs gaan we in op de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs. Welke veranderingen vinden er onderwijskundig en in de schoolorganisatie plaats? Welke rol heeft de lerarenopleiding in de toekomst en wat betekent dat voor de leraar en de rol van zijn coach? Dit openingsartikel schetst de stand van zaken.
  1,95
  lees meer

  Non-dualistisch coachen

  Ik wil vrij zijn. Ik wil gelukkig zijn. Ik wil meer rust. Veelgehoorde wensen in de coachingspraktijk. Soms expliciet genoemd, soms onderliggend aan andere coachingsvragen. Coach en coachee gaan op zoek naar antwoorden of vernieuwende omstandigheden, die vrijheid, geluk of rust brengen. We hebben daarmee aangenomen dat er een ‘ik’ is dat werkelijk bestaat en dat er los van dat ‘ik’ een wereld is met mogelijkheden, die in die behoeften kan voorzien. ‘Ik’ en ‘een wereld’ als twee gescheiden objecten. Dat is dualistisch denken. Maar stel dat het ‘ik’ helemaal niet bestaat. En dat in ons denken slechts een idee van een ‘ik’ huist.
  1,95
  lees meer

  Hogere resultaten door coaching bij IBM

  IBM is een internationale organisatie met een duidelijke missie en visie, en een drang naar ‘excellence’ en resultaat. Daarnaast spreidt IBM een meer dan gemiddelde menselijke en maatschappelijke betrokkenheid ten toon. De IBM Values staan centraal in het handelen van alle medewerkers en bepalen in belangrijke mate de herkenbaarheid en het succes van de organisatie. Coaching neemt hierbij een prominente plaats in. Peter Hijgenaar, Management Development Country Leader bij IBM, vertelt er meer over.
  1,95
  lees meer

  Leren zien dat de wereld groter is

  Binnen de Belastingsdienst is talentontwikkeling een hot issue. ‘Toezicht dat er toe doet’ vraagt om gemotiveerde en goed toegeruste professionals en om leidinggevenden die zich met hun medewerkers kunnen verbinden. De dienst maakt ruim gebruik van interne coaches om mensen te stimuleren hun kwaliteiten zo in te zetten, dat zowel de dienst als zijzelf daarvan profiteren. Hans Schellekens en Yolanda van Dongen zijn nauw betrokken bij deze ontwikkelingen en gaan in op de praktijk en achtergronden van coachpools en loopbaanbegeleiding.
  1,95
  lees meer

  Ervaringsgericht interpersoonlijk coachen

  Ieder mens kent twee fundamentele behoeften: Autonomie en Verbondenheid. Dat geldt voor de coachee en voor de coach. Deze basisbehoeften liggen ook aan de basis van Ervaringsgericht Interpersoonlijk Coachen, de EIC-methode. Dit artikel werkt vanuit de basisbehoeften toe naar een uiteenzetting van het eigene aan de EICmethode, waarbij de coach zijn eigen ervaringen en persoonlijke betrokkenheid ten dienste stelt van de coachee.
  1,95
  lees meer

  De lege stoel

  Een ervaren docente in een onderwijsinstelling omschrijft zichzelf bij de kennismaking als een echte professional, iemand voor wie de klant centraal staat, die zich inzet voor de kwaliteit van het onderwijs en die voortdurend op zoek is om de dienstverlening verder te ontwikkelen. Het werk valt haar echter steeds zwaarder. Bovendien heeft ze grote moeite met het management dat zich in haar ogen teveel richt op zaken waar het volgens haar in het onderwijs helemaal niet om moet gaan: absurde rendementseisen, bovenmatige controle en machtspolitieke spelletjes. Met coaching onderzoekt zij hoe ze in het onderwijs kan functioneren zonder teveel last te hebben van het management.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper