logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|208|209|210|...|558

Ithaca

Als je aanvangt met de reis naar Ithaca, bid dan dat je tocht lang mag duren, vol van avonturen, vol van kennis. Wees niet bang voor de Lestrigonen, de Cyclopen of de boze Poseidon, want zulke ontmoetingen zul je niet hebben wanneer je gedachten verheven blijven en emoties je geest en lichaam bezielen. Je zult de Lestrigonen, de Cyclopen en de boze Poseidon nooit ontmoeten, tenzij je hen meezeult in je ziel, tenzij je ziel hen zelf naar voren brengt.
Gratis
lees meer

De coachingmix van KPMG

Waar veel organisaties zich nog afvragen of coaching zinvol zou kunnen zijn, heeft KPMG het reeds jaren als ontwikkelingsinstrument in de volle breedte van de organisatie geïncorporeerd. Van het moment dat een nieuwe medewerker wordt aangenomen tot aan de hoogst haalbare positie staat coaching niet alleen als ontwikkelingsinstrument ter beschikking van medewerkers en leidinggevenden, op veel ijkpunten in een KPMG-loopbaan is het zelfs een vanzelfsprekende interventie. Daarbij heeft KPMG een functionele mix gevonden tussen interne coaching en het inschakelen van externe coaches.
1,95
lees meer

Binnenste (b)uiten

Regelmatig kom ik in aanraking met cliënten die op zoek zijn naar meer evenwicht in hun werk en leven. Ze hebben bijvoorbeeld last van stress of van gevoelens van onzekerheid, en willen begrijpen hoe dat komt. Voice dialogue is een indringende en effectieve methode om mensen zicht te geven op wat hen van binnen allemaal bezighoudt. Via een dialoog met hun innerlijke stemmen, of sub-personen, leren cliënten zichzelf goed kennen. Met hun sterktes en kwetsbaarheden, dieperliggende drijfveren en angsten. De ontdekking dat al die sub-personen ergens voor staan, bij hen horen en te managen zijn, maakt dat ze steviger in hun schoenen staan.
1,95
lees meer

Het appel-aspect van communicatie

Een middelmanager uit een dienstverlenende organisatie neemt deel aan een traject voor Management Development. Onderdeel daarvan zijn vijf gesprekken met een externe coach. Een belangrijk ontwikkelpunt voor hem is zijn zelfreflectie te vergroten (‘eerst nadenken, en dan pas iets roepen’). Direct bij binnenkomst bij het vierde gesprek maakt hij een wegwerp-gebaar en meldt met een zucht: “Ik heb het helemaal gehad met deze organisatie… Nou ja…”, en begint vervolgens te vertellen over een opleidingsonderdeel dat hij heeft afgerond.
1,95
lees meer

Geproefd: Rebalancing

In de workshop Rebalancing van de School voor lichaamswerk en bewustzijn leer je door middel van aanraking, ademhaling en beweging wat je doet, of juist niet doet, in contact met anderen. Je krijgt inzicht in wat je als mens, en dus als coach, terughoudt en hoe je dat doet. De workshop duurt vier dagen, van donderdag tot en met zondag. Rob Merkx en Jeanine van Deursen zijn de vaste begeleiders, zij worden geassisteerd door twee net afgestudeerde rebalancers, Kirsten en Annelies. Thema van de workshop is de wijsheid van het lichaam.
Gratis
lees meer

Slecht functioneren?

Case Joop (46 jaar) werkt sinds twee jaar als teamleider op de afdeling burgerzaken van een gemeente. Joop beschikt over zo’n 25 jaar ervaring in deze sector. Voor zijn huidige baan heeft hij als zelfstandige gewerkt, maar daar is hij na twee jaar mee gestopt in verband met tegenvallende bedrijfsresultaten. Joop heeft eerder als leidinggevende en projectleider bij andere gemeenten gewerkt. Naar de mening van zijn leidinggevende functioneert Joop slecht. Hij komt zijn afspraken niet na, heeft moeite om zijn medewerkers aan te sturen, is te gemakkelijk voor zichzelf en beschikt over een naar haar idee te laag abstractieniveau. Coaching lijkt de oplossing, mede omdat de leidinggevende er niet in slaagt vat op Joop te krijgen.
1,95
lees meer

De zin of onzin van certificering

Certificering is voor de markt helemaal niet nodig. Juist wel, certificering is voor de klant juist wel belangrijk. Nee, certificering kan alleen voor startende coaches nut hebben. Certificering is een belangrijk instrument voor álle coaches, ongeacht hun ervaring. Certificering leidt tot transparantie, maar ook tot onnodige bureaucratie. Certificering kan nooit objectief zijn. Certificering heeft alleen nut als er één beroepsorganisatie is. Met andere woorden: het onderwerp certificering biedt voldoende stof voor discussie. Zelfs als de uitkomst van de discussie van tevoren enigszins voorspelbaar lijkt.
1,95
lees meer

Je intervisiegroep

Coaches zijn in de dagelijkse praktijk bezig met het begeleiden van de leervragen van hun coachees. Confronteren, spiegelen, reflecteren, het is voor de coachee vaak geen pretje en dat weet de coach maar al te goed. Een coach die serieus met zijn vak omgaat en hierin verder wil groeien, reflecteert daarom op zijn/haar handelen. Dit gebeurt zowel individueel (bijvoorbeeld na een coachingsgesprek) als met collega’s. Wie dit gestructureerd aan wil pakken, maakt deel uit van een intervisiegroep.
1,95
lees meer

Conflicten en conflictoplossingen

Waar gewerkt wordt, ontstaan conflicten. Gelukkig wel. Want conflicten scheppen duidelijkheid en verstevigen relaties. Mits er op een effectieve manier mee wordt omgegaan. Dit artikel bevat een korte inleiding over de fasen in een conflict en de rol die verschillende hulppersonen daarin kunnen spelen. Aan de hand van een casus uit de praktijk bespreken we hoe een loopbaanbegeleider alternatieven kan bieden voor de aanpak van een conflict.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »